, 26 Şubat 2018
Kitap
Milattan önceki zamanlarda başlayan ve günümüze kadar süren çok uzun soluklu ve hâlâ devam eden bir yolculuk bu. Ahmet Taşağıl’ın ''Gökbörü’nün İzinde'' kitabı Türklerin serüveninin izini adım adım sürüyor ve çok eski zamanlardan 20.yy’a kadar getirdiği bu hayatı okura sunuyor. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
23/01/2018 11:00
İzlenme: 1764
Gökbörü'nün İzinde Uzun Soluklu Bir Yolculuk
Kitap
Orhan Şener Koloğlu, ''Cübbailer’in Kelam Sistemi'' adlı çalışması Ebu Ali el- Cübbaî ve Ebu Haşim diye bilinen iki önemli Mutezili âlimin görüşlerini Mutezilenin ortak paydası kabul edilen ''el-usûlü’l-hamse'' çerçevesinde ele almakta... Halil Arslan yazdı.
21/01/2018 08:00
İzlenme: 1762
Mutezile ve Cübbailer'in Kelam Sistemi
Kitap
Büyük zatların hayatları her zaman merak uyandırmıştır. Çocuklar söz konusu olunca bu konu daha bir önem kazanmaktadır. Çünkü çocuklara rol-model insanlar lazımdır. Her birimizin çocukluğunda model aldığımız insanlar vardır. 'Azerbaycan Bilgeleri' kitabı da bu bapta mühim bir eserdir. Recep Şükrü Güngör bu kitaba değindi.
20/01/2018 08:00
İzlenme: 2510
Çocuklara  riflerin Hayatlarından Örnekler
Kitap
Hasan Harmancı, 'Uyanmak Üzere Olan Bir Adam' adlı eserinde, boheme, karanlık hayatlara, bitirim tiplere ve bu bitirimlerin hayatlarına kapılmaya meyyal anlatıcılar yaratıyor. Abdullah Harmancı yazdı.
19/01/2018 08:00
İzlenme: 3188
Hasan Harmancı Dizginlenmiş Yeraltı
Kitap
Ayşe Böhürler’in 'Mülteci Parfümü' kitabı, esas olarak ''Avrupa’nın Mültecilerle İmtihanı'' belgesel projesinin ürünü. Yunanistan’daki Kos Adası’nda başlayarak Danimarka’da son bulan hikaye, akıcı bir şekilde görsellerle desteklenerek kitaplaştırılmış. Dilara Yabul yazdı.
12/01/2018 11:00
İzlenme: 2122
Bize Mülteci Diyorlar ama Biz İnsanız
Kitap
Abdullah Harmancı, 250 kelimeyle Recep Şükrü Güngör'ün 'Kayıp Kahramanlar' kitabına değindi.
12/01/2018 08:00
İzlenme: 1776
Recep Şükrü Güngör Anadolu'dan Sesler
Kitap
Murat Bardakçı, Safiye Ayla’yı merkez olarak aldığı 'Safiye' kitabında Türk Musikisinin radyolarda yasaklanmasının tarihini ve belgelerini yayımlayarak kültür tarihimize vurulan bu darbeye yeni bir açılım getirdi. Kitap bir kişiyi değil kültürel ve siyasi olaylarıyla bir dönemi de anlatıyor. Kâmil Yeşil yazdı.
11/01/2018 11:00
İzlenme: 2009
Safiye veya Türk Musikisinin Yasaklı Yılları
Kitap
Ali Akyıldız, harem yaşamını ve valide sultanları ayrıntılı olarak ele alan kitabı 'Haremin Padişahı Valide Sultan' ile Osmanlı döneminin daha geniş kitlelerce doğru kaynaklardan tanınması için çalışmaya devam ediyor. Mustafa Uçurum yazdı.
