, 17 Temmuz 2018
Mahalle Mektebi'nde Halil İbrahim Sofrası

1842

Mahalle Mektebi'nde Halil İbrahim Sofrası

Mahalle Mektebi dergisinin 37. sayısında 'Sofra' dosyası adına yakışır zengin bir içerik sunuyor okuyucuya. Mustafa Uçurum dosya konusu hakkında yazdı.

İlgili Yazılar
Haziran 2018 Dergilerine Genel Bir Bakış-1
Haziran 2018 Dergilerine Genel Bir Bakış-1

Mahalle Mektebi, Edebiyat Ortamı, Karabatak, Şehir ve Kültür dergilerinin Haziran 2018 sayıları hakkında Mustafa Uçurum yazdı.
11/06/2018 09:09
Mart 2018 Dergilerine Genel Bir Bakış-2
Mart 2018 Dergilerine Genel Bir Bakış-2

Mahalle Mektebi, Şehir ve Kültür, Ayasofya ve Temmuz dergilerinin Mart 2018 sayıları hakkında Mustafa Uçurum yazdı.
14/03/2018 08:08
Ocak 2018 Dergilerine Genel Bir Bakış
Ocak 2018 Dergilerine Genel Bir Bakış

Mahalle Mektebi, Türk Edebiyatı, Temmuz, Şehir dergilerinin Ocak 2018 sayıları hakkında Mustafa Uçurum yazdı.
18/01/2018 08:08
Arkadaşı İçin Heyecanlanan Biri Ulvi Kubilay Dündar
Arkadaşı İçin Heyecanlanan Biri: Ulvi Kubilay Dündar

Ulvi Kubilay Dündar, beni Konya’da en az İsmail Özen kadar şaşırtan isimlerden biridir. Şaşırmamın sebebiyse Mahalle Mektebi dergisidir. Ömer Yalçınova yazdı.
26/11/2017 11:11
Kasım 2017 Dergilerine Genel Bir Bakış-2
Kasım 2017 Dergilerine Genel Bir Bakış-2

Edebiyat Ortamı, Temmuz, Dil ve Edebiyat, Mahalle Mektebi dergilerinin Kasım 2017 tarihli sayıları hakkında Mustafa Uçurum yazdı.
24/11/2017 11:11
Dergilerin Temmuz 2017 Sayılarına Toplu Bir Bakış 2
Dergilerin Temmuz 2017 Sayılarına Toplu Bir Bakış –2

Mustafa Uçurum dergilerin Temmuz 2017 sayıları hakkında yazmaya devam ediyor. Bu yazıda Hayal Bilgisi, Karabatak, Temmuz, Edebiyat Ortamı ve Mahalle Mektebi dergilerine değiniyor.
22/07/2017 11:11

Dergilerin dosya konuları sıradan olmaktan kurtulup da özenli bir tercih ve çalışma ile hazırlanınca okuyucunun elinden düşmeyecek bir sayı da okuyucuya sunulmuş oluyor.

Bir zamanlar Lamure dergisi vardı mesela, Sühan dergisi vardı. Dosya konusu şeklinde değil de belirlenen temalar üzerine çıkardı bu dergiler. O zaman da görmüştük ki odaklanınca, edebiyatın tüm renklerini içine alan eserler ortaya çıkmıştı. “Düğme, çay kaşığı, yenge, gavur dostlarımız” ve daha birçok konu vardı dergilerde.

Şimdi de Mahalle Mektebi dergisi özenli çalışmalar ortaya koyan dosyalarla çıkıyor okuyucunun karşısına. Eylül-Ekim 2017 tarihli 37. sayının dosya konusu sofra; dosya editörü ise Betül Ok.

Buyurun dostlar buyurun

Sofra kelimesinin bende yaptığı en canlı çağrışım Halil İbrahim Sofrası’dır. Bu, bolluğun, bereketin bir göstergesidir aynı zamanda. Mahalle Mektebi dergisinin Sofra dosyası İbrahim Demirci’nin “Sofra ve Kardeşleri” yazısı ile açılıyor. Demirci, adına yakışır bir katkı ile dergide yer alıyor. Sofra kelimesinin kökeninden başlayarak kelimenin etimolojisine dair geniş bir bilgi sunuyor bizlere. Kelimenin Arapçadan alınıp Türkçeleştirildiğine, söylenişindeki değişimlere kadar birçok ayrıntı var yazıda.

