, 26 Nisan 2017
Etkinlik

''Dönüşen şehirlerin hikâyeleri, aslında hepimizin hikâyesidir. Mekânlar şehirden kente dönüşürken aslında biz de dönüşüyoruz.'' Celalettin Çelik geçtiğimiz günlerde Bursa'da 'geleneksel şehir- modern şehir' kavramlarını merkeze alan bir söyleşi gerçekleştirdi. Ahmet Serin etkinlikten notlarını aktarıyor.
11/04/2017 10:00
İzlenme: 2410
İnsanın Hikayesi Şehrin Hikayesine Bağlı
Etkinlik
Ölümünün 117. yılında Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, memleketi Tokat’ta sempozyum ve çeşitli etkinliklerle anıldı. Mustafa Uçurum bu etkinliklere dair notlarını aktarıyor.
11/04/2017 08:00
İzlenme: 1281
Osman Paşa ya 'Gazi' Ünvanını II Abdulhamid Vermişti
Etkinlik
Mustafa Kara geçtiğimiz günlerde Sakarya'da 'Tasavvuf Bize Ne Söylüyor?' başlıklı bir konferans verdi. Tasavvufun insana söylediklerini 9 maddede özetleyen Mustafa Kara'nın konuşmasından notlarını Ayşegül Mete aktarıyor.
06/04/2017 08:00
İzlenme: 10005
9 Maddede Tasavvuf Bize Ne Söyler
Etkinlik
Mehmet Görmez, Süleyman Ateş, Etem Ruhi Fığlalı ve Ali Birinci, geçtiğimiz günlerde Ankara'da hatıralar ve tanıklıkları bağlamında Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu'nu anlattılar. Kâmil Yeşil bu güzel buluşmadan notlarını aktarıyor.
05/04/2017 13:00
İzlenme: 3338
Bir Hakikat Arayıcısı M Said Hatipoğlu
Etkinlik
ÖNEMLİ ADAMLAR
Babanzade Ahmed Naim
Geçen sene 'İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet' konusu ile düzenlenen İslam İktisadı Atölyesi’nde bu sene konu 'faiz'di. Melih Turan etkinlikten kısa notlarını aktarıyor.
05/04/2017 11:00
İzlenme: 8759
Yeni Bir Medeniyet Kurulmadan Faizden Kurtulmak İmkansız
Etkinlik
Mahmud Erol Kılıç, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Sûfî Metafiziği ve Biz' başlıklı bir konferans verdi. Tasavvufun hayattan uzak olarak algılanmasının yanlış olduğunu ve toplumun her alanında var olduğunu belirten Mahmud Erol Kılıç, tasavvufta insanın kendisini tanımasının ana gâye olduğunu söyledi. Bedirhan Kır etkinlikten notlarını aktarıyor.
05/04/2017 08:00
İzlenme: 6384
Mahmud Erol Kılıç Tasavvuf İslam'ın Bir Tefsiridir
Etkinlik
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Tasarım Merkezi'ndedostları ve sanatçılar ressam İlhami Atalay'ı anlattı. Selvigül Kandoğmuş Şahin hem bu konuşmalardan notlarını aktarıyor, hem de kendi nazarından İlhami Atalay'ı anlatıyor.
29/03/2017 10:00
İzlenme: 4216
Sırat-ı Müstakim Üzere Yürüyen Bir Ressam İlhami Atalay
Etkinlik
Prof. Dr. Mazhar Bağlı geçtiğimiz günlerde Cafer Ağa Medresesi’nde “Modern Dünyada Müslüman Olmak” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Yunus Sürücü etkinlikten notlarını aktarıyor.
29/03/2017 08:00
İzlenme: 1366
Tarihi Mirasımız Bizi Hamasete Değil Mesuliyete Götürmeli
Etkinlik
Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da tertip edilen Hoca Ali Rıza'yı anma programında Niyazi Sayın, Uğur Derman, Zeki Kuşoğlu, Naciye Turgut gibi değerli isimler konuştular. Ömer Faruk Deliktaş etkinlikten notlarını aktarıyor.
28/03/2017 08:00
İzlenme: 1577
Üstad Niyazi Sayın Üsküdarlı Ressam Hoca Ali Rıza'yı Anlattı
Etkinlik
Her ay düzenli olarak Süleyman Çelebi Hazretleri’nin Mevlid-i Şerif şerhini gerçekleştiren Ömer Tuğrul İnançer, geçtiğimiz günlerde Altunizade Kültür Merkezi'nde bu şerhine devam etti. Yavuz Selim İşleyen sohbetten notlarını aktarıyor.
