, 21 Temmuz 2018
Hikmet

Bu sene Ramazan'a dair yayınladığımız yazılar Dünyabizim Ansiklopedisi Ramazan 2018 sayfamızda..
19/05/2018 10:39
İzlenme: 323
Ramazanname Dosyası
Hikmet
Muzaffer Ozak Efendi Hazretleri, 27 Mayıs 1983 tarihli 'Berat Gecesi' başlıklı hutbesinde Allah (c.c.) ile Hz. Cebrail arasında geçen bir konuşmayı aktarır ve insanı, Makam-ı Cibril’e vardıran amelleri sıralar. Metin Erol yazdı.
01/05/2018 12:00
İzlenme: 2765
Muzaffer Ozak Eskiden Kandillerde Su Dağıtırlardı
Hikmet
Cuma kılıyorduk kılmasına da kitaplarda, büyük retorik metinlerinde dile getirilen Cuma’yı nerede bulacaktık? İşte asıl mesele buydu. Bizimkisi daha başından beri heyecan ve gürültüyle eş zamanlı ilerleyen bir fantastik tercihti. Cuma neredeydi? Onu kim yazacak, kim anlatacaktı? Necdet Subaşı yazdı.
01/05/2018 08:00
İzlenme: 1411
Akılda Kalan Cumalar Akılda Kalan İmamlar Şimdi Nerede
Hikmet
TRT Diyanet’te yayınlanan Elif Lam Mim, televizyonun veya internetin faydaya dönüştüğü noktalardan bir tanesi. Vaktin bereketli geçmesini sağlayan, Kuran’ı anlamaya ve öğrenmeye yönelik çok güzel bir program. Programı böyle güzel hale getiren ise Necdet Çağıl’ın engin bilgisi, entelektüel birikimi ve bence en önemlisi samimi oluşu... Betül Erken yazdı.
26/04/2018 08:00
İzlenme: 1816
Şifa Niyetine TRT Diyanet'te Elif Lam Mim Programı ve Necdet
Hikmet
ÖNEMLİ ADAMLAR
Mehmed Akif Ersoy
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî hazretleri, Halvetiyye tarîkatinde, en çok şubesi bulunan ve orta kol olarak bilinen Ahmediyye şubesinin kurucusudur. Marmaravî hazretleri, bir mürîdin seyr-i sülûkunu tekmil edebilmesi için tarîkât âdâbına uymasını şart koşar ve 'et-Tasavvufu küllühû edebün/ Tasavvuf tamâmıyla edebden ibârettir' sözünü nakleder. Metin Erol yazdı.
24/04/2018 11:54
İzlenme: 1722
Ahmed Şemsedd n Marmarav Nasıl 'Yiğitbaşı Veli' Oldu
Hikmet
Eskiden soylu ve yetkin insanlar seninle aynı hikâyelere düçar olup aynı dertten mustarip olduklarında tövbe onların yegâne hacet kapısıydı. Biz onların tövbe hikâyelerini okur, şaşkına dönerdik. Kendine yükleniyor, kendi nefsiyle baş etme hikâyesi bize bir menkıbe havasında tatlı bir hikâye olarak yansıyor. Bize ya absürd ya da abartılı geliyor. Günahın derecesini kavrayamıyoruz, insanın onunla olan ünsiyetinden nasıl bir mesafeyle çıkması gerektiğini kavrayamıyoruz. Necdet Subaşı yazdı.
20/03/2018 10:00
İzlenme: 1933
Pişmanlık Başlı Başına Yüksek Bir Erdem
Hikmet
Sadece İstanbul’da değil, asırların harman yeri Anadolu’da da binlerce geçmiş zaman hatunu bugüne pek azı kalan hayratında, kimi fakir kızların çeyizini düzüyor, kimi çeşmelerden su akıtıyor, kimi çocukları okula yolluyor, kimi hastaları tedavi ettiriyor. Ümit Meriç yazdı.
19/03/2018 13:00
İzlenme: 2010
Kimi Mabedler Yaptırıyor Kimi Çeşmelerden Su Akıtıyor Mihraptaki Kadınlar
Hikmet
Bir yerde medeniyet oluşması için emniyet gerekliydi. İmanın satırlardan sadırlara (gönüllere) inmesidir emniyet. Dilinden, elinden, kalbinden emin olunandır Müslüman. Onun için hicret, medeniyete yürüyüşün adıdır. Sedide Akbulut yazdı.
14/03/2018 11:00
İzlenme: 1240
Hicretten Medeniyete Yürüyen Kadın Sahabeler
Hikmet
Sabır, başıma bir şey geldiyse, “Allah şimdiye kadar yaptıklarımın daha doğrusunu yapabileceğimi bildiği için beni gündeminde tutarak ilgilendi ve bana daha iyi olmam için şans verdi” diyerek, canı acısa da bu sürecin şart olduğunu, işte tam da burada yolunu, yolculuk biçimini ve inancını değiştirmeden, daha iyi olanı tercih edip, taşı delenin su değil, suyun devamlı akması olduğu gerçeğini hatırlayıp, sürece tâbi olup, Allah’a samimiyetle boyun eğmenin adıdır. Saliha Erdim yazdı.