Sofranın anlamları üzerinde sürdürdüğü yolculuğu Tevfik Fikret’in “Han-ı Yağma” şiiri ile devam ettiriyor Demirci: “yiyin efendiler yiyin, kapış kapış, çanak çanak / Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin

Kuran- Kerim’de “Maide” kelimesinin geçtiği ayetlerin anlamları da var yazıda: “Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?”

Kurtlar sofrasından günümüzün mutfağına geçiş yaparak bitiriyor yazısını İbrahim Demirci.

Sofranın en yoğun çağrışımlarından birisi de davettir. Bir sofra etrafında toplanan davetlilerin hal-i pür melâli de sofranın bir kerametidir aslında. Köksal Alver’in “Sofradakiler” yazısı sofra, davet ve sofra adabına dair bir yazı. “İkram etmek, izzet-i ikramda bulunmak, ağırlamak, cömert olmak ve paylaşmak sofranın şanındandır.” diyerek Alver, sofranın toplumsal yönünü ortaya koyuyor.

Kuran’da sofra

Abdullah Harmancı, Kuran’daki sofra üzerine kaleme aldığı yazısında bir tefsir hassasiyetiyle seriyor sofrayı gözler önüne. Havarilerin kendileri için Hz. İsa’dan bir sofra istemeleri merkezli bir yazı bu. İstemek, hem de bir mümin olarak istemek. Peygamberden bir olağanüstülük isteyenlerin müminler olmasına dikkat çekiyor Harmancı.

İki bulut arasından Allah’ın indirdiği sofranın etrafında gelişen olaylar sofra merkeze alınarak işleniyor yazıda. Bereket, rahmet, nimete nankörlük gibi birçok kavram var karşımıza çıkan.

Elmalılı Hamdi Yazır’ın bir notuna da yer veriyor Harmancı: “Demek ki İsa’nın sofrası, İslam sofrası için bir ibret örneği olmaktan çok, bir ibret meselidir. Küfrün ve nimeti inkârın cezası yalnız ahirette değil, dünyada da büyüktür.”

Sofra sofrayı açıyor

Dosya, bereketiyle açmaya devam ediyor sayfalarını. Doyurucu bir sayı var elimizde. Mevlevilikte Sofra, Sofra Sofraya Değer, Gonya Sofrasında Aş Can Olur, Unutursan Yanarsın, Sofradan Halil İbrahim Kaçırma, Tuz-Ekmek Hakkında, Mutfak Zevkinin Son Günleri, Osmanlı Kültüründe Sofra Âdâbı ve Divan Şiirine Yansıması, Son Akşam Yemeği, Yemek Yapma Tutkusundan Sofralardaki Ruhsal Etkileşimlere, Dünya Sinemasında Bir Yolculuk, dosyada yer alan diğer yazılar.

Dosya editörü Betül Ok, sofraların değişmez ikilisi ekmek ve tuz üzerine yazmış. Ekmek tuz almak, ekmeği ve tuzu paylaşmak, yemeğin tuzu biberi olmak gibi birçok kavram sofraların baş tacıdır. Tuzun tarihçesine de yer vermiş Betül Ok. Tuzun ilk keşfedilişi, Hz. İbrahim ve Kabe’nin inşasına kadar giden tuzun aynı zamanda Peygamber Efendimizin oruç açtığı bir taam olduğu da belirtilmiş.

Ekmeğin kutsallığına ve nimetlerin en değerlilerinden olduğuna şüphe yok. Betül Ok’un yazısını okuyunca tuzun da ne kadar değerli olduğuna şahit oluyoruz.

Moğolistan’da bir tutam tuzun para yerine geçmesi, Kırgızistan’da kız istemeye giderken ekmek-tuz götürülmesi gibi daha birçok uygulama var dünyada geçerliliği olan.

Mahalle Mektebi, açtığı sofraya davet ediyor okuyucuları. Bereketle ve muhabbetle.

 

Mustafa Uçurum


İlgili Konular