21/03/2017 08:00
İzlenme: 3994
Rabb ül  lemin in Yakınlığının Şuuruna Erme Yolcuğudur Seyr-u
Etkinlik
''Afrika'ya İspanyol istilası sona erdiğinde, ihtişam, medeniyet ve zenginliğin hüküm sürdüğü bu topraklarda taş üstünde taş kalmaz. İspanyolların kıtadaki ülkelere hediyesi ateşli silahlar kullanarak kan dökmek, can almak ve göz kamaştıran bir medeniyeti bitirmektir.'' Ahmet Kavas, Bursa'da ''İslam Medeniyetinde Afrika’nın Yeri'' başlıklı bir konferans verdi. Ahmet Serin etkinlikten notlarını aktarıyor.
20/03/2017 10:00
İzlenme: 2911
Afrika yla Kadim Duygusal Bağımız Yeniden Canlanıyor
Etkinlik
Beş yıldır Türkiye'de yaşayan Star gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva, geçtiğimiz günlerde Bursa'da ''Güçlü Türkiye’nin Türk Topluluklarına Etkisi'' başlıklı bir konferans verdi. Ahmet Serin etkinlikten notlarını aktarıyor.
15/03/2017 08:00
İzlenme: 1347
Osmanlı ya Şiirler Yazılan Bir Ülkedir Azerbaycan
Etkinlik
Hüsnü Tuna, 28 Şubat sürecine dair tanıklığını geçtiğimiz günlerde Bursa'da anlattı. Ahmet Serin etkinlikten notlarını aktarıyor.
07/03/2017 08:00
İzlenme: 1059
28 Şubat'lar Sürekli Anlatılmalı ki Tekerrür Etmesin
Etkinlik
Bilim ve Sanat Vakfı’nın 'Otobiyografik Bir Anlatı' program serisinde konuk Prof. Şevket Pamuk Hocaydı. Şevket Pamuk, şahsi akademik serüveninden hareketle Türkiye’de iktisat tarihçiliğinin gelişimi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz Selim İşleyen seminerden notlarını aktarıyor.
03/03/2017 09:00
İzlenme: 1460
Osmanlı Gücünü İyi Ölçüp Ona Uygun Politikalar Geliştirmişti
Etkinlik
Bedri Gencer geçtiğimiz günlerde bir seminerde İbn Kemal'dan bahsetti. Ayrıca âlim yetiştirebilmemiz için İslam ilimlerinin ihyasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Muhammed Özbey etkinlikten notlarını aktarıyor.
02/03/2017 08:00
İzlenme: 2178
İslam İlimlerini İhyanın Yolu Camiden Geçer
Etkinlik
Sosyal medyanın herkesin hayatına girmesiyle birlikte, özellikle uydurma hadisler konusu, Akif Köten Hocanın gündemine aldığı en önemli konulardan biri. Köten, bu konudaki düşüncelerini geçtiğimiz günlerde bir sohbet vesilesiyle aktardı. Ahmet Serin etkinlikten notlarını aktarıyor.
28/02/2017 08:00
İzlenme: 2873
Güvenilir Hadisleri ve 'Hadis' Diye Uydurulan Sözleri Nasıl Anlarız
Etkinlik
Ekrem Demirli, Fütûhât-ı Mekkiyye derslerinde geçtiğimiz günlerde İbnü’l Arabî düşüncesinin İslam düşüncesindeki yeri üzerinde durdu. Serap Kılıç seminerden notlarını aktarıyor.
18/02/2017 13:00
İzlenme: 4430
İslam Düşüncesinde İbn Arabi'nin Yeri Üzerine Konuştu
Etkinlik
Ömer Tuğrul İnançer, geçtiğimiz günlerde bir sohbetinde Mevlid-i Şerif’in Miraç bahsinin şerhini gerçekleştirdi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin Sultan Birinci Ahmed’e yazdığı ve Mirac gecesine özel ibadetlerden bahsettiği mektup ve Hacc-ı Nebi ile ilgili bilgiler verdi. Yavuz Selim İşleyen bu sohbetten notlarını aktarıyor.
17/02/2017 10:00
İzlenme: 6125
Ömer Tuğrul İnançer Miraç Kandili Namazını ve Hacc-ı Nebi'yi Anlattı
Etkinlik
Defalarca Avrupa’da boks şampiyonu olan Cemal Kamacı, geçtiğimiz günlerde Darülaceze'de bir sohbet gerçekleştirdi. Nevzat Özkaya bu sohbetten notlarını aktarıyor.
17/02/2017 08:00
İzlenme: 2278
Cemal Kamacı 'Namazdan Daha Büyük Buluşma mı Var '
Etkinlik