04/03/2018 12:00
İzlenme: 1833
İstikamet Ayarını Tutturabilmenin Adıdır Sabır
Hikmet
Tümüyle farklı bir dünya görüşüne sahip olduğu söylenen insanların evleri birbirine neden bu kadar benziyor? Dünyaya sunacakları farklı bir yaşam modeli yok mu? Sedirler, yer sofraları nereye gitti? Şöyle soralım: Muhafazakâr insanlar neyi muhafaza etti? Kentleşme konusunda olduğu gibi evlerimizde de kendimize özgü bir model arayışımız bulunmuyor. Kemal Kahraman yazdı.
24/02/2018 08:00
İzlenme: 3963
Dedelerimizin Uzun Süreler Diz Üstü Oturması Bizleri Neden Şaşırtıyor
Hikmet
Buhurizade Mustafa Itri Efendi, bestelemek için binlerce salavat içerisinden niçin Salat-ı Ümmiyye’yi seçti? Burada ecdadın irfanından bir numune tebellür etmiyor mu? Milletçe baş tacı ettiğimiz, hayatımızdaki en canlı salavatlardan Salat-ı Ümmiyye bu ününü sadece bestesine mi borçlu? Suleyha Şişman yazdı.
05/12/2017 08:00
İzlenme: 3938
Niçin Salat-ı Ümmiye
Hikmet
Bazı eserler, yazıldıktan sonra üzerinden asırlar geçmesine rağmen hiç kaybolmaz ve müslüman olan herkesin hanesinde Kuran-ı Kerim ve Hadis kitaplarından sonra yerlerini alırlar. Mustafa Darir Efendi'nin Siyer-i Nebi'si de böylesi eserlerden. Ömer Faruk Deliktaş yazdı.
04/05/2017 13:00
İzlenme: 4606
İlk Türkçe Siyer ve İlk Mevlid Kitabı
Hikmet
Tövbe ayı olan Recep, kulun, kendisini günahtan vazgeçirmesi için Allah’a yakarma ayı olduğu kadar cevr ü cefayı, huysuzluğu, edepsizliği, dikkatsizliği, gafletin ve cehaletin numunelerini de terke cezm ü kast etme mevsimi. Suleyha Şişman, Muzaffer Ozak Efendi'nin Recep ayı ve tevbe ilişkisine değindiği bazı hutbelerinden örneklerle yazdı.
04/04/2017 13:00
İzlenme: 9001
Recep Ayı Tövbe Ayıdır Tövbe Edin Efendiler
Hikmet
Seyyid Abdülkâdir Belhî Hazretleri tekkesinden yalnızca bir kez çıkmış, o da Üsküdar'ın meşhurlarından çok sevdiği Eşref Ede'nin ricası üzerine... Seyyid Abdülkâdir Belhî'nin tesiri çağlar boyunca sürecek dîvânında, şifası bol beyitler yer almakta... Yağız Gönüler, hazretin Farsça Türkçe Dîvânı'na dair yazdı.
23/08/2016 09:00
İzlenme: 7131
Son Zamanların En Ünlü ve Hakiki S f lerinden Biriydi
Hikmet
Hoş geldin. Konuşmak ve gevezelik bizi yorduğu için geliyorsun. Aklımız karıştığı için geliyorsun. Hızımızı düşürüp bizi felaketten alıkoymak için geliyorsun. Kalp ritmimiz bozulduğu için geliyorsun. Yanlış yere koyduğumuz şeyler çoğaldığı için geliyorsun. Kendimize daha fazla zulmetmeyelim diye geliyorsun. Rahmet ayı olduğun için geliyorsun. Mustafa Nezihi yazdı.
06/06/2016 15:00
İzlenme: 6590
Ve Geldi Beklenen Güzel Hoş Geldin Gönlüme Dünyamıza
Hikmet
Hadis-i şerif ile Nısf-u Şa’ban olarak belirtilen Berat kandili, asırlardır ümmet tarafından kutlanır ve bu gecede ihya olunmaya çalışılır. Metin Erol yazdı.
21/05/2016 10:00
İzlenme: 11033
Mübarek Gecelere Neden Kandil Denmiş
Hikmet
Allah zorları kolaylaştırıyor. Kendine güvenip dayanan kullarına da zorları kolaylaştıracak imkânları gösteriyor. Haşim Akın, Afrika'nın bir köyünde bir misyoner ve bir imamın kendi dinlerine davet yöntemlerini ve hangisinin başarılı olduğunu yazdı.
08/05/2016 12:00
İzlenme: 7346
Gönle Ulaşacak Yolu O İmam Buldu
Hikmet
Asl’a, asıl olana, hakikate yüzümüzü çevirmezsek şifayı çok yanlış yerlerde arayacak, dolayısıyla da bulamayacağız. Allah'ın isimlerine sarılalım, o en güzel dosttur ya Hû! Yağız Gönüler yazdı.
12/04/2016 08:00
İzlenme: 10080
Ezberle de Esm da Kalma Müsemmayı Bul
Hikmet
Neredeyse kızının ölümüne oynayacak bir babayla tanıştık. Çünkü kızı Müslüman olarak ölmüştü. Haşim Akın yazdı.
07/04/2016 10:00
İzlenme: 4067
Kızı Müslüman Olarak Ölen Bir Babanın Sevinci
Hikmet