, 20 Temmuz 2018
Yaşayan Dini Liderlerin En Etkililerinden Biri Habib Ömer bin Hafız

8227

Yaşayan Dini Liderlerin En Etkililerinden Biri: Habib Ömer bin Hafız

Yemen'de ilme değer verilen bir ailede doğan ve ilme yönelmesi için teşvik edilen Habib Ömer bin Hafız, ilim yolculuğuna henüz çocuk denilebilecek yaşta başlar. Kendisi 'The Muslims 500' isimli ''Dünyanın En Etkili 500 Müslüman’ı'' listesinde 2009 yılından beri yer alıyor. Dilara Yabul yazdı.

İlgili Yazılar
İlk Gençliğinden Beri Amerika'da Müslümanların Sesi Hatem Bazian
İlk Gençliğinden Beri Amerika'da Müslümanların Sesi Hatem Bazian

Halihazırda Berkeley Üniversitesi’nde Yakın Doğu ve Etnik Çalışmalar Departmanı’nda çalışan Hatem Bazian, Filistin için yoğun mesai harcayan bir aktivist olmasının dışında fıkıh, tasavvuf, Ortadoğu çalışmaları, Amerika’da İslam ve İslamofobi üzerine akademik çalışmalar da yapıyor. Aynı zamanda Zaid Şakir, Hamza Yusuf ile birlikte Zaytuna Üniversitesi’nin kurucularından olan Bazian, burada Arapça ve Maliki fıkhı derslerini veriyor. Dilara Yabul yazdı.
30/05/2018 10:10
Atipik bir  lim Nouman Ali Khan'ın hikayesi
Atipik bir âlim Nouman Ali Khan'ın hikayesi

Nouman Ali Khan Kur'an Arapçası ve linguistik tefsir çalışmaları yapan Beyyine Enstitüsü'nün kurucusu. 2005'te kurduğu enstitüde son on yıldır birçok genci yetiştirdi ve yetiştirmeye devam ediyor.
12/11/2015 12:12
ABD'de Müslümanların Haklarının Yılmaz Savunucusu Nihad Awad
ABD'de Müslümanların Haklarının Yılmaz Savunucusu Nihad Awad

Minnesota Üniversite’sinde inşaat mühendisliği diploması alan Filistinli Nihad Awad, Amerikan-Müslüman İlişkileri Konseyi’nin de (CAIR) kurucularından biri ve hâlâ bu konseyin yöneticisi olarak görev yapmakta. Bu kurum, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Müslümanların haklarını savunan ve kâr amacı gütmeyen en büyük sivil toplum kuruluşu.. Dilara Yabul yazdı.
16/04/2018 11:11
ABD'de Mühim İslami Çalışmalar Yürüten Bir İsim Abdulnasır Jangda
ABD'de Mühim İslami Çalışmalar Yürüten Bir İsim Abdulnasır Jangda

Abdulnasır Jangda, ABD’nin Dallas şehrinde doğup büyüyen bir isim. Kur'an hıfzını ve İslami ilimler eğitimini Pakistan'daki Jamica Binoria'da tamamlayan Jangda'nın, ABD'de kurduğu Kelam Enstitüsü'nde (Qalam Institute) öğrencilere, Müslümanların gündelik hayatlarındaki sorunlarına cevap verecek şekilde pratiğe dönük eğitim veriliyor. Ayrıca 'Namazı Anlamak' ve 'Yuvada Mutluluk' gibi ABD'li Müslümanlarda doğrudan karşılık bulan projeler yürütülüyor. Dilara Yabul yazdı.
28/03/2018 10:10
The Daily Show daki Müslüman kadın aktivist
The Daily Show’daki Müslüman kadın aktivist

The Daily Show’da Trevor Noah'ın konuğu olan Dalia Mogahed, İslamafobi ve medyanın yanlış algıların yayılmasındaki rolünü konuştu. Ayşenur Gökşen Aydın yazdı.
19/01/2016 10:10
Mail Grubundan Online Derslere Faraz Rabbani ve İslami Eğitim Faaliyetleri
Mail Grubundan Online Derslere: Faraz Rabbani ve İslami Eğitim Faaliyetleri

Faraz Rabbani interneti aktif bir şekilde kullanan ve bu sayede tüm dünyada milyonlarca Müslüman’a hitap eden bir isim. İlmî derinliği, tasavvuf ehli olmasıyla dikkat çeken Faraz Rabbani’nin gerçekten de internet üzerinden eğitim alanında çok başarılı bir kişi olduğunu ifade etmek gerek. Dilara Yabul yazdı.
15/12/2017 11:11

