, 18 Haziran 2018
İtikafta üç kitap ve bir insan okudum

10134

İtikafta üç kitap ve bir insan okudum

Üç kitabı okuyarak zenginleştirilmiş itikâf saatlerinde, kitap harici Sır Hocam ile yaptığımız muhabbetler ve Hocamın kürsüden yaptığı derslerden notlar aldım. Cihad Meriç yazdı.

İlgili Yazılar
İtikaf güzelliği seni bekliyor heyecanla
İtikaf güzelliği seni bekliyor heyecanla

Ramazan ayının saymakla bitiremeyeceğimiz kadar güzelliği var. Bunlardan biri de itikaf sünneti. Bir şekilde bu ibadeti ifa edebilsek ne güzel olur.
17/07/2014 14:02
İ'tikaf bireysel bir eylemdir
İ'tikaf bireysel bir eylemdir!

Yıllardır sitemizde itikaf üzerine tecrübelerini aktaran Cihad Meriç bu sene de neden Konya'da itikafa girdiğini, Konya'nın güzelliklerini, itikaf'da geçen saatleri ve okumalarını anlatıyor...
04/07/2016 18:06
Kur'an nesli için çaba harcıyor muyuz
Kur'an nesli için çaba harcıyor muyuz?

Kur'ân nesli istiyorum, peki böyle bir neslin yetişmesi için yeterli mücadeleyi veriyor muyuz? Kendi çocuğumuzun ve ümmetin çocuklarının Kur'ân nesli olması için çabamız ve çapımız nedir? Cihad Meriç yazdı.
16/07/2015 13:01
Ramazan ve itikaf arınma ve hatırlatmadır
Ramazan ve itikaf arınma ve hatırlatmadır

İtikaf az zamanda bize öyle şeyler öğretir ki dönüp değerlendirdiğimizde kendimiz bile şaşırırız. Cihad Meriç yazdı.
03/07/2015 12:12
Kur'an adamı yetişirse zafer Müslümanların
Kur'an adamı yetişirse zafer Müslümanların

Dışarıdan bakıldığında itikaf süreci zor görünebilir; fakat dünya prangalarından kurtulduğunda kolaylığı hemen fark ediyorsun. Cihad Meriç itikaf notlarını paylaşıyor.
04/08/2014 08:08
İtikaf kaybettiklerimizi hatırlatan bir fırsat
İtikaf kaybettiklerimizi hatırlatan bir fırsat

İtikafa girdiğinizde doğal olarak dünya ile iletişimi kesiyorsunuz. Namaz, tefekkür, okuma eylemleri harici işiniz yok. Cihad Meriç yazdı.
22/07/2014 09:09

"Sır ve Ayna" yazısını yazmama vesile olan Sır Hoca rehberliğinde itikafa girdim. Zaman zaman on biri bulan, yediden aşağı düşmeyen itikaf dostları da bize eşlik etti.

Günün değişik zamanlarına bölünmüş altı saatlik uyku harici zamanı; namaz, okuma, yazma, tefekkür, muhabbet, zikir... faaliyetleri ile dolu dolu geçirdik.

Üç kitabı ve Sır Hocamı okuyarak itikâf günlerini verimli kılmaya çalıştım. Nasip olursa İtikaf günlerinde aldığım notlardan bir yazı derlemeyi düşünüyorum. Öncelikle itikâf günlerinde okuduğumuz üç kitabı kısaca tanıyalım.

