, 24 Mayıs 2018
Evliya Çelebi'nin mezarı ne oldu

27428

Evliya Çelebi'nin mezarı ne oldu?

Ömrü yollarda geçen Evliya Çelebi'nin mezarı yola kurban gitmiş!

İlgili Yazılar
Yanan Yıktırılan Yerine Çay Bahçesi Kondurulan Cami Defterdar Camii
Yanan, Yıktırılan, Yerine Çay Bahçesi Kondurulan Cami: Defterdar Camii

Ebul Fadıl Mehmet Efendi Camii (Defterdar Camii) hoş manzarası ile hakikaten olağanüstü bir güzelliğe sahiptir. Caminin arka kısmındaki bahçede otururken Sarayburnu avucunuzun içinde, Boğaz'ın masmavi suları adeta ayağınızın altında gibidir. Fakat banisi Ebul Fadıl Mehmet Efendi'nin mezar taşı şu an Kılıç Ali Paşa Camii haziresinde yer alıyor. Nidayi Sevim yazdı.
07/12/2017 08:08
İstanbul'da Kaç Sahabi Kabri Var Kaçı Yeraltı Camii'nde
İstanbul'da Kaç Sahabi Kabri Var? Kaçı Yeraltı Camii'nde?

Yeraltı Camii’nin ünü mimari özelliklerinden değil, halk nezdinde önemi bir ziyaretgâh olarak kabul edilmesindendir. Sahâbeden Amr bin el As (r.a.), Vehb B. Huşeyre ve Süfyân B. Uyeyne’nin (r.a.) makam veya kabirlerinin burada olduğuna inanılır. Nidayi Sevim yazdı.
03/11/2016 08:08
İstiklal'deki  şığın romanı
İstiklal'deki âşığın romanı!

Dirim için, yepyeni üsluplar için ve en önemlisi aşkı ve âşık bir insan ruhunun katmanlarını, açılımlarını okumak için Suçsuzluğumu Affet!
27/03/2012 16:04
Piyale Paşa semtinin beş asırlık tarihi sergileniyor video
Piyale Paşa semtinin beş asırlık tarihi sergileniyor (video)

İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Piyalepaşa'nın az bilinen 500 yıllık tarihi, 'Geçmişten Günümüze Piyale Paşa' sergisiyle sanatseverlerle buluştu
11/03/2016 16:04
Camideki sadaka taşı moloz diye atılmış
Camideki sadaka taşı moloz diye atılmış

Ardında birçok hayır eseri bırakan Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın bir eseri de Karaköy'deki Kemankeş Kara Mustafa Paşa Camii... Nidayi Sevim yazdı..
23/06/2014 10:10
Mehmet Çelebi'ye bir Fatiha bile çok görüldü
Mehmet Çelebi'ye bir Fatiha bile çok görüldü

Tophane'de Hacı Mimi Camii'ne yakından bakanların caminin öyle beşyüz yıllık bir tarihi olduğuna kolay kolay inanası gelmez. Ercan Köksal yazdı..
19/06/2014 14:02

Evliya Çelebi 25 Mart 1611 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmişti. Bugün onun doğumunun 400. Yıldönümü.

2011 senesi hem M. Akif yılı hem Evliya Çelebi yılı olarak kutlanıyor. Kutlu ve mutlu olsun. Ancak gönül isterdiki bu gönül insanını kabri başında dualar ile yad edelim. İnşallah o günleride görürüz. Ama yinede Şişhane’ye sembolikten de olsa bir anıtmezar yapılabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Seyyahların Piri Evliya Çelebi’nin mezarı hakkında küçük bir araştırma yaptık. Ömrünü seyahatle geçiren meşhur Türk Seyyahı Evliya Çelebi’nin nerede vefat ettiği ve kabrinin nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak kuvvetli tahminlere göre kabrinin Şişhane’deki Meyyitzade mezarlığında bulunduğu ileri sürülmektedir. Söz konusu mezarlık maalesef günümüzde mevcud değildir. Bu konuda araştırmacı merhum İbrahim Hakkı Konyalı şunları söylemektedir:  “Evliya Çelebi ve babası Sultan Dördüncü Murad’ın kuyumcubaşısı Mehmed Zıllı Efendi, Lohusa Kadın Türbesi’nin yanında gömülüydü. Fakat yol yapılırken oradaki bütün mezarlar yerinden söküldü ve mezar taşları bir çukura dolduruldu. Ben yol yapılırken gitmiş ve mezar taşlarını görmüştüm.”  

Evliya Çelebi'nin dedesi kim?

Evliya Çelebi kendi soy kütüğünü sayarken dedesini "Kara Ahmed" dedesinin babasını "Demircioğlu Şehid Kara Mustafa Paşa" dedesinin dedesini "Turhan Bala" olarak göstermektedir. Turhan Bala'nın babası olarak "Yavuz Özbek" yahut "Yavuz Er" adında bir sancak beyinden bahsetmektedir. Bu Yavuz Er, 
İstanbul fethinde bulunmuştur. Ganimet malından kendi payına düşenle Unkapanı'nın iç yüzünde Sağrıcılar Camii ile 100 dükkân ve bir ev yaptırmış, Evliya Çelebi bu evde

dünyaya gelmiştir. 

