, 16 Ağustos 2018
Tarih seni haklı çıkardı ey koca sultan

6283

Tarih seni haklı çıkardı ey koca sultan

'Sultan Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları' isimli kitapta, Abdülhamid Han’ın siyasi ve hususi hayatıyla beraber, meşhurların kendisi hakkındaki itirafları ve hakkında söylenenler konusu işlenir.

İlgili Yazılar
Bursa Amerikan Mektebi nde Kızlarımız Tanassur mu Ettiriliyor
Bursa Amerikan Mektebi’nde Kızlarımız Tanassur mu Ettiriliyor?

Ahmet Uçar’ın ''1928’de Hıristiyanlaştırılan Kızlar'' isimli kitabı, Bursa Amerikan Kız Koleji’nde 1928 yılında meydana gelen dört Müslüman Türk kızının Hıristiyanlaştırılması hadisesini, dönemin kaynaklarına dayanarak ele alan kapsamlı bir çalışma. Metin Uygun yazdı.
13/06/2018 09:09
Yüz Yıl Öncesinin Mamur Mısır ve Kahire'sine Seyahat
Yüz Yıl Öncesinin Mamur Mısır ve Kahire'sine Seyahat

Halid Ziyaeddin’in ''Musavver Mısır Hatıratı'', yüz yıl öncesinin Mısır ve Kahire şehri hakkında bir tarihi vesika, şehir tarihi konusunda da önemli bir verim… Yazar seyahati esnasındaki Mısır’ın halinden etkilenmiştir. Bunların kendi memleketimize tatbik edilebilecek yönlerini göstermek onun için bir hizmet vesilesidir. Metin Uygun yazdı.
26/02/2018 08:08
Abdülhamid in nasıl bir aile hayatı vardı
Abdülhamid’in nasıl bir aile hayatı vardı?

Osmanlı padişahları içerisinde Abdülhamid, her şeyiyle çok özel bir yere sahiptir. Ömer Faruk Yılmaz’ın Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın Aile Hayatı adlı kitabı, bu özel sultanı bir de aile hayatı yönüyle ele alıyor..
18/10/2013 11:11
Sultan Abdülhamid ve kurduğu hafiye teşkilatı
Sultan Abdülhamid ve kurduğu hafiye teşkilatı

Emre Gör’ün ''2. Abdülhamid’in Hafiye Teşkilatı'' adlı kitabının çıkış noktası 1909 tarihinde İstanbul’da Mahmud adında bir kişinin ya da cemiyetin yayınladığı hafiyelerin listesi. Ömer Yüceller yazdı.
12/03/2016 10:10
II Abdülhamid Döneminde Sanat ve Musiki Ortamı
II. Abdülhamid Döneminde Sanat ve Musiki Ortamı

Osmanlıyı, musiki noktasında değerlendirdiğimizde birçok formla karşılaşmakta ve tasavvuf musikisinin temeli sayılabilecek güftelere ve bu güftelerin tekke formlarında icralarına da rastlamaktayız. Sultan II. Abdülhamid döneminde ise opera ve tiyatro oyunları da ağırlık kazandı. Necip Karakaya yazdı.
05/04/2018 11:11
İsmail Kahraman Çanakkale Anmalarını Tevfik İleri Başlattı
İsmail Kahraman: Çanakkale Anmalarını Tevfik İleri Başlattı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, geçtiğimiz günlerde Bursa'da Çanakkale Zaferi konulu sohbetinde, anlattığı olayların kendisinde uyandırdığı çağrışımların akışına kendisini bırakarak değişik olaylara da değinme fırsatı buldu. Ahmet Serin etkinlikten notlarını aktarıyor.
19/03/2018 12:12

Sultan İkinci Abdülhamid Han, Osmanlı padişahları arasında hakkında en çok araştırma yapılan, en çok tartışılanlardan biri. Keza yakın tarihimizin en çok tartışılan kahramanlarındandır. Abdülhamid Han’ı tartışma konusu yapan, Osmanlı Devletinin en kritik, en nazik döneminde tahta çıkmasına rağmen, takip ettiği denge siyaseti sayesinde ülkenin parçalanmasını, devletin yıkılmasını 33-34 yıl geciktirmesidir. Onun bu denge siyaseti, Osmanlı Devletinin yıkılmasıyla ilgili menfaatleri olan o zamanın büyük devletlerinin işine gelmiyordu. Abdülhamid Han’ın varlığı Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması üzerine siyaset yapan, dünya hakimiyeti için Osmanlı’ya ait ülkelerde menfaatleri bulunan büyük devletlerin hedeflerine ulaşması önündeki en büyük engeldi.

Yine Yahudilerin, Osmanlı topraklarında, Filistin’de devlet kurma teşebbüsleri vardı. Bunun için bütün dünyada, özellikle Avrupa’da çok yoğun çalışma içindeydiler. Osmanlı’nın içinde bulunduğu zor durumu, özellikle ekonomik yönden güç durumda oluşunu fırsat bilerek, Filistin’de kendilerine devlet kuracak yer verilmesi karşılığında, Osmanlı Devletinin dış borçlarını ödemeyi teklif ettiler Abdülhamid Han’a. O da bu teklifi şiddetle reddetti. Bu sebeple Yahudiler de Abdülhamid Han’a amansız düşman oldular. Kendisine suikastler tertip edildi. Bürokrasiye boyun eğmeyip idareyi kendi eline alması da düşmanlarının ve muhaliflerinin artmasına sebep olduğu gibi, düşmanlığın ve muhalefetin şiddetini de artırdı.

