, 18 Haziran 2018
Kitap

Ahmet Uluçay'ın ''Sinema İçin Bunca Acıya Değer Mi?'' adlı günlükleri sadece garip bir yönetmeni anlatmıyor. Hayatında bir şeylerin delisi olabilmenin nasıl bir mücadele istediğini ve bu mücadele verilirken bir insanın çektiği acılara karşı dirayetinin ne kadar güçlü olabileceğini de gösteriyor. Sefa Toprak yazdı.
17/06/2018 07:00
İzlenme: 568
Yaşam ile Rüya Arasındaki Ahmet Uluçay'ı Okumak
Kitap
''Biraz Mağrur Biraz Mağdur & Türk Sinemasında Kahramanlar'' kitabı genel olarak sinemamızdaki mağrur ve mağdur kahramanların ortaya çıkışları ve toplumda karşılık bulmalarının nedenleri üzerinde duruyor. Ayrıca kuruluşundan Yeşilçam’a, Yeşilçam’dan günümüze sinemamızın geçirdiği değişim ve dönüşümleri ele alıyor. İsmail Isparta yazdı.
16/06/2018 12:00
İzlenme: 406
Türk Sinemasının Kahramanlarına Derinlikli Bir Bakış
Kitap
Yıldız Ramazanoğlu’nun son öykü toplamı ‘Adem’in Cevap Vermesi’, hemen bütün Yıldız Ramazanoğlu kitapları gibi içten ve hakiki bir gündeliğin farklı tonlardaki ve anlık renkleriyle karşılıyor okuru. Şahin Torun yazdı.
16/06/2018 10:00
İzlenme: 489
Yıldız Ramazanoğlu nun Adem le Karşılaşması
Kitap
Ardında onlarca roman bırakan Türk edebiyatının usta kalemlerinden Peyami Safa, Beşir Ayvazoğlu’nun ifadesiyle, resim ve müzikle yakından ilgilenen, Türkiye’nin entelektüel tarihine damga vuran bir fikir ve dava adamıydı.
15/06/2018 16:40
İzlenme: 478
Bütün Tenakuzların Sona Erdiği Muhayyel Ülke Simeranya
Kitap
ÖNEMLİ ADAMLAR
Ali Ulvi Kurucu
Nurettin Durman, şiire dair yazılarını 'Şiirin Kanatları Altında' adlı kitapta bir araya getirdi. Şairin şiir serencamına da ayna tutan bu kitap hakkında Mustafa Uçurum yazdı.
15/06/2018 12:00
İzlenme: 416
Şiirinin Kanatları Altında Yaşıyor Nurettin Durman
Kitap
Arnold Toynbee ardında onlarca eser bırakmış usta bir tarihçi ve çalışkan bir kalem. Hatıralar: Tecrübelerim adlı hatıratında, kendi tecrübelerinden hareketle eli kalem tutan, yazıyla uğraşan fikir işçilerine yazarlık hakkında 5 tavsiyede bulunuyor.
14/06/2018 12:30
İzlenme: 1470
Nasıl Yazmak Gerekir Ünlü Tarihçi Arnold J Toynbee den 5
Kitap
Flora Annie Steel’in Türkçeye 'Babür Şah' olarak tercüme edilen kitabı, Fergana'dan Semerkand'a, Kabil'den Hindistan'a yoğun mücadelelerle geçen bir sultanın hayatına mercek tutuyor. Yusuf Sami Kamadan yazdı.
14/06/2018 11:00
İzlenme: 524
Babürlülere Moğol Denerek Hindistan'daki Türk Varlığının Üstü Örtülüyor
Kitap
Friedrich Dürrenmatt’ın kült eserlerinden olan 'Yargıç ve Celladı'nda kahramanı komiser Berlach’ın gözünden, yardımcısı Tschanz’ın gözünden, kitaptaki diğer karakterlerin gözünden adalet, suç, krimonoloji kavramlarını işliyor, felsefeyi de işin içine katıyor ve sadece polisiye bir roman havasından kurtarıyor kitabı. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
14/06/2018 09:00
İzlenme: 629
Dürrenmatt'tan Edebi ve Felsefi Bir Polisiye Yargıç ve Celladı
Kitap
68 yaşında Müslüman olan Roger Garaudy, 14 Haziran 2012’de vefat ettiğinde ardında 30’dan fazla eser bırakmıştı. Garaudy’nin tekâmüle karşı hareketsizlik, modernizme karşı gelenek, tarafsızlığa karşı doğmacılık şeklinde tarif ettiği entegrizm, kültürel bir intihardır. Fatih Pala, Garaudy'nin Entegrizm Kültürel İntihar kitabı üzerine yazdı.
13/06/2018 14:30
İzlenme: 986
Gayesiz Bir Dünyanın Anlamsızlığından Doğmuştur Entegrizm
Kitap
Adem Turan’ın hayat çizgisini sığdırdığı şiirlerini bir araya getirdiği 'Son Günün Şiiri', bir şairin serencamı içtenliğinde okunabilecek bir kitap. Mustafa Uçurum bu kitap hakkında yazdı.
