, 22 Mart 2018
Hikmet

Buhurizade Mustafa Itri Efendi, bestelemek için binlerce salavat içerisinden niçin Salat-ı Ümmiyye’yi seçti? Burada ecdadın irfanından bir numune tebellür etmiyor mu? Milletçe baş tacı ettiğimiz, hayatımızdaki en canlı salavatlardan Salat-ı Ümmiyye bu ününü sadece bestesine mi borçlu? Suleyha Şişman yazdı.
05/12/2017 08:00
İzlenme: 1934
Niçin Salat-ı Ümmiye
Hikmet
Bazı eserler, yazıldıktan sonra üzerinden asırlar geçmesine rağmen hiç kaybolmaz ve müslüman olan herkesin hanesinde Kuran-ı Kerim ve Hadis kitaplarından sonra yerlerini alırlar. Mustafa Darir Efendi'nin Siyer-i Nebi'si de böylesi eserlerden. Ömer Faruk Deliktaş yazdı.
04/05/2017 13:00
İzlenme: 3812
İlk Türkçe Siyer ve İlk Mevlid Kitabı
Hikmet
Tövbe ayı olan Recep, kulun, kendisini günahtan vazgeçirmesi için Allah’a yakarma ayı olduğu kadar cevr ü cefayı, huysuzluğu, edepsizliği, dikkatsizliği, gafletin ve cehaletin numunelerini de terke cezm ü kast etme mevsimi. Suleyha Şişman, Muzaffer Ozak Efendi'nin Recep ayı ve tevbe ilişkisine değindiği bazı hutbelerinden örneklerle yazdı.
04/04/2017 13:00
İzlenme: 7385
Recep Ayı Tövbe Ayıdır Tövbe Edin Efendiler
Hikmet
Seyyid Abdülkâdir Belhî Hazretleri tekkesinden yalnızca bir kez çıkmış, o da Üsküdar'ın meşhurlarından çok sevdiği Eşref Ede'nin ricası üzerine... Seyyid Abdülkâdir Belhî'nin tesiri çağlar boyunca sürecek dîvânında, şifası bol beyitler yer almakta... Yağız Gönüler, hazretin Farsça Türkçe Dîvânı'na dair yazdı.
23/08/2016 09:00
İzlenme: 5931
Son Zamanların En Ünlü ve Hakiki S f lerinden Biriydi
Hikmet
ÖNEMLİ ADAMLAR
Hoş geldin. Konuşmak ve gevezelik bizi yorduğu için geliyorsun. Aklımız karıştığı için geliyorsun. Hızımızı düşürüp bizi felaketten alıkoymak için geliyorsun. Kalp ritmimiz bozulduğu için geliyorsun. Yanlış yere koyduğumuz şeyler çoğaldığı için geliyorsun. Kendimize daha fazla zulmetmeyelim diye geliyorsun. Rahmet ayı olduğun için geliyorsun. Mustafa Nezihi yazdı.
06/06/2016 15:00
İzlenme: 6148
Ve Geldi Beklenen Güzel Hoş Geldin Gönlüme Dünyamıza
Hikmet
Hadis-i şerif ile Nısf-u Şa’ban olarak belirtilen Berat kandili, asırlardır ümmet tarafından kutlanır ve bu gecede ihya olunmaya çalışılır. Metin Erol yazdı.
21/05/2016 10:00
İzlenme: 9283
Mübarek Gecelere Neden Kandil Denmiş
Hikmet
Allah zorları kolaylaştırıyor. Kendine güvenip dayanan kullarına da zorları kolaylaştıracak imkânları gösteriyor. Haşim Akın, Afrika'nın bir köyünde bir misyoner ve bir imamın kendi dinlerine davet yöntemlerini ve hangisinin başarılı olduğunu yazdı.
08/05/2016 12:00
İzlenme: 6870
Gönle Ulaşacak Yolu O İmam Buldu
Hikmet
Asl’a, asıl olana, hakikate yüzümüzü çevirmezsek şifayı çok yanlış yerlerde arayacak, dolayısıyla da bulamayacağız. Allah'ın isimlerine sarılalım, o en güzel dosttur ya Hû! Yağız Gönüler yazdı.
