, 15 Aralık 2017
Hikmet

Hadis-i şerif ile Nısf-u Şa’ban olarak belirtilen Berat kandili, asırlardır ümmet tarafından kutlanır ve bu gecede ihya olunmaya çalışılır. Metin Erol yazdı.
21/05/2016 10:00
İzlenme: 8862
Mübarek Gecelere Neden Kandil Denmiş
Hikmet
Allah zorları kolaylaştırıyor. Kendine güvenip dayanan kullarına da zorları kolaylaştıracak imkânları gösteriyor. Haşim Akın, Afrika'nın bir köyünde bir misyoner ve bir imamın kendi dinlerine davet yöntemlerini ve hangisinin başarılı olduğunu yazdı.
08/05/2016 12:00
İzlenme: 6531
Gönle Ulaşacak Yolu O İmam Buldu
Hikmet
Asl’a, asıl olana, hakikate yüzümüzü çevirmezsek şifayı çok yanlış yerlerde arayacak, dolayısıyla da bulamayacağız. Allah'ın isimlerine sarılalım, o en güzel dosttur ya Hû! Yağız Gönüler yazdı.
12/04/2016 08:00
İzlenme: 8699
Ezberle de Esm da Kalma Müsemmayı Bul
Hikmet
Neredeyse kızının ölümüne oynayacak bir babayla tanıştık. Çünkü kızı Müslüman olarak ölmüştü. Haşim Akın yazdı.
07/04/2016 10:00
İzlenme: 3377
Kızı Müslüman Olarak Ölen Bir Babanın Sevinci
Hikmet
ÖNEMLİ ADAMLAR
Ahmet Cevdet Paşa
Yaratılmanın bir gerekliliği olarak, aşkın bir tezahürü olan muhabbet de 'Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl / Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl' düsturu gereği Rasûlullah Efendimiz odaklıdır. Metin Erol yazdı.
28/03/2016 10:00
İzlenme: 6193
İlahi aşk - beşeri aşk diye bir ayrım olmaz
Hikmet
Kimi zaman öyle sorulara maruz kalır ki, ağırlığı altından kalkamaz insan. O ağır sorular, aslında nice sırlara gebedir. Cevap anahtarı soruyu açtığı an, dökülüverir sırlar ortaya. Metin Erol yazdı.
11/03/2016 14:00
İzlenme: 9244
Okkalı sorulara okkalı cevaplar
Hikmet
Arifler için sahih hürriyetin şartı; insanın gözünde varlıkların eşit değerde olmasıdır. Ahmed Sadreddin, hürriyeti çok ender görülen bir makam olarak yorumlayan ariflerin bu husustaki sözlerini derledi.
11/03/2016 12:00
İzlenme: 3657
7 sufiden hürriyete dair
Hikmet
Deniz Baran, Peygamberler haricinde Kur’an’da adı geçen 11 kişiyi, ayetlerden alıntılarla derledi.
08/03/2016 15:00
İzlenme: 8812
Peygamberler haricinde Kur an da adı geçen 11 kişi
Hikmet
Şemsüddin Ahmed Efendi tarafından telif edilen 'Dört Büyük Halife' adlı eser İslam tarihi, ibadet, tasavvuf hakkında da bize eşsiz bilgiler veriyor. Metin Uygun yazdı.
03/03/2016 08:00
İzlenme: 3213
Onların menkıbeleriyle maneviyatımız tazelenir
Hikmet
Büyük tövbe ayı dediğimiz Cemaziyelevvel geldi, geçiyor. Milletimiz üç aylara gönlünü temizleyip girmek için bu ayları tövbe ile yâd etmiş. Burak Özkanlı haber verdi.
02/03/2016 10:00
İzlenme: 4196
Büyük tövbe ayı Cemaziyelevvel
Hikmet
Tevekkül, başka hiçbir şeye bağlanmadan sadece Allah'la yaşayan kalbin hâlidir. Ahmed Sadreddin, bazı sufilerin tevekkül üzerine sözlerini derledi.
21/02/2016 15:00
İzlenme: 6371
22 sufiden tevekkülün izahı
Hikmet
Arifler, yeri geldiği zaman gereğince konuşmanın en şerefli hasletlerden biri, gerektiğinde susmanınsa Allah dostlarının işi olduğunu ifade ederler. Ahmed Sadreddin sufilerin sükut hakkindaki görüşlerini derledi.
10/02/2016 10:00
İzlenme: 4750
9 sufiden sük t hakkında tavsiyeler
Hikmet
Muhammed Fevzî bin Muhammed Şerîf el-Batûmî'nin Hülâsatu’t-tasavvuf risalesindeki bâtinî yorumlarından birine tasavvuf kelimesine yüklemiş olduğu anlam örnek olarak verilebilir. Ünal Şahin yazdı.
09/02/2016 15:00
İzlenme: 3312
İslam ve ümmet adına münbit bir şehir idi Batum
Hikmet
Edebi kısaca izah etmek gerekirse güzel ahlaklar bütünü deyip içinden çıkabiliriz. Peki sufiler edeb için ne diyor? Ahmed Sadreddin derledi.
08/02/2016 10:00
İzlenme: 5399
16 s fiden edeb dersi
Hikmet
El-Muhâsibî'nin 'Âdâbü'n-Nüfûs' isimli eseri Türkçeye 'Nefsin Terbiyesi' olarak çevrildi. Kitapta Muhâsibî, azgın bir nefsi perişan etmenin formüllerini açıklıyor. Yağız Gönüler yazdı.
08/02/2016 08:00
İzlenme: 7851
Allah'la aramızı nasıl düzeltiriz
Hikmet
Kimine göre zühd haramlardan uzaklaşmaktır. Başka bir görüşe göre ise zühd, haramlar söz konusu olduğunda şart, helaller söz konusu olduğunda ise fazilettir. Ahmed Sadreddin sufilerin zühd'ü nasıl tarif ettiklerini derledi.
06/02/2016 10:00
İzlenme: 4143
18 s finin dilinden zühdün tarifi
Hikmet
Kulun Allah katındaki değerini belirleyen takva, kişiyi yüce mertebelere taşır. Peki sufiler takvayı nasıl izah ediyorlar? Ahmed Sadreddin derledi.
04/02/2016 08:00
İzlenme: 4157
12 sufinin dilinden takva
Hikmet
Gönlü kirlerinden temizleme, Müslümanlığı Rasulullah Efendimiz’in Müslümanlığına azami derecede benzetmeye çalışma gayreti olan tasavvufu, bu ekolün temsilcileri olan 15 sufi nasıl ifade etmiş? Ahmed Sadreddin derledi.
02/02/2016 08:00
İzlenme: 4916
15 s fiden tasavvufun izahı
Hikmet
'Kış Hasadı'nda 74 yıllık ömrünü okuyucuya açan Shems Friedlander sanki bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda büyümüş, bu toprakların cefasını ve sefasını çekmiş bizden biri gibi. Yağız Gönüler yazdı.
31/01/2016 15:00
İzlenme: 7015
Lütuf ve nimetler çeşitli kılıklarda girer hayatımıza
Hikmet