11/01/2018 08:00
İzlenme: 1758
Ali Akyıldız'dan Harem ve Valide Sultanlar Hakkında Bir Kaynak Kitap
Kitap
Piramitler’den Montmartre‘a, Necip Mahfuz’un romanlarından Aragon’un dizelerine uzanan zengin içeriği ile Nil’in ve Seine’in suları gibi akıp giden bir kitap olmuş Mehmet Narlı'nın 'Kahire ve Paris Notları'. Yasemin Dutoğlu yazdı.
10/01/2018 08:00
İzlenme: 1804
Bir Şairin Gözünden Kahire ve Paris
Kitap
Milli Mücadele döneminde tüm Ortodoksların lideri olan patriğin tavrı ne olmuştu, bu dönemde neler yaşanmıştı? Ramazan Erhan Güllü'nün 'Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum /Ortodoks Patrikhanesi' adlı kitabı bu konuda bizi aydınlatıyor. Sedat Palut yazdı.
07/01/2018 08:00
İzlenme: 2590
Milli Mücadele Döneminde Fener Rum Patriğinin Faaliyetleri
Kitap
'Yerli Yersiz Cümleler’i okuyan bir okur, 'Nun Masalları’ndan başlayarak birçok Nazan Bekiroğlu kitabının nefesini hissedecek bu kitapta. Yazarı tarafından özenle seçilmiş bu yazıları okuyanlar yerli yersiz bir içlenmeyle karşı karşı karşıya kalacaklar.
06/01/2018 08:00
İzlenme: 3006
Nazan Bekiroğlu'nun Yerli Yersiz Cümleler'i
Kitap
Mustafa Dere’nin 'Biten Ömürler Kalan Hatıralar' kitabı, hatırası anımsanmaya değer, hatta anımsanması gereken on bir değerli ilim ve edebiyat insanının yakınlarıyla yapılmış söyleşileri ihtiva ediyor. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
05/01/2018 11:00
İzlenme: 2518
Ahmet Tabakoğlu ile Kemal Tahir'e Orhan Okay ile Tanpınar'a Dair
Kitap
Abdullah Harmancı, 250 kelimeyle Naime Erkovan’ın ''Olay Berlin’de Geçiyor'' kitabına değindi.
05/01/2018 08:00
İzlenme: 2831
Naime Erkovan Düş Gücünün Gökyüzünde
Kitap
Henri Bergson'un klasikleşmiş yapıtı ''Gülme''yi okumak gündelik yaşamımızdan sanatsal faaliyetlere değin günümüz okuru için aydınlatıcı tespitler yakalamak adına hâlâ önemini koruyor. Oktay Türkoğlu yazdı.
03/01/2018 08:00
İzlenme: 2711
Henri Bergson'ın Gülünç Olgulardan Çıkardığı Kanunlar
Kitap
Hüseyin Özhazar ve Yaşar Yeşil'in 'Sadakati ve Liderliğiyle İkinin İkincisi Hz. Ebubekir' kitabında Hz. Ebubekir’in sadakati üzerinde yeterince durulmakla beraber onun bir diğer ayırt edici özelliği olan liderliğine de gereken önem verilmiştir. Özellikle Ridde isyanlarında ortaya koyduğu kararlı tutum ve liderlik, İslam’ın sahih anlayışının kurumsallaşarak günümüze kadar gelmesinde belirleyici olmuştur. Nevzat Özkaya yazdı.
02/01/2018 08:00
İzlenme: 2556
Hazreti Ebubekir'in Sadakati ve Liderliği
Kitap
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Aralık-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/01/2018 10:00
İzlenme: 2833
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Aralık 2017
Kitap
Ali Haydar Haksal’ın 'Ses ve Gölge' kitabındaki öykülerin farklı bir tarzı var. Deneme ve öykü arasında bir yerde. Hatta bazen şiire bile kayıyor. Kısa ama düşündürücü cümleler ya da deneme ve öykü arasında gidip gelen bir tarz... Hatice Kübra Karadeniz yazdı.
