, 24 Şubat 2017
Kitap
''İbrahim Tenekeci şiirinin en önemli özelliklerinden biri dildeki yalınlık ve manadaki ağırlıktır. Çok kolay okuduğumuz şiirlerini zor hazmederiz.'' Mehmet Akif Öztürk, Tenekeci'nin 'Görmeden Ölmek' adlı kitabı üzerine yazdı.
25/01/2017 10:00
İzlenme: 7220
Mırıldanarak Çıkılan Bir Yolculuk Görmeden Ölmek
Kitap
Dergilerde şiir ve şiir üzerine yazıları ile yer alan Şadi Kocabaş, şiirlerini Kuş Günlükleri adı ile kitaplaştırdı. Mustafa Uçurum bu kitap üzerine yazdı.
24/01/2017 10:00
İzlenme: 2431
Meramı Huzur Olan Bir Şiiri Var Şadi Kocabaş'ın
Kitap
''Gayet velud bir müellif ve mütercim olan Lamii Çelebi Batı’da gördüğü ilgiyi Türkiye’de de görmeye başlamalı ve özellikle Nakşibendiyye’nin tarihi gelişiminde oynadığı rol hususen incelenmelidir.'' Yusuf Selman İnanç, Lamii Çelebi'nin ''Letaif-i Lamii - Latifeler Kitabı'' ve ''Salaman ve Absal'' adlı eserlerine değindi.
23/01/2017 13:00
İzlenme: 2729
Edip Arif Mütercim Müellif ve Bir Muhabbet Eri Lamii Çelebi
Kitap
Mevlânâ'nın Dîvân-ı Kebîr'inden seçme 303 gazeli, Naci Tokmak'ın itinalı çevirisi ile 'Bir Demet Gül' kitabında bizlere sunuluyor. Oktay Türkoğlu yazdı.
22/01/2017 08:00
İzlenme: 1675
Mevlana'nın Dünyaya Tabiata ve İnsana Bakışı
Kitap
Eğitim Bir Sen Genel Merkezi, kurucu genel başkanları M. Akif İnan’ın anısına onun sendikacılık yönünü ele alan bir çalışma hazırladı: 'Bilge Sendikacı Mehmet Akif İnan'. Sendika, fikir ve edebiyat dünyasından birçok ismin yer aldığı bu kitap hakkında Mustafa Uçurum yazdı.
21/01/2017 10:00
İzlenme: 3156
Bilge Sendikacı Mehmet Akif İnan'ı Yazdılar
Kitap
Howard Zinn, Türkçe’ye 'Öteki Amerika' ve 'Amerika Birleşik Devletleri Halklarının Tarihi' diye çevrilen kitabında Amerika’nın 500 senelik kısa tarihini anlatıyor. Bu tarih, muzafferlerin şanlı şöhretli destansı bir tarihi değil; aksine, Amerika’nın ötekilerinin tarihi... Muhammed Özbey yazdı.
20/01/2017 13:00
İzlenme: 3275
Kızılderili Şefi quot Beyaz Adamlar Kalbimizi Zehirliyorlar quot
Kitap
Muhammed Hüseyin, 'Modernizmin İslam Dünyasına Girişi' kitabında, Batılılaşma fikrinin gerçek mahiyetini, İslam âlemine nasıl girdiğini, ilk tohumların nasıl atıldığını, Avrupalıların modernizm veya Batılılaşma tabirlerini sömürgecilik ekseninde ele alıp ona göre nasıl plan ve program yaptıklarını örnekler üzerine anlatıyor. Metin Uygun yazdı.
20/01/2017 10:00
İzlenme: 2264
Örnekler Üzerinden Modernizmin İslam Dünyasına Girişi
Kitap
Ali Fuat Bilkan'ın ''Fakihler ve Sofuların Kavgası'' kitabında Kadızadeliler ile ilgili doyurucu detaylı bilgiler verilip tartışmaların temeli çizilirken Sivasiler kısmı eksik kalmış. Yazar Sivasiler ile ilgili olarak daha çok bu grubun temsilcilerinin hayat hikâyelerini okurla paylaşmış ve Mısri’yi(!) ön plana çıkarmış. Sedat Palut yazdı.
