, 28 Mayıs 2018
Muhammed Kutub 'sistem'e dair ne söyledi

4568

Muhammed Kutub 'sistem'e dair ne söyledi?

İslami sistemin çağdaş sistemin gerisinde kaldığı kabulünü yıkacak kıyaslara gidiyor Muhammed Kutub 'İslam Budur' kitabında. Deniz Baran yazdı..

İlgili Yazılar
Yayınevi Yayınevi İşte Bu Senenin Öne Çıkan Kitapları - I
Yayınevi Yayınevi İşte Bu Senenin Öne Çıkan Kitapları - I

Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirilen fuara katılacaklar için, yayınevlerinin bu sene çıkan kitaplarına dair bir rehber hazırlamaya çalıştık. Bu listede Profil, İnsan, Beka, İz, Beyan, Büyüyenay, Şule, Pınar-Açılım, Mana, İz ve Dergah Yayınları var.
08/06/2016 08:08
Modernizm sonrası insanı ne bekliyor
Modernizm sonrası insanı ne bekliyor?

Muhammed Kutub, 'Tartışmalar' kitabında Batı rasyonalizminin kendi tepkiselliği ile ortaya koyduğu çarpık algının bize dayattığı bir modern dünya olduğunu söylüyor. Deniz Baran yazdı.
01/12/2014 08:08
Hepimiz birer edeb numunesi olabilmeliyiz
Hepimiz birer edeb numunesi olabilmeliyiz

İmam Beyhaki, güzelce tertiplediği El-Adab eserinde bizlere büyük bir hazine sunmuş. Melih Turan yazdı..
14/11/2014 08:08
İnsanın tanrılaştırıldığı bir noktaya geldi Batı
İnsanın tanrılaştırıldığı bir noktaya geldi Batı

'Tartışmalar' kitabında Muhammed Kutub, İslam dinine karşı yapılan yaftalamalara karşı çıkarak; İslâm’a mâl edilmeye çalışılan bu kavramların aslında ne demeye geldiğinin tartışmasını yapıyor. Metin Erol yazdı.
20/10/2014 15:03
Seküler dünya bize ne va'zediyor
Seküler dünya bize ne va'zediyor?

Muhammed Kutub'un 'Çağdaş Dünyaya İslamî Bakış'ta anlattığı gibi, insanları İslam'a davet etmeliyiz, yekvücud olmalıyız. Necdet Ömer Özer yazdı..
14/09/2014 08:08
Sel köpüğü olmayı kabullenmemenin kitabı
Sel köpüğü olmayı kabullenmemenin kitabı

Muhammed Kutub, 'Küreselleşme ve Müslümanlar' kitabında sekülerleşen düzende yıpranan değerlerimize, kaçtığımız sorgulamalara, teslimiyetimize dikkat çekmiş ve çözüm tezlerini ortaya koymuş. Deniz Baran yazdı.
23/07/2014 14:02

Vefatına kadar “vehen” ile mücadele eden bir âlimdi Muhammed Kutub. Ayrıca hemen her eserinde de Bu mücadelesini sürdürmüştü. Geçtiğimiz Nisan ayında kaybettiğimiz bu büyük âlimin hatırasını yad etmek ve fikirlerini anlamak amacıyla Beka Yayınları'ndan çıkan “İslam Budur” kitabını ele alacağız. Düşünce metoduna, analizlerine, yaklaşımına katılın ya da katılmayın, bu uğurdaki samimi mücadelesinin derin bir saygıya layık olduğunu düşünüyorum. Zihnini ve kalemini bu yola adayan, bu toprakların düştüğü durumdan çıkması için tüm gayretiyle Müslümanları uyarmayı kendine şiar edinmiş Kutub’un “İslam Budur” kitabında odaklandığı nokta ise zihinleri sarmalayan seküler sistemin İslami sistemi ve referansları hor görmesi. Şüphesiz ki buna dair şiddetli bir reddediş içinde Kutub ve bu “hor görme”ye reddiyesinin ötesinde de Müslümanlara lafı getiriyor. Hatta asıl hitap edişi onlara. Kendi deyimiyle “İslam’dan nefret etmeyen, tiksinmeyen; imanlı ancak çağdaş hayatın problemleri karşısında İslami pratiğin geçerliliği konusunda şüphe duyanlara” yazıyor bu kitabı.

İslami sistemin çağdaş sistemin gerisinde kaldığı kabulünü yıkacak kıyaslara gidiyor

Küresel sistem tarafından İslami referansların hor görülüşünü tarihin en büyük cahiliyesi sayan Kutub, yukarıda da bahsettiğim gibi –en azından- Müslümanların bu zihni yıkıma karşı dirayetli olmasını arzuluyor. Zihni gardını düşürmüşlere bir izahat yapıyor bu cahiliye akımının içinde kaybolmamaları için. Bu izahatı da iki perspektiften yapıyor. Öncelikle çağdaş hayata uyum sağlama mazereti ile İslami sabitelerden vazgeçmenin vahametinden bahsediyor. Zihinlere yerleşmiş bir önyargıyı kırmaya çalışıyor ve İslami sistem pratiği ile çağa ayak uydurulamayacağı kabulüne savaş açıyor. Şu ana kadar (Müslümanları dahi) bu düşünceye sevk eden olumsuz tüm olay ve olguların ümmete isnat edilebileceğini ancak İslami sistemin eksiği olmadığını vurguluyor. Aslında klasik bir “pratiğin hatası teorik doğruları değiştirmez” yaklaşımı ve izahatı söz konusu bu ilk perspektifte.

İkinci olarak ise tezinin doğruluğunu ortaya koymak üzere İslami sistemin çağdaş sistemin gerisinde kaldığı kabulünü yıkacak kıyaslara gidiyor Kutub. Hor görülmüş bazı hususların aslında kapsamlı bir felsefî sorgulama ile ele alınmadığını söylüyor. Kendi hayat görüşünü “ideal” değerler üzerine kurmuş seküler zihnin (ve taşıyıcılarının) belli ön yargılara saplanıp İslami meseleleri adalet, düzen, ahlak gibi temel idelerin bağlamından kopuk olarak değerlendirdiğini yani çifte standart yaparak İslami referansları küçümsemeye çalıştığını ortaya koymaya çalışıyor. Aslında basit bir şekilde değindiği tüm noktalar, yaptığı tüm kıyaslar derin bir felsefî çatışmanın yansımaları.

Özetle klasik bir sistem tartışmasına dair tüm anlatılanlar. Ancak Kutub’un argümanlarını İslam’da sosyal, siyasal, iktisadî adalet, kadın-erkek meselesi, hukuk sistemi gibi kategorilere yayarak sayması analitik bir eser ortaya çıkarıyor. Klişe olduğu kadar zihinlerimizi derinden meşgul eden “sistem” meselesine dair fikir veren, değerli bir kitap “İslam Budur”.

 

Deniz Baran rahmetle andı