Yavuz Er Sinan Camii
Yavuz Er Sinan Camii, Unkapanı

Yavuz bir er, merd bir kişi!

Fatih Sultan Mehmed Han bir gün tebdil-i kıyafet ederek halkın arasına karışır. Akşama kadar şehri gezer. Unkapanı kapısına geldiğinde kale kapısının kapanmış olduğunu görür. Kendinin çıkardığı fermana göre kale kapısı akşam ezanınından sonra kapanıp sabah ezanı vakti açılmaktadır. Padişah kapının önüne gelir ve kapı muhâfızı Sinan Çelebi ile aralarında şu konuşma geçer: Aç şu kapıyı Sinan Çelebi!” “Kimsin sen, bana kapıyı aç diye nasıl emredersin?” “Kim olduğuma ne bakıyorsun, kapıyı aç yeter!” “Nasıl bakmam? Niçin bu zamana kadar dışarıda kaldınız? Dost musunuz, düşman mısınız? Padişahın emrini bilmez misiniz? Ben sana kapıyı açmam. Var git, başının çaresine bak.” En nihayetinde Sinan Çelebi “Git, hünkârdan ferman getir. Ancak o zaman içeri girebilirsin!” der. Padişah artık dayanamaz: “Ya hu Sinan Çelebi, Hünkâr benim!” Sinan Çelebi dikkatle baktıktan sonra Sultanı tanır ve kapıyı açar ve şunları söyler “A Hünkârım, kendi kanununu kendin niye bozarsın? Madem bozacaksın, böyle kanunu niye koyarsın?” diye söylenir. Sultan Fatih atından iner, tavizsiz davranışından ve vazifesine bağlılığından son derece memnun kaldığı Sinan Çelebi’ye “Sen yavuz bir er, merd bir kişiymişsin. Dile benden ne dilersen? der. Sinan Çelebi de “Hakikaten istediğimi yapacaksan benim adıma bir cami yaptırı ver. Tâ ki kıyâmete kadar hayır defterim açık kalsın.” Fatih Sultan Mehmed Han derhâl onun adına cami inşa ettirir.

Yavuz Er Sinan Çelebi
Yavuz Er Sinan Çelebi (arkada yeşil demirle çevrili kabir) ve Fetih Şehidi Horoz Mehmed Dede

Kabri, Unkapanı’nda Köprünün hemen yakınındaki Yavuz Er Sinan Camii’nin haziresinde yer almaktadır. İstanbulumuzun en eski camilerinden biri olan Yavuz Er Sinan Camii diğer adı Sağrıcılar Camii, Fatih Sultan Mehmed Han’ın alemdarlarından Yavuz Er Sinan tarafından yaptırılmıştır. Kabir taşında şunlar yazmaktadır;

Hu Dost / Fatih Sultan Mehmed Han / Hazretlerinin Kapıcılarından / Merhum Yavuz Er Sinan / Ruhiçün Fatiha / Sene 725

Buradaki sene yanlış yazılmıştır. 

Horoz Mehmed Dede

Horoz Mehmed Dede, Sultan II.Mehmed Han ve ordusu ile Konstantiniyye şehrine gelirken, her saat başı horoz gibi çırpınarak öter ve “Kalkın…Ey gâfiller!..” dermiş. Bu nedenle askerler kendisine Horoz Baba demişler. İstanbul’un en eski meczûblarındandır. Hoca Ahmed Yesevî’nin mürîdlerinden olup, Hâcı Bektaş-ı Velî ile birlikte Horasan’dan gelip, Fatih Sultan Mehmed Han ile birlikte Konstantiniyye’nin fethinde bulunmuş ni’me’l-ceyş’dendir (mutlu asker). Kabri, Unkapanı, Yavuz Er Sinan Camii haziresindedir. 

Lohusa Sultan Türbesi, Şişhane
Lohusa Sultan Türbesi, Şişhane

Lohusa Sultan Türbesi

Asıl ismi Rahime Sultan olup halk arasında Lohusa Sultan diye anılmakta olan bu hatun 1647 senesinde vefat etmiştir. Vefatından sonra mezarında doğum yaptığı rivayet edilmektedir. Oğlu Meyyitzade Osmanlı zamanı devlet adamlarındandır.

Türbe, Şişhane yokuşunun başındadır, üzeri kubbeli, kare planlı  olarak tuğla ve taştan inşa edilmiştir. Üç cephesinde birer penceresi vardır. Türbenin içinde Lohusa Sultan ve kimliği bilinmeyen üç kişinin mezarı bulunmaktadır. Eskiden çocuğu olmayan kadınların türbeyi sık sık ziyaret ettikleri söylenir. 

 

Doğan Pur haber verdi


İlgili Konular