, 20 Şubat 2018
Alıntı

Fikir dünyamızın önde gelen bazı isimlerine 'Kendi zaman ve tecrübenizi hatırlatarak, o günün ve bugünün Müslüman gençlerini, zaaf ve imkânlarıyla mukayese eder misiniz' diye sorulmuş 2013'te. 'Hasat' adlı yıllıkta toplanan bu soruşturma cevaplarından minik bir seçkiyi Mehmet Ali Başaran alıntıladı.
03/10/2017 08:00
İzlenme: 1921
Türkiyeli Müslümanların Zaaf ve İmk nları
Alıntı
Kitap Postası dergisinin 2006 yılında yayınlanan bir sayısında 2015'te vefat eden Mehmet Serhan Tayşi ile şehid Bayram Ali Öztürk üzerine kısa bir mülakat gerçekleştirilmiş. Bu yazıyı alıntılıyoruz.
30/09/2017 11:00
İzlenme: 2965
Mehmet Serhan Tayşi ve Bayram Ali Öztürk'ün Dostluğu
Alıntı
Yazarların okuma ve yazma ritüelleri her zaman ilgi çeker; hele de edebiyat dünyasına ismini yazdırmış, eserleriyle önemli bir yerde durmuş olan yazarların okuma ve yazma ritüelleri… Okumak, okuma üzerine notlar almak, hangi kitapları nasıl okumak gerektiği bağlamında Hüseyin Su’nun 'Yazı ve Yazgı' isimli kitabındaki 'Neleri, Nasıl Okurum' başlıklı yazısını alıntılıyoruz.
20/09/2017 11:00
İzlenme: 1909
Hüseyin Su Her Kitap Kendi Zamanında Okunmalı
Alıntı
''Durmak ve düşünmek neredeyse imkânsız hale gelmiş, akıntı herkesi sürüklemeye başlamış, Amerikan tarzı 'yaşam biçimi' bütün dünyayı istila etmiştir.'' Mustafa Kutlu geçtiğimiz günlerde 'Eğlence' başlıklı bir yazı yazmıştı. O yazıyı önemine binaen alıntılıyoruz.
05/09/2017 08:00
İzlenme: 2525
Mustafa Kutlu Bizim İmtihanımız Amerikan Yaşam Tarzı İle
Alıntı
ÖNEMLİ ADAMLAR
Safer Dal
Yetmiş küsur yıldır İslam dünyasını yakından tanımak için büyük çaba harcayan, tarih boyunca ortaya çıkmış ilim ve fikir hareketlerini derinlemesine mütalaa eden, çocuk yaşta başlattığı ilim yolculuğunu ilerlemiş yaşına rağmen sürdürmeye devam eden eski Maraş Müftüsü Fikri Tuna'ya dair Doç. Dr. Fethi Güngör'ün Diriliş Postası'nda yayınlanan yazısını alıntılıyoruz.
18/08/2017 11:00
İzlenme: 2338
Saklı Ulemayı Keşfedebilmek Fikri Tuna'nın İlim Yolculuğu
Alıntı
Abdi İpekçi, 7 Şubat 1972 tarihli Milliyet gazetesinde Ord. Prof. Süheyl Ünver ile ''Türk Süsleme Sanatı''na dair bir söyleşi gerçekleştirmiş. Şehir Üniversitesi Taha Toros Arşivi’nde yer alan bu röportajı alıntılıyoruz.
16/08/2017 11:00
İzlenme: 2463
Yıl 1972 Abdi İpekçi Süsleme Sanatımızı Sormuş Süheyl Ünver Yanıtlamış
Alıntı
''Fakat hangi sanat, fakat hangi tür durduğu ilk yerde hâlâ? Fotoğrafın icadıyla resim değişti, sinemayla da roman; ama değişimden sonrakilerin adı yine resim, yine roman. Süreklilik niçin esirgenir 'hikâye'den?'' Necati Mert'in Hece Öykü dergisinin 70. sayısında yayınlanan ''Hikaye de Öykü de'' başlıklı yazısını alıntılıyoruz.
13/08/2017 08:00
İzlenme: 1719
Necati Mert'ten 'Hikaye' ve 'Öykü'ye Dair Süreklilik Niçin Esirgenir 'Hik
Alıntı
Daniel Pennac'ın okuma ile ilgili görüşlerinin yer aldığı 'Roman Gibi & Kitaplara ve Okumaya Dair' kitabından 'Bir Kitabı Bitirmeme Hakkı'na dair yazdıklarını alıntılıyoruz
12/08/2017 08:00
İzlenme: 1832
Daniel Pennac'ın Okur Hakları Bildirgesinden Bir Kitabı Bitirmeme Hakkı
Alıntı
‘'İnsanlara ancak kalb gözü (bâsiret) açık olanlar, hakkı hak olarak bilip ona uyan bahtiyârlar rehberlik edip yol gösterebilir.’' Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri, 'Sırrül Esrar' isimli eserinde Müslümanlara haddini bilmek konusunda etraflıca bir ders veriyor. Önemine binaen alıntılıyoruz.
06/08/2017 08:00
İzlenme: 2446
Mutluluk Yolunda Ebediyyen Yürümek İsteyen Mü'minlere İkazlar
Alıntı
''Eskilerin şaşmaz bir takvimi vardır. Havanın nasıl olacağını önceden tahmin ederler. Soğukları, sıcakları bilirler.'' Ekrem Buğra Ekinci, geçtiğimiz aylarda internet sitesinde 'Halk Takvimi Şaşmaz!' başlıklı bir yazı yayınladı. Ekinci'nin bu yazısını önemine binaen alıntılıyoruz.
