, 24 Şubat 2017
Alıntı

Mahmud Bedrettin Yazır'ın iki adet daktilo edilmiş vaazına ulaştık. Bunlara üst başlık olarak "Mev'izalarım" başlığı seçilmiş. Mahmut Bedrettin'e ait bu iki yazıyı Dünya Bizim olarak yayınlayalım istedik. Vefatından kısa bu süre önce 1952'nin Ramazan ayında (Mayıs-Haziran) verdiği bu vaazlardan ikincisini istifadenize sunuyoruz.
03/02/2017 08:00
İzlenme: 1032
M Bedrettin Yazır Anlatıyor Hakiki Takva ve Kerem
Alıntı
Mahmud Bedrettin Yazır'ın iki adet daktilo edilmiş vaazına ulaştık. Bunlara üst başlık olarak "Mev'izalarım" başlığı seçilmiş. Mahmut Bedrettin'e ait bu iki yazıyı Dünya Bizim olarak yayınlayalım istedik. Vefatından kısa bu süre önce 1952'nin Ramazan ayında (Mayıs-Haziran) verdiği bu vaazlardan ikincisini istifadenize sunuyoruz.
03/02/2017 07:56
İzlenme: 230
M Bedrettin Yazır Anlatıyor Hakiki Takva ve Kerem
Alıntı
Mahmud Bedrettin Yazır'ın iki adet daktilo edilmiş vaazına ulaştık. Bunlara üst başlık olarak "Mev'izalarım" başlığı seçilmiş. Mahmut Bedrettin'e ait bu iki yazıyı Dünya Bizim olarak yayınlayalım istedik. Vefatından kısa bu süre önce 1952'nin Ramazan ayında (Mayıs-Haziran) verdiği bu vaazlardan ilkini istifadenize sunuyoruz.
26/01/2017 13:00
İzlenme: 1989
M Bedrettin Yazır Anlatıyor Vaaz Nedir Vaaz Dinlemek Ne Demektir
Alıntı
Şefik Can merhumun vefat yıldönümünde, H. Nur Artıran’ın 2013’te düzenlenen bir sempozyumda sunduğu tebliği özet olarak alıntılıyoruz.
23/01/2017 08:00
İzlenme: 1811
Sertar k Mesnev h n Şefik Can Dede nin Mesnev
Alıntı
ÖNEMLİ ADAMLAR
Cumhuriyet döneminin önemli İslam hukuçularından Ali Himmet Berki, 1969 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisinde yayınlamış olduğu 'İslam’da Kaza Tarihi' başlıklı bir makalesinde, 'Hâkimde Bulunması Lazım Gelen Vasıflar' başlığı ile Hz. Ömer’in Basra kadısı Ebu Musa el Eş'ari’ye yazdığı, hâkimlik esaslarına dair mektubunu aktarıyor ve şerh ediyor. O yazıyı alıntılıyoruz.
06/01/2017 14:00
İzlenme: 5909
H kimde Bulunması Lazım Gelen Vasıflar
Alıntı
Kütüphanesini İstanbul Üniversitesi'ne bağışlayan, fakat bu bağışın tahakkukunu vefatından sonraya erteleyen İbnülemin Mahmud Kemal Bey; A. Süheyl Ünver'in benzer nitelikteki bağışını kuvveden fiile çıkarmasına epey öfkelenmiş. Bu öfkeden ve neticesinde kaleme alınan manzumeden, Uğur Derman'ın bir yazısıyla haberdar oluyoruz. Derman Hocanın o yazısını alıntılıyoruz.
23/12/2016 13:00
İzlenme: 3915
İbnülemin Mahmud Kemal Bey in Manzum Öfkesi
Alıntı
Bazı yazılar vardır ki üzerinden yıllar geçse de yeniden okundukça bambaşka tefekkür sahalarına kapı açabiliyor. İsmet Özel'in ''La İlâhe'nin ‘La’sı'' başlıklı yazısı, işte böyle bir yazı. Yağız Gönüler alıntıladı.
17/12/2016 13:00
İzlenme: 8573
İsmet Özel La İl he'nin La sı
Alıntı
''Akabe Kitabevi alışılmış bir işyeri, bir kitabevi değildi. Akabe daha çok bir kültür merkezi, bir tanışma, sohbet ve paylaşım mekânı olarak işliyordu.'' N. Ahmet Özalp'in, 1976 yılında Ankara'da açılan Akabe Kitabevi’ne dair hatıralarını paylaştığı yazıyı alıntılıyoruz.
14/12/2016 13:00
İzlenme: 2938
Zafer Çarşısı nda Bir Darü l Eman Akabe Kitabevi
Alıntı
''Başından omuzlarına kadar inen beyaz örtüsü, bembeyaz cellabiyesi ve hepsinden daha aydınlık yüzü. İnsanı olduğu yere çivileyen bir hüznü vardı Şeyh'in. İlk gördüğüm an, ben bu yüze inanmıştım.'' Sancaktar dergisinin tanıtım sayısında Samet Doğan'ın kaleme aldığı ''Şam'da Bir Fatiha Macerası''nı alıntılıyoruz.
12/12/2016 10:00
İzlenme: 6218
Samet Doğan ''Şam'da Bir Fatiha Macerası''
Alıntı
Savaş Ş. Barkçin’in, ‘Kalbin Aklı: Medeniyet Üzerine Yazılar’ adlı kitabında yer alan 'Kayıp Aranıyor' başlıklı yazısını, ahlak meselesinin çokça konuşulduğu bu dönemde, önemine binaen alıntılıyoruz.
