, 20 Ekim 2017
Kitap

Murat Erol’un uzun yıllardır süren yerlilik üzerine çalışmaları 'Yerlilik Düşüncesi' kitabında bir araya geldi. Mustafa Uçurum bu kitap üzerine yazdı.
11/10/2017 08:00
İzlenme: 1293
Murat Erol'un Yerliliğinde Mek n Yok
Kitap
Alev Erkilet, ''Orta Doğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler'' kitabında ele aldığı konulara Müslümanca yaklaşıyor. Yazar, çalışmasına, Ortadoğu’da özellikle 1930’lu yıllardan itibaren kuvvetli bir şekilde ortaya çıkan İslami hareketleri anlayıp kavramsallaştırmadaki yaklaşıma yönelik ciddi bir itirazla başlıyor. Ahmet Serin yazdı.
10/10/2017 08:00
İzlenme: 854
Ortadoğu'daki İslami Hareketlere Dair Bir Kaynak Kitap
Kitap
Osmanlı Devleti’nin Afrika kıtasındaki dört yüz yıllık varlığı binlerce, milyonlarca insan hikâyeleri barındırmaktadır. Bedeviler arasında hikayesi bir destan gibi dilden dile anlatılan İstanbullu Kız da bunlardan biridir. Hatice Uğur yazdı.
07/10/2017 08:00
İzlenme: 1418
Libya Çöllerindeki İstanbuliye'nin Dilden Dile Anlatılan Hik yesi
Kitap
İsmet Özel, 'Dil ile İkrar' kitabında, Türkçe-İslâm-şiir üçgeninde çok duruyor ve bağ kurduğu ‘şey’lerin birbirinden ayrılamaz olduklarını geniş birikimiyle anlatıyor. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
05/10/2017 08:00
İzlenme: 1938
İsmet Özel in Dil ile İkrar Ettiğidir
Kitap
ÖNEMLİ ADAMLAR
İbrahim Kalın, 'İslam ve Batı' kitabını Batı’nın İslam algısının sorunlu yönlerini tartışırken İslam dünyasındaki Batı tasavvurunun problemli yönlerine dikkat çekmek üzere kaleme almış. Sedat Palut yazdı.
02/10/2017 08:00
İzlenme: 1453
İbrahim Kalın'ın Penceresinden İslam ve Batı
Kitap
Tanzimat döneminin en önemli edebiyatçılarından olan Muallim Naci’nin yazmış olduğu 'Çocukların Eğitimi' (Vezaif-i Ebeveyn), o dönemin çocuk eğitimi hakkında yeterli fikri veriyor bizlere. Ahmet Serin kitap hakkında yazdı.
01/10/2017 11:00
İzlenme: 1775
130 Yıl Öncesinden Bir Çocuk Eğitimi Kitabı
Kitap
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Eylül-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/10/2017 08:00
İzlenme: 1181
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Eylül 2017
Kitap
'Yanı Başımız Hayat' kitabında örselenen ruhları, sevgi ve ilgi açlığı çekenleri, sanal âlemi mekân tutanları, kalabalıklar içinde yalnız kalanları çokça gören, sebeplerini de irdeleyen Mehmet Dinç, bununla da yetinmiyor ve sağlam çözümler üzerine kafa yoruyor. Esma Can yazdı.
30/09/2017 08:00
İzlenme: 1003
Çağın Ruhi ve Maddi Sorunlarına İlaç Paylaşmak
Kitap
Mesnevi üzerine yapılan alan araştırmalarını, şerhleri de eklersek devasa bir külliyat çıkar. Kültürümüzde bu kadar belirleyici olan eser son olarak Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç tarafından manzum olarak çevrildi. Bilindiği gibi Kırlangıç, Mesnevi’yi nesir olarak da çevirmişti. Böylece şairimiz hem nesir hem nazım olarak Mesnevi çevirmeni olarak kayıtlara geçmiştir. Kâmil Yeşil yazdı.
29/09/2017 11:00
İzlenme: 1298
Mesnevi ve Yeniden Manzum Çevirisi
Kitap
'Bir Ateşpare Bin Yangın' kitabında İstanbul’u bir edebiyat dersi hassasiyetinde anlatmaya devam ediyor Beşir Ayvazoğlu. Semtlerin ruhunu da okşuyor yeri geldikçe, verdiği bilgilerle edebiyat tarihine de ışık tutuyor. Mustafa Uçurum yazdı.
29/09/2017 08:00
İzlenme: 1046
Camiyi Kapatıyor Dediği Binanın Yıktırılmasını Sağlayan Edebiyatçı
Kitap
İbn Miskeveyh, ahlak söz konusu olduğunda, kendisine bolca atıflar yapılan kadim bir bilgemiz. Ahlak Eğitimi - Tehzibu’l-Ahlak adlı eserinde de insan adı verilen varlığın gerçekte kim ve ne olduğu; o varlıkta hangi melekelerin, hangi duyguların, hangi özelliklerin yer aldığı hem ayrıntılı bir şekilde hem de kah tasavvufa, kah Aristo’ya, kah Pisagor’a atıflarda bulunularak anlatılıyor. Ahmet Serin yazdı.
