, 21 Ocak 2017
Kitap
Şeyh Sadi'nin 'Beş Meclis'i tabiri caizse taklidi imandan tahkiki imana yükselmenin doyumsuz lezzetini anlatıyor. İbadetlerin Allah korkusundan ya da kıyamet günündeki azaptan kaçmak için değil; Allah’ın her an bizi gördüğü, bizden haberdar olduğu bilinciyle yapılması gerektiğini söylüyor. Muaz Ergü yazdı.
28/12/2016 08:00
İzlenme: 2970
Asırlar Öncesinden Bugüne Şeyh Sadi'nin Öğütleri
Kitap
Yazmak kolay. Okumak, göze almaktır kelimelerin çağrışımlarını. Okumak, bir hudutsuzluktur, bir yerlerde bir şeyler unutulsun gitsin diye bekleyenlere. İşte böyle bir okumayı Mustafa Başpınar'ın ''Annemin Gözleri’'nde yaşadım. Sefa Toprak yazdı.
25/12/2016 13:00
İzlenme: 2352
Hatıraların Yek nu Hep Anneler
Kitap
Süleyman Berk, 'Zamanı Aşan Taşlar' adlı çalışmasında Zeytinburnu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 18 mezarlık ve haziredeki yaklaşık 4 bin mezar taşını incelemiş. Nidayi Sevim yazdı.
25/12/2016 10:00
İzlenme: 1852
Zeytinburnu'ndaki Zamanı Aşan Taşlar Kayıt Altında
Kitap
Türkiye Yahudilerinden tarihçi Avram Galanti, ‘Arabi Harfleri Terakkimize Mani Değildir’ kitabında Latin harflerinin kabulü ile ilim ve fikir hayatında meydana gelecek gerilemeyi ilmi olarak açıklamış. Metin Uygun yazdı.
24/12/2016 13:00
İzlenme: 4237
Arabi Harfleri Terakkimize Mani Değildir
Kitap
Sultan Veled'in 'Velednâme'si, Cemal Aydın’ın tercümesi ile 'Sufilerin Sırları' adıyla yayınlandı. Funda Özsoy Erdoğan bu kitaba değindi.
24/12/2016 10:00
İzlenme: 1849
İnsana Yaraşan Yok Oluş ve Mahviyettir
Kitap
Belkıs Altuniş Gürsoy'un 'Şimdi Mola Zamanı' adlı kitabında insana, hayata ve yaşamaya dair yazılar yer alıyor. Gürsoy, eğitimci ve edebiyatçı kimliğinin yanı sıra topluma ve insana dair çıkarımlarıyla değme sosyologlara taş çıkarıyor. Muhammed Özbey yazdı.
23/12/2016 10:00
İzlenme: 1656
Her Bir Hayat Bir Fetih Macerası Bir Keşif Seyrüseferidir
Kitap
Sezai Karakoç, 'Mevlana' adlı kitabıyla bizlere tür olarak özgün bir Mevlana biyografisi armağan ediyor. Mustafa Uçurum bu kitap üzerine yazdı.
23/12/2016 08:00
İzlenme: 2780
Mevlana'yı Sezai Karakoç'tan Okumak
Kitap
Necip Fazıl Kısakürek’in 'Ahşap Konak' piyesi, giderek yozlaşan ve ahlakî değerlerinden uzaklaşan bir toplumun resmi ve bu toplumu çekirdeğinden ele alan bir temsil numunesidir. Efdal Okçu yazdı.
19/12/2016 13:00
İzlenme: 4067
Necip Fazıl ın En Sevdiği Eserlerinden Biri Ahşap Konak
Kitap
Genç şair Aykut Nasip Kelebek, zor ve cesaret isteyen bir işe, şiir eleştirisine girişmiş. Bu değerli çabanın mahsulü olan ‘Kanlı Canlı Şiir’ kitabını Serdar Arslan değerlendirdi.
