, 24 Temmuz 2017
Kitap
Nurettin Durman’ın 'Gül ile Bülbül Meseli' adlı kitabı bir yazarın gönül dilinden dökülen nağmeler olarak okunabilecek yazılardan oluşan bir kitap. Mustafa Uçurum bu kitap hakkında yazdı.
14/06/2017 08:00
İzlenme: 1464
Mümin Bir Kalbin Çırpınışları Var Bu Kitapta
Kitap
Latif Kınataş’ın ‘Söz ve Tanıklık’ adını verdiği kendi küçük ama içeriği derin ve samimi kitabı, bir tanıklığın yazıya geçirilmiş hali. Muaz Ergü yazdı.
13/06/2017 12:00
İzlenme: 1325
Ömrü Allah a Teslimiyetin Işığında Yaşamak
Kitap
Handan Acar Yıldız, ''Kaybolmuş Kaderler Müzesi''nde evrensel bir kadın formu yakalamış. Kırılgan çocukluklara sahip, ebeveynleriyle çatışan, onlardan kaçan, âşık olan, anlayamadığı bir yüzün peşinden senelerce koşan, tutkularına sahip çıkan, başkalarının çizdiği sınırlara karşı koyan bu kadınlar gerçekten fazlasıyla özeldir ve dünya zaten onları barındırmaz. Gülhan Tuba Çelik yazdı.
12/06/2017 12:00
İzlenme: 2640
Çarpıcı Bir Roman Kaybolmuş Kaderler Müzesi
Kitap
''Sâmiha Ayverdi’nin İstanbul’u'' kitabı, bu son devir mütefekkiremizin düşünce dünyası ve eserleri hakkında toplu bir fikir vermesi bakımından güzel bir hizmet olmuş. Yasemin Dutoğlu yazdı.
12/06/2017 08:00
İzlenme: 2264
S miha Ayverdi Geçmişten Geleceğe Güzel Örneklikleri Taşıdı
Kitap
Çiğdem Can'ın ''Hiç'' adlı kitabı bize günlük yaşamın derinine saklanmış hüzünlerden bahsediyor; kaybolmuş çocukluktan, kalbi kırılmış gençlikten, büyümenin verdiği dayanılmaz acılardan, kırılmalardan... Veysel Altuntaş yazdı.
11/06/2017 09:00
İzlenme: 2055
Mine Sota'dan Çiğdem Can'a Mizahtan Hüzüne Hiç
Kitap
Mustafa Kutlu’nun son kitabı ''İyiler Ölmez'', önceki birçok kitabıyla örtüşen, benzeşen hatta birbirini tamamlayan özellikleri ile ön plana çıkıyor. Küçük hikayeciklerden müteşekkil bir uzun hikaye. Yavuz Ertürk yazdı.
09/06/2017 09:00
İzlenme: 3248
Damsız Duvarsız Mekteplerin Öğrenci ve Öğretmenleri
Kitap
Mustafa Kara, bu Ramazan’da da bir derleme kitapla selamladı bizleri. ‘Ramazan Kitabı’ adını taşıyan bu kitapta Prof. Dr. Bilal Kemikli’den Prof. Dr. İsmail Kara’ya, Mustafa Kara’nın telif makalelerinden Mustafa Kutlu’nun denemelerine kadar birçok yazarın birçok türde eseri var. Ahmet Serin yazdı.
08/06/2017 08:00
İzlenme: 2154
Mustafa Kara'dan Ramazan-ı Şerif'i Selamlayan Bir Derleme
Kitap
Güray Süngü, dili, üslubu, konuları bakımından nevi şahsına münhasır bir kalem. Süngü’nün ''Mehmet’i Sakatlayan Serçe Parmağı'' romanını Recep Şükrü Güngör yazdı.
05/06/2017 08:00
İzlenme: 1266
Bir 28 Şubat Romanı Mehmet'i Sakatlayan Serçe Parmağı
Kitap
Hüseyin Akın şiirinde kelimeler, imgeler acıklı değil ama dokunaklıdır. Hayatın içinde fazlasıyla parçaladıklarımızı bir araya getirmek içindir bu dokunuşlar. Orhan Gazi Gökçe, şairin 'Yan Tesir' adlı kitabına değindi.
