, 25 Nisan 2017
 kif in Kayıp Mealinden Bir Parça Daha

4963

Âkif’in Kayıp Mealinden Bir Parça Daha

Necmi Atik, Mehmet Akif’in Elmalılı Hamdi Yazır’a gönderdiği, el yazısı ile iki cüzlük meali gün yüzüne çıkardı. Atik'in, konuya dair Dergâh dergisinin 320. sayısındaki yazısını Kâmil Büyüker değerlendiriyor.

İlgili Yazılar
Mehmed Akif Fikrinin Yüceliği İyi Bir Şiirin Olmazsa Olmazıdır
Mehmed Akif: Fikrinin Yüceliği, İyi Bir Şiirin Olmazsa Olmazıdır

''Bir edebî eser sadece dimağın değil, kalbin de mahsulü olmalıdır. Bundan dolayı edebî eserde bir his aranır. İnsan kendisinde duymadığı bir teessürü başkasına duyuramaz. Yaratılışta bizim pek göremediğimiz güzellikleri gören, ruhun künhüne varan, vicdanın sırlarına erişen şair, bu vukuf kendisinde birtakım hisler uyandırdığında bize sanatla gördüğünü gösterip duyduğunu duyumsatır.'' Ekrem Sakar, 'Osmanlı Edebiyatı Ders Notları' kitabı etrafında Mehmed Akif ile 'hayali' bir söyleşi gerçekleştirdi.
10/04/2017 13:01
Rag f nasıl Akif oldu
Ragîf nasıl Akif oldu?

Mehmet Akif Ersoy, eserine koyduğundan fazlasını yaşayan yani sadece eserleriyle değil de hayatıyla da örnek bir insan..
27/12/2010 17:05
Samimi Bir Sanatkar Kırılgan Bir Babaydı Mehmed Akif
Samimi Bir Sanatkar, Kırılgan Bir Babaydı Mehmed Akif

İstiklal Marşı şairimiz Mehmed Akif’i daha iyi tanımak için iki önemli kılavuz kitap yayınlandı: 'Mehmet Akif Ersoy-Mektuplar' ve 'Tasannusuz Bir Sanatkar- Mehmet Akif'... Ahmet Serin bu kitaplara değindi.
02/02/2017 08:08
Mehmet Akif'in Hüzünlü Yolculuğu
Mehmet Akif'in Hüzünlü Yolculuğu

''33 yıllık dostu Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif’e isyan etti: ‘Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir ömr-i heder’ nasıl dersin? O hayatın boyunca vazgeçmediğin tevazuun ile bunu söylesen bile haksızsın Akif!'' Yaşar Süngü, Hicran Göze’nin ‘Mehmet Akif & Hüzünlü Bir Yolculuk’kitabına değindi.
08/01/2017 08:08
İşte Mehmed Akif'in Asr Suresi Tefsiri
İşte Mehmed Akif'in Asr Suresi Tefsiri

1982’de ilk sayısı çıkan Lale Mecmuası, ilk sayısında okuyucularına Mehmed Akif’in Asr Suresinin tefsirini, bir ek olarak vermiş. Biz de Akif’in bu kıymetli tefsirini alıntılıyoruz.
04/11/2016 14:02
Hangi asır hangi idrak
Hangi asır hangi idrak?

Yusuf Kaplan Yeni Şafak’taki köşesinde Mehmet Akif’in “asrın idrakine söyletilen İslam” söylemine ve bu söylemi sahiplenenlere itiraz etti.
12/10/2011 11:11

Bu ülkede en çok konuşulan ve tüketilen isimlerin aslında hakkında çok da bilgi sahibi olmadığımız isimler olduğu aşikâr. Mehmet Âkif gibi…

Mehmet Âkif’in Kur’an Meali hakkında önce Dücane Cündioğlu’nun Bir Kur’an Şairi kitabı ve ardından Ertuğrul Düzdağ’ın Mehmet Âkif Mısır Hayatı ve Kur’an Meali kitabından sonra her yıl Âkif’le irtibatlı bir programda bu mevzu gündeme gelir ve ağırlıklı olarak vasiyetin yerine getirilip Kur’an Meali’nin yakıldığı beyanıyla mesele kapatılırdı. Ta ki 2012 yılında Recep Şentürk, merhum Mustafa Runyun’un daktilo ettiği mealin üçte birlik kısmına ulaşana dek. Nihayet Mehmet Âkif’in mealinden bir parça da olsa bulunmuş ve yayımlanmıştı.

