, 25 Mayıs 2018
 kif in Kayıp Mealinden Bir Parça Daha

6782

Âkif’in Kayıp Mealinden Bir Parça Daha

Necmi Atik, Mehmet Akif’in Elmalılı Hamdi Yazır’a gönderdiği, el yazısı ile iki cüzlük meali gün yüzüne çıkardı. Atik'in, konuya dair Dergâh dergisinin 320. sayısındaki yazısını Kâmil Büyüker değerlendiriyor.

İlgili Yazılar
Akif e Gurbeti Aşina Kılan Dostu Yozgatlı İhsan Efendi
Akif’e Gurbeti Aşina Kılan Dostu Yozgatlı İhsan Efendi

Mehmet Akif kimi yönleri ile hâlâ bizim meçhulümüz. Onun peşine polis takıp takip ettiren sistem, bir süre sonra Mısır’a “gönüllü sürgün”e çıkmasına da sebep olmuştur.
24/05/2018 12:12
Mehmet Akif Ersoy dan İnsanlık ve Başarı Dersleri
Mehmet Akif Ersoy’dan İnsanlık ve Başarı Dersleri

''Yedi bacanak gidiyorlarmış. Saatlerce süren sükût canlarını sıkmış. ‘Ne olurdu, bir adam olsa da biraz laf etseydik!’ demişler… Biz de tıpkı böyleyiz. Milyonlarca herif, bir yere toplanmışız. ‘Ah bir hayır sahibi çıksa da çocuklarımız için mektep açsa!’ diyoruz.''
23/05/2018 07:07
Revnakoğlu Arşivi'nden Mehmed Akif'in Hiç Bilinmeyen İlk Şiirleri Çıktı
Revnakoğlu Arşivi'nden Mehmed Akif'in Hiç Bilinmeyen İlk Şiirleri Çıktı

Cemaleddin Server Revnakoğlu’nun arşivinde yer alan 152 numaralı dosyada Mustafa Koç, yazısı, imzası, üslubu Mehmed Âkif’in olan 'Allah' isimli münacaatla karşılaşmış. Hem bu karşılaşmayı hem de şiiri Dergah dergisinin 339. sayısında anlatan Mustafa Koç'un yazısı üzerine Kâmil Büyüker yazdı.
04/05/2018 11:11
'Mehmed Akif in Evini Sezen Aksu Almış Satmış'' Cümlesindeki 'Biz'i
''Mehmed Akif’in Evini Sezen Aksu Almış, Satmış'' Cümlesindeki 'Biz'i Bulunuz

Mehmed Akif’in kaldığı evi Sezen Aksu almış, satmış… İslam Ansiklopedisi’nin sitesi yenilenmiş. Üç Mesele’nin kırkıncı yılı... Harmancı’nın 180. öyküsü... Mahmud Erol Kılıç’la bir röportaj... M. Murtaza Özere haftanın öne çıkan bazı kültürel hadiselerine değindi.
27/01/2018 11:11
Süleyman Nazif ile Mehmet Akif Üzerine Hayali Bir Röportaj
Süleyman Nazif ile Mehmet Akif Üzerine Hayali Bir Röportaj

''Akif, dindar, âbid, saf ve zâhid bir Müslümandı. Müthiş bir tevazu sahibi idi. Çok bilgiliydi. O ömrü boyunca Müslüman olma vasfından asla imtina etmedi. Hazreti Peygamber’in feyz-i nefhi şairin her mısraında iyânen görünür.'' Sefa Toprak, Süleyman Nazif ile 'Mehmed Akif' kitabı etrafında hayali bir röportaj gerçekleştirdi.
09/01/2018 08:08
Yayın Dünyasındaki Mehmed Akif Hareketliliği Dikkate Değer
Yayın Dünyasındaki Mehmed Akif Hareketliliği Dikkate Değer

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Mehmet Akif’in Kur’an Meali yayın dünyasında ciddi bir etki yaptı. Bugünden geriye doğru baktığımızda bu mealin Akif ile ilgili çalışmalarda yeni bir hareketliliğin de başlangıcını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Mehmet Erken bu hareketliliğe dikkat çekiyor ve yeni yayınlara değiniyor.
08/11/2017 11:11

Bu ülkede en çok konuşulan ve tüketilen isimlerin aslında hakkında çok da bilgi sahibi olmadığımız isimler olduğu aşikâr. Mehmet Âkif gibi…

Mehmet Âkif’in Kur’an Meali hakkında önce Dücane Cündioğlu’nun Bir Kur’an Şairi kitabı ve ardından Ertuğrul Düzdağ’ın Mehmet Âkif Mısır Hayatı ve Kur’an Meali kitabından sonra her yıl Âkif’le irtibatlı bir programda bu mevzu gündeme gelir ve ağırlıklı olarak vasiyetin yerine getirilip Kur’an Meali’nin yakıldığı beyanıyla mesele kapatılırdı. Ta ki 2012 yılında Recep Şentürk, merhum Mustafa Runyun’un daktilo ettiği mealin üçte birlik kısmına ulaşana dek. Nihayet Mehmet Âkif’in mealinden bir parça da olsa bulunmuş ve yayımlanmıştı.

