, 18 Haziran 2018
Kur'an adamı yetişirse zafer Müslümanların

7469

Kur'an adamı yetişirse zafer Müslümanların

Dışarıdan bakıldığında itikaf süreci zor görünebilir; fakat dünya prangalarından kurtulduğunda kolaylığı hemen fark ediyorsun. Cihad Meriç itikaf notlarını paylaşıyor.

İlgili Yazılar
İtikaf güzelliği seni bekliyor heyecanla
İtikaf güzelliği seni bekliyor heyecanla

Ramazan ayının saymakla bitiremeyeceğimiz kadar güzelliği var. Bunlardan biri de itikaf sünneti. Bir şekilde bu ibadeti ifa edebilsek ne güzel olur.
17/07/2014 14:02
İ'tikaf bireysel bir eylemdir
İ'tikaf bireysel bir eylemdir!

Yıllardır sitemizde itikaf üzerine tecrübelerini aktaran Cihad Meriç bu sene de neden Konya'da itikafa girdiğini, Konya'nın güzelliklerini, itikaf'da geçen saatleri ve okumalarını anlatıyor...
04/07/2016 18:06
Kur'an nesli için çaba harcıyor muyuz
Kur'an nesli için çaba harcıyor muyuz?

Kur'ân nesli istiyorum, peki böyle bir neslin yetişmesi için yeterli mücadeleyi veriyor muyuz? Kendi çocuğumuzun ve ümmetin çocuklarının Kur'ân nesli olması için çabamız ve çapımız nedir? Cihad Meriç yazdı.
16/07/2015 13:01
Ramazan ve itikaf arınma ve hatırlatmadır
Ramazan ve itikaf arınma ve hatırlatmadır

İtikaf az zamanda bize öyle şeyler öğretir ki dönüp değerlendirdiğimizde kendimiz bile şaşırırız. Cihad Meriç yazdı.
03/07/2015 12:12
İtikafta üç kitap ve bir insan okudum
İtikafta üç kitap ve bir insan okudum

Üç kitabı okuyarak zenginleştirilmiş itikâf saatlerinde, kitap harici Sır Hocam ile yaptığımız muhabbetler ve Hocamın kürsüden yaptığı derslerden notlar aldım. Cihad Meriç yazdı.
31/07/2014 14:02
İtikaf kaybettiklerimizi hatırlatan bir fırsat
İtikaf kaybettiklerimizi hatırlatan bir fırsat

İtikafa girdiğinizde doğal olarak dünya ile iletişimi kesiyorsunuz. Namaz, tefekkür, okuma eylemleri harici işiniz yok. Cihad Meriç yazdı.
22/07/2014 09:09

İtikaf notlarını paylaşmadan önce şunu belirteyim, şimdiden bir dahaki Ramazan için ajandalarımızı düzenleyelim ve son on günü itikaf için boşaltalım.

İtikaf sürecinde aldığımız notlar uzun olmakla birlikte buraya tadımlık olarak bir kısmını yazacağım. Alıntı metinler için kitabın yazarının adını parantez içinde belirteceğim. İtikaf günlerinde okuduğumuz kitapların tanınması için bir yazı hazırlamıştım, kitapları detaylı tanımak isteyenler o yazıya bakabilir.

İtikaf 1. Gün

Evimizde, işimizde kısaca hayatımızda Kur'an-ı Kerim var mı? Onu anlıyor, düşünüyor, yaşıyor muyuz?

"Kuran-ı Kerim: Adl ve Sıdk" (Bursevî)

İtikaf 2. Gün

Hicret günahları terk, Allah’a ve kitabına iltica etmektir.

Kur'an-ı Kerim:
Denize düşsek sarılacağımız tahta parçası!
Çölde istikametten sapsak yön bulacağımız, pusula!
Orman da kaybolsak izleyeceğimiz, yıldız!
Düştüğümüz karanlık kuyuda tutunabileceğimiz, ip!
Talibe yol, dosta muhabbet, yiğide vesile!

