, 24 Mayıs 2018
Zorunlu Eğitim Bir Kitle İmha Silahı

2954

Zorunlu Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı

Okulun olmadığını düşünebiliyor muyuz? Okul, varlığını hukuki mekanizmalar ile de tahkim etmiş bir kurumdur bugünün toplumunda. Peki defalarca yılın öğretmeni seçilmiş bir isim nasıl olur da okulun azılı bir muhalifi haline dönüşebilir? John Taylor Gatto, 'Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı' kitabında gerçekçi önerileri ile eğitim sistemini ve özellikle standart testleri masaya yatırıyor.

İlgili Yazılar
Sevmediğinizi Sevdiremezsiniz Önce Biz İslam'ı ve Kur'an'ı Seveceğiz
Sevmediğinizi Sevdiremezsiniz; Önce Biz İslam'ı ve Kur'an'ı Seveceğiz

''Kur’an; Allah Teâlâ’nın biz kullarına bir 'cennet davetiyesi'dir. Bu davetiyenin içinde bizim nasıl cennetlik hale gelebileceğimiz yazılıdır. Dosdoğru bir hayat rehberidir.'' Gençler tarafından çok sevilen Aziz Mahmud Hüdâyi Camii’nin imamı Hafız Mustafa Efe, Ramazan ayına dair İbrahim Dizbay'ın sorularını cevapladı.
22/05/2018 08:08
Ahmet Güneştekin Sanatın İyileştirici Gücüne İnanıyorum
Ahmet Güneştekin: Sanatın İyileştirici Gücüne İnanıyorum

''İşlerimin kökenine baktığınızda gördüğünüz şey mitoslar olur. Mitoslar, benim için sadece renklendirilmiş grafik formlarla ifade edilebileceğim olağanüstü subjektif tarihselliklerdir. Mitolojilerden ele geçirdiğim ve dönüştürdüğüm her bir öğe, alegorik ve sembolik katmanlar üzerinde yoğunlaşarak bana özgü bir geometri oluşturuyor.'' Ahmet Güneştekin, sanat dünyası ve resimleri üzerine Ezgi Aşık'ın sorularını cevapladı.
20/05/2018 11:11
Dergi Fuarı Dolu Dolu Geçiyor
Dergi Fuarı Dolu Dolu Geçiyor

Kültür, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik gibi alanlarda Türkiye'den yaklaşık 500, yurt dışından ise 25 ülkeden 150'den fazla derginin katıldığı 9. Uluslararası Dergi Fuarı’nın ilk iki günü oldukça yoğun geçti. Fuara dair izlenimlerimizi paylaşırken; fuar katılımcılarından Kadın dergisi yayın yönetmeni Kübra Sönmezışık'a, Kitabın Ortası dergisi yayın yönetmeni Ezgi Aşık ve Makas dergisinin yayın yönetmeni Deniz Ersoy'a fuar hakkındaki görüşlerini sorduk.
10/05/2018 13:01
Yeditepe Bienali ile Dünyada Bir İlki Gerçekleştirdik
Yeditepe Bienali ile Dünyada Bir İlki Gerçekleştirdik

''Vakıf, hizmet amacıyla kurulmuştur, dolayısıyla yaptığı bütün çalışmalarda birinci önceliği hizmet, güzeli ortaya koymak, muhafaza etmek ve geleceğe aktarmaktır. Amaç ve gaye budur. Yeditepe Bineali de bu kapsamda yaptığımız bir çalışmadır.'' Klasik Türk Sanatları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Muhammed Emin Demirkan, klasik Türk sanatının ilk defa bienal şeklinde sergilendiği Yeditepe Bienali ve vakfın diğer çalışmaları hakkında Leyla Başaran'ın sorularını cevapladı.
06/05/2018 10:10
İslam Davetçileri Sıhhatli Bir Mantığa ve Ruhi İnceliğe Sahip Olmalı
İslam Davetçileri Sıhhatli Bir Mantığa ve Ruhi İnceliğe Sahip Olmalı

''İnsanları İslâm'a çağırma metodumuz 'ameli' ve 'ahlâki' olmalıdır. 'Ameli' olmasıyla kastettiğimiz insanların İslâm'ı pratiğimizde görmeleri, 'ahlâki' olmasıyla kastettiğimiz ise davetçilerin güzel bir ahlâka sahip olmaları ve davetlerini bu güzel ahlâka dayandırmalarıdır. Müslüman, amel ve ahlâkıyla temeyyüz ettiği gibi; sağlam, güvenilir, sarsılmaz akidesi ve müsbet anlayışıyla da ön plana çıkar.'' Fatıma Leyal, Ebu’l Hasan En-Nedvi’nin hayatı ve fikirleri üzerine yazdı.
03/05/2018 12:12
Kitabın Ortası Dergisinin On Dördüncü Sayısı Çıktı
Kitabın Ortası Dergisinin On Dördüncü Sayısı Çıktı

Kitabın Ortası dergisinin Mayıs 2018 tarihli 14. sayısı çıktı. Dergide kitap tanıtımlarının yanında Ahmet Ağırakça, Mustafa Efe, Semah Alhalak, Muhammed Emin Demirkan, Melih Altınok, Ece Üner ve Ahmet Güneştekin ile yapılan röportajlar da geniş yer tutuyor.
01/05/2018 17:05

Eğitim gerçeklerden uzaklaştıkça işlevini de kaybedecektir. Böyle bir eğitim sistemini eleştirmek cesaret ister. Bunu iddia etmek için ciddi gerçekler ortaya koyacak bir donanım sahibi olmakta gerekir. John Taylor Gatto, “Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı” kitabında gerçekçi önerileri ile ABD eğitim sistemini ve özellikle standart testleri masaya yatırıyor. Kitap Avrupalı bazı isimlerden, aynı eleştirilerin Avrupa için de geçerli olduğu yönünde yorumlar aldı.

