, 25 Mayıs 2018
Kerbela'nın anlaşılmasına mütevazı bir katkı

6823

Kerbela'nın anlaşılmasına mütevazı bir katkı

Hicri 10 Muharrem 61’de meydana gelen Kerbela Vakıası, Kerbela Savaşı ya da Kerbela Katliamı da, İslam tarihinin en vahim, en trajik olaylarından biri. Bir büyük yıkımın, acının, kahrın izdüşümü. Muaz Ergü, Adnan Demircan'ın 'Kerbela-Keder ve Bela' kitabı üzerine yazdı..

İlgili Yazılar
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Nisan 2018
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar / Nisan 2018

Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Nisan-2018 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/05/2018 10:10
Betül Zarifoğlu Çocuklar İçin Yazarak Babamın Hayalini Gerçekleştiriyorum
Betül Zarifoğlu: Çocuklar İçin Yazarak Babamın Hayalini Gerçekleştiriyorum

''Babamın bana imzaladığı kitapta bir hayali vardı; “Bir gün senin de çocuklar için yazacağını hayal ediyorum.” Bu kitabı imzaladığında okuma ve yazmayı bilmiyordum. Yazdığım ilk kitabın bir masal oluşu da nasip oldu.'' Cahit Zarifoğlu’nun kızı Betül Zarifoğlu, yazdığı Muga Zıp Zıp kitabı ve Cahit Zarifoğlu’nun pek bilinmeyen yönleri üzerine Ezgi Aşık'ın sorularını cevapaldı.
14/04/2018 11:11
İhsan Süreyya Sırma Hocanın Çağına Tanıklığı
İhsan Süreyya Sırma Hocanın Çağına Tanıklığı

''İhsan Süreyya Sırma Kitabı & Pervari’den Paris’e'' kitabında, Adnan Demircan’ın titiz ve nitelikli sorularıyla hocanın geçmişi âdeta didiklenmiş ve ortaya bir neslin, bir kuşağın Pervari’de başlayıp Paris’te giderek kendi istikametini bulan bir dilin açık ve nezih bir şekilde okuyucuyla buluşturulması için hiçbir fedakârlıktan çekinilmemiş. İslamcı retoriğin özellikle 60’lı yıllardan itibaren takip ettiği güzergâhın kendi içindeki sayısız biçimlerini yakından görmek için, insanın oturup bu hatıraları dikkatle okuması gerekiyor. Necdet Subaşı yazdı.
25/04/2018 11:11
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Mart 2018
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar / Mart 2018

Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Mart-2018 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/04/2018 12:12
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Ocak 2018
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar / Ocak 2018

Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Ocak-2018 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/02/2018 08:08
İslam Dünyasındaki Entelektüel Hareketsizlik Nasıl Aşılır
İslam Dünyasındaki Entelektüel Hareketsizlik Nasıl Aşılır?

Atasoy Müftüoğlu, kendisiyle çeşitli mecralarda yapılan röportajların biraraya getirildiği 'Umut ve Sorumluluk' ve 'Evrensel Ufkun İmkânları' kitaplarında İslami camianın medeniyet tasavvurunu inşa etmek için yapılması gereken ilk şeyin zihinsel bir özgürleşme mücadelesi olduğunu, sınırları seküler, modern ve liberal bir dünya tarafından çizilen bir zihnin, hiçbir zaman yeni bir medeniyet üretemeyeceğini belirtiyor. Sedat Palut yazdı.
14/02/2018 08:08

 

 