İtikaf 3. Gün

"Kuran-ı Kerim'i Ders Haline Getirmeliyiz: Ailemiz, akrabamız, dostlarımız, iş arkadaşlarımız..." (Sır Hoca) Kısaca tüm çevremiz bu muhabbet sofrasından istifade edebilmeli. Hocam bunu yaşadığı için bu cümlenin tesirli olmasını bekliyorum. İnşallah meleklerin indiği Kur'an ve Hadis halkaları kurulmasına vesile oluruz.

Yönetici mahiyetindekilerinden sorumludur.

Cami içindeki hücrem mezardan biraz geniş ve yüksek; fakat ben bu hücrede tefekkür ederken kendimi bazen mezar içinde farz ediyorum. İşte o an tüm perdeler açılıyor.

Dışarıdan bakıldığında itikaf süreci zor görünebilir; fakat dünya prangalarından kurtulduğunda kolaylığı hemen fark ediyorsun. Hatta bir süre sonra itikaftan hiç çıkmak istemeyebilirsin.

İtikaf 4. Gün

"Kuran-ı Kerim: Gaflet ve delalet uykusundan kurtarır. Ahlaksızlık ve fenalığın kökünü kazır. Sevgi, doğruluk, merhamet, cesaret, çalışma, gayret gibi kıymetli faziletleri öğretir." (Erbili)

Müslümanların bir olmayışının en büyük sebebi Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmeleridir. Bir yerde bozukluk varsa sebebi Kur'an-ı Kerim'in orda olmayışıdır." Takva ve taat ile iman erbabının birlik ve beraberliği ve karşılıklı muhabbeti emrolunur." (Erbilî)

Şerefimiz, Kuran-ı Kerim iledir.

"Kuran bir toplumu yükseltir veya alçaltır." (Suyuti).

İtikaf 5. Gün

Kur'an-ı Kerim kiminin gücüne gider, kimine güç katar!

Kur'an-ı Kerim'e verdiğimiz değer kadar, Allah katında değerliyiz. Ayı ve geceyi değerli kılan Kur'an-ı Kerim, devleti, toplumu, aileyi, ferdi şerefli kılmaz mı? Kapitalist zihniyet için değer farklıdır: Mal, mülk ve makam… Kendimize bir bakalım, bizim için öncelikli olan ne ve hayatımız bu konuda ne söylüyor?

Kur'an-ı Kerim kendimizi değerlendireceğimiz cevap anahtarıdır. Kur'an'ı bir tarafa bırakan gecelerden medet umanlar ziyandadır. Sadece özel günlerde yaşanan din hayatımızı hayra dönüştürmez. Biri çıksa, seslense; "dürüst tacir, iyi aile babası, iyi yönetici, iyi adam… ayrılın" dese, meydanlar dolu mu kalır, yoksa boşalır mı? Ahiret meydanı da dolacak, cennet de dolacak, cehennem de dolacak ve unutmayalım o gün hep birlikte "ayrılın" nidasını duyacağız!

İtikaf 6. Gün

 “İyilik ve takva üzere yardımlaşınız” (Maide-2)

Nasıl iyilik üzere yardımlaşacağız, zafer adamı, iyi adam, Kur'an adamı nasıl yetişecek?

"Ulül elbab bulmalı! Eğri düşüncelere sapmayan ve baktığını net gören, berrak, akıl sahipleri." (Bursevî) Veya yüzüne baktığında Allah’ı ve Kitab'ını hatırlatan, amelleri ve sözleri hayır olan adamlar yetiştirmek ve kendimizi bu şekilde yetiştirmek için biz kapıyı örten taraf olmamalıyız. Din, dil, ırk, meşrep, mezhep, cemaat, tarikat, grup, makam gözetmeden bizim tarafa kapı açılmalı. Hayra vesile böyle olunabilir ve birlik böyle sağlanabilir.