27/09/2017 11:00
İzlenme: 1472
Ahlakımız Doğuştan mıdır Aldığımız Eğitimin Bir Sonucu mudur
Kitap
“İdamlar ve Olayların Gölgesinde Ulucanlar', meslek hayatının 10 yılını Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde müdür olarak geçiren Vehbi Camgöz’ün hatıralarından oluşan, kolayca okunan bir kitap. Mehmet Ali Başaran yazdı.
27/09/2017 08:00
İzlenme: 858
Şahit Olanlar Ulucanlar'daki İdamları Bir Ömür Unutamadı
Kitap
N. Ahmet Özalp, eleştirel bir gözle bakabilen nadir okur-eleştirmen ve yazarlardan biri. 'Bağa Destursuz Girenler' alt başlıklı 'Teknik Okumalar' kitabı da, çağdaş edebiyatımızda ender karşılaşabileceğimiz bir inceleme kitabı. Yazarın, eleştirel okumaların yetersizliği, yanlışların yeterince dile getirilmediği ve uyarı görevinden kaçınıldığı konusunda duyduğu sorumluluktan ötürü kitaplaştırdığı 'Teknik Okumalar'a Hatice Ebrar Akbulut değindi.
25/09/2017 08:00
İzlenme: 1675
Nasıl Bir Okur ya da Bir Kitabı Nasıl Okumalı
Kitap
Şemseddin Ahmed Sivasi'nin 'Dört Halifenin Menkıbeleri' adlı eseri yüzyıllar boyunca sadece Anadolu coğrafyasında değil İslam coğrafyasının sesinin ulaştığı birçok yerde okunmuştur. Mustafa Uçurum yazdı.
24/09/2017 11:00
İzlenme: 1076
Dört Halife'yi Hakkıyla Tanıyor muyuz
Kitap
'Mevdûdî & Hayatı, Görüşleri ve Eserleri' kitabı, 2003 yılında Bursa’da, Abdülhamit Birışık’ın öncülüğünde yapılan Mevdûdî’nin doğumunun 100. yılı anısına yapılan sempozyumda tebliğ edilen sunumların metinlerinden oluşuyor. Sempozyumda sunduğu tebliğde Enis Ahmed, Mevdudi'nin diğer fıkıh ekollerine karşı beslediği güzel duygular ve yaklaşımlarla mutedil bir duruş sergilediğini söylüyor. Fatih Pala yazdı.
22/09/2017 11:00
İzlenme: 1034
Enis Ahmed Mevd d Mutedil Bir  lim idi
Kitap
Cengiz Dağcı, 'Korkunç Yıllar' romanında savaşın acımasızlığını, ikilemini, insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz psikolojik durumu, Rusya egemenliğinde yaşamaya çalışmış Müslümanların içinde kaldığı zor durumu başarıyla anlatmış. Sedat Palut yazdı.
22/09/2017 08:00
İzlenme: 913
2 Dünya Savaşı'nda Kırım'ın Romanı Korkunç Yıllar
Kitap
'Fakrın Makamları', Ebu’l-Hasan Harakânî’nin bir risalesi aslında. Risalenin tam adı 'Risale der Tarîk-ı Edhemiyye ve Külah-ı Çar Terk' şeklinde. Bu önemli risalenin tamamı on sayfadan ibaret. On sayfalık bu risaleyi önemli yapansa, bu risalede tarikat adabının belirlenmiş olması. Ahmet Serin yazdı.
19/09/2017 11:00
İzlenme: 1185
Ebu l-Hasan Harak n den Tasavvuf Yolunun Esasları
Kitap
İbrahim Hakkı Hazretleri de İnsan-ı Kâmil isimli risalesinde kalbin mahiyetini, mânâ âlemindeki kâlbin hâllerini ve âriflerin özelliklerini haber veriyor bizlere. Metin Erol yazdı.
17/09/2017 08:00
İzlenme: 1171
 bid i Su ve Ekmek  rif i İrfan
Kitap
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya Büyükelçisi Omar Saif Ghobash'ın oğlu Seyf'e hitaben yazdığı bir dizi mektuptan oluşan 'Genç Müslümana Mektuplar' adlı kitap, günümüz gençlerine de dünyayı anlamaları için gerçekten çok büyük kolaylıklar sağlayacak bir nitelik taşıyor. Şerife Yılmaz yazdı.
16/09/2017 08:00
İzlenme: 1135
Omar Saif Ghobash tan Oğluna Dünyaya ve Gidişatına Kendini Katman
Kitap