10/12/2016 13:00
İzlenme: 4122
Asıl Kaybettiğimiz Madd Güç Değil Ahl ktır
Alıntı
''Şimdiye kadar kimseden yardım görmedim, birçok yazarlardan da zarar görmüşümdür. Geniş yayın hayatımda her on senede bir Anadolu kitapçılarında kalan 25-30 bin lira civarındaki alacağımın üzerine sünger çekerim.'' Cağaloğlu’ndaki ilk Müslüman kitapçı Hacı Kasım Efendi’nin oğlu Hüseyin Tutya ile, 1972 yılında yapılan bir röportajı alıntılıyoruz.
05/12/2016 13:00
İzlenme: 1691
110 Yıllık Bir Yayıncının Gözünden 1972 de Yayın Dünyası
Alıntı
İlim Yayma Cemiyeti’nin 1951’deki 68 kurucusundan biri olan Ömer Lütfi Take ile İlim Yayma Vakfı dergisinde yayınlanan bir röportajı, önemine binaen alıntılıyoruz.
30/11/2016 08:00
İzlenme: 9389
İlim Yayma'nın İlk Kıvılcımını Atan Abdülaziz Bekkine idi
Alıntı
Vedat Aydın'ın, Eylül 2009'da kendi blogunda (ve ardından başka sitelerde de) yayınlanan "İslam Yerinde Duruyor, Savrulan Biziz" başlıklı yazısını alıntılıyoruz.
26/11/2016 11:03
İzlenme: 800
Vedat Aydın 'İslam Yerinde Duruyor Savrulan Biziz'
Alıntı
''Hayâl dünyaları video oyunlarıyla, televizyon ekranından üzerlerine fışkıran şiddetle ve kapitalizmin bu hayâsız saldırısıyla târümâr olan çocuklar bu muhasaradan nasıl etkilenir? Çalışmalar saldırgan reklâmcılığın çocuğun iç dünyasında izler bıraktığını gösteriyor.'' Yağız Gönüler, Kemal Sayar'ın 'Reklamlar, Çocuklar ve Oyuncaklar' başlıklı makalesini alıntıladı.
17/11/2016 12:00
İzlenme: 3781
Kapitalizmin Militan Dili Reklamcılık Çocukluğu İstil Ediyor
Alıntı
İstanbul’da mezar yeri mi bitti de Zincirlikuyu Mezarlığı açıldı? Atatürk’ün en yakın adamlarından Falih Rıfkı Atay, İstanbul’un neden yeni bir mezarlığa ihtiyacı olduğunu 1921 yılında 'Yeni Nesiller İçin Bir Mezarlık' yazısıyla açıklıyor.
13/11/2016 10:00
İzlenme: 3656
Bizim Nesillerimiz O Mezarlıklara Layık Değil
Alıntı
Ali İhsan Yurd, uzun süre Sönmez Neşriyat'ın idaresinde bulunsa da, kendi dilinden ve kaleminden pek fazla eser göremediğimiz bir isim. İLEM'in hizmete açtığı İslamcı Dergiler Projesi (İDP) sitesi vasıtasıyla kendisinin 1978 yılında Milli Gençlik dergisine verdiği bir mülakata rastladık. M. Murtaza Özeren, Ali İhsan Yurd ile yapılmış nadir röportajlardan bir tanesi olması sebebiyle, önemine binaen bu röportajı alıntılıyor.
08/11/2016 14:00
İzlenme: 2598
Yıl 1978 Milli Gençlik Dergisi Sordu Ali İhsan Yurd Cevapladı
Alıntı
1982’de ilk sayısı çıkan Lale Mecmuası, ilk sayısında okuyucularına Mehmed Akif’in Asr Suresinin tefsirini, bir ek olarak vermiş. Biz de Akif’in bu kıymetli tefsirini alıntılıyoruz.
04/11/2016 14:00
İzlenme: 44177
İşte Mehmed Akif'in Asr Suresi Tefsiri
Alıntı
1993 yılında İslâm Mecmuası’nda Mustafa Kutlu ile 'gelenek' merkezli bir edebiyat söyleşisi yapılmış. Yavuz Ertürk, denemeleri ve hikâyeleri hepimizin malumu olan Mustafa Kutlu’nun söyleşilerini de iki kapak arasında görme dileğiyle bu söyleşiyi alıntılıyor.
29/10/2016 13:00
İzlenme: 3218
Yıl 1993 İslam Mecmuası Sordu Mustafa Kutlu Cevapladı
Alıntı
Ülkemizdeki eğitim sistemi üzerine bir türlü soluk aldıran, öğrenciyi yarış atından farklı kılacak bir proje geliştirilemedi. Oysa bundan 50 küsur sene evvel merhum Nurettin Topçu, o kıymetli 'Türkiye’nin Maarif Dâvası' kitabındaki 'Beklenen Gençlik' bölümünde, hem gençliğe yol göstermiş hem de hocalara nelerin üzerinde hususiyetle durmaları gerektiğini söylemişti. Yağız Gönüler alıntıladı.
24/10/2016 11:00
İzlenme: 9416
Felsefeden Sanata Ahl ka Dine Yükselmemiz L zımdır
Alıntı