, 18 Haziran 2018
İhsan Fazlıoğlu KAGEM de

1165

İhsan Fazlıoğlu KAGEM’de

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, 13 Nisan’da “Din, Bilim ve İrfân: Şemseddin Semerkandî'nin 'İlm El-Âfâk ve El-Enfus' Kavramı Açısından Bir Değerlendirme” başlıklı konferans verecek. Program, KAGEM Konferans Salonunda (Kızılay/ANKARA) 18.30’da...