, 25 Mart 2017
Kitap
''Bu eseri okuyan kimse Resûl-i Kibriya’yı gözüyle görüyormuş gibi hisseder, her bölümünde Aleyhissalatü vesselam’ın güzelliğini müşahede eder.'' Suleyha Şişman, Yaşar Kandemir Hoca’nın ''Şemâil-i Şerif Şerhi’' üzerine yazdı.
26/03/2016 14:00
İzlenme: 2914
O nun sas güzelliğini müşahede etmek için
Kitap
Yüzlerce yıl ihtişamla hüküm süren Osmanlı Devleti’nde şehzade eğitimi zengin içerikte bir konudur. Cevdet Kırpık’ın ''Osmanlı’da Şehzade Eğitimi'' kitabı da bu konuya derinlikli bir biçimde değiniyor. Burak Özkanlı yazdı.
26/03/2016 10:00
İzlenme: 2732
Osmanlı'da şehzadeler nasıl eğitilirdi
Kitap
Azmi Özcan’ın 'Pan-İslamizm/ Osmanlı Devleti- Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924)' kitabı Hindistan Müslümanları- Osmanlı ilişkileri, Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizdeki değişimle ilgili Hintli Müslümanların bakış açısını aktarıyor. Sedat Palut yazdı.
25/03/2016 13:00
İzlenme: 2875
Hindistan Müslümanları ile Osmanlı'nın ilişkisi
Kitap
Halid Ziya Uşaklıgil'in ''İlm-i Sîma'' kitabı, dış görünüşten ve fiziki özelliklerden bir iç okuması yapmaya çağırıyor okurlarını. Samet Polat yazdı.
23/03/2016 10:00
İzlenme: 10471
Halid Ziya'nın pek bilinmeyen kitabı İlm-i Sima
Kitap
''Âriflerin Delili ve Müşkillerin Anahtarı'' kitabı, Kırımlı Şeyh Selîm Dîvâne Hazretleri’nin Burhânü’l – Ârifîn ve Necâtü’l- Gâfilîn ile Miftâhu Müşkilâti’l- Ârifîn ve Âdâbu Tarîki’l- Vâsilîn adlı eserlerini birarada okura sunuyor. Metin Erol yazdı.
20/03/2016 12:00
İzlenme: 2846
Aşkta yakıp k rımı yönüm Allah a döndüm
Kitap
Şule Köklü’nün 'Yanık Maske' romanını okurken kukumav kuşu olup tembellik ede ede, öyle saf saf durup bir köy halkını bir ağaç dalından izlemeyi ne çok istedim, bilseniz.. Yasemin Kapusuz yazdı.
18/03/2016 12:00
İzlenme: 3257
Kitap gibi sözleri olan köy insanlarının dünyası
Kitap
Gökhan Akçiçek şiirleri bir aile fotoğrafının huzurunu sunar bizlere. Bir hayat bilgisi kitabındaki aile sıcaklığıyla kuşatır dizeler okuyucuyu. Mustafa Uçurum şairin yeni kitabı 'Patiska'ya dair yazdı.
18/03/2016 10:00
İzlenme: 1819
İncinen yerlerimize süreceğimiz bir ecza onun şiiri
Kitap
Ahmet Mithat Efendi'nin ''Avrupa Adab-ı Muaşereti yahut Alafranga'' kitabı, keyifli bir anlatım ile Avrupa’yı panoramik bir seyre de imkân veriyor. Hasan Burak Özkanlı yazdı.
17/03/2016 10:00
İzlenme: 2016
Avrupa yolcusu Müslüman seyyahlara bir rehber
Kitap
Ömer Rıza Doğrul, 'Kanlı Gömlek' kitabıyla İslam tarihindeki hadiselerin arkasındaki gerçek sebebi aydınlatmak gayesindedir. Metin Uygun yazdı.
17/03/2016 08:00
İzlenme: 1880
İktidar adalet üzereydi ama fitne durmadı
Kitap
Çerkeslerin Müslümanlaşması üzerine yazılmış çok az eser mevcut. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de konu hakkında uzman Mustafa Özsaray’ın ''Çerkeslerin İslamlaşması'' isimli çalışması.. Yusuf Tunçbilek yazdı.