Abdülhamid Han’ın, devletin parçalanmaması için çok büyük çaba harcaması, onun içerde de birçok düşman sahibi olmasına sebep oldu. Büyük devletlerin etkisiyle yakın zamanlara kadar devam eden bir ‘Abdülhamid düşmanlığı’ propagandası yapıldı. Çok etkili oldu bu propaganda. Abdülhamid lehinde yazmak, konuşmak, fikir beyan etmek, onun yaptığı iyi işleri övmek bile kolay kolay cesaret edilebilecek bir durum değildi. Saltanatta bulunduğu dönem içinde devlet adamları, din adamları, ilim ve fikir adamlarından bazılarının taarruzuna maruz kaldı. Kendisine muhalefet eden meşhurlardan bazıları şunlardır: Namık Kemal, Mithat Paşa, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Said Halim Paşa, Prens Sabahaddin, Ahmet Refik Altınay, Süleyman Nazif, Mehmet Akif Ersoy, Elmalı Hamdi Yazır, Rıza Tevfik... Tabi bu kadarla sınırlı değil Sultan Abdülhamid’in muhalifleri. Bunlar en tanınanlarından birkaçı.

Abdülhamid Han tahttan indirildikten sonra, İttihat ve Terakki iktidarı işe başlar. Bu partinin iktidarında ülke, içerde ve dışarda tam bir kargaşa içine sürüklenir. Devletin başına çok büyük gaileler açılmasına sebep olur İttihat ve Terakki uygulamaları. Bu durumu gören ve yaşayan Abdülhamid muhaliflerinin çoğu, çok büyük pişmanlıklar duyarlar. Bu pişmanlıklarını daha sonra çeşitli vesilelerle dile getirip itiraflarda bulunurlar. Yavuzhanlı Osmanoğlu’nun hazırladığı, Çamlıca Basım Yayın tarafından 1. baskısı 2006 ve 2. baskısı 2007 yılında yapılan Sultan Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları isimli kitapta, Abdülhamid Han’ın siyasi ve hususi hayatıyla beraber, meşhurların kendisi hakkındaki itirafları ve hakkında söylenenler konusu işlenir. Bu itiraflardan şüphesiz en meşhuru Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın ‘Sultan Abdülhamid Han’ın Ruhundan İstimdat’ isimli şiiridir. Abdülhamid Han’a muhalif olup, daha sonra pişmanlıklarını şiir yoluyla dile getirenlerden ikisi de Süleyman Nazif ve Şair Eşref’tir. Hüseyin Kazım Kadri, Ahmed Rıza Bey,Talat Paşa, Fethi Okyar ve Elmalı Hamdi Yazır gibi daha niceleri itiraflarda bulunurlar. Her birinin itirafları yer alır kitapta.

Sultan Abdülhamid, kızıl değil ‘Gök Sultan’dır

Abdülhamid Han lehinde söyleyip yazmanın cesaret istediği dönemlerde, 1956 yılında Hüseyin Nihal Atsız, Peyami Safa’nın Sultan Abdülhamid’e ‘cahil’ sözünü sarf etmesi üzerine manalı bir yazı kaleme alır. O yazının ilgili kısmı şöyledir: “Onun katil olduğu yalan, kızıl sultan olduğu iftiradır. Avrupalıların ve Ermenilerin yakıştırdığı ‘Kızıl Sultanlık’ iftirasını benimsemek, onların emellerine hizmet etmek olmaz mı? Sultan Abdülhamid, kızıl değil ‘Gök Sultan’dır. Herkeste bulunması mümkün ufak tefek kusurlarını şişirip erdemlerini inkar etmekle ne Türk tarihi, ne de milleti bir şey kazanır... Türkiye, dört sınırında yangınlar olan bir ev, Sultan Abdülhamid, o yangınların eve bulaşmaması için hızla koşarak ateşe su serpen, kum döken ve keçe kapatan bir savunucu idi. Bu koşuşturmaları sırasında yoluna çıkan bir iki çarpıp düşürdüyse, suç onun değildir. Çünkü, yurdun çevresindeki yangınlar göğe yükseliyor ve Gök Sultan, alevleri içeri sokmamak için didiniyordu. Ve sokmadı da... Ne diyelim? Durağı Cennet olsun.”

Sultan Abdülhamid’in muhalif ve muarızlarının günah çıkartırcasına, tevbe edercesine itiraflarının yer aldığı bu kitap, onun üstün vasıflarına, yüksek ahlakına, cesaretine, merhametine, vatansever ve milliyetçiliğine ait bilgilere de yer veriyor. Tarihçi Ahmet Refik Altınay’ın Abdülhamid’in cenaze merasimini anlatan güzel bir yazı da yer alır kitapta. ‘Cennetmekan’ tabiriyle anılan, müsemma olan Sultan Abdülhamid Han’a Allah’tan sonsuz rahmet dilemek bir borçtur bizim için.

 

Metin Uygun yazdı