, 15 Aralık 2017
Sudanlı Tıp Doktorunun Hatıraları Drina Köprüsü

Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif

3487

Sudanlı Tıp Doktorunun Hatıraları: Drina Köprüsü

Sudanlı tıp doktoru ve yazar Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif, 'Drina Köprüsü’nde Balkan Müslümanlarının komünizmden gördüğü baskı ve zulümler anlatıyor. Metin Uygun yazdı.

İlgili Yazılar
Güzide Ertürk ile 'Kaplumbağa Gölgesi' Üzerine Konuştuk
Güzide Ertürk ile 'Kaplumbağa Gölgesi' Üzerine Konuştuk

''Evini bir gölge gibi sırtında taşıyan insanların öyküsünü anlattığım için ismini 'Kaplumbağa Gölgesi' olarak seçtim. Gidecek başka yeri olmayan insanlar, kendi içine çekilir. Sırtlarında taşıdıkları çadırlarıyla sokakta yürürken kaplumbağalar kadar yavaş ve sabırlıdırlar. Yükleri ağır olsa da hiçbir yerde çöküp kalmazlar.'' Güzide Ertürk, 'Kaplumbağa Gölgesi' kitabı etrafında hayata, öyküye ve yazıya bakışına dair Hatice Ebrar Akbulut'un sorularını cevapladı.
02/10/2017 11:11
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Eylül 2017
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar / Eylül 2017

Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Eylül-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/10/2017 08:08
Dünyabizim li Kitaplar
Dünyabizim’li Kitaplar

Geçtiğimiz senelerde Dünyabizim'de yayınlanan yazılardan derlenen ya da dünyabizim'de yer alan yazıları da ihtiva eden kitapları derledik. Kamil Büyüker, Nidayi Sevim, Şakir Kurtulmuş, Sadullah Yıldız ve Erhan Erken bu sene yayınlanan kitapları ile listenin başında yer alıyor. Listemizde ayrıca Mustafa Nezihi Pesen, Asım Gültekin, Ahmed Sadreddin, Mustafa Uçurum, Selvigül Şahin de kitapları ile yer alıyor.
18/07/2017 08:08
Dünyayı Yurt Edinenlerin Öyküsü Kaplumbağa Gölgesi
Dünyayı Yurt Edinenlerin Öyküsü; Kaplumbağa Gölgesi

Güzide Ertürk’ün Şule Yayınları arasından çıkan yeni kitabı Kaplumbağa Gölgesi; sokakları, toplama kamplarını, çadırları mesken tutanların uzun öyküsünü anlatıyor. Mustafa Uçurum bu kitap hakkında yazdı.
12/07/2017 08:08
Şiiri Hayat ile Kararak Bir Kıvama Ulaştırıyor
Şiiri, Hayat ile Kararak Bir Kıvama Ulaştırıyor

Hüseyin Akın şiirinde kelimeler, imgeler acıklı değil ama dokunaklıdır. Hayatın içinde fazlasıyla parçaladıklarımızı bir araya getirmek içindir bu dokunuşlar. Orhan Gazi Gökçe, şairin 'Yan Tesir' adlı kitabına değindi.
04/06/2017 08:08
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Mayıs 2017
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar / Mayıs 2017

Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Mayıs-2017 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/06/2017 08:08

Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif, samimi, feraset sahibi, dini için mücadele eden, hizmet ehli, gayretli ve daha başka güzel vasıflara da sahip şuurlu bir Müslümandır. 1946’da Sudan’ın Sincar eyaletinin Karakoç şehrinde doğar. 1960’lı yıllarda Yugoslavya’da burslu olarak tıp tahsili görür. Yugoslavya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlar eğitimini. İç hastalıkları ihtisası da Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndedir. 

60’lar, dünyada komünizmin hüküm sürdüğü yıllardır. Komünizmin baskı ve zulmünü en çok İslamiyet ve Müslümanlar görmüştür. Dr. Fatih Ali Hasaneyn, böyle bir dönemde tıp eğitimi için komünizmle idare olunan Yugoslavya’da bulunmuş, Müslümanların yaşadıkları sıkıntılara bizzat şahit olmuş, öğrencilik yıllarında İslam için mücadele etmiştir. O yıllarda hemen hemen bütün Doğu Avrupa’yı gezip görmek fırsatını bulmuş, mücadelesini de öncelikle Bosna’da olmak üzere bütün Balkanlarda yürütmüştür.

Ali Hasaneyn’in hatıraları, Şule Yayınları tarafından 2016 yılında Drina Köprüsü ismiyle yayımlanmış. Eserin tercümesini Yrd. Doç. Dr. Ali Cançelik yapmış. Bunun dışında yine Doğu Avrupa Müslümanlarının ızdıraplarını dile getirdiği başka eserler de neşretmiş yazar.