İnsanlık tarihi; büyük yıkımların, kıyımların, tarifsiz acıların, kardeş kavgalarının, iktidar mücadelelerinin tarihidir aynı zamanda. İyinin ve kötünün birbirine karıştığı, kitlelerin zulmün yanında saf tuttuğu, iyilerin parmakla gösterilecek kadar az olduğu, iyilerin arkalarında muhteşem mağlubiyetler bıraktığı, idealler uğruna ölüme bile gülümsendiği, menfaat için bütün insani değerlerin çiğnendiği, âdemoğlunun adeta bir canavara dönüştüğü tarih. Zalimlerin dünyevi galibiyetlerle çılgınlaştığı, mazlumların ve mağlupların üzüntüleriyle, derin kederleriyle, büyük yitimleriyle taçlandırdıkları…

Hicri 10 Muharrem 61’de meydana gelen “Kerbela Vakıası”, “Kerbela Savaşı” ya da “Kerbela Katliamı” da, İslam tarihinin en vahim, en trajik olaylarından biri. Bir büyük yıkımın, acının, kahrın izdüşümü. Bir tarafta İslam Peygamberi’nin torunu, ailesi ve en yakın dostları, diğer yanda Yezid’e bağlı ordu… Bu vakıa üzerinden binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen bütün diriliğiyle, yakıcılığıyla içimizde, hâlen etkileri devam ediyor. Dinmeyen bir sızı gibi yüreklerde. Çok hüzünlü, iç yakıcı bir hatıra…

Üzerinden binlerce yıl geçmiş olması dolayısıyla, birçok Kerbela tasavvuru var karşımızda

Üzerinden binlerce yıl geçmiş olması dolayısıyla, birçok Kerbela tasavvuru var karşımızda. Vuku bulduğu ilk andan bu zamana inançların, ideolojilerinden tornasından çıkan değişik Kerbelalar… Daha doğrusu muhayyel Kerbela ve gerçek Kerbela. Ve hep muhayyel Kerbelalarla gerçek Kerbela birbiriyle yarış içerisinde. Efsaneyle hakikat arasında gidip gelen… Kimileyin inançlara, algılara mahkûm edilen kimileyin de siyasal metinlere malzeme edilerek tahrifata uğratılan, bozulan Kerbela… İslam’ın ilk döneminde var olmayan mezheplerin, kliklerin, muhalefet mahfillerinin kendilerini meşrulaştırmak için odaklarına yerleştirdikleri Kerbela Vakıası… Ehl-i Beyt’e yürekten bağlı olanların, hiçbir siyasi, ideolojik tavrın içinde olmadan “Hamse-i Ali Aba”ya sevdalı olanların gözlerinden akan samimiyet yaşları olan Kerbela faciası… Hüseyin’e ağlamak, Ali’nin çocuklarına… Hiçbir hesap kitap içinde olmadan.

Evet, birçok Kerbela… Birden çok… “Kerbela-Keder ve Bela” kitabıyla Prof. Dr. Adnan Demircan gerçek Kerbela’yı arama gayretine girişiyor. Kerbela’nın anlaşılmasına mütevazı bir katkı sunma gayesinde. Klasik, kadim metinlerin ışığında Kerbela’nın izini sürüyor. İslam tarihinde hangi Kerbelalar varmış onları sorguluyor. Üç Kerbela’dan bahsediyor Demircan: Efsane, ideoloji ve gerçek. Efsanevi anlatımların en çok da Şii ve Alevi çevrelerde yaygın olduğunu söylüyor. Aynı şeylerin, çok yoğun olmasa da, Sunni kaynaklarda da var olduğu belirtiliyor. Efsanevi anlatılar doğası gereği olayı farklı şekillere büründürerek işliyor. Olaydan Peygamberimizin haberdar olduğu, facianın meydana gelmesinden sonra ufukların kan kızılına boyandığı, Şam ve Kufe’de kan yağmuru yağdığı, güneşin tutulduğu gibi aklı ve mantığı zorlayan hadiselerin vuku bulduğundan bahsediyor efsanevi anlatımlar.

