, 22 Haziran 2018
Mahalleli adamı vezir de eder

6098

Mahalleli adamı vezir de eder!

Mahalle modern zamanlarda hâlâ önemini koruyor. Üzerinde tartışmalar koparan mahalle sadece bir baskı aracı mı?

İlgili Yazılar
İmre Özbek Eren Sorguluyor Geleneksel Mahalle Geleceğe Taşınabilir mi
İmre Özbek Eren Sorguluyor: Geleneksel Mahalle Geleceğe Taşınabilir mi?

İmre Özbek Eren geçtiğimiz günlerde 'Mahalle – Yeni Bir Paradigma Mümkün Mü?' isimli kitabına dair bir söyleşi gerçekleştirdi ve geleneksel mahallenin geleceğe taşınıp taşınmayacağı noktasında önemli tespitlerde bulundu. Dilara Yabul etkinlikten notlarını aktarıyor.
23/09/2017 11:11
Vakıflar sadece bina değil
Vakıflar sadece bina değil!

Osmanlı Coğrafyasında Mahalle Kültürü Sempozyumu Bursa’da gerçekleştirildi.
29/10/2011 16:04
Çıkmaz sokaklar insana çıkıyordu
Çıkmaz sokaklar insana çıkıyordu!

Şehirlerin isim değiştirip 'kent'e dönüşmesi, sadece bir varlığın isim değiştirmesiyle sınırlı kalmadı asla.
28/06/2011 13:01
Nesneye aşık olduk yağmaladık geleneği
Nesneye aşık olduk, yağmaladık geleneği!

Hepimizin büyüdüğü, hepimizi büyüten bir mahallemiz vardı. Şimdi neye dayanacağız?!
28/02/2012 13:01
Evimiz Çalınmıştır Buradan Başlayalım
Evimiz Çalınmıştır, Buradan Başlayalım

''Ev hakkı madde ile değil doğrudan ve sonuna kadar insan olmanın köküyle ilgilidir ve adalet düşüncesi tam olarak ‘ev’den başlar.'' Yağız Gönüler, Ömer Erdem'in 'Ev Meselesi' başlıklı yazısını alıntıladı.
14/02/2017 10:10
Taşranın ahengi bir yeraltı nehri gibidir
Taşranın ahengi bir yeraltı nehri gibidir!

Mustafa Kutlu’nun ‘Mavi Kuş’undan çalıntıladığımız ‘ahlak risalesi’nde neler diyor Kutlu?
20/03/2012 15:03

İnsan yaşadığı yeri, insanın yaşadığı yer insanı şekillendirip duruyor, durmadan böyle oluyor. İnsanlar bir araya gelerek bir takım yerleşim birimleri oluşturuyorlar. Bunların başında da mahalleler geliyor. Mahalle kavramı yerleşim tarihinin başlangıcından beri karşımıza çıkıyor. Hem kavram olarak hem de oluşum olarak… İnsanın ferdiyetten cemiyet hayatına attığı ilk adım mahallede gerçekleşiyor. Birey mahallede renk buluyor. Ve böyle böyle mahalle sosyal bir yaşam alanı olmakla birlikte yeni bir düşünce hinterlandı da geliştiriyor. Mahalle kavramı üzerine başta dilde olmak üzere pek çok alanda türevler oluşuyor. Dilde onlarca deyim, atasözü ve ifade mahalle kelimesiyle birlikte kullanılıyor. Sosyal hayatta “mahalle baskısı”ndan bahsediliyor ve bu da siyasî bir ifade ve refleks kazanıyor.

Hal böyle olunca mahalle üzerine düşünmek de önemli bir düşünme alanı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü mahalle aynı zamanda idarî bir birim olarak şehri oluşturan katmanların başında yer alıyor. Mahalleler üzerinden şehir vücut buluyor. Mahallelerin ağırlığı şehrin rengini oluşturuyor. Mahalle bir tarafıyla bütünü oluşturan bir parça, diğer tarafıyla ise bütünü temsil eden bir yapılanma biçimi olarak bütünün içinde yaşıyor.Adalet Bayramoğlu Alada, Osmanlı Şehrinde Mahalle, Sümer Yayınları

Bugünün mahallesi nerede duruyor?

Günümüzde mahalle bir yönüyle geleneğiyle korunmak, bir yönüyle de yeni şehir anlayışına uydurulmak isteniyor. Eski bir takım işlevlerini yitiren mahalle yeni işlevlere sahip olmada da çok başarılı olmuşa benzemiyor. Hormonlu büyüyen şehirlerin içinde özelliklerini ve mahalleli yapısını koruyamayan mahallelerde mahallenin kızına yan bakana ters ters bakacak bir civanmert çıkmıyor artık. Çünkü mahalle sınırları idarî formatta belli olsa da mensupları kestirilemeyen bir yapı arz ediyor.

Mahallede oturmak için kefil

Peki, bir mahallenin mensuplarının kestirilebilmesi mümkün olan bir şey midir? Bu sorunun cevabı bugün için hayır ama Osmanlı dönemine geldiğimizde ise evet. Çünkü bir mahalleye yerleşmenin ilk şartı o mahallede size kefil olacak komşularınızın olması. Yani zincirleme kefalet. Böylece herkes birbirine kefil olarak tüm şehrin emniyeti amaçlanmaktadır.

Mahalleli hapisten adam çıkarabilirmiş

Yine aynı şekilde tarihî vesikalarda çok şaşırtıcı ve mahallenin değerini ortaya çıkarıcı önemli bir bilgiye rastlanmış. Tarihî bilgiye göre Kütahya’da “nefislerin ıslahı” için kalede tutsak edilenler mahallesi kefil olduğu takdirde serbest bırakılabiliyorlardı. Bu bilgilerden anlaşıldığı üzere mahalle bağımlı sosyal ilişkilerin şekillendirdiği bir cemaat düzenidir.

Mahalle üzerine bir kitap!

Mahalle çokça kullandığımız bir kavram, içinde yaşadığımız bir oluşum olsa da mahalle üzerine yapılmış müstakil çalışmaların çok olduğunu söyleyemeyiz. Yapılan çalışmaların bir çoğu da gerekli akademik titizlikten yoksun çalışmalardır. Hal böyle olunca Adalet Bayramoğlu Alada’nın Osmanlı Şehrinde Mahalle isimli kitabı değerine değer katan bir kitap olarak karşımızda duruyor. Kitap sadece Osmanlı şehrinin mahallesini anlatmıyor. Önce şehir olgusu üzerinden yürüyen kitap sonra şehri oluşturan idarî ve sosyal bir birim olarak mahalleye ve özel olarak Osmanlı mahallesine eğiliyor.

Uzun yıllar fotokopi yoluyla elde edilen bu doktora çalışması 2008 yılında Sümer Kitabevi tarafından yayınlandı. Bu alanda okuma, düşünme ve çalışma yapacakların mutlaka okumaları gereken bir kitap Osmanlı Şehrinde Mahalle.

Not: İstanbul’da Bayezit Sahaflar Çarşısı’na yolu düşenler kitabı kolayca Sümer Kitabevi’nden temin edebilirler.

 

Abdüssamed Bilgili memnuniyetle okudu

Yorum
MAHALLEMİZE HOŞ GELDİN KARDEŞ:))
RAMAZAN KIZILKAYA
Geç farkettim lakin
ellerine sağlık.
emeğine şükür.
Güzel hizmet olmuş,
Allah kabul etsin...
19/02/2011, 09:35