Bu durum bir miktar merakımızı izale etmiş olsa da hep acaba devamı var mıdır, bir yerlerden zuhur eder mi düşüncesi meraklıların peşini bırakmamıştır. Nihayet Âkif’in mealinden yeni bir parça daha ortaya çıkmış görünüyor. Daha önce Elmalılı Hamdi Yazır üzerine çalışmaları dolayısıyla tanışma imkânı bulduğumuz Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Necmi Atik Bey, Mehmet Akif’in Elmalılı Hamdi Yazır’a gönderdiği, el yazısı ile iki cüzlük meali gün yüzüne çıkardı. Şimdilik merakımızı izale edecek kadar bir ön bilgi sadedinde yazısını Dergâh dergisinin Ekim 2016 tarihli 320. sayısında yayımlayan Necmi Atik Bey, uzunca bir süredir Elmalılı Hamdi Yazır üzerine çalışması hasebiyle Elmalılı Hamdi Efendi’nin metrukatından bu cüzü ortaya çıkarmıştır.

M. Asım Köksal hoca: Yakılmadı ve yakılması da suçtur!

Yazıda Necmi Atik Bey, her ne kadar Dücane Cündioğlu eserinde anlattığı üzere vasiyetin yerine geldiğini aktarmış olsa da aynı kanaati paylaşmadığını belirtiyor, merhum M. Asım Köksal hocanın bu konudaki görüşünü destekleyerek meseleye açıklık getiriyor. Zira Asım Köksal hoca mealin yakılmasının suç olduğunu, şartlar oluşunca tekrar ortaya çıkacağını beyan ediyor. 1936’da Akif’in vefat ettiğini, ancak 1961 yılında da vasiyeti gerçekleştirdiklerini iddia eden Ekmeleddin İhsanoğlu ve arkadaşlarının bu işi ancak 25 yıl sonra yapmalarının mümkün gözükmediğini söyler. Tam tersine baskıların yoğun olduğu bu süreçte hedef şaşırtmak için mealin çoğaltılarak bu nüshalardan birisinin yakılmış olacağı düşünülebilir, der.

Kayıp mektuplarda Akif’in mealinin izini sürmek

Necmi Atik’in yazısına göre Elmalılı metrukatından çıkan defterde ise Fatiha suresinden Bakara suresi 252. ayete kadar meal yer almaktadır. Defterin üzerinde Arapça ibareler olması onun Mısır’da yazıldığını da teyit etmektedir. Tarih kaydı düşülmemiş, ancak Elmalılı’nın mektuplarına da metrukatından ulaşan Necmi Atik, buralardan da bize önemli anekdotlar aktarıyor. Mesela Elmalılı, Ahmet Hamdi Akseki’ye yazdığı 24 Şubat 1927 tarihli mektubunda “Akif sure-i A’raf’ı da gönderdi” diye yazmıştır.

Necmi Atik Bey dipnotlarda yakın zamanda yayımlayacağı mektupların da bilgisini veriyor. Akseki’nin Elmalılı’ya, Elmalılı’nın Akseki’ye mektuplarının yanında Şerafettin Yaltkaya, Rifat Börekçi gibi isimlere yazılan mektuplarını zikrediyor.

Necmi Atik, mealle ilgili değerlendirmelerinin sonunda daha önce Recep Şentürk’ün yayımladığı mealle kendisinin ortaya çıkardığı meallerinin birebir aynı olduğunu ifade ediyor. Bu hakikaten Âkif dostları için sevindirici bir haber. Diğer değerlendirmeleri ve yazının tamamını Dergâh’tan okuyabilirsiniz. Bu çalışmanın devamını da, Âkif’in elyazısı ile yazdığı defterlerin tıpkıbasımları ve mektuplar ile birlikte Necmi Atik Bey’den merakla bekliyoruz. Umarız Âkif’in mealinin tamamının yakıldığı bilgisinde yanıltılmışızdır. Nitekim bu parçalar bizi bütüne götürecek gibi gözüküyor. Kim bilir… 

 

Kâmil Büyüker