, 28 Mayıs 2016
Tarih kitabı ama geçmişe değil geleceğe dönük

30517

Tarih kitabı ama geçmişe değil geleceğe dönük!

Kalıpların dışından dünyaya, tarihe bakmayı denemek isterseniz Roger Garaudy'nin bir kitabını önereceğim sizlere.

İlgili Yazılar
Keskin bir zeka ve ironiyle savundu davasını
Keskin bir zeka ve ironiyle savundu davasını

Davasını keskin bir zeka, kıvam bulmuş bir ironi silahları ile savunan; bu silahlarından ötürü hırpalansa da vazgeçmeyen bir adam Osman Yüksel Serdengeçti. Handan Tanrıkulu, 'Gülünç Hakikatler' kitabı üzerine yazdı..
07/12/2014 12:12
Garaudy Müslüman olmadan önce yazdı
Garaudy Müslüman olmadan önce yazdı

'Geleceğimizde İslam Var', Roger Garaudy’nin Müslümanlığa geçişini sağlayan birikimlerin toplamı olmakla birlikte başka anlamlar da ihtiva ediyor. Metin Erol yazdı.
06/08/2014 16:04
Her cami aynı ve değişmez imanı dillendirir
Her cami aynı ve değişmez imanı dillendirir

Roger Garaudy, İslam’a ve İslam eserlerine olan hayranlığını İslam’ın Aynası Camiler adlı kitabında dile getirmiş. Mustafa Uçurum yazdı.
26/04/2014 13:01
Ruh hastalığı değil akıl hastalığı
‘Ruh hastalığı’ değil, ‘akıl hastalığı’!

Ayhan Songar, “Ruh Hekiminin Hatıraları” adlı kitabında hayatındaki birbirinden farklı konularla alakalı pek çok hadiseyi bizlerle paylaşmış. Bu hatıralarda kimler yok ki: Neyzen Tevfik, Mazhar Osman, Peyami Safa, Nihat Sami Banarlı, Yahya Kemal, Fethi Gemuhluoğlu, Mehmet Kaplan, Erol Güngör, Necip Fazıl..
15/05/2013 12:12
Medeniyetleri gezdi öğrendiklerini yazdı
Medeniyetleri gezdi, öğrendiklerini yazdı

‘Medeniyetler Diyaloğu’, Roger Garaudy’nin Mevlâna, Sâdi, Goethe, Aragon vs. birçok ünlü yazar ve düşünürden ayrıma tâbi tutmadan yaptığı iktibaslar ile zenginleştirilmiş bir eser olarak çıkıyor karşımıza..
13/01/2013 12:12
İsrail'in maskesini düşürmüştü
İsrail'in maskesini düşürmüştü!

Duyduk ki Cemal Aydın Garaudy'i ziyaret etmiş. Biz de Cemal Aydın'ı ziyaret ettik.
14/06/2012 16:04

“Ay’a ayak bastığında buradan dünya güzel ve ışıklı; yek vucüt halinde ve sakin görünüyor diyen uzay adamı, dünyayı birlik ve bütünlük içinde görebilen ilk ve tek insandır.” İnsanlığın Medeniyet Destanı kitabında dünyaya dışardan bakabilmenin önemini böyle vurgulayan yazar, kalıpların dışına çıkan bir bakışla geleceğimizi etkileyecek bir geçmiş sunuyor bize. İnsanlığın Medeniyet Destanı’nda Roger Garaudy, Batının kültürel hegomanyasını reddeden bir üslupla gerçek bir medeniyet tarihini anlatır.

Gerçek ve evrensel bir medeniyet tarihiGaraudy, İnsanlığın Medeniyet Destanı

Bugün Batının kendi efsaneleriyle dolu kitaplar hükmediyor dünyaya: Batının keşifleri, Batının icatları, Batının sanatı, Batının felsefesi velhasıl kelam Batının dünyası… Kitap bu noktada Batı hegomonyasından kurtularak gerçek bir medeniyet tarihi anlatır bize. Mesela cebirin Hindistan’da doğduğunu ve Bhâskara’nın diferansiyel hesabını Newton’dan beş asır önce bulduğunu… Mayaların astronomide bir yılı 365,222 gün olarak hesaplayışlarının beş asır sonra ortaya konan 13. Gregorius takviminin verdiği rakamlardan daha doğru olduğunu…Hindistan’da kan dolaşımının Harvey’den on beş yüzyıl önce bilindiğini, metalürji tekniklerinde  Avrupanın 19. Yüzyılda ulaştığı teknolojiyi Hintlilerin daha 5.yüzyılda uyguladıklarını… Pascal üçgeni bulmadan tam dört asır önce Çin’de üçgenin ve hatta denklemlerin çoktan bilindiğini, saatçilik ve saat maşası hareketinin Avrupa’dan altı yüzyıl önce bilindiğini, kağıtçılık ve matbaacılığın Gutenberg’den 700 sene önce icat edildiğini… Avrupa’nın ‘büyük keşiflerde’ kullandığı ‘son teknoloji’ gemilerin, daha bin yıl önce Çinliler’in Kamçatka ile Madagaskar arasında dümen kırdığı gemilerden daha ileri teknoloji olmadığını, top barutunun daha 9.yüzyılda Tanglarda bulunduğunu…

Bugün dünyayı bir paspas gibi kullanma cürretkârlığını gösteren Batının, hangi aşamalarla ruhsuzlaştığı bu kitapta safha sahfa görülebilir. Zira Bizans sanatı Allah’ın noktai nazarından görülen dünyayı anlatmaya çalışırken, bir sonraki aşama olan gotik sanatta ilâhî olan insanîleştirilir. Nihayet insanın herşeyin merkezi ve ölçüsü olduğu rönesans sanatına gelindiğinde ise insan artık ilâhlaştırılır. Tarihte insanî gaye üzerine kurulmayan tek medeniyet olan Batı, tabiatı depo ve çöplüğe çevirir, toplumda bir cangıl ferdiyetçiliği oluşturur, insanı her türlü ilâhî boyuttan kopararak sakat bırakır. Batının insanlığı nasıl intihara sürüklediği bu kitapta apaçık bir şekilde ortaya dökülmektedir.

Sözü de sesi de mahkûm edildi!

Kitabın yazarı Fransız düşünür Roger Garaudy, eğitim müdürlüğünden milletvekilliği ve senatörlüğe varan birçok önemli devlet kademesinde görev almış. Fransız Komünist Partisinde yükselmiş iken yaptığı eleştiriler dikkate alınmadığı için görevinden ayrılarak üniversitede profesörlük yapar. Bu süre zarfında bir çok eser yayımlayan yazar, 1982 yılında İslâmı seçip, İsrail’in işgalci politikalarına karşı Filistin’in savunuculuğunu üstlenince, yayınevlerinden bir ambargo yiyerek bir süre kitaplarını yayınlayamaz. Bugün yirmiyi aşkın dile çevrilen eserleriyle Roger Garaudy, Batının çirkin yüzünü göstermeye çalışan ancak yine Batının içinden çıkan bir mütefekkirdir.

 

Onur Pınargil haber verdi