04/06/2017 08:00
İzlenme: 1364
Şiiri Hayat ile Kararak Bir Kıvama Ulaştırıyor
Kitap
Hafız Mehmet Ali Sarı, Kur’an tilavetinde ve musiki muhitlerinde erbabının tanıdığı bir isim. Ağa Camii’nde devam eden Kur’an talim ve tedrisi, müezzinlik vazifesi, daha sonra vaizliğe terfi edişi... ''Beyoğlu’nda Bir Hafız'' kitabı onun hayatını bütün yönleri ile bize tanıtıyor. Kâmil Büyüker yazdı.
02/06/2017 12:00
İzlenme: 4539
Beyoğlu nda Bir Hafız Mehmet Ali Sarı
Kitap
Tunuslu Hayreddin Paşa’nın ''Akvemü'l-Mesalik fi Marifeti Ahvalü'l-Memalik: Ülkelerin Durumunu Öğrenmek İçin En Doğru Yol'', Avrupa’yı yüksek bir medeniyete ulaştıran vesileleri belirten ilk eserlerden biridir. Eserin gayesi Müslüman devletlere gerekli olan reformları tespit etmektir. Hüseyin Önal yazdı.
02/06/2017 08:00
İzlenme: 2007
Islahatçı Bir İslam Düşünüründen Reçete Akvemü'l-Mesalik
Kitap
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Mayıs-2017 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/06/2017 08:00
İzlenme: 1710
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Mayıs 2017
Kitap
Okuması kolay ve insana yol boyunca eşlik edecek, farklı insanların hikâyelerini, okurunu farklı coğrafyalara götürerek yaşatacak bir kitap olmuş Özer Ravanoğlu'nun 'Doğudan Batıdan Hikâyeler'i... Sedat Palut yazdı.
31/05/2017 13:00
İzlenme: 1124
Orta Asya'da SSCB Sonrası Türklerin Hayatına Tutulan Ayna
Kitap
Büyük bir pamuk şekerinin içinde yaşıyor Asuman. Ama sonra onun da bir lahana olduğunu anlıyor. Hatice Kübra Karadeniz, Bülent Ata'nın 'Asuman' adlı kitabına değindi.
31/05/2017 08:00
İzlenme: 1580
Kim Bu Asuman
Kitap
Prof. Dr. Erol Güngör’ün ''İslam Tasavvufunun Meseleleri'' kitabında anlattığına göre, tasavvufa yapılan hücumların dini reform dönemlerinde bilhassa artması onun sübjektif ve bâtınî olması hasebiyle dinin esasından kolaylıkla uzaklaşmaya ve uzaklaştırmaya müsait bulunmasındandır. Muhammed Özbey yazdı.
29/05/2017 08:00
İzlenme: 1902
İslam Tasavvufuna Özgün Bir Bakış İslam Tasavvufunun Meseleleri
Kitap
1951’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Pär Lagerkvist, 'Cüce' adlı romanını 1944 yılında yazmış. Sarayda soytarılık yapan bir cücenin ağzından anlatılan kitapta, cücenin tüm bayağılıklara, kokuşmuşluklara karşı duyduğu nefreti ve çektiği acıyı görebiliyorsunuz. Veysel Altuntaş yazdı.
28/05/2017 08:00
İzlenme: 2148
Cüce Klasikler Arasında Gösterilmesi Gereken Roman
Kitap
Tuba Kaplan’ın şiirinde moderniteye karşı bir duruş, geçiştirilen hayatla barışamama durumu hemen göze çarpıyor. Mehmet Akif Öztürk, Kaplan'In ‘Tek Vuruşta Ölmek’ kitabına dair yazdı.
27/05/2017 08:00
İzlenme: 1763
Savaşta Bir Şair Tuba Kaplan ve 'Tek Vuruşta Ölmek'
Kitap
Mustafa Ruhi Şirin ''Televizyon Çocuk ve Aile'', ''Gösteri Çağı Çocukları'' ve ''Kuşatılmış Çocukluğun Öyküsü'' kitaplarında modern çocuk kültürü ve medya sarmalını; medya, kitle iletişimi ve çocuk eksenindeki ilişkileri; medyanın çocuklara tesirini okuyuculara aktarıyor. Çocukluğunda hiç televizyon izlemeyen yazar, büyük bir dikkatle ‘televizyon çocukları’nı izliyor. Muhammed Özbey yazdı.