05/08/2017 08:00
İzlenme: 3294
Halkın Takvimi Atalarımızdan Kalma Bir Kültür Mirasıdır
Alıntı
Yahya Efendi Dergâhı’nın son şeyhi Abdülhay Efendi Hazretleri’nin kerime-i muhteremeleri ve islâm kadınlığının medar-ı iftiharı Hatice Suad Safayhi'nin vefatının ardından Aynur Mısıroğlu'nun yazdığı yazıyı alıntılıyoruz.
10/07/2017 08:00
İzlenme: 2992
Bir Müc hidenin Ardından Hatice Suad Safayhi
Alıntı
''Kapalıçarşı, yerleşim düzeni, dönemlere göre değişen fonksiyonu, içinde ticari faaliyet yapan esnafı, o esnafın kendi arasında oluşturduğu kültürü, buraya alışverişe gelen insan kitlesi ile derinden incelenmesi gereken bir mekan.'' Erhan Erken’in Şehir ve Kültür dergisinde yayınlanan “Kapalıçarşı Üzerinden Bir Dönemi Hatırlamaya Çalışmak” başlıklı yazısını alıntılıyoruz.
30/06/2017 08:00
İzlenme: 3369
Kapalıçarşı Üzerinden Bir Dönemi Hatırlamaya Çalışmak
Alıntı
Ahmet Rasim’in 3 Ramazan 1331'de Tasvir-i Efkar gazetesinde yayınlanan 'Oburlar Oburu Baba Yaver' başlıklı yazısını alıntılıyoruz.
18/06/2017 11:00
İzlenme: 2986
Ahmet Rasim den Bir Ramazan Hatırası Oburlar Oburu Baba Yaver
Alıntı
''İstanbul’umuzun daha güzel ve sorunsuz bir şehir olmasını istiyorsak, önce, tarihimizden gelen ortak değerlerimizi yeniden keşfederek bunlar etrafında kenetlenebilmeli, evlerimizi, sokaklarımızı, camilerimizi, okullarımızı, caddelerimizi, ortak alanlarımızı, iş yerlerimizi, sanayi sitelerimizi bu ortak düşünceler ve yüksek idealler etrafında şekillendirebilmeliyiz.'' Erhan Erken'in Şehir ve Kültür dergisinin 34. sayısında yayınlanan yazısını alıntılıyoruz.
11/06/2017 11:00
İzlenme: 2376
Ortası Yaşayan Bir Müze Etrafı Ruhsuz ve Kimliksiz İstanbul
Alıntı
İlim öğrenmeye verilen önem, bizzat ilmin kendisine verilen önemle doğru orantılıdır. Geçmiş nesillerimiz ilim öğrenmeyi hayatın en ciddi meşgalelerinden biri, hatta bir ibadet olarak sayıyor, bu sebeple ilim öğrenme yolunda büyük fedakârlıklara katlanıyordu. Allah’ın sözünü yüce tutmak adına nelerin göze alındığını samimi Müslümanlığın bir ölçüsü olarak görmek doğru ise, bize geçmiş ile bugün arasında sahici bir kıyaslama yapma imkânı veren bir alandan bahsediyoruz: İlim uğrunda yapılan yolculuklar. Mehmet Fatih Kaya’nın Rıhle dergisinin ilk sayısında bir yazısını alıntılıyoruz.
10/06/2017 12:30
İzlenme: 3576
Eski Zamanlarda İlim Yolculukları Er-Rıhl tu l-İlmiyye
Alıntı
Veli Ertan, Tohum dergisinin Mart 1976 tarihli 94. sayısında Ahmed Hamdi Akseki’yi yazmıştı. Önemine binaen sözkonusu yazıyı alıntılıyoruz.
19/04/2017 08:00
İzlenme: 5547
Sözü Tesirli Kalemi Kuvvetli Üslubu Sade Bir  lim Ahmet
Alıntı
Veli Ertan, Tohum dergisinin Haziran-Temmuz 1977 tarihli 103. sayısında ''Prof. M. Tayyib Okiç’i Anarken'' başlıklı bir yazı kaleme almış. O yazıyı önemine binaen alıntılıyoruz.
16/04/2017 08:00
İzlenme: 6444
İslam  leminin Yetiştirdiği Nadir Hadis  limlerinden Biri M
Alıntı
Mehmet Fatih Kaya’nın 6 sene önce Rıhle dergisinde yayınlanan 'İlim Yolcusunu Uğurlarken' başlıklı yazısını alıntılıyoruz.
09/04/2017 11:00
İzlenme: 7845
Mehmet Fatih Kaya'dan İlim Yolcusuna Öğütler
Alıntı
Yayıncı İsmail Demirci, geçtiğimiz aylarda Yeni Şafak gazetesinde “Hüzün Makamı” başlığıyla yayınlanan yazısında İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden şehit Bayram Ali Öztürk Hocayla nasıl tanıştıklarından ve ilerleyen muhabbetlerinden bahis açmıştı. O yazıyı alıntılıyoruz.
02/04/2017 11:00
İzlenme: 23049
Bayram Ali Öztürk 5 Dil Bilen Entelektüel Bir Hocamızdı
Alıntı