12/04/2016 08:00
İzlenme: 9383
Ezberle de Esm da Kalma Müsemmayı Bul
Hikmet
Neredeyse kızının ölümüne oynayacak bir babayla tanıştık. Çünkü kızı Müslüman olarak ölmüştü. Haşim Akın yazdı.
07/04/2016 10:00
İzlenme: 3663
Kızı Müslüman Olarak Ölen Bir Babanın Sevinci
Hikmet
Yaratılmanın bir gerekliliği olarak, aşkın bir tezahürü olan muhabbet de 'Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl / Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl' düsturu gereği Rasûlullah Efendimiz odaklıdır. Metin Erol yazdı.
28/03/2016 10:00
İzlenme: 8089
İlahi aşk - beşeri aşk diye bir ayrım olmaz
Hikmet
Kimi zaman öyle sorulara maruz kalır ki, ağırlığı altından kalkamaz insan. O ağır sorular, aslında nice sırlara gebedir. Cevap anahtarı soruyu açtığı an, dökülüverir sırlar ortaya. Metin Erol yazdı.
11/03/2016 14:00
İzlenme: 9891
Okkalı sorulara okkalı cevaplar
Hikmet
Arifler için sahih hürriyetin şartı; insanın gözünde varlıkların eşit değerde olmasıdır. Ahmed Sadreddin, hürriyeti çok ender görülen bir makam olarak yorumlayan ariflerin bu husustaki sözlerini derledi.
11/03/2016 12:00
İzlenme: 3935
7 sufiden hürriyete dair
Hikmet
Deniz Baran, Peygamberler haricinde Kur’an’da adı geçen 11 kişiyi, ayetlerden alıntılarla derledi.
08/03/2016 15:00
İzlenme: 11484
Peygamberler haricinde Kur an da adı geçen 11 kişi
Hikmet
Şemsüddin Ahmed Efendi tarafından telif edilen 'Dört Büyük Halife' adlı eser İslam tarihi, ibadet, tasavvuf hakkında da bize eşsiz bilgiler veriyor. Metin Uygun yazdı.
03/03/2016 08:00
İzlenme: 3651
Onların menkıbeleriyle maneviyatımız tazelenir
Hikmet
Büyük tövbe ayı dediğimiz Cemaziyelevvel geldi, geçiyor. Milletimiz üç aylara gönlünü temizleyip girmek için bu ayları tövbe ile yâd etmiş. Burak Özkanlı haber verdi.
02/03/2016 10:00
İzlenme: 6499
Büyük tövbe ayı Cemaziyelevvel
Hikmet
Tevekkül, başka hiçbir şeye bağlanmadan sadece Allah'la yaşayan kalbin hâlidir. Ahmed Sadreddin, bazı sufilerin tevekkül üzerine sözlerini derledi.
21/02/2016 15:00
İzlenme: 6785
22 sufiden tevekkülün izahı
Hikmet
Arifler, yeri geldiği zaman gereğince konuşmanın en şerefli hasletlerden biri, gerektiğinde susmanınsa Allah dostlarının işi olduğunu ifade ederler. Ahmed Sadreddin sufilerin sükut hakkindaki görüşlerini derledi.
10/02/2016 10:00
İzlenme: 5112
9 sufiden sük t hakkında tavsiyeler
Hikmet
Muhammed Fevzî bin Muhammed Şerîf el-Batûmî'nin Hülâsatu’t-tasavvuf risalesindeki bâtinî yorumlarından birine tasavvuf kelimesine yüklemiş olduğu anlam örnek olarak verilebilir. Ünal Şahin yazdı.
09/02/2016 15:00
İzlenme: 3595
İslam ve ümmet adına münbit bir şehir idi Batum
Hikmet
Edebi kısaca izah etmek gerekirse güzel ahlaklar bütünü deyip içinden çıkabiliriz. Peki sufiler edeb için ne diyor? Ahmed Sadreddin derledi.
08/02/2016 10:00
İzlenme: 5878
16 s fiden edeb dersi
Hikmet