, 22 Haziran 2018
Mürsel Sönmez şiiri öyle herkesi vurmaz

Mürsel Sönmez

14208

Mürsel Sönmez şiiri öyle herkesi vurmaz!

Mürsel Sönmez, sembolik yapısıyla özünde bir hikâye barındıran “Yirmidokuzuncu Kapı” şiirinde okuru karmaşık duygu durumlarının ‘el değmemiş’ alanlarına doğru bir yolculuğa çıkarır..

İlgili Yazılar
Şairlerin gözünden güpgüzel bir şair Mürsel Sönmez
Şairlerin gözünden güpgüzel bir şair: Mürsel Sönmez

Ahmet Mercan, Süleyman Çelik, Adem Turan, Hüseyin Akın, İbrahim Tenekeci, Sıddık Ertaş, Suavi Kemal Yazgıç ve Resul Tamgüç, güpgüzel bir şairi, Mürsel Sönmez’i anlattı.
27/04/2012 16:04
Mürsel Sönmez ile sohbetin tadı bir başka
Mürsel Sönmez ile sohbetin tadı bir başka

Değerli büyüğümüz Mürsel Sönmez’in dükkanı, kapısından girenlere neler sunabiliyor?
18/09/2012 10:10
Şiiri şairine benzeyen kaç şair var şurda
Şiiri şairine benzeyen kaç şair var şurda?

Asaletli yalın kibir girmemiş bir şiir, tatlı bir Vivaldi çağrışımı yapan bir ritim... Süleyman Çelik şiirini soruşturduk.
23/09/2012 14:02
Bir savaş bildirisi bu leziz kitap
Bir savaş bildirisi bu leziz kitap!

Uyur iken uyarılan bir sorumlu yazarın, kendini ve dönemini bir bütün halinde sorgulamaya tabi tuttuğu Yüz Akı, ne leziz bir kitab Tanrım! Satırlarından kuşlar havalanıyor. Çağdaş bir yüz mertebe-menzil kitabı...
27/05/2012 15:03
Mansur Ahengi'ni zaten O yazabilirdi ancak
Mansur Ahengi'ni zaten O yazabilirdi ancak!

Mürsel Sönmez şiirinin en büyük kaynağı aşk ve tasavvuftur..
16/05/2012 12:12
Dipdiri Bir Yayınevi
Dipdiri Bir Yayınevi

İstanbul Yayınları edebiyata taze kan taşıyor. Derinden ve coşkulu bir yürüyüş var Bir Nokta etrafında. Gittim, gördüm, şahidim!
05/07/2009 12:12

 

Doğunun hikâyesi var. Her yolculuğun oluş serüveninde anlatılmaya değer yönleri olduğu gibi ‘dünya serüveni’ dediğimiz varoluş yolculuğunun da şiir yazmaya teşne şiir yolcuları için ‘firak’ ve ‘elem’le yüklü olan kalbe ‘değinen’ tarafları, çekingen ve tedirgin atılmış bir ilk adımı, yâri, yarenleri, yolu, yoldaşları var. Varış yani ki vuslat, elbette kâinatın çekip çevrilişinde dahli bulunan, bizi yoktan var eden Yüce Yaratıcı’yadır.Mürsel Sönmez, Tütün Küfesi

Sönmez için şiir bir yeniden keşiftir, insan ruhunun keşfi

Mürsel Sönmez, sembolik yapısıyla özünde bir hikâye barındıran “Yirmidokuzuncu Kapı” şiirinde (Bir Nokta, Şubat 2012, Sayı:121) okuru karmaşık duygu durumlarının ‘el değmemiş’ alanlarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Sönmez için şiir bir yeniden keşiftir, insan ruhunun keşfi. Bir ruhu olduğunu unutarak yaşayan bireylerin dünyasında, firakına sebep olan aşkta yoğunlaşarak muhatabının duygu evrenine okunması gereken lirik işaretler taşır. ‘Ayrılık’, ‘ay’, ‘ayın şavkı’, ‘zaman’, ‘külkedisi’, ‘sonsuz’, ‘mücevher’, ‘gül’, ‘sümbül’, ‘göl’, ‘gölge’, ‘serenat’, ‘yağmur’, ‘can ve beden’, ‘kum’ gibi kelimeler insanın var oluş yolculuğunun işaret taşlarıdır.

“Yirmidokuzuncu Kapı” şiirinde tamamlanma isteği içinde olan bir özne yer alır. Firakla yaralı duyarlık, bütünlenmek arzusundadır. ‘Ayın şavkı’yla başlayan ayrılık hikâyesi veya vuslat özlemi kelimelerden medet ummayacak kadar ısrarcı ve hüzne aşinadır.

Asıl şimdi başlıyor hikâye, asıl şimdi’ mısraı, bir ilk adım, bir başlangıçtır. Sıklıkla karşılaştığımız sıradan bir başlangıç değildir bu, şairin karakterinde mündemiç, aynı zamanda vuslata erişme çabası içinde olan insanın tazelenme ihtiyacını içerir.

Şiire, modern psikolojide karşılaştığımız ‘yeniden başlangıç’ fikrinden uzak, ontolojiye ilişkin olarak poetik düzlemde şiirin imkânlarını da kullanarak bir ‘yol-yolcu-yolculuk’ atmosferini oluşturma düşüncesi hâkimdir. Lirik bir yolculuktur, ‘insanoğlu yeryüzünde şairane mukimdir’ mısraını hatırlatır okura. İnsanın bu dünyadaki bulunuş-yaşayış hikmetini dile getiren şiirlerin temel motiflerindendir yol ve yolculuk hali.

İnsanı özüne muhatap kılan bir şiir

Mürsel Sönmez, Yirmidokuzuncu Kapı şiirinde insanın iç dünyasına doğru çıkılan bir yolculukta yeni bir başlangıç öneriyor aslında. Alışkanlıklarının boyunduruğundaki insana aslî yolculuğunu anımsatan bir yol ve oluş fikriyle aşkla aşılanmış bir kalbi muhatap kılar Yirmidokuzuncu Kapı. Sönmez, bu şiiriyle telkin, umut ve yemin de içeren bir ‘şiir hali’yle yüklü bir yolculuğun işaret taşlarını inşa ederek bu günün şiir okuru nezdinde ‘hakimane şiir’in somut ve içtenlikli bir örneğini sergiler.

İnsanı özüne muhatap kılan bir şiir Yirmidokuzuncu Kapı…

 

Mustafa Celep tahlil etti


İlgili Konular