13/06/2018 11:00
İzlenme: 651
Adem Turan'da Son Günün de Bir Şiiri Var
Kitap
Ahmet Uçar’ın ''1928’de Hıristiyanlaştırılan Kızlar'' isimli kitabı, Bursa Amerikan Kız Koleji’nde 1928 yılında meydana gelen dört Müslüman Türk kızının Hıristiyanlaştırılması hadisesini, dönemin kaynaklarına dayanarak ele alan kapsamlı bir çalışma. Metin Uygun yazdı.
13/06/2018 09:00
İzlenme: 1333
Bursa Amerikan Mektebi nde Kızlarımız Tanassur mu Ettiriliyor
Kitap
Jack Weatherford 'Cengiz Han' kitabında Cengiz Han’ın çocukluğunu, bozkırda nasıl iktidara yükseldiğini, tüm boyları bayrağı altında toplayıp Moğol ulusunu kurana dek yaşamını ve kişiliğini, onu etkileyen güçleri anlatıyor. Kitap edebî bir dille oluşturulduğu için roman okuyormuş havasına dahi girebiliyoruz. Efsanelere, rivayetlere bolca değinen yazar anlatımını kuvvetlendirmek için her yolu deniyor. Mehmet Akif Öztürk yazdı.
12/06/2018 13:00
İzlenme: 995
Bir Batılıdan Cengiz Han'ın Edebi Portresi
Kitap
Bolşevik Devrimi’nin liderlerinden Lev Troçki’nin 1929-1934 yılları arasında Büyükada’ya sürgüne gönderildiğini biliyor muydunuz? Norman Stone 'İmparatorluk Oyunları' kitabında yakın tarihimizin bu ilginç olayını bütün detaylarıyla anlatmış.
12/06/2018 10:00
İzlenme: 1295
Lev Troçki 5 Yıllık Büyükada Sürgününde Neler Yaptı
Kitap
Ahmet Murat’ın Belki de Üzülmeliyiz’i, İbrahim Tenekeci’nin Geldik Sayılır’ı ve Taha Kılınç’ın Kudüs Yazıları kitabı; aynı medeniyet coğrafyasının, aynı medeniyet tahayyülünün birer parçası olmaktan öte daha da yakın düşüyorlar birbirlerine. Belki tecessüm edip birer insan olsalar, birbirinin kardeşi, yeğeni ya da kuzenleri olacaklar. Abdullah Taha Orhan yazdı.
12/06/2018 07:00
İzlenme: 830
Mevk telerden Kalıcı Eserler de Çıkar
Kitap
''İstanbul’dan Bağdat’a Bir Anadolu ve Ortadoğu Seyahati 1892'' kitabında Osmanlının son dönemlerinde Anadolu ve Bağdat civarının durumunu gözlemleyen bir seyyahın mektupları yer alıyor. Mektupların içeriğinden bu seyyahın merkeze rapor sunmak üzere görevlendirilmiş bir sosyolog, jurnalist, coğrafyacı veya istihbarat görevlisi olduğu anlaşılıyor. Recep Şükrü Güngör kitap hakkında değerlendirme yazısı kaleme aldı.
11/06/2018 10:00
İzlenme: 1249
Meçhul Bir Şahsın Mektuplarında Osmanlı Coğrafyasından İzlenimler
Kitap
Cengiz Aytmatov, 'Toprak Ana' kitabında, insanların çok büyük mutluluklara ihtiyacı olmadığını; kendi işini yapmanın, kendi ürününü kaldırmanın insanı mutlu etmeye yeteceğini anlatır. Metin Uygun yazdı.
10/06/2018 08:00
İzlenme: 948
Bir Ananın Mutluluğu Milletinin Mutluluğundan Doğuyor
Kitap
''İslam’ı anlamak ve yaşamak için Kur’an yeterlidir, Hz. Peygamber’in vefatından çok sonra kaleme alınan hadislere şüpheyle yaklaşmak gerekir'' diyen hadis karşıtlarının gerçek amacı nedir? Bu düşüncelerini hangi ayetlere dayandırıyorlar? Söz konusu iddialara nasıl yaklaşmak gerekir? Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir hoca 'Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor' kitabında bu soruları ele almış.
09/06/2018 07:00
İzlenme: 961
Sünnet Olmasaydı Hiçbirimiz Kur an ı Anlayamazdık
Kitap
Enver Paşa bir Alman hayranı mıydı? Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı’na Jön Türklerin maceraperestlikleri yüzünden mi girdi? Altay Cengizer, 'Adil Hafızanın Işığında' isimli kitabında dillere pelesenk olmuş bu söylemlere karşı güçlü bir tez ortaya koyuyor.
08/06/2018 11:00
İzlenme: 982
Birinci Dünya Savaşı nın Ödülü Osmanlı Topraklarıydı
Kitap
XX. yüzyılın başında Rusya ile yaptığı savaşı kazanan Japonya bu alanda tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Osmanlı Devleti, 1905 yılında Rusya ve Japonya arasındaki savaşı yakından takip etmişti. Bizzat kendi isteği ve devletin de onay vermesi ile Miralay Pertev Bey bu savaşta yer almış, gözlemlerini devlet büyükleri ile paylaşmıştı. Pertev Bey’in gözlemleri yakın zamanda kitaplaştırıldı: 'Bir Osmanlı Kurmayının Gözünden Rus-Japon Savaşı' Sedat Palut yazdı.
08/06/2018 10:00
İzlenme: 3492
Bir Osmanlı Askerinin Gözünden Japonya
Kitap