, 22 Haziran 2018
Lovegrove un İslam Nedir eseri de içinde

Mahmud Esad Coşan

29522

Lovegrove’un ‘İslam Nedir’ eseri de içinde!

Mahmud Esad Coşan’ın konuşmalarından ve yazılarından derlenen yeni bir kitap, geçtiğimiz günlerde Server İletişim’den çıktı.

İlgili Yazılar
M Zahid Kotku hz 'den oruç ve Ramazan'a dair
M. Zahid Kotku hz.'den oruç ve Ramazan'a dair

' Yalnız cesedin değil, ruhun da oruçlu olsun.' Mehmed Zahid Kotku hazretlerinin 'Hadislerle Nasihatler' eserindeki oruç bahsini ç-alıntılıyoruz.
26/06/2015 15:03
Esad Coşan hazırlamıştı Ris le-i İsl miyye yi
Esad Coşan hazırlamıştı Risâle-i İslâmiyye’yi

Risale-i İslâmiyye, “İslâm’dan bahseden bir kitap” değil sadece. Daha nice gerçekleri barındırıyor. Esad Coşan Hocaefendi profesörlük tezi olarak İbrahim-i Müteferrika’nın bu önemli eserini incelemişti.
04/02/2013 16:04
İsl m'da cemaat rahmet tefrika felakettir
İslâm'da cemaat rahmet, tefrika felakettir

Merhum Prof.Dr Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendinin, Haziran 1998 tarihli İlim ve Sanat dergisindeki son başyazısı…
07/08/2013 16:04
Tefekkür et ilme talib ol İslam'a hizmet et
Tefekkür et, ilme talib ol, İslam'a hizmet et

'Başmakaleler 2', Esad Coşan hocanın, insanı onaran, gayrete getiren, yılgınlıktan ve bıkkınlıktan koruyan üslubuyla, hocaefendiyi okumuyor da dinliyormuşçasına bir haz ve huzur veren makalelerinden oluşuyor. Sultan Er yazdı.
22/01/2016 08:08
Esad Coşan Hocaefendi'den hac ve umreye dair
Esad Coşan Hocaefendi'den hac ve umreye dair

'Hac ve Umre', Mahmud Es’ad Coşan hocaefendinin hac ve umre sırasında veya hac ve umre konularında başka mekânlarda yaptıkları sohbetlerin ve yazılarının bir araya getirilmesi ve düzenlenmesi ile oluşturulan bir kitap... Cihat Demirci yazdı.
09/01/2016 12:12
Said Nursi ve Karakoç'ta kader
Said Nursi ve Karakoç'ta kader!

Said Nursi'nin ve Sezai Karakoç'un 'kader' mevzuuna bakışlarında benzeşen ve ayrışan yönler…
01/08/2010 15:03

 

Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in buyurduğu üzere ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den itibaren gelen tüm peygamberler, hak din olan İslam’ı tebliğ etmişlerdir insanlara. Bu sebepledir ki biz gelmiş geçmiş tüm peygamberlere iman ederiz Ehli Kitab’ın aksine. Bu durumda İslam, aslında miladî 7. yüzyılda gelmedi yeryüzüne, insanın var oluşuyla beraber İslam da yeryüzünde var olmaya başladı.Mahmud Esad Coşan

Hocaefendinin sohbetlerinin ve yazılarının bir kısmı bu kitapta

Son dönemin önemli âlimlerinden merhum Mahmud Esad Coşan Hz.lerinin yazıları ve konuşmalarının bir bölümü geçtiğimiz haftalarda İslam adlı kitapta toplandı. Server İletişim’in yayınladığı bu kitapta aynı zamanda bir İngiliz mühtedi olan J. W. Lovegrove’un What is Islam? kitabının yine Esad Coşan tarafından yapılan çevirisi ve bu kitabın aslı da yer alıyor.

Hz. İbrahim’in dini!

Kitapta Hz. İbrahim’den ve onun, kendisinden sonra gelenler üzerindeki etkisinden uzunca bahsedilmiş, bu konudaki sohbetlere yer verilmiş. Bildiğimiz gibi Hz. İbrahim putperest bir toplumda inancını korumuş ve ondan sonra gelip inancını koruyanlara da “Hz. İbrahim’in dininden” yani “hanif” denmiştir. Hz. İbrahim bir diğer yandan daha önemlidir; kendinden sonraki peygamberlerin atasıdır o. Yahudilerin hürmet gösterdiği Hz. Yakub’un dedesi olduğu gibi, Hz. Muhammed’in de dedesidir. Bundan dolayı birleştirici bir yönü vardır Hz. İbrahim’in.

Hz. Muhammed’in ve İslam’ın bütün insanlığa gönderilmiş olması da bununla aynı durumdur. Hz. İbrahim’in birleştiriciliği somut hale bürünmüş ve Peygamber Efendimiz’in ümmeti tüm insanlar olarak tanımlanmıştır. Bugün Müslüman olmayanları dahi ümmetin davete muhatap olanlarından sayarız.

J. W. Lovegroveİslam, hayat nizamıdır!

Kitabın bir diğer bölümü ise Mahmud Esad Coşan’ın metinlerinden alınmış, bir nevi altı çizilmiş cümlelerden oluşuyor. Her biri birer yazı konusu olabilecek cümlelerde genel olarak İslam’ın sadece ahiret yönünü değil, dünya nizamı olan yönünü de görmemiz gerektiği vurgulanıyor.

“What is Islam?”

Kitabın son bölümü ise İngiliz mühtedi J. W. Lovegrove’un (Müslüman olduktan sonraki ismi ile Habibullah’ın) “İslamiyet Nedir?” mealindeki “What is Islam” adlı eserinin orijinal metni ile çevirisinden oluşuyor. Bu çeviri 1966-67 yıllarında Politika dergisinde Mahmud Esad Coşan çevirisi ile 9 sayı boyunca yayınlanmış.

Lovegrove’un bu kitabı genel hatlarıyla İslam’ın tanımı, iman ve İslam’ın şartları, ibadetler, ahlakî değerler gibi bölümlerden oluşuyor. 1926 ve 1934’te iki farklı baskı yapan bu eser muhtemeldir ki o zaman İngiltere topraklarında İslam’ın bilinmesi için kısa ve öz şekilde hazırlanmıştı.

J. W. Lovegrove

İsmail Kaplan inceledi

Yorum
ahhh ahhh
uğur
Esad coşan hocaefendinin avustralyadaki çalışmalarından büyük hizmetler hasıl olmuş hiç camii olmayan koca kıtada 13 tane cami açılmasına vesile olmuş gayret etmiştir sevenleriyle beraber...bununla birlikte vefatından önceki son gayretlerinden arzularından biri her ay bir camii açılışı yapmaktı...ayrıca avustralya maliye bakanı Esad coşan hocaefendiyle tanıştıktan sonra müslaman olmuş ve halktanda müslüman olanlar olmaya başlamıştır...(ricali turk-u aliyeden) Büyük yolun erlerinden M.Esad COŞAN
13/03/2012, 18:22