, 25 Mart 2017
Alıntı

''II. Abdülhamid devrinde çoğalır arşiv kayıtları. Sadakat bildirenlerden çok ihsana nail olanların hikâyesini söyler belgeler. Bugünden geriye doğru baktığınızda meşrepsiz, liyakatsız, parlak sırmalı üniformalara bürünmüş çakalların ayak izlerini takip edersiniz o soluk belgelerde.'' Zekeriya Kurşun'un ''Sarayın Mutfağından Geçinenler'' başlıklı yazısını alıntılıyoruz.
08/03/2017 13:00
İzlenme: 1633
2 Abdülhamid'in Saray Mutfağından Geçinen Beyler Paşalar Şeyhler
Alıntı
''Mimar Sinan’ı anlamaya çalıştığımız zaman, bugünkü yaklaşımımızın eksikliğini, sefaletini, zavallılığını görme imkânımız olacak. Bugün bir şey yapıyor muyuz, yaptığımız nedir sorularına samimi bir cevap verme imkânı olacak.'' Merhum mimar Turgut Cansever ile 'Mimar Sinan' kitabı üzerine yapılmış bir röportajı Yağız Gönüler alıntıladı.
27/02/2017 08:00
İzlenme: 2142
Ortak Güzellik Değerleri Paris e Benzemek İçin Allak Bullak Edildi
Alıntı
Kent, belde ve şehir üç önemli kavram. Mimar Semih Akşeker'in Yenisöz Gazetesi’ndeki köşesinde bu kavramları ele aldığı yazısını Yağız Gönüler alıntıladı.
25/02/2017 08:00
İzlenme: 1988
Hangi Belde Kent Hangi Belde Şehir
Alıntı
Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in, ‘Salname 1970 Yıllığı’nda yer alan ‘Gıda Tarihimizde Öğle Yemeği Yoktur’ başlıklı yazısını alıntılıyoruz.
23/02/2017 13:00
İzlenme: 138275
Süheyl Ünver Gıda Tarihimizde Öğle Yemeği Yoktur
Alıntı
ÖNEMLİ ADAMLAR
Babanzade Ahmed Naim
İmam Hatip okullarının kurulmasında büyük emeği geçen Milli Eğitim eski bakanlarından Tevfik İleri’nin oğlu gazeteci-yazar Cahit İleri, 8 Şubat 2017’de vefat etti. Vefa dergisinden Fatih Muhammed Çakmak ve Nisa Müezzinoğlu, derginin 7. sayısı için Cahit İleri ile, babası Tevfik İleri hakkında bir röportaj yapmışlardı. Cahit İleri’ye rahmet niyazıyla, kendisiyle yapılmış o röportajı alıntılıyoruz.
19/02/2017 10:00
İzlenme: 1520
Cahit İleri ''Mamur Müreffeh ve Mücehhez Bir Vatan idi Tevfik
Alıntı
Mehmet Fatih Kaya’nın, Rıhle dergisinin Ekim-Aralık 2009 tarihli 7. sayısında yayınlanan “Kitaplarla Otuz Yıl” başlıklı bir yazısını alıntılıyoruz.
17/02/2017 13:00
İzlenme: 5030
Kitaplarla Otuz Yıl
Alıntı
31 Mart 2015 tarihinde Dünyabizim Buluşmaları'nın 6.sı kapsamında gerçekleştirilen "Hikaye'den Öykü’ye Arayışlar" başlıklı oturumda Güray Süngü'nün yaptığı konuşmanın bir bölümünü alıntılıyoruz.
15/02/2017 13:00
İzlenme: 1717
Hikaye ile Roman Arasındaki 7 Fark
Alıntı
''Ev hakkı madde ile değil doğrudan ve sonuna kadar insan olmanın köküyle ilgilidir ve adalet düşüncesi tam olarak ‘ev’den başlar.'' Yağız Gönüler, Ömer Erdem'in 'Ev Meselesi' başlıklı yazısını alıntıladı.
14/02/2017 10:00
İzlenme: 2970
Evimiz Çalınmıştır Buradan Başlayalım
Alıntı
Mahmud Bedrettin Yazır'ın iki adet daktilo edilmiş vaazına ulaştık. Bunlara üst başlık olarak "Mev'izalarım" başlığı seçilmiş. Mahmut Bedrettin'e ait bu iki yazıyı Dünya Bizim olarak yayınlayalım istedik. Vefatından kısa bu süre önce 1952'nin Ramazan ayında (Mayıs-Haziran) verdiği bu vaazlardan ikincisini istifadenize sunuyoruz.
03/02/2017 08:00
İzlenme: 1175
M Bedrettin Yazır Anlatıyor Hakiki Takva ve Kerem
Alıntı
Mahmud Bedrettin Yazır'ın iki adet daktilo edilmiş vaazına ulaştık. Bunlara üst başlık olarak "Mev'izalarım" başlığı seçilmiş. Mahmut Bedrettin'e ait bu iki yazıyı Dünya Bizim olarak yayınlayalım istedik. Vefatından kısa bu süre önce 1952'nin Ramazan ayında (Mayıs-Haziran) verdiği bu vaazlardan ikincisini istifadenize sunuyoruz.
