, 18 Haziran 2018
Karaoğlu Ahmet Sarıoğlu'nu anlattı

11112

Karaoğlu Ahmet Sarıoğlu'nu anlattı

Son devrin müstesna ilim adamlarından Ahmet Sarıoğlu merhumu damadı, ümmetin sesi Ömer Karaoğlu'na sorduk.

İlgili Yazılar
Herkes onlara Ömer Karaoğlu diyor
Herkes onlara Ömer Karaoğlu diyor!

Ömer Karaoğlu ile aynı ismi paylaşan insanları bulup onlara Ömer Karaoğlu ile ilgili sorular soralım dedik. Asım Gültekin aradı, buldu, sordu.
14/11/2014 15:03
Ezgilerdeki coşkuyu rapte de buldum
Ezgilerdeki coşkuyu rapte de buldum!

Ezgilerdeki coşkuyu rap müzikte de buldum.. Outlandish isimli Danimarkalı bir rap grubu sayesinde..
30/03/2012 16:04
Bir Kii Üç Deneme Söz kontrol
Bir... Kii.. Üç... Deneme! Söz kontrol!

Ağustos 2011 de ilk baskısı yapılan kitabın Pınar Yayınları tarafından ikinci baskısı yapılmış. Kitap, Mavi Marmara gemisinde İsrail’in saldırısı sonucu şehit edilenlere ve gazilerimize ithaf ile kaleme alınmış. Yasemin Kapusuz yazdı.
21/03/2014 10:10
Ömer Karaoğlu'nun yeni albümü Oyunbozan çıktı
Ömer Karaoğlu'nun yeni albümü Oyunbozan çıktı!

‘Yeriniz’deyseniz Ömer Karaoğlu sizin için söylüyor: ‘Bunu ancak gören bilir/ ölümler de ölebilir'.. Ahmet Mercan yazdı.
23/05/2012 12:12
Oyunbozan ı ezberledik bile
Oyunbozan’ı ezberledik bile

‘Oyunbozan’ı ezberledik. Artık Ömer Karaoğlu söylerken biz de var gücümüzle eşlik ediyoruz
04/06/2012 14:02
Ömer Karaoğlu'nun kitabı çıktı ey
Ömer Karaoğlu'nun kitabı çıktı ey!

Ömer Karaoğlu'nun kitabı çıktı. 'Sahne Geri(ci)sinden Bir Vaaz Bir Diyalog' Pınar'dan çıktı!
18/08/2011 08:08

 

Ahmet Sarıoğlu Hoca'yla nasıl tanıştınız?

Ahmet Hoca ile henüz ilkokulda iken semt camiimiz olan Muradiye’nin yaz kurslarına giderken tanıştım. Semtimizde esnaf olan babamla da tanıştıklarından dolayı öğrenimim konusunda zaman zaman konuştuklarını söylerdi babam. Sonra Riyaz-üz-Salihin hadis derslerinde -ki rahmetli hocanın başlattığı ve bir toplulukla beraber okuttuğu ilk halka derslerindendir-küçük yaşta müdavimi oldum.

Ahmet Sarıoğlu Hoca nasıl bir insandı?Ahmet Sarığolu

Mahallemizin imamı idi. Hukuk fakültesi okuyordu. Bir öğreticiden öte, bir büyük, bir alim, bir öncüydü.  Gereğinde sert ve asabi, dostlarıyla sohbetlerinde nükteli idi. İslami ilke ve değerler konusunda oldukça hassas, titiz ve tutarlı idi. Çok çocuklu bir aile babası idi. Karadeniz’den sonra Edirne ve nihayet İstanbul Bayrampaşa’da bulunduğu vazifeleri sırasında çevresinde güzel izler bırakmış olduğunu biliyoruz. Sadece çevresine toplanan öğrencileriyle değil aynı zamanda fırsat buldukça evinde, çocuklarıyla da bir öğrenme hevesi oluşturmaya çalıştığını biliyorum. Evde yabancı dil dersleri gibi...

Ahmet Sarıoğlu Hoca'nın İslam adına hizmetleri nelerdir?

Öncelikle Müslümanların sağlıklı ve doğru kaynaklardan bilgi edinmelerinin gereğini ve önemini öne çıkarırdı. Din adına konuşan ve uygulamada bulunan herkesin bu söz ve davranışlarını Kitab’a ve Hz. Peygamberin (AS) sünnetine başvurarak test etmesi gerektiğini öğretirdi. Sağlam ve doğru bilginin temel kaynaklara uygunluğunu bir ölçü olarak işlerdi. Bu sağlam zemine dayalı bilgilerin bir İslam düşüncesine ve hayata dönüşmesinin imkânları konusunda çaba sarf etti.  Muradiye’de Camii cemaatiyle imam olması hasebiyle süregelen irtibatı yanında, üniversite kuşağıyla ayrı, ortaöğretim gençliğiyle ayrı olmak üzere yoğun bir gayreti ve çalışmaları olurdu.  Bayrampaşa sınırları dışına da dersler için gider, Şehremini, Kartal, Üsküdar vb. semtlerde ders ve sohbetler yapar, bulunduğumuz camiye gelen özel ders gruplarıyla da bir araya gelirdi. Daha çok küçük yaşlardayken piknik ve deniz gezileri, spor etkinlikleri vesilesiyle aralarında bulunduğumuz küçüklü-büyüklü topluluklarla unutulmaz dostluk ve muhabbet ortamlarına tanık olmuştum ve bunlar hayatımızda önemli izler bırakıyordu.

