, 25 Nisan 2018
Haksöz dergisinin 322 sayısı çıktı

884

Haksöz dergisinin 322. sayısı çıktı

Haksöz dergisinin Ocak 2018 tarihli 322. sayısı çıktı.

İlgili Yazılar
Yirmi Beşinci Yılında 'Yılların Ardından' ile Geldi Grup Genç
Yirmi Beşinci Yılında 'Yılların Ardından' ile Geldi Grup Genç

Grup Genç, yakın zaman önce 22 eserlik yeni bir albüm çıkardı: Yılların Ardından. Haksöz dergisi de Nisan 2018 sayısında, Grup Genç ile hem bu albümleri, hem de 25 yıllık müzik serüvenleri üzerine bir söyleşi yapmış. Fatih Pala albüme ve söyleşiye değindi.
22/04/2018 08:08
Nisan 2018 Dergilerine Genel Bir Bakış-2
Nisan 2018 Dergilerine Genel Bir Bakış-2

Şehir, Medeniyet, Türk Dili ve Yarın dergilerinin Nisan 2018 sayıları hakkında Mustafa Uçurum yazdı.
21/04/2018 12:12
Osmanlı'da Görselliğin Çocuk Dergileri Üzerinden Keşfi
Osmanlı'da Görselliğin Çocuk Dergileri Üzerinden Keşfi

Çocukların görseli olan metinleri çok daha kolay anladıkları bilindiği için Çocuklara Arkadaş dergisinin her sayısında resim kullanılmıştır. Ama tüm metinlerinin görsellerle zenginleştirilmesi devrin maddi imkânları açısından masraflı olacağından her sayıda ancak bir ya da iki resim görebiliyoruz. Ghonche Ghojoghi yazdı.
19/04/2018 11:11
Kardelen dergisinden Kudüs dosyası
Kardelen dergisinden Kudüs dosyası

Kardelen dergisinin Nisan-Haziran 2018 tarihli 96. sayısı çıktı.
18/04/2018 11:11
Nisan 2018 Dergilerine Genel Bir Bakış
Nisan 2018 Dergilerine Genel Bir Bakış

Şehir ve Kültür, Karabatak, Dil ve Edebiyat, Temmuz dergilerinin Nisan 2018 sayıları hakkında Mustafa Uçurum yazdı.
12/04/2018 09:09
Yolcu dergisinin 89 sayısı çıktı
Yolcu dergisinin 89. sayısı çıktı

Yolcu dergisinin Nisan 2018 tarihli 89. sayısı 'Kitaba, Çaya ve Zeytine Yeminle' kapağıyla çıktı.
10/04/2018 11:11

“Kur’an’ın aydınlığına doğru” şiarıyla aylık yayınını sürdüren Haksöz dergisinin Ocak 2018 tarihli 322. sayısı çıktı. “Teslimiyetin Zilleti ve Direnişin İzzeti Arasında Kudüs” manşetiyle çıkan dergide Kudüs gündemli yazıların yanı sıra siyaset ve hukuk alanındaki zaafları işleyen yazılar da dikkat çekiyor.

Gündem’de Kudüs intifadasının önemine dikkat çekilirken, ümmetin direnişlerinin bir ve ortak olduğu vurgusu öne çıkıyor. Bu noktada diğer coğrafyalardaki direnişleri öteleyenlerin Kudüs hassasiyetindeki çelişkilere işaret ediliyor.

Hamza Türkmen, meseleyi İİT toplantısında Türkiye’nin oynadığı rol ve BM’de alınan kararın mahiyeti üzerinden irdelerken küresel kuşatmaya karşı protestoların ve alternatif diplomasi dilinin birlikte yeni ufuklar açabileceği tespitinde bulunuyor.

Tarihiyle bugünüyle Kudüs’ü tanımaya, anlamaya bir katkı olsun ve “Kudüs bizim için neden önemli?” sorusuna bir cevap içersin diye Ömer Lekesiz ile yapılan röportaj ve Musa Biçkioğlu’nun yazıları okunabilir.

Rıdvan Kaya, yargı düzenindeki zikzaklara ve siyaset etkisine dikkat çektiği yazısında OHAL’in sıradanlaşması, tek-tip dayatması ve ByLock keşmekeşi üzerinden yaşanan hukuksuzlukları işliyor, sorumluluklarımıza temas ediyor.

Musa Üzer, Müslümanların siyasi iktidarla ilişki biçimlerini ele aldığı yazısında siyasal usulsüzlüğün, omurgasızlığın, özgün ve bağımsız bir duruş sahibi olamamanın ağır faturasını gözler önüne seriyor.

ByLock mağduru Gültekin Sincar ile yapılan röportaj da konu bağlamında yaşanan hukuksuzlukları pratik boyutuyla ortaya konuyor.

Şefik Sevim, modernizm, hırs, dijital bağımlılık, yozlaşma, aile, dünya-ahiret ilişkisi vs başlıklar üzerinden modern dünyada Müslümanca yaşayabilmenin imkânlarını irdeliyor.

Mustafa Akman, Kur’an’ı anlamada sünnetin, tarihî birikimin nasıl ve ne şekilde yardımcı olabileceğini tartışıyor.

Yusuf Durgun, Allah’a kaçanlar ile Allah’tan kaçanların özelliklerini ele aldığı yazısında Allah’a daha çok bağlanmanın yollarına da işaret ediyor.

Murat Kayacan, Kur’an’da “inşallah” ifadesinin geçtiği ayetleri irdeliyor.

Lütfi Çiftci, Hz. Âdem ve eşi örneği üzerinden nasıl bir hayat inşa etmek gerektiği üzerinde duruyor.

Emine Nur Çakır, “Büyük İskender” perspektifi üzerinden Batı merkezli tarih yazımına dikkat çekiyor.

M. Salih Tuğcuoğlu, “Cemaleddin Afgani - Hayatı ve Etrafındaki Şüpheler” kitabını kritik ederken Erkam Kuşçu, okuyucuları yeni kitaplar hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Bünyamin Doğruer de Kudüs üzerine yazdığı bir şiirle dergideki yerini alıyor.

 

İrtibat: 0212 524 10 28

haksozdergisi @ gmail.com


İlgili Konular