Bu durum bir miktar merakımızı izale etmiş olsa da hep acaba devamı var mıdır, bir yerlerden zuhur eder mi düşüncesi meraklıların peşini bırakmamıştır. Nihayet Âkif’in mealinden yeni bir parça daha ortaya çıkmış görünüyor. Daha önce Elmalılı Hamdi Yazır üzerine çalışmaları dolayısıyla tanışma imkânı bulduğumuz Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Necmi Atik Bey, Mehmet Akif’in Elmalılı Hamdi Yazır’a gönderdiği, el yazısı ile iki cüzlük meali gün yüzüne çıkardı. Şimdilik merakımızı izale edecek kadar bir ön bilgi sadedinde yazısını Dergâh dergisinin Ekim 2016 tarihli 320. sayısında yayımlayan Necmi Atik Bey, uzunca bir süredir Elmalılı Hamdi Yazır üzerine çalışması hasebiyle Elmalılı Hamdi Efendi’nin metrukatından bu cüzü ortaya çıkarmıştır.

M. Asım Köksal hoca: Yakılmadı ve yakılması da suçtur!

Yazıda Necmi Atik Bey, her ne kadar Dücane Cündioğlu eserinde anlattığı üzere vasiyetin yerine geldiğini aktarmış olsa da aynı kanaati paylaşmadığını belirtiyor, merhum M. Asım Köksal hocanın bu konudaki görüşünü destekleyerek meseleye açıklık getiriyor. Zira Asım Köksal hoca mealin yakılmasının suç olduğunu, şartlar oluşunca tekrar ortaya çıkacağını beyan ediyor. 1936’da Akif’in vefat ettiğini, ancak 1961 yılında da vasiyeti gerçekleştirdiklerini iddia eden Ekmeleddin İhsanoğlu ve arkadaşlarının bu işi ancak 25 yıl sonra yapmalarının mümkün gözükmediğini söyler. Tam tersine baskıların yoğun olduğu bu süreçte hedef şaşırtmak için mealin çoğaltılarak bu nüshalardan birisinin yakılmış olacağı düşünülebilir, der.

Kayıp mektuplarda Akif’in mealinin izini sürmek

Necmi Atik’in yazısına göre Elmalılı metrukatından çıkan defterde ise Fatiha suresinden Bakara suresi 252. ayete kadar meal yer almaktadır. Defterin üzerinde Arapça ibareler olması onun Mısır’da yazıldığını da teyit etmektedir. Tarih kaydı düşülmemiş, ancak Elmalılı’nın mektuplarına da metrukatından ulaşan Necmi Atik, buralardan da bize önemli anekdotlar aktarıyor. Mesela Elmalılı, Ahmet Hamdi Akseki’ye yazdığı 24 Şubat 1927 tarihli mektubunda “Akif sure-i A’raf’ı da gönderdi” diye yazmıştır.

Necmi Atik Bey dipnotlarda yakın zamanda yayımlayacağı mektupların da bilgisini veriyor. Akseki’nin Elmalılı’ya, Elmalılı’nın Akseki’ye mektuplarının yanında Şerafettin Yaltkaya, Rifat Börekçi gibi isimlere yazılan mektuplarını zikrediyor.

Necmi Atik, mealle ilgili değerlendirmelerinin sonunda daha önce Recep Şentürk’ün yayımladığı mealle kendisinin ortaya çıkardığı meallerinin birebir aynı olduğunu ifade ediyor. Bu hakikaten Âkif dostları için sevindirici bir haber. Diğer değerlendirmeleri ve yazının tamamını Dergâh’tan okuyabilirsiniz. Bu çalışmanın devamını da, Âkif’in elyazısı ile yazdığı defterlerin tıpkıbasımları ve mektuplar ile birlikte Necmi Atik Bey’den merakla bekliyoruz. Umarız Âkif’in mealinin tamamının yakıldığı bilgisinde yanıltılmışızdır. Nitekim bu parçalar bizi bütüne götürecek gibi gözüküyor. Kim bilir… 

 

Kâmil Büyüker