, 25 Mart 2017
Kitap
İsmet Özel'in Türklük meselesini nasıl gördüğünü de, dünyada Türklüğün aleyhine neler yapıldığını da, Türklüğün içinin dünya sistemine, yani Amerikalılığa hizmet için nasıl boşaltıldığını da, ‘modern’ hayat diyerek bize zerk edilen hayatın nasıl Türklük karşısında konumlanan bir hayat olduğunu da 'Türk Olamadıysan Oldun Amerikalı' kitabındaki yazılar sayesinde öğreniyoruz. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
20/02/2017 13:00
İzlenme: 6935
Kalın Bir Türk ün Manifestosu Türk müsün Amerikalı mı
Kitap
Çocuğunuz bir fikir buldu ve size söyledi. Ne yapmayı beklersiniz? Onu nasıl yönlendirirsiniz? 'Bir Fikirle Ne Yaparsın?' adlı çocuk kitabı bu sorunun cevabını hem yetişkin olarak bize hem de çocuklarımıza veriyor. Meryem Uçar yazdı.
16/02/2017 08:00
İzlenme: 2194
Bir Fikirle Dünyayı Değiştirebilirsiniz
Kitap
Ahmet Tabakoğlu'nun 'Osmanlı Mali Tarihi' kitabını okudukça bilhassa Osmanlı’nın iktisadi alanı yönetişine, maliye politikasına, detaylara hayran kalıyoruz. Çünkü ilkeleri belirli olan bir alanda nasıl incelikli bir yöntem izleniyor, buna şahit oluyoruz. Muhammed Özbey yazdı.
14/02/2017 13:00
İzlenme: 1986
İslam da Kamu Maliyesi ve Osmanlı'daki Yansımaları
Kitap
Ekrem Sakar ve Mehmet Erken, kitaplar hakkında yazılmış pek çok irili ufaklı yayının içinden bakılmaya değeceğini düşündüklerini seçip alfabetik olarak listeledi.
13/02/2017 10:00
İzlenme: 2766
Kitaplar Hakkında Yazılmış Kitaplar
Kitap
Mısırlı felsefeci Abdurrahman Bedevi, ''Batı Düşüncesinin Oluşumunda İslam’ın Rolü'' isimli eserinde, dokuz ve onüçüncü yüzyıllarda en olgun dönemini yaşayan İslam medeniyet ve düşüncesinin, o sıralar filizlenme aşamasında bulunan Batı düşüncesine ve felsefesine etkilerini etraflı bir şekilde ortaya koyuyor. Metin Uygun yazdı.
13/02/2017 08:00
İzlenme: 5009
İbn Rüşd Avrupa Düşüncesini En Fazla Etkileyen Müslüman Filozof
Kitap
Arif Ay’ın 2011-2015 yıllarına ait tuttuğu notlarını kitaplaştırdığı 'Gün Dökümleri', bir edebiyat adamının günümüz edebiyatına, gelişmelerine, günlük yaşantısına dair paylaşımlarını içeriyor. Mustafa Uçurum bu kitap hakkında yazdı.
12/02/2017 08:00
İzlenme: 1978
Arif Ay'ın Edep Dergisindeki 'Gün Dökümleri' Kitaplaştı
Kitap
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın Haçlı Seferleri adlı kitabı, tüm Haçlı Seferlerini akademik bir üsluba boğmadan anlatan önemli bir kitap… İhsan Hoca, Batılı kaynaklardan da yararlanarak kitabı tek taraflı bakış açısından kurtarmış. Sedat Palut yazdı.
11/02/2017 08:00
İzlenme: 1958
Haçlı Seferlerine Dair Mühim Bir Eser
Kitap
Mücahit Gültekin, ''Algı Yönetimi ve Manipülasyon'' adlı kitabında kitlelerin zihninin kıyasıya savaşların verildiği bir savaş meydanına dönüştüğünü ifade ediyor. Mehmet Ali Başaran yazdı.
10/02/2017 10:00
İzlenme: 2378
Kanmanın ve Kandırmanın Psikolojisi Algı Yönetimi ve Manipülasyon
Kitap
Kelimelere yüklediği anlam yoğunluğu ve öznel bir dünyadan evrensele açılan çok renklilikle Şenol Korkut’un şiiri okuyucuyu sık sık sorguya çeken bir şiir. Şenol Korkut’un ilk kitabı İrade hakkında Mustafa Uçurum yazdı.
10/02/2017 08:00
İzlenme: 1348
Rüya Gören Adam'ın Şiirleri Var 'İrade'de
Kitap
'Ali Yakup Cenkçiler Hatıra Kitabı'nda aktarıldığına göre Ali Yakup Hoca, Osmanlı gibi bir devletin birden çekilip gitmesi, Türkiye’nin laikliği seçmesi ve İslam âlemi ile arasına mesafe koymasının, Osmanlı coğrafyasındaki Müslüman toplulukları sahipsiz bıraktığını söylermiş. Abdullah Osmanoğlu yazdı.
09/02/2017 10:00
İzlenme: 1486
Ali Yakup Cenkçiler İlerlememiz Müslümanlığa Sarılmakla Mümkün
Kitap
Osmanlı’nın elçisi olarak Habsburglara misafir olan Mustafa Hattî Efendi’nin Viyana yolculuğu, Hakan Karagöz tarafından kitaplığımıza armağan edilmiş: 'Habsburg Gözüyle Bir Osmanlı Elçisi: Mustafa Hattî Efendi’nin Viyana Günleri'. Esad Eseoğlu yazdı.
