, 25 Mayıs 2018
Etkinlik

Son günlerde çokça gündeme gelen kültür politikaları tartışmalarına İLKE Derneği önemli bir katkı yaptı. Faruk Yaslıçimen tarafından hazırlanan 'Yerel Yönetimlerde Kültür Politikaları' raporunu yayınladı. Munise Şimşek, rapora dair yazdı.
16/05/2018 12:40
İzlenme: 689
Yerel Yönetimlerin Kültür ve Sanat Politikaları Nasıl Şekilleniyor
Etkinlik
Fatih Camii'nin külliyesine ait olan ve Fevzipaşa cihetinden ulu mabedi seyreden Akdeniz medreseleri (Sahn-ı Seman medreselerinin bir bölümü), uzun restorasyon sürecinin ardından hizmete açıldı. Etkinlikte Mehmet Genç, Mefail Hızlı ve Mehmet İpşirli hocalar da konuştu. Sadullah Yıldız, bu konuşmalardan notlarını aktarıyor.
15/05/2018 08:00
İzlenme: 743
Medreseler Kapatıldığında Çok İyi Çalışır Durumdaydılar
Etkinlik
15-16-17. yüzyıllarda Osmanlı payitahtına gelen Habsburg ve Macar elçilerinden kalan belgelerde İstanbul’a dair ne tür bilgiler mevcut? Elçiler şehre nereden giriş yapmışlar, nerede konaklamışlar ve hangi olaylara tanıklık etmişler? Papp Sandor’un Uluslararası Osmanlı İstanbul'u Sempozyumu'ndaki sunumundan hareketle Munise Şimşek yazdı.
14/05/2018 10:25
İzlenme: 858
Habsburg ve Macar Elçilerinin Gözüyle 1500'lü Yılların İstanbul'u
Etkinlik
Üç haftaya yayılan ve üç Cumartesi günü içerisinde 6 oturumla, 19 konuşmacı ile tasarlanan Kayseri’de İslami Düşünce ve Hayat Sempozyumu'nun ilk iki haftalık bölümü ve 4 oturumu, geçtiğimiz haftalarda (28 Nisan-5 Mayıs) gerçekleşti. Fatih Pala bu oturumlardan notlarını paylaşıyor.
12/05/2018 13:41
İzlenme: 639
Kayseri de İslami Düşünce ve Hayat Üzerine Konuşuldu
Etkinlik
ÖNEMLİ ADAMLAR
M. Yaşar Kandemir
7-13 Mayıs tarihlerinde kutlanan Vakıf Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerden biri de, 11 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen 'Vakıf Kuran Kadınlar Sempozyumu'ydu. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde üç farklı oturumla tamamlanan sempozyumdan notlarını paylaşıyor Yusuf Sami Kamadan.
12/05/2018 12:45
İzlenme: 1327
Selçuklu ve Osmanlı'da Vakıf Kuran Kadınlar Konuşuldu
Etkinlik
Yusuf Kaplan geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da üniversitekli gençlere bir konferans verdi. Muhammed Osman etkinlikten notlarını aktarıyor.
11/05/2018 11:00
İzlenme: 1144
Yusuf Kaplan Zihni ve Zemini Müslümanlaştırarak Zamana Rengini Verirsiniz
Etkinlik
Kültür, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik gibi alanlarda Türkiye'den yaklaşık 500, yurt dışından ise 25 ülkeden 150'den fazla derginin katıldığı 9. Uluslararası Dergi Fuarı’nın ilk iki günü oldukça yoğun geçti. Fuara dair izlenimlerimizi paylaşırken; fuar katılımcılarından Kadın dergisi yayın yönetmeni Kübra Sönmezışık'a, Kitabın Ortası dergisi yayın yönetmeni Ezgi Aşık ve Makas dergisinin yayın yönetmeni Deniz Ersoy'a fuar hakkındaki görüşlerini sorduk.
10/05/2018 13:43
İzlenme: 867
Dergi Fuarı Dolu Dolu Geçiyor
Etkinlik
İletişim alanındaki akademisyenleri, lisansüstü öğrencileri ve sektör temsilcilerini bir araya getiren Türkiye’de Medya ve İletişim Çalışmaları Çalıştayı’nın ikincisi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.
10/05/2018 08:00
İzlenme: 657
Türkiye'de İlk Popüler Müzik Yıldızı Hafız Burhan dı
Etkinlik
A. Saim Kılavuz Hoca, geçtiğimiz günlerde Bursa'da Maturidilik üzerine konuştu. Ahmet Serin etkinlikten notlarını aktarıyor.