"Zihinlerdeki duruluk, görüşlerdeki güzellik, birlik ve beraberlik için his, nefis, şeytan perdelerinden sıyrılmış olmak gerekir." (Bursevî)

Kalp, boş bir arazide duran kuş tüyüne benzer. Rüzgâr onu yerin üzerinde evirip çevirir.” (İbn Mace /Beyhaki). Bu nedenle sürekli uyanık olmak gerekir. Nefis tezkiyesi ve benliğin ıslahı için çalışmak, nefis ve şeytana karşı taarruz da olmak şarttır.

Azgın nefsinin gayrimeşru taşkınlıklarıyla şeriat ve tarikatı ayaklar altına alan süfli isteklerinin esiri olanlar asla mükerrem olamazlar.” (Erbilî) O zaman önce nefis terbiyesi. İnsan nefsinden ancak Kur'an-ı Kerim ile kurtulur." Zulmet nefsin askeri, nur da kalbin askeri!" (Bursevi) O zaman galip gelmek için nur askerleri besleyelim ki bu çetin savaşı kazanabilelim.

Yüce Kitabımız "İmtihandan geçmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz" sorusuyla karşımızda . İmtihan dünyasında cepheden kaçamayız. Cihadda iki ödül var, ya zafer ya şehitlik. İki cihad için de geçerli bir durum. Sevgili Önderimizin telkin ettiği gibi biri küçük cihad, biri de büyük cihad.

Zulmü bırakarak cihada başlayabiliriz." Zulüm üç türlü:

1. Allah'a şirk ve nankörlük!

2. Kendi nefsine zulüm!

3. Başkalarını günaha sevk etmek." (Sır Hoca)

İtikaf 7. Gün

Sabretmeden imanın tadını almak mümkün değildir. Sadıkları zor durumda belli olur.

Elimde olmayan imkânlardan dolayı yapamadıklarım ölçü değil, esas mesele elime nimet geçince de adam olmamdır. Örnek olarak yanımızda çalışanlara nasıl davranıyoruz? Sevgili Peygamberimizin söylediği gibi "Yediğinden yedirdin mi, giydiğinden giydirdin mi?"

Önce imkânları son damlasına kadar kullanacağız, sonra Rabbimizden yardım ve zafer bekleyeceğiz.

Allah’a sığınma melekesinin artması için de zafer gecikebilir.

"Hâlâ batılıların gerçek yüzünü anlamamış Müslümanlar var. Hâlâ batının değerlerini alkışlıyorlar." (Sır Hoca)

Kur'an adamından beklenen, "İslami maarifin ve ruhani güzelliklerin üstün faydalarını neşretmek ve irfan sofralarını yaymaktır." (Erbilî) Mesleğini yaparken, sosyal ilişkilerinde, kısaca hayatın her alanında basiretli ve ifrata-tefrite düşmeden müslümanca bir tavrı ortaya koymaktır.

Tavus bin Keysan, Ömer b. Abdülaziz hilafete geçince şöyle nasihat etmiş: "Eğer bütün işlerinin hayır olmasını istiyorsan bütün vazifelerde iyi insanlar çalıştır." (Bursevî) Bu nasihate ne kadar çok ihtiyacımız var. Biz de "iyi adamlar defteri" tutalım, diyoruz. Tabi ki iyileri de nefis ve şeytanla baş başa bırakmayacaksın. Azami açıklık ve şeffaflık, ayrıca hesap verebilir ve hesap sorabilir bir yönetim/ idare/ irade tüm işlere hakim olursa sorun kalır mı?

Kur'an-ı Kerim adamı yetiştiğinde ve ümmet bilinci geliştiğinde zafer Müslümanlarındır!

 

Cihad Meriç yazdı

Yorum
Yazı için
Salim
Allah razı olsun.
09/05/2018, 21:29

İlgili Konular