İslam’ın klasik birikimlerini, bazı temel Arapça eserlerin çevrilerek okunmasını, yeni ve tartışmalı alanlarda ilmi ve fikri toplantılar düzenlenmesi konusunda öncü çabalarını biliyorum. Bu konularda ilgilerimizi İslam tarihinden modern zamanlara, ekonomi, siyaset, tarih, edebiyat gibi hemen her alanda zengin ve geniş bir ilgi ve meraka doğru sevk ediyordu.  Dünyada ve çevremizde olan bitenlere müslümanca bir bakışın nasıllığı konusunda araştırıcı, sorgulayıcı çabalara öncülük ediyordu.

27334Ahmet Sarıoğlu Hoca'yı diğer imamlardan ayıran özellikleri nelerdir?

Bir memur yaklaşımı hocaya olabildiğince uzaktı. Mesai, resmiyet, rızık tasası vb. gündemi dışındaydı.  İyi bir âlim olduğunu, edindiği birikimin uzun ve meşakkatli süreçlerden süzüldüğünü düşünüyorum. Bu itibarla zaman zaman ezberleri bozan, diğer imamlardan ve hatta pek çok Müslüman kanaat önderinden bilhassa o dönemlerde pek duyamayacağınız çarpıcı ve yeni yorumlar, bilgiler ileri sürerdi.  Dünyadaki tecdid ve ihya hareketlerini önemser ve yine kanaatimce belirli bir çevrenin politik, ideolojik, mistik yorumuna angaje olmamaya dikkat gösterirdi.  Konu dindi ve din onun ifadesiyle “ciddiye alınmalı” idi. Peygamber(as)’ın örnekliği dışında tüm örneklikler izafiydi. Heyecan ve gayreti, fedakârlığı, camiyi, cemaat odası denilen mekânları işlevsel kılma çabası, aylık seminer geleneği vb. çalışmaları ilk aklıma gelenler.

Ahmet Sarıoğlu Hoca size neler kattı?

İslam’ın temel bilgi kaynaklarıyla tanışmamın vesilesi.  Dinin, hayatın ta kendisi olduğunu öğrenme vesilem. Tevhidin, ahlak ve adaletin, ahiret ve hesabın hiç hafife alınmayacak hakikatlerden olduğunu öğretti. Ayrıca öğrenmeyi öğreten adamdı. İmam-hatip okumadığım halde erken yaşlarda beni ve birçok arkadaşımı Arap diliyle, Kur’an ve Sünnet’le, temel eserlere tanıştırırken çok sevdirici, yüreklendirici ve kolaylaştırıcı idi.

Ahmet Sarıoğlu Hoca'nın bu kadar sevilmesinin, sayılmasının sizce nedeni nedir?

Samimiyet ve ciddiyeti. Gayret, tutarlılık ve fedakârlığı.  Pazarlıksız inancı. Bir ilim adamı olarak kısa sayılabilecek bir ömre bunca cehdi sığdırmak ve böyle bir iz bırakmak nasıl mümkün olabilirdi ki!

Ahmet Sarıoğlu Hoca'yla hatıralarınızdan anlatır mısınız?27335

Bir seferinde babam müftü olmamı istediğini kendisine söyleyince “hepimiz müftü olmayalım” deyivermişti.

Bir tefsir dersinde nasıl olduysa (sık yapmazdı diye biliyorum) Karadeniz şivesiyle Hz. İsa(AS)’dan söz  eden ayetleri tefsir ederken “İsa dedi oaa kiii” deyince çocuk haylazlığıyla bir densizlik edip “Hocam Hz. İsa da mi laz idi?” diye yersiz bir espri yapmıştım. Konu ciddidir, hoca nasıl olduysa en arkalardan sesimi duymuş ve azarlar tonda “Omeeeer!”demişti. Olduğum yerde küçülüp saklandığımı hatırlıyorum.

Bir son hatıramı aktarayım. Lise son sınıftaydım ve bir süredir hocadan Arapça dersleri almayı sürdürüyordum. Hoca teşvik amacıyla bir küçük risale vermiş ve çevirmemi istemişti. Kitabın ortasına gelince kontrol edeceğini söylemişti. Ben bir sürpriz yapıp hocayı sevindireceğim inancıyla sıkı çalışmış ve kısa sürede tamamını bitirmiştim. Sürprizi açıklamaya niyetlendiğim gün vefat haberi geldi.

Allah mekânını cennet etsin. Bizleri de Peygamberin (AS) çevresinde buluştursun.

 

İkbâl Güler sordu

Yorum
Ne güzel bir ömür!
Abdullah S
Ömer Karaoğlu Ağabey ilee konuştuğunuzda ya da Bayrampaşa'da MİM'e gittiğinizde mutlaka Ahmet Hoca'dan izler görürsünüz... Neredeyse 30 sene önce vefat etmiş bir güzel insan, ne hayırlı işler yapmış ki hala talebeleri ondan bahsediyor ve Allah katındaki hesabına sevaplar gitmeye devam ediyor... Allahh onun gibi imamların, hocaların sayısını artırsın...
23/01/2014, 08:10
bbb
bb
son anlatılan olay bir okuyucu olarak beni çok hüzünlendirdi. sürprizi göremeden rahmeti rahmana kavuşması kim bilir ömer beyi nasıl etkilemiştir.
09/07/2011, 20:17

İlgili Konular