Üç kitap ve bir insan okuyarak itikâf günlerini tamamladık

Rûhu'l Beyân Tefsiri, İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri tarafından Bursa Ulu Camii'nde vaaz yapılarak kaleme alınmıştır. Bursevî hazretleri, Somuncu Baba'dan (Şeyh Hamid-i Veli) başlayan; Hacı Bayram Veli, Akşemseddin, Üftade, Aziz Mahmud Hüdai, Atpazarlı Osman Fazıl Dede gibi padişah hocalığı da yapmış çift kanatlı arif âlimler silsilesinin bütün bereketini onsekizinci yüzyılda kitap haline getirmiş. Kütüphanelerimize kapsamlı eserler bırakan velud bir ilim ve irfan ehli Bursevî hazretleri. Bu kitap Erkam Yayınları tarafından titiz bir çalışmayla kütüphanelerimize kazandırılıyor. Bu güzel kaynak eseri tüm dostlara tavsiye ediyoruz. Özellikle cilt cilt satın alınabilmesi ayrı bir güzellik. Kaç tefsir içinde ayetlerle uyumlu Mevlana, Hafız, Sadi gibi büyüklerden beyitler var.

İtikaf günlerimizi süsleyen ikinci eserimiz, İmam Beyhaki Hazretlerinin El-Âdâb - Hadislerle İslâm Ahlâkı kitabı. Kitap Beka Yayıncılık tarafından hazırlanmış. Günümüzdeki ahlaki bozulma düşünülürse bu kitap toplumun en çok ihtiyaç duyduğu bir eser konumunda. Ahlaklı yaşamak isteyenler ve Sevgili Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmak isteyenler için tavsiye edilecek bir kitap. Sevgili Peygamberimiz, “ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” diyor. Ayşe Validemize Peygamberimizin yaşantısı sorulduğunda, “O'nun ahlakı Kur'an ahlakı” demiştir. Sevgili Önderimize benzemek, ahlaklı bir hayat sürdürmek istiyorsak bu kitap tam bize göre bir eser.

Sır Hocama hediye niyetiyle aldığım üçüncü eserimiz, Muhammed Es'ad Erbilî Hazretlerinin mektuplarından derlenen "Mektubat" kitabı. Erkam Yayınları tarafından iyi bir yayıncılık örneği olacak titizlikte hazırlanmış. Halid-i Bağdadi Hazretlerinin manevi yolunu İstanbul'a taşıyan Erbilli Muhammed Es'ad Efendi irfân sâhibi, ilimi ve manevi önderliğini mektuplarında görebileceğimiz değerli bir âlim. Nakşi yolunun o günki temsilcisi. Farklı şahıslara yazdığı mektuplar titizlikle düzenlenerek konu bütünlüğünü temsil eden başlıklar oluşturulmuş. Hem Osmanlıca hem de günümüz türkçesi ile hazırlanmış eser, akıcı üslubuyla sıkmadan beyin ve gönül âlemimizi zenginleştiriyor. Kitabın bana göre tek eksiği mektupların yazıldığı şahısların belirtilmemiş olması. Az çok yazılan mektuplardan kişilerin mesleklerini anlayabiliyoruz. Kişilerin isimlerinin ve mesleklerinin yeni baskılarda belirtilmesi ve kısaca tanıtılması kitabın daha verimli olmasını sağlayabilir.

Bu üç kitabı okuyarak zenginleştirilmiş itikâf saatlerinde, kitap harici Sır Hocam ile yaptığımız muhabbetler ve Hocamın kürsüden yaptığı derslerden notlar aldım. Kısaca üç kitap ve bir insan okuyarak itikâf günlerini tamamladık. "Muhabbet Eğitim Yolu"nun özelliği birebir eğitime öncelik vermesi ve belli bir metin üzerinden karşılıklı mütalaa ile ders işlemeyi önemsemesidir. Kitap hem yeni sorulara hem de yeni konulara vesile olur. Böylece geçmiş birikimin muhabbete dahil olmasıyla kısa süre içinde birçok değerli eser ve onları hazırlayan âlimler o muhabbet halkasına dahil olmuş olur. Rabbimiz cümlesinden razı olsun. Aklımızı ve gönlümüzü aydınlatan, terbiye eden, yolumuza rehber olan tüm hikmet ehlini rahmetle anıyoruz. Yaşayan hocalarımıza da dua ediyoruz.Cihad Meriç yazdı


İlgili Konular