Okulun olmadığını düşünebiliyor muyuz? Okul, varlığını hukuki mekanizmalar ile de tahkim etmiş bir kurumdur bugünün toplumunda. Peki defalarca yılın öğretmeni seçilmiş bir isim nasıl olur da okulun azılı bir muhalifi haline dönüşebilir? Kitabın sunuşundan cevaba bakalım: “Gatto, ayaklarını sistemin tam içinden sağlam bir zemine basarak eleştiride bulunan bir okul düşmanı.”

John Tyalor Gatto öylesine bir okul muhalifi ve düşmanı ki beklenmedik veya yolunda gitmeyen herhangi bir şeyi, kötü yahut pespaye her şeyi okula mal ediyor. Başarıyı okul eğitimi olmadan yakalayabilmiş örnekleri okuyacağınız eserde, bu kişileri “okulun büyük yalanlarından kaçınmayı başarabilmiş” olarak niteliyor.

Okul, tüketim ekonomisi siteminin bir bileşenidir

Bir mekâna kapatılmaya dayalı okul eğitimine karşı çıkıyor Gatto. Çünkü çok farklı yönlere doğru gitme ve gelişme temayülünde olan bireysel hayatları tek tip haline getirdiğini, bireyleri yığınlaştırma emelinde olduğunu düşünüyor. Günümüzde çocukların kendi isteklerine göre saatlerini oluşturacağı evde eğitim gruplarının Amerika’da giderek yaygınlaştığı biliniyor.

Gatto’nun eleştirilerinden sonra okul seçerken en farklı programa sahip, çocukları farklı alanlarda gezilere en sık çıkaran, ek zanaatlerin ve sanat derslerinin bol çeşitlilikte okul bünyesinde yer aldığı okulları seçme ihtiyacında olabilirsiniz. Gatto, okul sisteminin böyle kurgulanmış olmasını, tüketim ekonomisinin talebine boyun eğmek olarak açıklıyor. Okul, tüketim ekonomisi siteminin bir bileşenidir ve alt sistemidir. Ve görevini buna uygun şekilde ifade edecektir. Ona göre eğitim ile okul eğitimi aynı şey değil. Gatto, okul eğitiminin kişiyi olması gereken eğitimden uzak düşürdüğünü savunur. Eğitimin kapalı ve duvarlarla çevrili kurumlardan ibaret olamayacağının altını çizer.

Açık kaynak eğitimi

Eğitim, kişinin birey olarak yönettiği bireyselleşmiş bir şekilde olmalıdır. Ben Franklin örneğini veren Gatto’ya göre eğitim “kendine hâkim olmaya ve iyi bir hayata giden yol” üzerinden ilerlemektedir. Açık kaynak eğitiminde neyin hangi sırada alınacağı kişisel kararla olur. Karşılaşılan herkes potansiyel bir öğretmendir. Bu bir oto tamircisi de olabilir, araba yarışçısı da. Bu sistemde öğretmek bir meslek değil işlevdir. Kimin öğretmen olacağına ise kişinin kendisi karar verecektir. Temel kabul noktasında, kimse hiçbir öğreticiden bir şeyi öğrenemediği için başarısız kabul edilmez.

Gatto, 30 yılını verdiği öğretmenliğin ardından düşündüğünde, zamanını kurumlaşmış bir çerçevede harcadığına yanıyor: “İnsanların çocuklarını çalan, dev bir beyin yıkama ve sınıflandırma makinesi olarak merkezi okul eğitiminin var olmasına izin verilmiş olabileceğine inanasım gelmiyor. Bu gerçekten oldu mu? Benim hayatım bundan mı ibaretti?

“Okul bir dindir” diyen Gatto, bu noktayı yani atfedilen görevin kutsal tarafını anlamadan, okullarda insanın aptallığının, çıkarcılığının veya sınıf kavgasının bir sonucu olarak yaşananları anlayamayacağınızı belirtiyor. Sıradan insanların çocuklarını daha akıllı olmaları için okula gönderdikleri belirten Gatto, okul eğitiminin ahmaklık öğrettiğini, sistemin selameti adına öğrenmenin oranlara bölünerek üstün yetenekli, vasat, özel öğretime muhtaç gibi grupların ortaya çıkarıldığını vurguluyor.

 

“Zorunlu Eğitimin Karanlık Dünyasında Bir Yolculuk”, Kitabın Ortası dergisi, Ocak 2018 sayı 10.

John Taylor Gatto, Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı, EDAM Yayınları