19/12/2016 08:00
İzlenme: 2338
Kanlı Canlı Cesur Bir Şiir Eleştirisi
Kitap
Ekrem Demirli’nin son kitabı ''İslam Düşüncesi Üzerine Söyleşiler ve Konuşmalar & Filler ve Körler'', İslam ve oluşturduğu düşünme biçimi, yaşam tarzı hakkında anlatılmayan ya da anlatılamayan pek çok şeyi anlatıyor. Tuğba Saygın yazdı.
18/12/2016 13:00
İzlenme: 3170
Dini Düşünce Nedir İslam Düşüncesi Neyi Hedeflemektedir
Kitap
Beşir Ayvazoğlu, Ney’in Sırrı adlı kitabı ile, Cumhuriyet döneminde neye gönül vermiş üstatların hayatlarını, küçük anekdotları sunuyor. Sedat Palut yazdı.
16/12/2016 08:00
İzlenme: 2305
Ney ve Mevlevilik İlişkisi ve Büyük Neyzenler
Kitap
Kırgın, sessiz, güz, bağ, vefa, direnme, sesler, Kadir Tanır’la akla gelen ilk kelimeler. Vefatının beşinci yılında rahmetle anıyoruz. Kendine özgü üslubuyla öykü ve roman yazan Kadir Tanır’ı Recep Şükrü Güngör yazdı.
14/12/2016 12:00
İzlenme: 1287
Öykülerle Barışık Dünyayla Küs Kadir Tanır
Kitap
Çocukluğa dönüş, anılar, geçmişteki yara ve kırılmalar, travma olarak kalmış çeşitli yaşantılar, Recep Seyhan'ın diğer kitaplarında olduğu gibi ''Metal Çubukların Dansı’'nda da güçlü bir izlek olarak sürüyor. Gülhan Tuba Çelik yazdı.
13/12/2016 10:00
İzlenme: 1735
Serazat Bir Kalemin Dünyası Metal Çubukların Dansı
Kitap
'Güç ve Değer' kitabında Ramazan Uçar, Hz. Peygamber’in çocukluğunun ve tüm yaşam evrelerinin geçtiği ortamı sosyolojik bir bakışla güç ve değer unsurları açısından inceliyor. Kitabın alt başlığı, bu gayesini temellendirir niteliktedir: “İlk Dönem İslam Toplumu Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme” Hatice Ebrar Akbulut yazdı.
12/12/2016 08:00
İzlenme: 1759
Güç' ve 'Değer' Bakımından Hz Peygamber in İnşa Ettiği Sistem
Kitap
Dede Korkut, Cafer-i Sadık, Veysel Karani, Hallac-ı Mansur, Abdülkadir Geylani, Ahmet Yesevi, Hasan-ı Basri, Cüneyd-i Bağdadi, Mevlana Celaleddin Rumi, İmam Gazali gibi isimlerin hayatlarından, kelamlarından alıntılar ile; ayetler ve hadisler eşliğinde okuyoruz Çınar Ata'nın ''Öncekilerin Masalları'' romanını... Muhammed Özbey yazdı.
11/12/2016 13:00
İzlenme: 2029
Aynanın 'Yakin' Olması Aynaya Sürülen Sır Kadardır
Kitap
Yunus Emre, Niyazi Mısrî, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Kaygusuz Abdal, Sun’ullah Gaybî, Vâhib Ümmî Halvetî gibi edebiyat tarihimizin yapı taşları olan isimlerden hazırlanan bu eserler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basımı yapılan divanlardan birkaçı. Yavuz Ertürk bu seriye değindi.
10/12/2016 08:00
İzlenme: 3415
Diyanet in Edeb Çalışmaları Durmasın Sürsün
Kitap
Orhun Yazıtları, Türk edebiyatının ilk şaheseri, hitabet sanatının muhteşem örneği ve yazı dilinin ilk belgeleri olarak kabul edilirler. Bu yazıtlara dair önemli bir çalışma yapıldı Ahmet Bican Ercilasun tarafından: 'Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları'. Nidayi Sevim yazdı.