26/05/2017 13:00
İzlenme: 5112
Mustafa Ruhi Şirin Uyarıyor Çocuklar Hızla Yetişkinlerin Dünyasına Kayıyor
Kitap
Örnek yaşantısı ve irfanıyla kendisinden pek çok şey öğrendiğimiz, ismi anıldığında hayır ve rahmetle yâd ettiğimiz, ilim ve sanata dair uzmanlık isteyen pek çok alana vâkıf olan cennetmekân İbnü’l-Emin vakıf insandı. İbrahim Ethem Gören, ''Son Hattatlar'' kitabı etrafında, vefatının 60. yıldönümünde aynı gün ebediyet âlemine uğurladığımız Akif Emre'ye de rahmet dileyerek İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal’a dair yazdı.
25/05/2017 13:00
İzlenme: 2147
Hat Sanatının Tarihine Bir Yolculuk İbnülemin'in Son Hattatlar'ı
Kitap
''Hristiyan-Batı dünyasının, öteden beri Orta-Doğu İslâm dünyası üzerindeki emperyalist emelleri inkâr edilemez. Her ne kadar bu emperyalist emeller, 19. ve 20. yüzyılda sadece ekonomik bir sömürgecilik olarak görülüyor ise de, bunların kökeninde Hristiyan dünyasının, kendisi için kutsal saydığı Kudüs ve çevresine egemen olan İslâm varlığını ortadan kaldırma düşüncesi yatmaktadır.'' Mehmet Akif Öztürk, Erol Güngör'ün ''Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri'' ve İhsan Süreyya Sırma’nın ''Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri'' kitapları üzerinden misyonerlik faaliyetlerine değindi.
24/05/2017 08:00
İzlenme: 2466
Erol Güngör ve İhsan Süreyya Sırma Üzerinden Misyonerliğe Bir Bakış
Kitap
Güray Süngü'nün ''İnsanın Acayip Kısa Tarihi'', alışkanlıklarımızı, düz mantığımızı, hayata bakışımızı, yaşanılanları yorumlayışımızı bir süreliğine rafa kaldırmamızı isteyen bir roman. 'Bir de bu açıdan bak' diyen bir roman... Hatice Ebrar Akbulut yazdı.
23/05/2017 12:30
İzlenme: 1584
Postmodern ve Kederli İnsanın Acayip Kısa Tarihi
Kitap
1862-1948 yılları arasında yaşamış, 85 yıllık ömrünü yayıncılığa adamış, geniş ufuk sahibi bir isim Kitabi Hamdi Efendi. Tercüme kitaplar ve okul kitapları başta olmak üzere yayınladığı 54 eserle ilmi sahadaki eksiklikleri giderme yolunda ciddi gayretler ortaya koyan Hamdi Başman, kitapların büyük bir kısmını Trabzon’daki matbaalarda bastırmış ve genellikle de Karadeniz Bölgesi’nde satmıştı. Mehmet Ali Başaran yazdı.
22/05/2017 08:00
İzlenme: 1477
Osmanlı dan Cumhuriyet e Trabzonlu Bir Yayıncı Kitabi Hamdi Efendi
Kitap
Divan şiirinde vezne, söyleyişe ve anlama uygun olarak yapılan iktibaslar sanatın kıymetini artırma işlevi görmüşlerdir. Reyhan Keleş’in 'Divan Şiirinde Âyet ve Hadis İktibasları' adlı çalışması bu iktibaslara dair pek çok ehemmiyetli örnek ihtiva ediyor. Ekrem Sakar yazdı.
21/05/2017 11:00
İzlenme: 2485
Divan Şiirinde Ayetler ve Hadisler
Kitap
İki Dünyanın Ustası, Aykut Ertuğrul’un üçüncü öykü kitabı. Hatice Kübra Karadeniz bu kitaba değindi.
20/05/2017 08:00
İzlenme: 1328
Farklı ve Yoğun Öyküler İki Dünyanın Ustası
Kitap
Toplam: 3045 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8