Bütün dünya Müslümanlarının durumuna ışık tutuyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Sudan üniversiteleri ile kendi üniversitesinin öğrenci değişimi anlaşmalarını gerçekleştirmek üzere Sudan’a gittiğinde, daha önceden tanıdığı Dr. Fatih Ali Hasaneyn’i Hartum’daki evlerinde ziyaret eder ve sohbet ederler. Bu sohbet esnasında Bosna ile ilgili olan eserlerinin Türkçe’ye çevrilmesini teklif etmiş Ahmet hoca. Fatih Hasaneyn de teklifi kabul etmiş. Böyle ortaya çıkmış bu eser. Ahmet Turan Arslan hocanın, Dr. Fatih Hasaneyn’in biyografisi, eserleri ve çalışmaları hakkında önsöz kabilinden bilgilendirici bir yazısı da yer alıyor kitapta.

Ahmet Turan hoca, Dr. Fatih Hasaneyn’in eserlerinin Türkçe’ye kazandırılmasının öneminden bahsediyor: “Dünyanın her tarafında çeşitli şekillerde zulme uğrayan ve işkence çeken, çoğunluk olsun, azınlık olsun, dünyanın her yerindeki Müslümanların çileleri aşağı yukarı birbirlerine benzer durumdadır. Bu yüzden Dr. Fatih Hasaneyn’in bu eserleri sadece Bosna’daki Müslümanların değil, bütün dünya Müslümanlarının durumuna ışık tutmaktadır. Zira Müslümanların birbirinin derdini dert edinmesi, dinlerinin emridir. Bunu gerçekleştirebilmeleri için de Müslümanlar birbirlerine, bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmelidir.”

Aliya İzzetbegoviç’le irtibatını hiç kesmedi, savaşta ve devlet kurulurken onun yanında bulundu

Fatih Hasaneyn, daha öğrenciyken İslam’a hizmet için faaliyetlerde bulunur. Birçok tehlikeleri göze alır. Bosna’da ve diğer Balkan ülkelerinde zamanın Müslüman cemiyet önderleriyle, liderleriyle tanışır, buluşur. İslam’a hizmet için neler yapabileceklerini konuşur onlarla. Tanıştığı ve kader ortaklığı yaptığı liderlerden en tanınanı da Aliya İzzetbegoviç’tir. Aliya İzzetbegoviç’le buluşup tanışmalarından sonra teşkilatlanma yoluna giderler. Çeşitli gruplar kurarlar. Bu gruplarda Kur’an eğitimi, İslami kültür, İslam’ı derinlemesine anlama, ibadet ve ahlak konuları yoğun bir şekilde talim edilir.

Müslüman ailelerin doğum, nişan, evlenme, vefat gibi programlarını; Fatih Hasaneyn ve arkadaşları İslam’a hizmet, İslam’ı Müslüman ailelere anlatmak ve daha çok Müslümana ulaşmak, onlara görevlerini, imanın hakikatlerini anlatmak için birer vesile ve fırsat olarak kabul ederler. Bu fırsatlardan da olabildiğince istifade ederler. Bosna Hersek ve Doğu Avrupa’da tercüme faaliyetlerinde bulunur yazar. Önemli gördüğü eserleri büyük maceralardan sonra tercüme ettirip dağıtımını yapmayı başarır. En önemlisi de Kur’an-ı Kerim’i tercüme ettirmesidir. Kitabında tercüme konusunu ilk defa Aliya İzzetbegoviç’in ortaya attığını ifade ediyor Fatih Hasaneyn: “Tercümenin bütün sevabı Ali İzzetbegoviç Beyefendi’ye, kızı Sabina ve yardım eden kardeşlerimize aittir.” Ayrıca tercüme işinde hizmeti dokunanları da isim isim zikrederek hayırla yâd ediyor.

Aliya İzzetbegoviç’le irtibatını hiç kesmemiş Hasaneyn. Bosna Savaşı’nda bulunmuş ve Bosna Devleti kurulurken onun yanında olmuş.

“Bu hatıralar senin değil”

Hasaneyn, bu hatıratında Bosna Müslümanları dışında bütün Balkan Müslümanları hakkında da bilgiler veriyor. Özellikle Bulgaristan’ın Müslümanlara en şiddetli işkence yapan, zulüm ve baskı uygulayan komünist ülke olduğunu belirtiyor. Bulgaristan’ın zulüm ve baskıları da kitabında önemli bir yer tutuyor. Buradaki faaliyetleriyle ilgili olarak bilgiler veriyor. Birkaç defa Türkiye’ye de gelen yazar, Türkiye ile ilgili hatıralarını da kitabında naklediyor.

Fatih Ali Hasaneyn, hatıralarıyla ilgili hislerini ve duygularını da dile getiriyor: “Bir an oluyor, ‘bu hatıralar senin değil’ fısıltıları dolaşıyor zihnimde. Öyleyse bunlar bana emanet ve onları teslim etmem gerek diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle seviniyor, ferahlıyorum. Bunları gelecek nesillerin ilim ve irfanına sunmalıyım, zira dinleyen anlatandan daha şuurlu olabilir.” Bu söz, duygu ve düşüncelerle emaneti yerine getiriyor.

İslam’a hizmetin her devirde ayrı bir zorluğu, meşakkati ve karakteristiği vardır. Fatih Hasaneyn’in hatıratı da, o dönemin hizmet ve mücadele karakteristiğini yansıtıyor. Fatih Hasaneyn’e, Allah’tan sıhhat, afiyet ve ömrüne bereket diliyoruz.

Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif, Drina Köprüsü, Şule Yayınları.

 

Metin Uygun