18/01/2017 10:00
İzlenme: 2078
17 Yüzyılda Kadızadeliler ve Sivasiler
Kitap
Son 200 yıllık hayatımızda İslâmcılık, muhafazakârlık, dönüşüm, modernleşme gibi kavramların görünmeyen taraflarını görmek ve üzerine farklı düşünceler geliştirmek için, Abdurrahman Arslan'ın ''Kıbleyi Kaybettiren Dönüşüm'' kitabında söyledikleri üzerinden yeni yollar keşfedilebilir. Yağız Gönüler yazdı.
17/01/2017 13:00
İzlenme: 41463
Dindar Çocuk Yetiştirmek Ailenin Görevi Devletin Değil
Kitap
Bazı eserler vardır, elinden çıktığı ustanın isminin önüne geçer. Süleyman Arif Emre’nin aksiyonla geçen hayatında sessiz sedasız kaleme alıp edebiyatımıza ve müziğimize armağan ettiği şiirleri de bu minvalde eserlerdir. Yavuz Ertürk yazdı.
16/01/2017 10:00
İzlenme: 3131
Süleyman Arif Emre'nin Şiirleriyle Nesiller Büyüdü
Kitap
Korkularımız bizi bir yerden bir yere kadar götürür evet ama son durağa gelince bırakırlar elimizden ve yüzleşmeler başlar. Acaba’lar, keşke’ler, ah’lar ve vah’lar… İşte tam bu noktada çıkıyor karşımıza Tarık Tufan’ın ''Hayal Meyal'’i... Hatice Kübra Karadeniz yazdı.
15/01/2017 08:00
İzlenme: 8555
İnsan Kaybedince Anlar Bir Şeyin Değerini
Kitap
Selvigül Kandoğmuş Şahin, yeni kitabı ''Kalbin Duası'’nda dünya coğrafyasında yaşanan acılara dua niyetine geçecek cümleler gönderiyor. Mustafa Uçurum bu kitap üzerine yazdı.
14/01/2017 08:00
İzlenme: 4788
En Güzel Dua Kalbin Duasıdır
Kitap
Martin Heidegger’in Güney Almanya’daki Todtnauberg köyünde bulunan kulübeye yerleşmesini ve söz konusu kulübeyi konu edinen ''Heidegger’in Kulübesi'' geçtiğimiz aylarda yayımlandı. Serdar Arslan kitabı okudu ve değerlendirdi.
13/01/2017 10:00
İzlenme: 10106
Bir Filozof Niçin Köyde Yaşamaya Başlar
Kitap
Mesnevî-i Şerif'e yapılmış tercümelerin en büyüğünü (36 cilt ve 7534 sayfa) Ahmed Avni Konuk kaleme almıştır. Şerhinde ise hazretin bazı yorumları adeta rehber niteliğindedir. Öyle ki bazı büyükler bu yorumları 'özün özü' olarak da kabul etmiştir. Yağız Gönüler yazdı.
10/01/2017 10:00
İzlenme: 3817
İns n-ı K mil D im  lemde Mevcuttur
Kitap
''33 yıllık dostu Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif’e isyan etti: ‘Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir ömr-i heder’ nasıl dersin? O hayatın boyunca vazgeçmediğin tevazuun ile bunu söylesen bile haksızsın Akif!'' Yaşar Süngü, Hicran Göze’nin ‘Mehmet Akif & Hüzünlü Bir Yolculuk’kitabına değindi.
08/01/2017 08:00
İzlenme: 5056
Mehmet Akif'in Hüzünlü Yolculuğu
Kitap
S. Burhanettin Kapusuzoğlu'nun 'Bozoknağme' adlı eseri, Yozgat’a dair bilinmesi gereken ne varsa bildiriyor. Yozgat’ın güzel mimarisinin, türkülerinin, halaylarının, eserlerinin, inceliğinin nasıl yok edildiğini üzüle üzüle okuyoruz. Kitap bir şikayet vesikası değil. Bilakis, bir güzelleme fakat anlatılan o güzelliklerin bugün yerinde olmadığını görünce üzülmemek elde olmuyor. Muhammed Özbey yazdı.
