, 23 Temmuz 2018
Türk Sinemasının Kahramanlarına Derinlikli Bir Bakış

1078

Türk Sinemasının Kahramanlarına Derinlikli Bir Bakış

''Biraz Mağrur Biraz Mağdur & Türk Sinemasında Kahramanlar'' kitabı genel olarak sinemamızdaki mağrur ve mağdur kahramanların ortaya çıkışları ve toplumda karşılık bulmalarının nedenleri üzerinde duruyor. Ayrıca kuruluşundan Yeşilçam’a, Yeşilçam’dan günümüze sinemamızın geçirdiği değişim ve dönüşümleri ele alıyor. İsmail Isparta yazdı.

İlgili Yazılar
İnternete Felsefe Üzerinden Bakmak
İnternete Felsefe Üzerinden Bakmak

Hubert L. Dreyfus'un ''İnternet Üzerine'' adlı kitabı, internet hakkında düşünmek isteyenler için güzel bir zemin sunuyor. İnternet, bir felsefe profesörü tarafından felsefe literatürü içinde, o tartışma konuları içinde değerlendiriliyor. Mehmet Erken yazdı.
17/06/2018 10:10
Yaşam ile Rüya Arasındaki Ahmet Uluçay'ı Okumak
Yaşam ile Rüya Arasındaki Ahmet Uluçay'ı Okumak

Ahmet Uluçay'ın ''Sinema İçin Bunca Acıya Değer Mi?'' adlı günlükleri sadece garip bir yönetmeni anlatmıyor. Hayatında bir şeylerin delisi olabilmenin nasıl bir mücadele istediğini ve bu mücadele verilirken bir insanın çektiği acılara karşı dirayetinin ne kadar güçlü olabileceğini de gösteriyor. Sefa Toprak yazdı.
17/06/2018 07:07
Osmanlı Adab-ı Muaşeret Kitaplarının En Kapsamlı Bölümleri Giyim Kuşam Üzerineydi
Osmanlı Adab-ı Muaşeret Kitaplarının En Kapsamlı Bölümleri Giyim Kuşam Üzerineydi

Adab-ı muaşerete uygun davranmak, medeni dünyaya dahil olmak için adeta bir zorunluluk olarak görülmüş ve XIX. yüzyılda bu alanla ilgili yapıtlar ortaya çıkmıştı. Fatma Tunç Yaşar'ın ''Alafranga Halleri-Geç Osmanlı’da Adab-ı Muaşeret'' kitabı üzerine Sedat Palut yazdı.
31/05/2018 10:10
İstanbul'da Sadece Bir Mide Meselesi Değildir Balıkçılık
İstanbul'da Sadece Bir Mide Meselesi Değildir Balıkçılık

Eğer İstanbul’un bir kültüründen söz edeceksek İstanbul’un balık kültüründen de söz etmemiz gerekiyor. Asaf Muammer'in 'İstanbul Balık Kültürü' isimli eseri bunun için bir başlangıç olabilir. Yusuf Tunçbilek yazdı.
14/04/2016 13:01
Abdülhamit Kırmızı Tarihi insanlı yazan bir tarihçilik var artık
Abdülhamit Kırmızı: Tarihi insanlı yazan bir tarihçilik var artık

Şehir Üniversitesi Tarih bölümünden Doç. Dr. Abdülhamit Kırmızı ile tarihi, tarihçiliği, zamanı ve kitaplarını konuştuk.
16/07/2013 16:04
İbrahim Zeyd Gerçik Süleymaniye Külliyesi Bir İddiayı Bir Duruşu İfade
İbrahim Zeyd Gerçik: Süleymaniye Külliyesi Bir İddiayı, Bir Duruşu İfade Eder

'Bir Yönetim Modeli: Süleymaniye - Yönetim, Psikoloji ve Kurum Kültürü' ve 'Bir Yönetim Modeli: Mimar Sinan - İnsan Kaynakları ve Proje Yönetimi' kitaplarının yazarı İbrahim Zeyd Gerçik, Mimar Sinani Süleymaniye Külliyesi ve külliyenin inşa süreci hakkında Önder Hanelçi'nin sorularını cevapladı.
31/07/2017 08:08

Sinemayla ilgili kitaplara son yıllarda önemli bir ilginin olduğunu görüyoruz. Bu alanda Küre Yayıncılık’tan Tuba Deniz’in editörlüğünde çıkan Biraz Mağrur Biraz Mağdur & Türk Sinemasında Kahramanlar kitabı önemli bir boşluğu dolduracağa benziyor. Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere üzerinde fazla inceleme yapılmamış bir konuyu, Türk sinemasında öne çıkan kahraman, karakter ve tipleri inceliyor.