01/01/2018 08:00
İzlenme: 2073
An'ı Yakalayan Öyküler Ses ve Gölge
Kitap
Ahmed-i Hani’nin halk arasında anlatılagelen bir destandan yola çıkarak Kürtçe yazdığı Mem ü Zin mesnevisini klasik edebiyat anlayışıyla Türkçe’ye Nazmi mahlaslı Âşık-ı Sıpki, “Reyahin-i Aşk” adıyla 1856 yılında tercüme etmiş. Mustafa Öztürk de bu tercümeyi inceleme ve tenkitli metin olarak yeniden hazırlamış. Yasemin Kapusuz yazdı.
31/12/2017 12:00
İzlenme: 2280
Divan Şiirinin Son Örneklerinden Biri Reyahin-i Aşk
Kitap
İsmail Köse, ''İngiliz Arşiv Belgelerinde Hicaz İsyanı'' isimli çalışmasında; konuyu birincil İngiliz arşivlerinden ve İngiliz istihbarat raporlarından faydalanarak ele alıyor. İsmail Köse eserinde, İngilizlerin Ortadoğu ve Filistin politikasını belgeleriyle ortaya koyuyor. Metin Uygun yazdı.
29/12/2017 08:00
İzlenme: 2317
İngiliz Subay 'Fahrettin Paşa Keşke Hiç Doğmasaydı' Demiş
Kitap
Gustave Lanson, ''Edebiyat Tarihinde Usul'' adlı makalesinde daha önce bu konu hakkında duyduğumuz bazı düşüncelere zıt şeyler söylüyor. Örneğin, duygularımızın eser hakkında değerlendirme yapmamıza nasıl katkı sağlayabileceğini anlatıyor. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
28/12/2017 08:00
İzlenme: 2206
Gustave Lanson Her Edebiyat Eseri Bir Sosyal Olaydır
Kitap
Masalsı, muğlak, olaysız anlatımıyla Şule Gürbüz kendine has gizemli dünyasından sesleniyor ''Öyle miymiş?'' kitabında. Sanki bir mağaraya çekilmiş münzevi bilge konuşuyor ve yığınlar onu dinliyor. Recep Şükrü Güngör yazdı.
27/12/2017 11:00
İzlenme: 2560
Sanki Bir Münzevi Hayatın Sırrını Fısıldarmış Gibi Öyle miymiş
Kitap
Merhum Yavuz Selim Karakışla tarafından yazılan 'Eski İnsanlar Eski Cemiyetler' adlı kitap, Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde değişen toplum hayatında ortaya çıkan cemiyetleri anlatan bir kitap... Sedat Palut yazdı.
26/12/2017 08:00
İzlenme: 2379
Sosyal Tarih Çalışmalarına Bir Örnek Eski İnsanlar Eski Cemiyetler
Kitap
Cafer Barlas'ın ''Bilinmeyen Yönleriyle Dağıstan Muhaciri Nakşibendi Şeyhlerinden Mürşid-i Kamil Şeyh Şerafeddin Zeynel Abidin'' kitabı, hem tasavvuf tarihi hem Dağıstan muhacirlerinin tarihi hem de 1910-1940 arası Türkiye tarihi açısından önemli bir yeri doldurmakta. Mehmet Erken yazdı.
25/12/2017 11:17
İzlenme: 2727
Dağıstan Muhacirleri ve Şeyh Şerafeddin Zeynel Abidin
Kitap
Muallim Naci’nin derlediği 'Edep Eğitimi' (Mekteb-i Edeb), her insanın mutluluğun peşinden koştuğunu, ama çoğu insanın mutluluğu maddi şeylerde aradığını, mutluluğun maddi şeylerde değil, maneviyat ve ahlakta olduğunu çeşitli örneklerle, çeşitli tarihi şahsiyetlerin hayatlarıyla ve ayrıca dini menkıbeler üzerinden anlatıyor. Ahmet Serin yazdı.
24/12/2017 08:00
İzlenme: 3449
Anne Babalar İçin Bir Kılavuz Edep Eğitimi
Kitap
Toplam: 3195 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8