İdeolojik anlatımlar ise Büveyhi ve Safevi iktidarları döneminde sistematikleştiriliyor. Burada mitolojik anlatımlar da işin içine sokularak dönüştürülüyor. İran’da da bu ideolojik yaklaşım kendini hissettiriyor. Hatta Demircan’ın da bahsettiği gibi, Ali Şeriati ideolojik Kerbela anlayışındaki aşırılıkları Hıristiyanlıktaki karnavallar ve tarihi trajedilere benzeterek eleştiriyor. “Gerçek Kerbela”, olayı doğru bir şekilde anlamak için üzerinde düşünülmesi gereken en doğru yaklaşım. Olayın, etrafında oluşturulan duygusal, mitik, hakikat dışı tasvirlerden soyutlanarak değerlendirilmesi… Bu gerçekten zor bir durum ama başarılması gerekir. Sonuçta katledilen Peygamber torunu…      

Hepsinin ortak yanı, büyük bir üzüntüyle bu hadiseye yaklaşmaları

Prof. Dr. Adnan Demircan, kitapta Hz. Hüseyin hakkında genel bilgiler veriyor. Sonrasında ortamı karıştıran siyasi havaya değiniyor. Kerbela’yı hazırlayan sosyo/psikolojik durumu anlatıyor. Daha sonra Ehl-i Sünnet’e, Şiilere ve Alevilere göre Kerbela olayının vukuunu değerlendiriyor. Burada aynı zamanda Hz. Hüseyin’i haklı görenler, Hz. Hüseyin’i haksız görenler ve olaya daha ihtiyatlı yaklaşanların görüşlerine yer veriliyor. Özellikle yazarın Ehl-i Sünnet içinde değerlendirdiği İbn Teymiyye’nin Kerbela olayını değerlendirdiği bölümün okunması gerekir. Ayrıca Şiilere ve Alevilere göre Kerbela’nın anlatıldığı bölümde, bu inanç biçimlerinin değişik kollarındaki Kerbela algısı hakkında da bilgiler yer alıyor. Yazar, aynı zamanda modern dönemlerde Kerbela’nın izi düşümleri üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Devlet ve birey ilişkisi ve muhalefet hakkının kullanımı gibi başlıklarda Kerbela’ya ilişkin değerlendirmeler söz konusu.

Kitabı okuduğumuzda ister Ehl-i Sünnet, ister Şia, ister Alevi literatürde Hz. Hüseyin’e derin bir üzüntünün olduğunu, Kerbela Vakıası’nın bütün vicdanlarda derin bir yara bıraktığını görebiliyoruz. Hz. Hüseyin’in şahadeti bitmeyen bir hüzün ve teessür kaynağı. Bu keder sağanağına rağmen olayın üzerinde düşünülmesi ve gereken dersin çıkarılması gerekir.

Kerbela ve Hz. Hüseyin’in şahadeti, günümüzde özellikle edebiyat ve düşünce piyasasında bitmez tükenmez bir rant kapısı. Olayla uzaktan yakından alakası olmayan bir sürü roman yazılıyor. Duyguları kışkırtan ve bunu kitap satışlarına tahvil eden bir organize durumlar. “İslam’dan soyutlanan Mevlana” gibi, bir aylağa dönüştürülen Yunus Emre gibi Hz. Hüseyin de, kendi kimliğinden arındırılma tehlikesinde. Bu tuzaklara düşmemek gerekir.

“Kerbela-Keder ve Bela” ayrılıkları, fikir zıtlıklarını kaşımadan, oturaklı bir üslupla, “Kerbela’da ne oldu?” sorusuna yanıt arama gayretini ifade ediyor. Acılarımızı adam gibi yaşayabileceğimizi de hatırlatıyor satır aralarında. Çok iddialı, uçuk kaçık fikirler serdetmiyor. Ayakları yere basan şeyler söylüyor yazar. Klasik metinleri ve düşünce dünyamızın büyük kafalarını es geçmiyor. Karınca kararınca Kerbela’nın anlaşılmasına katkı sunuyor.

 

Muaz Ergü yazdı