08/12/2016 08:00
İzlenme: 1815
Yazılı Türk Edebiyatının İlk Örneklerine Dair Kapsamlı Bir Çalışma
Kitap
Tarikatte evrad, ezkar nasıl yapılır, insan nasıl 'kamil insan' olur, zorluklara karşı nasıl sabredilir, Allah dostlarının yanında kalp nasıl muhafaza edilir? Bu ve benzeri konularda bilgi almak isteyenler için ilk müracaat kaynaklarından biri olmalı, Hasan Hüseyin Varol'un ''Yaşadıklarım ve Gördüklerim'' kitabı. Kâmil Yeşil yazdı.
07/12/2016 13:00
İzlenme: 1914
K mil İnsanların Gölgesinde Hasan Hüseyin Varol
Kitap
Yeni çıkan deneme kitabı 'Def‘te bir ezgi eşliğinde barış ve dostluk çağrısı yapıyor Mehtap Altan. Mustafa Uçurum bu kitap üzerine yazdı.
07/12/2016 08:00
İzlenme: 1556
Birliğin İnsanlığın İyiliğin Gözlerinden Öpen Yazılar
Kitap
MS. 330 ile 1453 yılları arasında bu topraklarda hüküm sürmüş ve sayısız eser bırakmış Bizans İmparatorluğu’na ait ne biliyoruz? Donald M. Nicol'ün ''Konstantinos Paleologos'' adlı kitabı, en azından Bizans'ın son dönemlerini aydınlatan bir çalışma. Sedat Palut yazdı.
06/12/2016 11:00
İzlenme: 1666
Son Bizans İmparatoru Konstantinos Nasıl Öldü
Kitap
Akyiğitzade Musa’nın ''İlm-i Servet Veyahud İlm-i İktisat'' adlı eseri, modern iktisadı ve iktisatçıları tanıtarak, tartışarak; Osmanlı iktisat literatürüne büyük katkılar sağlıyor. Akyiğitzade, eserinde medeniyetlerinin gelişiminde ilmin mi yoksa sanatın mı daha fazla katkı sağladığını da tartışıyor. Muhammed Özbey yazdı.
05/12/2016 10:00
İzlenme: 1461
Belki Medeniyet Akyiğitzade nin Tarif Ettiği Gibi Bir Şeydir
Kitap
''Bir Şehir Kurmak & Turgut Cansever’le Konuşmalar'' kitabında şehirleşmenin tarihi ve kültürel tarafı da ele alınıyor; her yönüyle yaşanılabilir bir şehir nasıl olmalıdır, geleceğe de hitap edecek kalıcı güzellik ve estetik nasıl oluşur gibi sorular ve şehirleşmeye ait daha birçok konu tartışılıyor. Metin Uygun yazdı.
05/12/2016 08:00
İzlenme: 2346
Güzellik Sevgisine Ulaşmak İnsan Tek mülünün Son Merhalesidir
Kitap
'Taşkent Defteri' ile Özbekistan’da yaşadığı günleri ilmek ilmek, nakış nakış sayfalara taşımış Faruk Uysal… Gitmiş görmüş, aramış bulmuş, sormuş soruşturmuş, çalışmış didinmiş, seyahat etmiş, vadileri geçmiş, dağları aşmış, şehirleri gezmiş. Mesut Özünlü yazdı.
04/12/2016 13:00
İzlenme: 1898
Özbekistan Orta Asya nın Özüdür
Kitap
Hasip Saygılı, ‘Rumeli Türkleri Ve Müslümanları’ adlı çalışmasında Osmanlı’nın son kırk yılında Rumeli’yi mercek altına alıyor. 1878-1918 yıllarını… Muaz Ergü yazdı.
04/12/2016 08:00
İzlenme: 2662
Osmanlı nın Yıkılma Sürecinde Rumeli Türkleri ve Müslümanları
Kitap
Toplam: 2904 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8