Türk sinemasına karşı derinlikli bir bakış oluşturuyor

Kitaptaki inceleme yazıları toplumun içinden geçtiği süreçlere paralel olarak ele alınıyor. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze sinemamızın değişim ve dönüşümü ele alındığı gibi kahramanlar derinlikli bir bakış açısıyla sunuluyor. Kahramanlar kimi yazılarda psikolojik, kimi yazılarda da felsefi ve sosyolojik yönden irdeleniyor. Bir anlamda Türk sinemasının haritası çıkarılıyor. Bu yönden sinemayla fazla ilgili olmayanlarda bile Türk sinemasına karşı bir ilgi oluşturuyor.

Kitap genel olarak sinemamızdaki mağrur ve mağdur kahramanların ortaya çıkışları ve toplumda karşılık bulmalarının nedenleri üzerinde duruyor. Ayrıca kuruluşundan Yeşilçam’a, Yeşilçam’dan günümüze sinemamızın geçirdiği değişim ve dönüşümleri ele alıyor. Bu yönden sırf bakıp geçtiğimiz Yeşilçam filmlerine karşı, okuyucuda daha derinlikli bir bakış açısının oluşmasını sağlıyor.

Kitaptaki yazıların bir bölümü Türk sinemasında ana, baba, aydın, hasta, erkek gibi bir kavram üzerinde dururken; bir bölümü de öne çıkan kahramanları ele alıyor. Bu tür yazılarda Kadir İnanır, Müjde Ar, Hulusi Kentmen, Hülya Koçyiğit, Kemal Sunal gibi isimlerin hangi açılardan ilgi gördüğü ve rollerinin zamanla nasıl dönüşüme uğradığı üzerinde duruluyor. Ayrıca film değerlendirmelerinin sadece popüler filmler yerine, fazla öne çıkamayan filmler üzerinden de yapılması, sinemamızın yekpare bir şekilde değerlendirildiğini gösteriyor.

Kitaptaki yazılar Yusuf Civelek, Ayşe Adlı, Barış Saydam, Havva Yılmaz, Hilal Turan Hüseyin Etil, Koray Sevindi, Mesut Bostan, Metin Demir, Nur Şeyda Koç, Nuray Hilal Tuğan, Tuba Deniz, Yasin Aydınlık’a ait.

“Bu filmi izlerken bu yönden hiç düşünmemiştim” dedirtiyor

Kitap yukarıda da değindiğimiz gibi hafızamızda yer eden film ve bu filmlerin kahramanlarına karşı farklı bir bakış açısı oluşturuyor ve okuyucuya “bu filmi izlerken hiç bu yönden düşünmemiştim” dedirtiyor.

Bu bağlamda Hüseyin Etil’in her izlediğimizde gülmekten kendimizi alamadığımız Kemal Sunal, nam-ı diğer Şaban filmlerine dair yazısı dikkat çekici. Etil yazısında genellikle sol siyasete dâhil edilen Şaban filmlerini güldürü öğesinden ziyade, dönemin sol siyasetiyle arasındaki mesafe üzerinden ele alıyor. Şaban’ın kahramanlaşması, halk tarafından ilgi görmesi, sol politik örgütlerden neden ilgi görmediği sorusuyla bağlantılı olarak inceleniyor. Ayrıca Şaban filmlerinin neyi içeri alıp neyi dışarıda bıraktığı belirtildikten sonra, belirlenen filmler üzerinden yapılan değerlendirmelerle ortaya konan düşünceler somutlaştırılıyor.

Kitap, konularından anlaşılacağı üzere okuyucunun Türk sinemasına karşı toplu bir bakış açısı kazanmasını sağlıyor ve derinlikli analizleriyle sinemamızla ilgili bildiklerimizi malumat seviyesinden bilgi seviyesine yükseltiyor. Ayrıca yazıların akademik bir dil yerine sivil bir dille kaleme alınması herkesin kolaylıkla anlayabileceği, sürükleyici bir eser olmasını sağlıyor. Uzun soluklu bir emeğin ürünü olan ve Türk sinemasına ilgi duyan herkesin okuması gereken Biraz Mağrur Biraz Mağdur & Türk Sinemasında Kahramanlar, bu yönde yapılacak çalışmalara da önemli bir katkı sağlıyor.

 

İsmail Isparta