, 23 Temmuz 2018
İnternete Felsefe Üzerinden Bakmak

1034

İnternete Felsefe Üzerinden Bakmak

Hubert L. Dreyfus'un ''İnternet Üzerine'' adlı kitabı, internet hakkında düşünmek isteyenler için güzel bir zemin sunuyor. İnternet, bir felsefe profesörü tarafından felsefe literatürü içinde, o tartışma konuları içinde değerlendiriliyor. Mehmet Erken yazdı.

İlgili Yazılar
Yaşam ile Rüya Arasındaki Ahmet Uluçay'ı Okumak
Yaşam ile Rüya Arasındaki Ahmet Uluçay'ı Okumak

Ahmet Uluçay'ın ''Sinema İçin Bunca Acıya Değer Mi?'' adlı günlükleri sadece garip bir yönetmeni anlatmıyor. Hayatında bir şeylerin delisi olabilmenin nasıl bir mücadele istediğini ve bu mücadele verilirken bir insanın çektiği acılara karşı dirayetinin ne kadar güçlü olabileceğini de gösteriyor. Sefa Toprak yazdı.
17/06/2018 07:07
Türk Sinemasının Kahramanlarına Derinlikli Bir Bakış
Türk Sinemasının Kahramanlarına Derinlikli Bir Bakış

''Biraz Mağrur Biraz Mağdur & Türk Sinemasında Kahramanlar'' kitabı genel olarak sinemamızdaki mağrur ve mağdur kahramanların ortaya çıkışları ve toplumda karşılık bulmalarının nedenleri üzerinde duruyor. Ayrıca kuruluşundan Yeşilçam’a, Yeşilçam’dan günümüze sinemamızın geçirdiği değişim ve dönüşümleri ele alıyor. İsmail Isparta yazdı.
16/06/2018 12:12
Osmanlı Adab-ı Muaşeret Kitaplarının En Kapsamlı Bölümleri Giyim Kuşam Üzerineydi
Osmanlı Adab-ı Muaşeret Kitaplarının En Kapsamlı Bölümleri Giyim Kuşam Üzerineydi

Adab-ı muaşerete uygun davranmak, medeni dünyaya dahil olmak için adeta bir zorunluluk olarak görülmüş ve XIX. yüzyılda bu alanla ilgili yapıtlar ortaya çıkmıştı. Fatma Tunç Yaşar'ın ''Alafranga Halleri-Geç Osmanlı’da Adab-ı Muaşeret'' kitabı üzerine Sedat Palut yazdı.
31/05/2018 10:10
İstanbul'da Sadece Bir Mide Meselesi Değildir Balıkçılık
İstanbul'da Sadece Bir Mide Meselesi Değildir Balıkçılık

Eğer İstanbul’un bir kültüründen söz edeceksek İstanbul’un balık kültüründen de söz etmemiz gerekiyor. Asaf Muammer'in 'İstanbul Balık Kültürü' isimli eseri bunun için bir başlangıç olabilir. Yusuf Tunçbilek yazdı.
14/04/2016 13:01
Abdülhamit Kırmızı Tarihi insanlı yazan bir tarihçilik var artık
Abdülhamit Kırmızı: Tarihi insanlı yazan bir tarihçilik var artık

Şehir Üniversitesi Tarih bölümünden Doç. Dr. Abdülhamit Kırmızı ile tarihi, tarihçiliği, zamanı ve kitaplarını konuştuk.
16/07/2013 16:04
İbrahim Zeyd Gerçik Süleymaniye Külliyesi Bir İddiayı Bir Duruşu İfade
İbrahim Zeyd Gerçik: Süleymaniye Külliyesi Bir İddiayı, Bir Duruşu İfade Eder

'Bir Yönetim Modeli: Süleymaniye - Yönetim, Psikoloji ve Kurum Kültürü' ve 'Bir Yönetim Modeli: Mimar Sinan - İnsan Kaynakları ve Proje Yönetimi' kitaplarının yazarı İbrahim Zeyd Gerçik, Mimar Sinani Süleymaniye Külliyesi ve külliyenin inşa süreci hakkında Önder Hanelçi'nin sorularını cevapladı.
31/07/2017 08:08