Usame bin Ladin’in babasının doğduğu topraklarda dünyaya gelen ancak onun İslamî anlayışının tam tersi tasavvufî bir hüviyete sahip bir kişi Habib Ömer bin Hafız. Bu sebeple de Usame bin Ladin konusunda obsesif olan Batılılar tarafından “ilgi çekici” bulunan ve anlaşılmaya çalışılan bir isim. Bu minvalde yapılan haberler ve Batı’daki tebliğ ve hizmet faaliyetleri dolayısıyla İngilizce konuşulan dünyada uzun yıllardır epey meşhur olan Habib Ömer, Türkiye’de aynı derecede bilinmiyor ancak ününün burada da giderek arttığını söylemek mümkün.

Etki alanı esas olarak yurtdışı olan pek çok âlimin Türkçe internet sitesi ya da Türkçe altyazılı videolar paylaşan Youtube sayfası yok ancak Habib Ömer’in muhibbanı tarafından kurulmuş Türkçe internet sitesi ve sosyal medya hesapları mevcut. Bu sayfalardan Habib Ömer hakkında derinlikli bilgiye erişmek henüz mümkün değil ancak karınca kararınca başlatılan her çabayı takdir etmek gerekir.

İlim yolculuğuna henüz çocuk denilebilecek yaşta başladı

Yemen’in en eski yerleşim yerlerinden biri, en önemli, en mamur bölgesi olan ve yüzyıllar boyunca pek çok âlim yetiştiren Hadramut şehrinin Terim kasabasında 1963 yılında dünyaya gelen Habib Ömer Bin Hafız’ın soyu, anne ve baba tarafından Peygamber Aleyhisselam’a dayanmaktadır. İlme hayli ehemmiyet gösteren bir ailede dünyaya gelmenin nimetine erişen Habib Ömer’in babası muteber bir âlim ve şehit olan Muhammed bin Salim bin Hafız bin Şeyh Ebubekir bin Salim’dir. Sadece babası değil, aynı zamanda anne ve baba tarafından iki dedesi de zamanının hayli itibar gören âlimlerindendir.

İlme bu derece değer verilen bir ailede doğduğu ve ilme yönelmesi için teşvik edildiğinden dolayı Habib Ömer Bin Hafız, ilim yolculuğuna henüz çocuk denilebilecek yaşta başlar. Ancak o günlerde Güney Yemen’de sosyalist bir hükümet başa gelir ve dini eğitim verilen yerleri kapatırlar, âlimlere zorluk çıkarırlar. Habib Ömer’in babası ise korkusuz bir şekilde derslere devam etmektedir ancak, biraz da bu sebeple, güvenlik güçleri nerede olduğunu kontrol edebilmek için her gün kendilerine rapor vermesini zorunlu tutarlar. Bir cuma namazından önce Habib Ömer’i camide bırakıp ‘yoklama’ vermeye giden babası bir daha geri dönmez.

Henüz dokuz yaşında yetim kalan Habib Ömer’in ilmi sorumluluğunu günümüzde Terim müftüsü olan abisi Habib Ali el-Meşhur üstlenir. Küçük yaşta Kur’ân-ı Kerîm’i ve fıkıh, fıkıh usulü, hadis, Arap dili ve benzeri dini ilimlerdeki temel metinleri ezberleyen Habib Ömer bin Hafız, bir süre sonra buradaki baskılara daha fazla dayanamayacağına kanaat getirir ve yönetimin görece sıkıntısız olduğu Yemen’in kuzeyindeki Beyda şehrine hicret eder.

Daru’l Mustafa medresesini üç temel üzerine bina etti

İlmî hayatına Beyda’daki ribatta devam eden Habib Ömer, Habib Muhammed bin Abdullah el-Haddar ve Habib Zeyn bin İbrahim bin Sumeyt gibi bu ribatın en kıymetli ve döneminin en meşhur âlimlerinden ders okur. İlme iştiyakı ve istidadı çok fazla olan Habib Ömer, hocalarının izni ve teşviki ile on beş yaşında dersler vermeye başlar. Bu dersler özellikle şehirdeki gençlerin çok ilgisini çeker ve bu sayede çok fazla genç ilim talebeliği yoluna girer. Habib Ömer, Beyda’da ikamet ettiği dönemde pek çok şehre ilim amaçlı ziyaretler de yapar. Sık sık gittiği şehirlerden biri olan Taiz’de meşhur âlim Habib İbrahim bin Akil bin Yahya’dan dersler alır. Yine mütekerrir ziyaret ettiği bir şehir olan Hicaz’da döneminin ünlü âlimlerinden dersler okur ve Şeyh Muhammed Yasin el-Faddani’den ve Aleviyye tarikatı mensubu Seyyid Muhammed bin Alavi el-Maliki’nden hadis ilminde icazet alır.

