, 15 Aralık 2017
 kif in Kayıp Mealinden Bir Parça Daha

6009

Âkif’in Kayıp Mealinden Bir Parça Daha

Necmi Atik, Mehmet Akif’in Elmalılı Hamdi Yazır’a gönderdiği, el yazısı ile iki cüzlük meali gün yüzüne çıkardı. Atik'in, konuya dair Dergâh dergisinin 320. sayısındaki yazısını Kâmil Büyüker değerlendiriyor.

İlgili Yazılar
Yayın Dünyasındaki Mehmed Akif Hareketliliği Dikkate Değer
Yayın Dünyasındaki Mehmed Akif Hareketliliği Dikkate Değer

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Mehmet Akif’in Kur’an Meali yayın dünyasında ciddi bir etki yaptı. Bugünden geriye doğru baktığımızda bu mealin Akif ile ilgili çalışmalarda yeni bir hareketliliğin de başlangıcını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Mehmet Erken bu hareketliliğe dikkat çekiyor ve yeni yayınlara değiniyor.
08/11/2017 11:11
İşte Mehmed Akif'in Asr Suresi Tefsiri
İşte Mehmed Akif'in Asr Suresi Tefsiri

1982’de ilk sayısı çıkan Lale Mecmuası, ilk sayısında okuyucularına Mehmed Akif’in Asr Suresinin tefsirini, bir ek olarak vermiş. Biz de Akif’in bu kıymetli tefsirini alıntılıyoruz.
04/11/2016 14:02
Ders kitaplarında utanılacak özensizlik
Ders kitaplarında utanılacak özensizlik!

İz Yayıncılık bünyesinde yayınladığım Kitap Postası dergisinde İbrahim Demirci'nin ilginç bir yazısını yayınlamıştık. O yazıyı ç-alıntılıyoruz.
21/07/2012 12:12
Feraset sanatta da lazım
Feraset sanatta da lazım!

Türkiye dindarlarının kültür sanat alanında gereğince varlık gösterememesi biraz da sevdiğini çok sevmesinden..
12/04/2012 12:12
Akif'in kabrini tek yanlış bilen o değil
Akif'in kabrini tek yanlış bilen o değil!

Kendisi ile yaptığımız bir söyleşide Yavuz Bülent Bakiler bir hatırasını anlattı. Biz de bu hatıra ile Ertuğrul Günay'ın Akif'in kabrini bilmeme konusunda bir ilk olmadığını fark ettik.
12/03/2012 18:06
Kim var sorusunun cevabı!
Yusuf Kaplan, Mehmet Akif üzerine bir yazı yazdı, ç-alıntılıyoruz.
04/01/2012 09:09

Bu ülkede en çok konuşulan ve tüketilen isimlerin aslında hakkında çok da bilgi sahibi olmadığımız isimler olduğu aşikâr. Mehmet Âkif gibi…

Mehmet Âkif’in Kur’an Meali hakkında önce Dücane Cündioğlu’nun Bir Kur’an Şairi kitabı ve ardından Ertuğrul Düzdağ’ın Mehmet Âkif Mısır Hayatı ve Kur’an Meali kitabından sonra her yıl Âkif’le irtibatlı bir programda bu mevzu gündeme gelir ve ağırlıklı olarak vasiyetin yerine getirilip Kur’an Meali’nin yakıldığı beyanıyla mesele kapatılırdı. Ta ki 2012 yılında Recep Şentürk, merhum Mustafa Runyun’un daktilo ettiği mealin üçte birlik kısmına ulaşana dek. Nihayet Mehmet Âkif’in mealinden bir parça da olsa bulunmuş ve yayımlanmıştı.

Bu durum bir miktar merakımızı izale etmiş olsa da hep acaba devamı var mıdır, bir yerlerden zuhur eder mi düşüncesi meraklıların peşini bırakmamıştır. Nihayet Âkif’in mealinden yeni bir parça daha ortaya çıkmış görünüyor. Daha önce Elmalılı Hamdi Yazır üzerine çalışmaları dolayısıyla tanışma imkânı bulduğumuz Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Necmi Atik Bey, Mehmet Akif’in Elmalılı Hamdi Yazır’a gönderdiği, el yazısı ile iki cüzlük meali gün yüzüne çıkardı. Şimdilik merakımızı izale edecek kadar bir ön bilgi sadedinde yazısını Dergâh dergisinin Ekim 2016 tarihli 320. sayısında yayımlayan Necmi Atik Bey, uzunca bir süredir Elmalılı Hamdi Yazır üzerine çalışması hasebiyle Elmalılı Hamdi Efendi’nin metrukatından bu cüzü ortaya çıkarmıştır.

M. Asım Köksal hoca: Yakılmadı ve yakılması da suçtur!

Yazıda Necmi Atik Bey, her ne kadar Dücane Cündioğlu eserinde anlattığı üzere vasiyetin yerine geldiğini aktarmış olsa da aynı kanaati paylaşmadığını belirtiyor, merhum M. Asım Köksal hocanın bu konudaki görüşünü destekleyerek meseleye açıklık getiriyor. Zira Asım Köksal hoca mealin yakılmasının suç olduğunu, şartlar oluşunca tekrar ortaya çıkacağını beyan ediyor. 1936’da Akif’in vefat ettiğini, ancak 1961 yılında da vasiyeti gerçekleştirdiklerini iddia eden Ekmeleddin İhsanoğlu ve arkadaşlarının bu işi ancak 25 yıl sonra yapmalarının mümkün gözükmediğini söyler. Tam tersine baskıların yoğun olduğu bu süreçte hedef şaşırtmak için mealin çoğaltılarak bu nüshalardan birisinin yakılmış olacağı düşünülebilir, der.

Kayıp mektuplarda Akif’in mealinin izini sürmek

Necmi Atik’in yazısına göre Elmalılı metrukatından çıkan defterde ise Fatiha suresinden Bakara suresi 252. ayete kadar meal yer almaktadır. Defterin üzerinde Arapça ibareler olması onun Mısır’da yazıldığını da teyit etmektedir. Tarih kaydı düşülmemiş, ancak Elmalılı’nın mektuplarına da metrukatından ulaşan Necmi Atik, buralardan da bize önemli anekdotlar aktarıyor. Mesela Elmalılı, Ahmet Hamdi Akseki’ye yazdığı 24 Şubat 1927 tarihli mektubunda “Akif sure-i A’raf’ı da gönderdi” diye yazmıştır.

Necmi Atik Bey dipnotlarda yakın zamanda yayımlayacağı mektupların da bilgisini veriyor. Akseki’nin Elmalılı’ya, Elmalılı’nın Akseki’ye mektuplarının yanında Şerafettin Yaltkaya, Rifat Börekçi gibi isimlere yazılan mektuplarını zikrediyor.

Necmi Atik, mealle ilgili değerlendirmelerinin sonunda daha önce Recep Şentürk’ün yayımladığı mealle kendisinin ortaya çıkardığı meallerinin birebir aynı olduğunu ifade ediyor. Bu hakikaten Âkif dostları için sevindirici bir haber. Diğer değerlendirmeleri ve yazının tamamını Dergâh’tan okuyabilirsiniz. Bu çalışmanın devamını da, Âkif’in elyazısı ile yazdığı defterlerin tıpkıbasımları ve mektuplar ile birlikte Necmi Atik Bey’den merakla bekliyoruz. Umarız Âkif’in mealinin tamamının yakıldığı bilgisinde yanıltılmışızdır. Nitekim bu parçalar bizi bütüne götürecek gibi gözüküyor. Kim bilir… 

 

Kâmil Büyüker