15/03/2016 12:00
İzlenme: 11797
Çerkesler nasıl müslüman oldu
Kitap
Yakın tarihimizde büyük bir önemi haiz İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin doğru anlaşılması, yorumlanması, eksiklerinin ve fazlalıklarının bihakkın bilinmesi önem arzediyor. İsmail Küçükkılınç, 'Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık' çalışmasıyla bu hareketi anlamak ve anlamlandırmak yolunda büyük bir adım atmış oluyor. Muaz Ergü yazdı.
14/03/2016 15:00
İzlenme: 5219
Jön Türklük ve Kemalizm kıskacında İttihadçılık
Kitap
Musa Balcı'nın 'Taşa Kazınmış Sözler' kitabı, İran’ın İslam öncesi zamanlarına öğüt edebiyatı özelinde bir bakış. Halil Arslan yazdı.
14/03/2016 08:00
İzlenme: 2343
İslam öncesi Fars öğüt edebiyatı
Kitap
Mehmet Akbulut, Osmanlı’yı Osmanlı Yapanlar adlı kitabında Osmanlı’yı ayakta tutan değerleri örnek olaylarla, şahıslarla anlatmış. Mustafa Uçurum yazdı.
13/03/2016 12:00
İzlenme: 2134
O değerler manzumesi Osmanlı'yı Osmanlı yaptı
Kitap
Emre Gör’ün ''2. Abdülhamid’in Hafiye Teşkilatı'' adlı kitabının çıkış noktası 1909 tarihinde İstanbul’da Mahmud adında bir kişinin ya da cemiyetin yayınladığı hafiyelerin listesi. Muhammed Özbey yazdı.
12/03/2016 10:00
İzlenme: 4127
Sultan Abdülhamid ve kurduğu hafiye teşkilatı
Kitap
Osmanlı toplumunda rağbet gören eserler dinî karakterde, pratik faydayı amaçlayarak kitlelerin duygularına seslenen ve dinî coşkuya ehemmiyet veren eserlerdi. Ekrem Sakar yazdı.
11/03/2016 15:00
İzlenme: 57875
Osmanlı toplumunda en çok okunan 10 kitap
Kitap
16. asırda yaşayan İmam Birgivi Hazretleri, büyük, değerli bir Türk-İslam âlimidir. Çok kıymetli eserleri vardır. Bunlardan en çok tanınanı Birgivi Vasiyetnamesi (Vasiyetname-i Birgivi) isimli akaid ve ahlak kitabıdır. Metin Uygun yazdı.
09/03/2016 12:00
İzlenme: 2353
Sağlam bir akaid ve ahlak kitabı
Kitap
“Bir Dünyanın Eşiğinde”, Cemil Meriç’in Hint coğrafyasının bütün yönlerini anlattığı eseri. Salih Ağbalık yazdı.
08/03/2016 09:00
İzlenme: 2910
Cemil Meriç Hint'te ne bulmuştu
Kitap
Arzu Terzi’nin ''Bağdat-Musul’da Abdülhamid’in Mirası Petrol ve Arazi'' isimli çalışmasında, sözkonusu bölgede petrolün çıkarılması ve işletilmesi imtiyazı ile petrol yataklarının içinde bulunduğu arazinin, padişahın şahsi mülkü haline getirmesi hususu inceleniyor. Metin Uygun yazdı.
07/03/2016 14:00
İzlenme: 4328
II Abdülhamid'in Bağdat ve Musul politikası
Kitap
Ragıp Karcı, şiire özel olarak mesai harcayan şairlerden. Şiirin emekçisi. 'Tut Elimden Düşmeyelim', M. Ragıp Karcı’nın 1988-2006 yılları arasındaki şiirlerinden oluşan bir çalışma. Mustafa Uçurum yazdı.
07/03/2016 12:00
İzlenme: 2786
M Ragıp Karcı'nın toplu şiirleri çıktı
Kitap
Mustafa Tatcı’nın hazırladığı Halvetî-Şâbânî Yolunun Âdâbı adlı kitanı mi’yâr olarak bilinen âdâb, erkân risalelerinden üçünü bir araya getiriyor. Kitaba ve kitapta yer alan Halvetî-Şâbânî geleneğine müntesip bir müridin sofrada uyması gereken kurallara dair İsmail Demirel yazdı.
07/03/2016 08:00
İzlenme: 4035
Tasavvuf yolunun yolcularının yemek adabı
Kitap
Peygamberimizi ve kızlarını hepimiz örnek alalım ve gerçek hayatımızda bizler de onlar gibi yaşayalım. Rüveyde Bera Pala, Adem Saraç'ın 'Gül'ün Gülleri' kitabı üzerine yazdı.