1990’da sosyalist rejimin yıkılmasından ve Kuzey ve Güney Yemen’in birleşmesinden sonra memleketi Terim’e dönen Habib Ömer, burada dinî bilinci artırmak için yoğun çaba sarf eder. Terim’in meydanında her hafta düzenli olarak pazartesileri toplantılar düzenler ve bu toplantılara bölge sakinleri yoğun ilgi gösterir. Bunun üzerine İslami ilim çalışmaları için 1993 yılında Daru’l Mustafa isimli medreseyi kurar ve Daru’l Mustafa medresesini üç temel üzerine bina eder: 1. İcazet silsilesi ile Peygamber Aleyhisselam’a bağlanan âlimlerden öğrenilen ilim. 2. Ahlaken güzelleşme ve kalbi manevi hastalıklardan temizleme yolunda bir çaba olan nefis tezkiyesi. 3. Allah’a ve İslam’a çağrı olan tebliğ.

Başlangıçta Daru’l Mustafa’daki dersler Habib Ömer’in evinde okutulur ve sadece Terim’den değil, Yemen’in çeşitli bölgelerinden ve hatta Güneydoğu Asya’dan, Afrika’dan, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan pek çok talebe buraya ilim tahsil etmeye gelir. Talebe sayısı arttıkça evde ders vermek zorlaşır ve 1997 yılında Daru’l Mustafa yeni bir binada resmi olarak kurulmuş olur. Habib Ömer, babasının aziz hatırası için, kurumun açılışının yapılacağı gün olarak babasının şehit edildiği 29 Zilhicce gününü seçer. Bu kurumdan mezun olan öğrenciler dünyanın sayısız bölgesinde ilim merkezleri açarlar ve İslami ilimleri yaygınlaştırmak için büyük çaba sarf etmekteler. Ancak sadece erkeklere eğitim veren Daru’l Mustafa’nın çok ilgi görmesi ve hanımların artan talepleri üzerine hanımlar için de bir medresenin kurulmasına ihtiyaç duyulur ve 2001 yılında Daru’l Zehra kurulur.

Yaşayan dini liderlerin en etkililerinden biri

Habib Ömer bin Hafız, “The Muslims 500” isimli “Dünyanın En Etkili 500 Müslüman’ı” listesinde 2009 yılından beri yer alıyor. 2014, 2015 ve 2016 edisyonlarında 28. sırada olan Habib Ömer, 2017 edisyonunda 25. sırada yer aldı ancak bu seneki edisyonda, yani 2018 edisyonunda, kendisini 10. sırada görüyoruz.

“Yaşayan dini liderlerin en etkililerinden biri” olarak nitelendirilen Habib Ömer’in etki alanının çok geniş olduğu ancak özellikle Orta Doğu, Endonezya ve Doğu Afrika’da etkisinin çok yoğun olduğundan bahsedilmiş. Bunun dışında New York Times tarafından Habib Ömer ve Daru’l Mustafa medresesi, Usame bin Ladin’in babasının memleketi olması sebebiyle, haber yapılmış. Daru’l Mustafa ve El Kaide arasındaki itikadî zıtlığın vurgulandığı yazıda Hadramut ve Terim’in tarihi köklerine ve tasavvufî gelenekteki yerine dikkat çekiliyor.

https://www.habibomerbinhafiz.com/

https://www.facebook.com/HabibOmarCom

 

Dilara Yabul

Yorum
Teşekkürler
Muhibbi Habib Ömer Bin Hafiz
Habib Ömer Bin Hafiz Hazretleri'nin Türkçe Web Sitesinin Yöneticisi Olarak Yazmış Olduğunuz Makaleden Ötürü Rabbimden Her Cihetten Sıhhat Ve Afiyet Rızası Dogrultusunda Muvaffikiyetlik Dilerim.
24/12/2017, 16:47
teşekkürler
veli
tanıttığınız için çok teşekkürler
22/12/2017, 00:43