08/02/2017 10:00
İzlenme: 1595
Osmanlıdan Bir Örnekle Diplomaside 'Misafir'in Önemi
Kitap
Tüm gayesi şuurlu ve samimi bir müslüman birliği olan Çerkeşşeyhi-zâde Halil Hâlid Bey, ''Türk ve Arap'' kitabında şöyle sesleniyor: 'Ey Araplar ve Türkler! Sizi şaşırtmaya, sersem etmeye, birbirinizle uğraştırmaya çalışanlardan sakının…Birbirinizi iyi anlayın… Bütün İslâm âlemi, ümit içinde, sizin tam olarak birleşmenizi bekliyor.'' Efdal Okçu yazdı.
06/02/2017 13:00
İzlenme: 1793
Ey Araplar ve Türkler Kalplerinizi Birbirine Sıkıca Bağlayın
Kitap
Hüseyin Burak Us, suskun yirmi yılın ardından ikinci kitabıyla karşımıza çıktı: Kim Geldi Penceresi... Recep Şükrü Güngör yazdı.
04/02/2017 08:00
İzlenme: 1397
Hüseyin Burak Us 'Kim Geldi Penceresi' ile Yeniden Aramızda
Kitap
Hem edip hem devlet adamı hem de tasavvuf ehli Ali Şir Nevai’nin son eseri olan ‘Mahbûbu’l Kulûb’, bir ahlak kitabı olmasının yanında yüksek derecede edebi zevki de barındırıyor. İçinde insanı maddi ve manevi yönden rahatlatacak birçok öğüt var. Muaz Ergü yazdı.
03/02/2017 13:00
İzlenme: 2152
Ali Şir Nevai Son Eserinde Kimleri Hayırla Y d Etmiş
Kitap
İstiklal Marşı şairimiz Mehmed Akif’i daha iyi tanımak için iki önemli kılavuz kitap yayınlandı: 'Mehmet Akif Ersoy-Mektuplar' ve 'Tasannusuz Bir Sanatkar- Mehmet Akif'... Ahmet Serin bu kitaplara değindi.
02/02/2017 08:00
İzlenme: 3567
Samimi Bir Sanatkar Kırılgan Bir Babaydı Mehmed Akif
Kitap
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Ocak-2017 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/02/2017 10:00
İzlenme: 3837
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Ocak 2017
Kitap
Yedikıta dergisi, tüm sayılarında yaptığı röportajları bir araya getirdi ve ortaya 'röportajlar serisi' üst başlığıyla iki kitap çıktı: Osmanlı Gidince ve Geçmişin İzinde... Yağız Gönüler bu seriye dair yazdı.
31/01/2017 13:00
İzlenme: 2036
M z yi Hatırlatanları Bir Araya Getiren Mülakatlar
Kitap
İhsan Süreyya Sırma, 'Ah Endülüs' kitabının ilk bölümünde bize Endülüs tarihini anlatırken, ikinci bölümde Endülüs ziyaretinden izlenimlerini okurla paylaşıyor. Sedat Palut yazdı.
29/01/2017 10:00
İzlenme: 6820
İhsan Süreyya Sırma nın Endülüs İzlenimleri
Kitap
Mustafa Köneçoğlu, günümüz şairleri arasında kendine has bir yer edinmiş, duruşuyla da saygınlık kazanmış, önce insan sonra şiir tavrını ortaya koymuş bir şair... Yeni çıkan ''Dünya Hatırası'' kitabını Recep Şükrü Güngör değerlendirdi.
29/01/2017 08:00
İzlenme: 1945
Mustafa Köneçoğlu'nun Dünya Hatırası
Kitap
Özellikle Müslümanların modernlik karşısındaki yılgınlıkları, Erol Göka'nın, ''Mutedil Müslümanların Günümüzdeki Düşmanları'' kitabında üzerine eğildiği meselelerin en çok çözüm arananı... Yağız Gönüler yazdı.
28/01/2017 08:00
İzlenme: 11221
Batı Müslümanların Yaralı Bir Bilinçle Yaşamasını İstiyor
Kitap
'Beşiğim ve Eşiğim' isimli hatırat kitabında Prof. İsmail Cambazov, Bulgaristan Müslümanlarının İslami ilim tahsili alanında faydalanabilecekleri tek yüksek öğrenim kurumu olan Sofya İslam Enstitüsü’nün hikâyesini anlatıyor. Abdullah Osmanoğlu yazdı.
27/01/2017 13:00
İzlenme: 3177
Unutulan Bulgaristan Müslümanları-3 Sofya İslam Enstitüsü
Kitap
Mehmet Solak'ın ''Adına Hazırım''ı bir konum belirleme kitabıdır. Yani şairin nerede durduğunu sorgulaması ve kendince bir cevap arayışı içine girmesidir. Ömer Yalçınova yazdı.
26/01/2017 10:00
İzlenme: 2075
Uzun Yola Çıkmış Bir Şair Mehmet Solak
Kitap
Bulgaristan üzerine araştırmalar yapan Basri Çalışkan, Mehmed Behçet Bey’in kitabını Amerika’da bulmuş ve bir edisyonunu yayınlamış: 1923’te Bulgaristan Müslümanları. Abdullah Osmanoğlu bu kitap üzerine yazdı.
26/01/2017 08:00
İzlenme: 3165
1920 lerde Bulgaristan Müslümanlarının Ahvali
Kitap
''İbrahim Tenekeci şiirinin en önemli özelliklerinden biri dildeki yalınlık ve manadaki ağırlıktır. Çok kolay okuduğumuz şiirlerini zor hazmederiz.'' Mehmet Akif Öztürk, Tenekeci'nin 'Görmeden Ölmek' adlı kitabı üzerine yazdı.
25/01/2017 10:00
İzlenme: 7702
Mırıldanarak Çıkılan Bir Yolculuk Görmeden Ölmek
Kitap
Toplam: 2955 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8