07/01/2017 14:00
İzlenme: 3088
'Anadolumuzun Paris'i'' Yozgat'a Dair İçli Bir Güzelleme
Kitap
D. Mehmet Doğan, ''Kelimelerin Seyir Defteri'' kitabında mühim ve bir o kadar keder verici bir okuma yolculuğuna çıkarıyor okurunu. Kitabın başından sonuna kadar yanlış kullanımların, yabancı kelimelere karşı tasarlanan ve bir zaman sonra birçoğu tedavülden kaldırılan kelimelerin tenkidi yer alıyor. Verilen örneklerin izah ve açıklamalı eleştirileri ise bizi hayretler içinde bırakıyor. Yavuz Ertürk yazdı.
07/01/2017 12:00
İzlenme: 5261
Dil Devrimi' Bir Sıfırlama Operasyonudur
Kitap
Samiha Ayverdi, ''Abide Şahsiyetler'' kitabında birçok ismin yanında Fatih Sultan Mehmed’i abide şahsiyet yapan, onun ismini ölümsüz kılan özelliklerini, hizmetlerini, tevazusunu, yalnızca Allah rızası için iş görmesini, cihad etmesini anlatıyor. Metin Uygun yazdı.
06/01/2017 12:00
İzlenme: 3366
Fatih Sultan Mehmed'i En Güzel Anlatanlardan Biri S miha Ayverdi
Kitap
Ölümünün üçüncü yıldönümünde şair, yazar Şükrü Karaca’nın birinci baskısı 1989’da yapılan ''Dünyayı Dolduran Kiraz'' adlı romanı tekrar okuyucularla buluştu. Mustafa Uçurum yazdı.
05/01/2017 08:00
İzlenme: 2793
Şükrü Karaca'nın Dünyayı Dolduran Kiraz'ı Yeniden Basıldı
Kitap
İnternet âleminde gençlerin diline dolanan, üzerinden yüzlerce espri türetilen ''Cevab Veremedi'' kitabı ne anlatıyor? Kim kime cevap veremedi? Kitabın yazarı kim? Yusuf Tunçbilek bu sorulara ışık tuttu.
04/01/2017 14:00
İzlenme: 9022
Kim Kime Cev b Veremedi
Kitap
''Türk Dünyasını Aydınlatanlar'' kitabına, muhtasar bir modern Türk aydınları çalışması diyebiliriz. Kimler yok ki bu kitapta: Azerbaycan’dan Ahmet Cevat; Kazakistan’dan Mustafa Çokay; Kırım’dan Numan Çelebi Cihan; Kırgızistan’dan Toktogıl Satılgan; Özbekistan’dan Abdürraif Fıtrat; Tataristan’dan Ayaz İshaki; Türkistan’dan Abdülhamit Çolpan; Türkiye’den Mehmet Akif Ersoy... Muhammed Özbey yazdı.
04/01/2017 10:00
İzlenme: 3601
Türk Dünyasının Aydınlarına Dair Ufuk Açıcı Bir Çalışma
Kitap
İmam Gazzali, esas adı el-Keşfü ve’t-tebyin fî ğururi’l-halki ecmain-Esnâfü’l-mağrûrîn olan ve Türkçeye ''İnsanın Aldanışı'' ismiyle çevrilen eserinde aynayı bize, kendimize ve özümüze çeviriyor. Kâmil Büyüker yazdı.
03/01/2017 10:00
İzlenme: 3857
Ey Dünya Bana İlişme Git Başkasını Aldat
Kitap
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Aralık-2016 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/01/2017 10:00
İzlenme: 6842
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Aralık 2016
Kitap
Anadolu coğrafyasında geç anlaşılan oryantalizm konusunu Prof. Dr. Ahmet Çaycı sanat tarihi perspektifinden ele alarak ‘Oryantalizm, Oksidentalizm ve Sanat” adlı kitabında bütün yönleriyle incelemiş. Eshabil Yıldız yazdı.
01/01/2017 08:00
İzlenme: 3921
Sanat Tarihi Perspektifinden Oryantalizm ve Oksidentalizm
Kitap
Toplam: 2932 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8