08/05/2018 10:00
İzlenme: 1662
Maturidilik Nedir Maturidiliğin Temel Görüşleri Nelerdir
Etkinlik
Fatih Sahn-ı Seman Medrese Araştırmaları Merkezi, 12 Mayıs Cumartesi günü açılıyor.
07/05/2018 16:45
İzlenme: 1460
Fatih Sahn-ı Seman Medreseleri 94 Yıl Aradan Sonra Açılıyor
Etkinlik
Prof. Dr. Kemal Eraslan Hoca, Bâbıâli Enderun Sohbetleri’nnde Hoca Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.
05/05/2018 12:09
İzlenme: 236
Kemal Eraslan Hoca Ahmed Yesevi'yi Anlattı
Etkinlik
'Sınırsız Şenlik' ekibi bu kez Arakanlı muhacir çocuklar için Bangladeş’teydi. 4 gün süren etkinlikte, savaş, tehcir ve fakirliğin acılarıyla büyüyen çocuklar bulundukları halden kısa bir müddet de olsa sıyrılıp çok uzak bir coğrafya olan Türkiye’den gelen abi-ablalarıyla kucaklaştılar. Fatih Alibaz yazdı.
05/05/2018 10:00
İzlenme: 776
Bir Şenlik Geçti Arakan dan
Etkinlik
Dr. Kani Torun hem tanındığı ve hem de çok iyi tanıdığı Afrika’yı, Afrika’nın dünya için, bizler için anlamını ve çektiği çileleri anlattı geçtiğimiz günlerde Bursa'da. Ahmet Serin etkinlikten notlarını aktarıyor.
01/05/2018 11:00
İzlenme: 794
Afrikalının Bilekleri Neden Kesildi
Etkinlik
Mehmet Ali Büyükkara Hoca geçtiğimiz günlerde Rize'de 'Tekfircilik ve Mezhepçilik' üzerine konuştu. Mezhepçilik yapmanın, tekfirciliğe düşmenin sosyolojik ve psikolojik temellerinden bahseden Mehmet Ali Büyükkara Hocanın konuşmasından notlarını Halil Arslan paylaşıyor.
27/04/2018 10:00
İzlenme: 1190
Mehmet Ali Büyükkara Tekfircilik Üzerine Konuştu
Etkinlik
Bursa'da 'İslam Hukuku ve Değişim' konulu bir konferans veren Abdullah Kahraman, kavramlar üzerinden yola çıkarak bize doğru belletilen yanlışlara, yanlış belletilen doğrulara değindi sohbeti boyunca. Ahmet Serin etkinlikten notlarını aktarıyor.
24/04/2018 11:00
İzlenme: 1295
İslam Toplumunu Bir Arada Tutan Değerler Bugün Hedef Tahtasında
Etkinlik
Sezai Karakoç’un yanında elli yıldan fazla zamandır bulunan Dr. Şakir Diclehan, geçtiğimiz günlerde Bursa'da düzenlenen bir etkinlikte tanıdığı Sezai Karakoç’u anlattı konuklara. Ahmet Serin etkinlikten notlarını aktarıyor.
17/04/2018 08:00
İzlenme: 3039
Sezai Karakoç'un Kabul Ettiği Tek Ödül Macarlardan Geldi
Etkinlik
'İslam ekonomisi metodolojisi' temalı 6. İslam İktisadı Atölyesi'nden hareketle, çok geniş konulara dağılmış büyük konferanslardansa, böyle özel meselelere odaklanmış daha ufak ölçekli programların alana daha fazla katkı yapabileceği kanaatindeyim. İslam ekonomisinin gelişimi için bazı ortak noktalarda buluşmak adına daha eleştiriye açık, daha iyi sorular soran, daha mantıklı cevaplar sunan tartışma üslubuna ihtiyaç olduğu da aşikar. Zeyneb Hafsa yazdı.
16/04/2018 10:00
İzlenme: 922
İslam İktisadı Atölyesinden İzlenimler Sorular Tartışmalar Belirsizlikler
Etkinlik
Yazar Adil Akkoyunlu, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de 'Nereye Gidiyoruz?' başlığı altında, Yusuf (aleyhisselam)’ın kıssasından hareketle bir konferans verdi. Fatih Pala etkinlikten notlarını aktarıyor.
14/04/2018 10:00
İzlenme: 795
İnsanlar Değişiyor ama Yaşananlar Değişmiyor
Etkinlik
Sabiha Ateş Alpat, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de '21. Yüzyılda Modern Gençliğin Zaman Kavramı' başlıklı bir konferans verdi. Fatih Pala etkinlikten notlarını aktarıyor.
11/04/2018 08:00
İzlenme: 1582
Kulluğu Hakkıyla İfa Etmek İçin Nelere Öncelik Verilmeli
Etkinlik