03/02/2017 07:56
İzlenme: 294
M Bedrettin Yazır Anlatıyor Hakiki Takva ve Kerem
Alıntı
Mahmud Bedrettin Yazır'ın iki adet daktilo edilmiş vaazına ulaştık. Bunlara üst başlık olarak "Mev'izalarım" başlığı seçilmiş. Mahmut Bedrettin'e ait bu iki yazıyı Dünya Bizim olarak yayınlayalım istedik. Vefatından kısa bu süre önce 1952'nin Ramazan ayında (Mayıs-Haziran) verdiği bu vaazlardan ilkini istifadenize sunuyoruz.
26/01/2017 13:00
İzlenme: 2528
M Bedrettin Yazır Anlatıyor Vaaz Nedir Vaaz Dinlemek Ne Demektir
Alıntı
Şefik Can merhumun vefat yıldönümünde, H. Nur Artıran’ın 2013’te düzenlenen bir sempozyumda sunduğu tebliği özet olarak alıntılıyoruz.
23/01/2017 08:00
İzlenme: 1988
Sertar k Mesnev h n Şefik Can Dede nin Mesnev
Alıntı
Cumhuriyet döneminin önemli İslam hukuçularından Ali Himmet Berki, 1969 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisinde yayınlamış olduğu 'İslam’da Kaza Tarihi' başlıklı bir makalesinde, 'Hâkimde Bulunması Lazım Gelen Vasıflar' başlığı ile Hz. Ömer’in Basra kadısı Ebu Musa el Eş'ari’ye yazdığı, hâkimlik esaslarına dair mektubunu aktarıyor ve şerh ediyor. O yazıyı alıntılıyoruz.
06/01/2017 14:00
İzlenme: 6067
H kimde Bulunması Lazım Gelen Vasıflar
Alıntı
Kütüphanesini İstanbul Üniversitesi'ne bağışlayan, fakat bu bağışın tahakkukunu vefatından sonraya erteleyen İbnülemin Mahmud Kemal Bey; A. Süheyl Ünver'in benzer nitelikteki bağışını kuvveden fiile çıkarmasına epey öfkelenmiş. Bu öfkeden ve neticesinde kaleme alınan manzumeden, Uğur Derman'ın bir yazısıyla haberdar oluyoruz. Derman Hocanın o yazısını alıntılıyoruz.
23/12/2016 13:00
İzlenme: 4208
İbnülemin Mahmud Kemal Bey in Manzum Öfkesi
Alıntı
Bazı yazılar vardır ki üzerinden yıllar geçse de yeniden okundukça bambaşka tefekkür sahalarına kapı açabiliyor. İsmet Özel'in ''La İlâhe'nin ‘La’sı'' başlıklı yazısı, işte böyle bir yazı. Yağız Gönüler alıntıladı.
17/12/2016 13:00
İzlenme: 8809
İsmet Özel La İl he'nin La sı
Alıntı
''Akabe Kitabevi alışılmış bir işyeri, bir kitabevi değildi. Akabe daha çok bir kültür merkezi, bir tanışma, sohbet ve paylaşım mekânı olarak işliyordu.'' N. Ahmet Özalp'in, 1976 yılında Ankara'da açılan Akabe Kitabevi’ne dair hatıralarını paylaştığı yazıyı alıntılıyoruz.
14/12/2016 13:00
İzlenme: 3066
Zafer Çarşısı nda Bir Darü l Eman Akabe Kitabevi
Alıntı
''Başından omuzlarına kadar inen beyaz örtüsü, bembeyaz cellabiyesi ve hepsinden daha aydınlık yüzü. İnsanı olduğu yere çivileyen bir hüznü vardı Şeyh'in. İlk gördüğüm an, ben bu yüze inanmıştım.'' Sancaktar dergisinin tanıtım sayısında Samet Doğan'ın kaleme aldığı ''Şam'da Bir Fatiha Macerası''nı alıntılıyoruz.
12/12/2016 10:00
İzlenme: 6509
Samet Doğan ''Şam'da Bir Fatiha Macerası''
Alıntı
Savaş Ş. Barkçin’in, ‘Kalbin Aklı: Medeniyet Üzerine Yazılar’ adlı kitabında yer alan 'Kayıp Aranıyor' başlıklı yazısını, ahlak meselesinin çokça konuşulduğu bu dönemde, önemine binaen alıntılıyoruz.
10/12/2016 13:00
İzlenme: 4271
Asıl Kaybettiğimiz Madd Güç Değil Ahl ktır
Alıntı
''Şimdiye kadar kimseden yardım görmedim, birçok yazarlardan da zarar görmüşümdür. Geniş yayın hayatımda her on senede bir Anadolu kitapçılarında kalan 25-30 bin lira civarındaki alacağımın üzerine sünger çekerim.'' Cağaloğlu’ndaki ilk Müslüman kitapçı Hacı Kasım Efendi’nin oğlu Hüseyin Tutya ile, 1972 yılında yapılan bir röportajı alıntılıyoruz.
05/12/2016 13:00
İzlenme: 1803
110 Yıllık Bir Yayıncının Gözünden 1972 de Yayın Dünyası
Alıntı