06/03/2016 14:00
İzlenme: 2516
Peygamberimizin kızlarını anlatıyor
Kitap
Muhammed Ali Haşimî, ''Kur’an ve Sünnet'e Göre Müslüman Şahsiyeti'' isimli kitabında, Müslümanca bir şahsiyetin nasıl oluşacağına dair geniş bir perspektif sunuyor. Fatih Pala yazdı.
06/03/2016 12:00
İzlenme: 2038
Kur an ve sünnete göre nasıl müslüman olunur
Kitap
Epiktetos, yüksek ihtimalle Hz. İsa’nın öğretisinden nasibini almış bir ‘bilge’dir. Bilgeliğinin bir diğer göstergesi de hikmet ve marifet hakkında vaaz etmesidir. Metin Erol yazdı.
05/03/2016 14:00
İzlenme: 4829
Epiktetos un Hazreti İnsan olmaya vardıran öğütleri
Kitap
Mehmet Tekin'in 'Roman Sanatı' kitabı, roman nedir, nasıl bir edebî türdür, diğer türlerden farkları nelerdir, romanı oluşturan unsurlar nelerdir sorularına örneklerle yanıt veriyor. Şadi Kocabaş yazdı.
05/03/2016 08:00
İzlenme: 3221
İyi bir roman nasıl yazılır
Kitap
Ethem Cebecioğlu'nun Hacı Bayram Veli isimli biyografi çalışması, bu büyük mutasavvıfın hayatına ve yaşadığı dönemde Anadolu’daki siyasi, içtimai ve iktisadi durumuna dair bilgiler veriyor. Metin Uygun yazdı.
04/03/2016 14:00
İzlenme: 2518
Halkla beraber iken de daima Hak'ladır o veliler
Kitap
'Üzüm Meseli' kitabını okumaya koyulduğumda, üzümün serhoşluğundan ziyade Mürsel Sönmez’in ayıklığında konakladım. Metin Erol yazdı.
04/03/2016 10:00
İzlenme: 2725
Kendine dert olan bir serhoşluk Üzüm Meseli
Kitap
'Bir Şehir Kurmak' kitabı, merhum bilge mimar Turgut Cansever'in 1997-1998 yılları arasında verdiği 'Şehir Yönetim Düşüncesi' seminerlerinden hareketle hazırlanmış. Yağız Gönüler kitaba dair yazdı.
03/03/2016 15:00
İzlenme: 5251
Şehirlerimiz hangi düşüncenin ürünü
Kitap
Leyla Karaca'nın 'Kurt Ağzı' kitabı, ücra bir Anadolu kasabasında yaşayan insanların yeknesak gibi görünen fakat içe doğru sayısız kereler katmerlenmiş dünyasını ele alan bir roman. Hatice Eğilmez Kaya yazdı.
03/03/2016 14:00
İzlenme: 2247
Mutsuzluk katmerleşir bazen dilimizin altında
Kitap
Bursa Yüksek İslam Enstitüsü’nün kuruluşundan bugünlere, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son yıllarına kadar bu ilim ve irfan yuvasına hizmet etmiş insanlar Kırkıncı Yıl Kitabı'nda arz-ı endam eyliyor. Hayri Bostan yazdı.
03/03/2016 12:00
İzlenme: 2438
Hatıralarla Uludağ İlahiyat'ın 40 yılı
Kitap
Beşir Ayvazoğlu’nun ‘Geceleyin Dersaadet’i, umuru olan bir kültür ve irfan adamının yıllar içinde tuttuğu notlardan, münhasıran yazdığı nesirlerden oluşan billûrdan zengin hayallerin dimağımızda hoş rayihalar bıraktığı özenli bir çalışması. Arif Akçalı yazdı.
02/03/2016 08:00
İzlenme: 2600
Müslüman saati ve Osmanlı İstanbul'unda 'gece'
Kitap
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Şubat-2016 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/03/2016 15:00
İzlenme: 4240
Çeşitli yayınevlerinden yeni çıkan kitaplar Şubat 2016
Kitap
2.Meşrutiyet, Dünya Savaşı, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Ermeni Meselesi başlıkları eğer ilginizi çekiyorsa, bu dönemlerin önemli aktörü Talat Paşa’nın anıları okunmalı… Sedat Palut yazdı.
01/03/2016 14:00
İzlenme: 1902
Talat Paşa'nın anılarında neler var
Kitap