İnternet, hep içinde olduğumuz ama işleyişine, etkisine ve hayatımızda nereye oturduğuna dair pek düşünmediğimiz bir âlem. Ayrıca hakkında Türkçe’de çok az yayın bulunan bir mevzu. Bu günlerde artan yapay zeka gündemi ve tartışmasından sonra, artık bu konunun pek gündeme gelemeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bazı konular eski ama “eski” derken çok değil 10 sene öncesini kastediyoruz

Küre Yayınları’ndan 2016 yılında yayınlanan İnternet Üzerine kitabı hem Türkçede yeni olması hem de internet üzerine az sayıda kitaptan biri olması nedeniyle dikkate değer. Türkçe’de yeni olsa da İnternet Üzerine 2008 sonunda yayınlanmış bir kitap. Bu nedenle kitabın felsefi açıklamalar ve internete dair bilgiler noktasında bugünün gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin akıllı telefonların yeni yeni ortaya çıktığı bir dönemde internetten bahsediyor. Kitaptaki bazı anlatılar ve yorumları okurken “bir dakika, çok eski değil mi bunlar” diye düşünüyorsunuz. Halbuki en fazla 10 senelik bir maziden bahsediyor. Dolayısıyla kitabı okurken yorumların eski olması, başka türlü anlamanın kolay olmadığı bir bilgi sağlıyor okura.

Bu konu, kitabın içindeki bahislerden bir tanesi aynı zamanda. Çünkü yazar kitabı 2000’lerin başında bir defa yazmış ve ikinci baskı için gözden geçirerek bazı bölümleri yeniden yazmış. Dreyfus, geçen zamanda kendisinin internete dair ümit halinden ümitsizliğe evrildiğini vurguluyor. Dreyfusa göre “interneti daha önceki teknolojik buluşlardan ayıran şeylerin başında, bu teknolojinin insanlar için, dünyanın geri kalanı ile iletişim kurmanın yegane aracı haline gelmesi” (sf. 16) geliyor.

Bedenlerimiz tarafından dikte edilen sınırlardan azade olma fikri

Kitabın hem dikkat çekici hem de bir nebze okuru uzak tutan tarafı ise internetin, bir felsefe profesörü tarafından felsefe literatürü içinde, o tartışma konuları içinde değerlendirilmesi. Bu açıdan kitap hem güncelden bahsederken hem de devamlı klasik filozoflara, Nietzsche’ye, Platon’a veya Kierkegaard gibi filozoflara temas ediyor. Kitabın esas sorularını yazar şurada veciz bir şekilde ortaya koymakta: “Bedenlerimiz olmadan da idare edebilir miyiz? Beden sadece hayvan soyundan türeyişimizin kalıntısı mı? Eztropians’çıların iddia ettiği gibi insan ırkı şu anda artık onu aştığı için özgürlüğümüz üzerinde bir sınırlama mı yoksa Nietzsche’nin iddia ettiği gibi beden, ruhsal ve entelektüel yaşamımızda hayati bir rol mü oynuyor? Eğer Nietzsche haklıysa, internetin en büyük avantajı olarak telakki edilen bedenlerimiz tarafından dikte edilen sınırlardan azade olma fikri, aslında ironik olarak tam da onun aşil topuğudur.” (s.18). Zaten bedenlilik-bedensizlik meselesinin bu kadar merkezi olması Dreyfus’u çokça Second Life isimli oyuna yönlendirmiş. Bu oyun sanıyorum Türkiye’de pek yaygınlaşmadığı için bize biraz yabancı. Ve yine sanıyorum dünyada da, bu kadar büyük karşılık bulmadı. Ama yazarın interneti konumlandırdığı soru işaretleri açısından oldukça uygun bir örnek…

Dreyfus’un kitabı, internet hakkında düşünmek isteyenler için güzel bir zemin sunuyor. Yazarın tartışmalarına katılıp katılmamak, hoşlanıp hoşlanmamak okurun elinde olsa da, konu etrafında oynaşmak, dolanmak ve fikir yürütmek için, internet üzerine güzel bir zemin sağlıyor diyebiliriz.

 

Mehmet Erken