, 26 Nisan 2018
İnsanın asl vatanı atası n r-ı Muhammed dir

5432

İnsanın aslî vatanı, atası nûr-ı Muhammedî’dir

Muslihüddin Vahyî, ‘Mi’rac’ül Beyan’ isimli eserinde gönülde ihtilale sebeb olacak konulardan bahis açıyor..

İlgili Yazılar
191817161514131210 dan tren yapalım
191817161514131210’dan tren yapalım

Bir Gökhan Özcan kitabı Altmışikiden Tavşan çocuk muhayyilemizde yer etmiş idi.
26/01/2012 11:11

 

Mirac kelimesi ilk olarak Cenab-ı Peygamber Efendimizin en yüce mucizelerinden ve Allah’tan aldığı en büyük hediyelerden biri olarak zihnimize doğar.

Sevgili Peygamberimizin bir anlık zaman içinde Mekke’den Kudüs’e ve oradan yedi kat semalar geçip, yaratılmışlık boyutunu aştığı ve mevcudatın bütün kayıtlarından azade olduğu ve mahlûkatın en hürü olduğunun ilan edildiği büyük bir mucizedir miraç.

Hür demişken; değişik nedenlerle özgürlük ve hürriyet lakırdıları duyuyoruz çok defalar. Hürriyetine/ özgürlüğüne düşkün bu insanlar da Namık Kemal’in deyimiyle bu sefer de hürriyete esir oluyorlar.

Dünya üzerinde özgürlüğün ise ancak en hür olan Muhammed Mustafa’ya (s.a.s) uymak olduğunu söyleyen Hz.Mevlânâ, gerçek özgürlüğün ve hürriyetin yolunu gösteriyor. Zira âlemin türlü türlü kayıtlarından kurtulmadan özgürlükten bahsetmenin ne kadar komik olacağını herkes tahmin edebilir.

Konumuza geri dönersek; edebiyatımızın birçok formundan biri de miracnâmelerdir. Miracnâmeler, sufilerin kendi kişisel miraclarında yani sülûk yolculuklarındaki müşahedelerini nazmettikleri eserler olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Vatan sevgisi imandandır” hadis-i şerifi ne anlama geliyor?EN GÜZEL MİRACNAMELERDEN BİRİ

Genel itibariyle şiirin mesnevi nazım birimini kullanarak tecrübe ettiklerini dile getirdiği ve henüz miracını yaşayıp sülûkunu tamamlayamamış diğer saliklere izlemeleri gereken yolu tarif ettikleri eserler olarak anlamlandırabiliriz miracnameleri.

Bu miracnâmelerden birisi de Muslihüddin Vahyî’nin Mi’râc’ül Beyân isimli miracnâmesidir. Ulaşılabilen tek eseri olan ‘Mi’rac’ül Beyân’da; besmelenin manası hakkında, Hazreti Peygamberin kemâli, insan-ı kâmil, Hakk’ın aynası olan Muhammedî Hakikat, Allah’ın esmalarının kişinin üzerinde tahakkuk etmesi, fenafillâh makamı, ruh-i kudsî, bekabillâh, ahadiyyet ve insanın Hakk’ın sırrı olduğu gibi konular ele alınıyor.

Muslihüddin Vahyî’nin “Vatan sevgisi imandandır” hadis-i şerifini başka bir açıdan okumasına da şahit oluyoruz bu eserde. Bu yoruma göre insanın aslî vatanı ve atası nûr-ı Muhammedî’dir. Kişinin kavuşmayı arzulaması gereken vatan orasıdır. Resûller ve evliyâ da bu asıllarına ulaşmış kişilerdir.

Sayfaları çevirdikçe gönül açan bir iklim, ruh üfleyen bir nefha yayılıyor

Vahyî; ledün ilmi taliplerinin dünyanın boş olmadığını bilmeleri gerektiğini, insanın aradığını bulamayışının kendi ihmalinden dolayı olduğunu anlatıyor beyitler arasında. Ledün ilmi ölümsüzlük sırrıdır. Allah ledün ilmini Hazreti Hızır’a vermiştir. Ledün ilmini tahsil için kendisi kitab ve şeriat sahibi bir peygamber olan Hazreti Musa’yı Hızır’a (a.s) göndermiş olduğunu örnek getirerek, kişinin de zahiri ilimlerde ne kadar emsalsiz olsa da ilmi ledün için mutlak bir yol göstericiye ihtiyaç duyduğu anlatılıyor.

Sayfaları çevirdikçe gönül açan bir iklim, ruh üfleyen bir nefha yayılıyor Vahyî’nin nutuklarından. Gönülde ihtilale sebeb olacak konulardan bahis açıyor.

Şabân-ı Velî Hazretlerine bağlılığını yeri geldikçe beyan ediyor. Hz.Pîr’in ilminden nasiblenen gönül çocuğunun aradığı hakikatten bir işaret bulunca hiçbir müşkili kalmadığını ve kendine perde olan eski bilgilerinden kurtulduğunu ve en nihayetinde kendisinin de artık aşk şarabı sunan bir saki olduğunu söyler.

Latinize ederek günümüz Türkçesi’ne kazandırdıkları eserlerle irfan dünyamıza birçok eser kazandıran Mustafa Tatcı Hoca ve Cemal Kurnaz Hoca’ya ve Kırkambar Yayınları’na bu güzel hizmetlerinden ötürü buradan teşekkürler sunarım.

Hikemî ve irfânî eserlere ilgisi olan ve sufî büyüklerinin eserlerini zevk edenler için muhabbetle tavsiye edilir.

 

Ahmed Sadreddin yazdı

Yorum
mi'râciyye.
m. fatih kutan
Dün, Aziz Mahmud Hüdâyi'nin "Mevlîd-i Şerif ve Mi'râciyye"sini hatmettik biz de, pek lezizdi [Hâcegân Y., 85 s., Temmuz 2012]. Sırada "Mi'râcü'l-Beyân" var o hâlde.
15/02/2013, 01:26