, 27 Mayıs 2016
Arif Nihat ı anlatmaya bayrak yeter mi

Arif Nihat Asya

8459

Arif Nihat’ı anlatmaya bayrak yeter mi?

Arif Nihat Asya’yı anlatmak için bir şiiri rehber olarak almak, şairin kurduğu her cümleye haksızlık olur.

İlgili Yazılar
Ya Rabbi Türkiye nin Neşesini ve Kudretini Geri Ver
Ya Rabbi, Türkiye’nin Neşesini ve Kudretini Geri Ver!

Azerbaycan’ın büyük şairi Bahtiyar Vahapzade’nin üzerinde durulması gereken değerli bir kitabı 'Ömürden Sayfalar'. Kitapta şairin aile kavramı, vatan sevgisi, dilin önemi, sosyal doku, edebiyat düşüncesi gibi konulara dair incelikli görüşlerini buluyoruz. Agah Kaya yazdı.
26/05/2016 11:11
Yeryüzünde Bu Çarşının Bir Benzeri Daha Yoktu
Yeryüzünde Bu Çarşının Bir Benzeri Daha Yoktu

Ahmed Güner Sayar, ‘Sahhaf Raif Yelkenci’ adını verdiği çalışmasında sahhaf esnafını eski ama eskimeyen kültürle hemhâl olmuş, yazma kitaptan anlayan birer Osmanlı aydını olarak değerlendiriyor. Muaz Ergü yazdı.
25/05/2016 14:02
Çok Çiçekli Senfoni'nin yazarı idi Özkan Yalçın
Çok Çiçekli Senfoni'nin yazarı idi Özkan Yalçın

Özkan Yalçın, bu toprağın şarkılarını göğertenler zümresinden idi. Mehmet Akif Ersoy’un adam olanı utandıran o 'Sessiz yaşadım, kim, beni nerden bilecektir?' mısraında anlattığı tıkırtısız bir hayatı dokudu. Reşit Güngör Kalkan yazdı.
25/03/2016 08:08
Fuad Köprülü'nün takdir ettiği bir talebe idi
Fuad Köprülü'nün takdir ettiği bir talebe idi

Osman Turan, ülkemizde Selçuklu tarihi denince akla gelen büyük isimlerin başında gelen bir ilim ve fikir adamımız... Metin Uygun yazdı.
17/01/2016 12:12
Tarihiyle içli dışlı bir şahsiyetti Ziya Nur Aksun
Tarihiyle içli dışlı bir şahsiyetti Ziya Nur Aksun

Tarih, geleceği inşa etme faaliyetidir aynı zamanda. Bu inşa ruhsuz, yabancı, oryantalist bir bakışla gerçekleştirilemez. Onun içinde olmak ve hissetmek gerekir. Ziya Nur Aksun böyle bir tarihçiydi. Muaz Ergü yazdı.
06/09/2015 15:03
Bir şiirden etkilenmeden mi yaşayıp gideceksin
Bir şiirden etkilenmeden mi yaşayıp gideceksin?

Merhum Emir Kalkan, 'okumazlar' dediği kesimin artık kilimlerin nakışından, notaların akışından, gönlün sızısından, sözün büyüsünden, acının resminden, şiirin rüzgârından etkilenmelerini istiyordu. Fatih Pala yazdı.
01/08/2015 12:12

 

Arif Nihat Asya, edebiyat öğretmeni şairlerimizdendir. Edebiyatımızın meşhur şairlerinden edebiyatçı olanına rastlamak güçtür. Usta şair dediğimiz isimlerin nerdeyse hiçbiri edebiyat mezunu değildir. Bunların yanında Arif Nihat Asya, edebiyat öğretmenliği mezunu ve bu mesleği yürüten bir şair olarak eserlerini vermiş bir edebiyat adamıdır. Hatta mesleğine o kadar bağlıdır ki, bir dönem milletvekilliği yaptıktan sonra tekrar öğretmenliğe dönmüştür.

Son dönem şiirlerinde mistik konulara da yönelmiş

Arif Nihat Asya’nın “Bayrak Şairi” olarak anılmasına sebep olan ve bayrak dendiğinde akla ilk gelen şiir olan “Bayrak” şiiri, elbette bu konuda yazılmış en iyi şiirlerin başında gelir. Fakat şairi tek şiire hapsetmek onun dillere destan birçok şiirine karşı büyük haksızlık olacaktır. Rubaileri, gazelleri onun şiir dünyasını en yi yansıtan eserleridir. Bunların yanında çağdaş naat diyebileceğimiz mükemmel şiiri “Naat”, mehter marşı formunda Yıldırım Gürses’in bestelediği “Fetih Marşı”, “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” şiiri şairin billur su gibi çağlayan şiirlerinden birkaçıdır.Arif Nihat Asya

Bayrak ve vatan konularını ağırlıklı olarak kullanan şair, bunların yanında son dönem şiirlerinde mistik konulara da yönelmiştir. Dualar ve Aminler, bu dönemin eserlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

Arif Nihat Asya, belki de edebiyat öğretmeni olmasının avantajı ile şiirinde birçok farklı vezin ve kalıp kullanmıştır. İlk şiirlerini aruzla yazmış, sonra rubailer, gazeller kaleme almış, hece veznini de ustalıkla kullanmıştır. Şiire aruzla başlaması da bir tesadüf değildir aslında. Çünkü edebiyat okuyan ve aruzun gizemli dünyasına giren şiir tutkunu her edebiyat öğrencisi, bir dönem deneme mahiyetinde de olsa aruzlu şiirler yazmıştır.

Kuru milliyetçilikten uzak

Arif Nihat Asya, kuru milliyetçilikten uzak, hamasi nutuklar atmayı sevmeyen, diline aşık, vatanını seven bir şairdir. Bilinçlidir, sözünü budaktan sakınmaz. Söz doğruysa mutlaka söylenmelidir. “Başörtüsü” şiirinde bu yürekli çıkışını herkesin yüzüne haykırır. “Dediniz: “Çıkacak başınızdan / Başörtünüz! /  Alın -öyleyse- onunla / Yüzünüzü örtünüz!”

Arif Nihat Asya, Aramak ve SöylememekVatanını sever ama dinine bağlı bir vatanın hasretindedir. Vatan sevgisinin anlam kazanması ancak imanla mümkün olacaktır.  “Dua” şiirinin sonunda “Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, / Müslümansız bırakma Allah'ım!” diyerek bizi asıl biz yapanın imana sarılmak olduğunu dua ile dile getirmiştir.

Arif Nihat Asya, kendinden önceki milliyetçi şairlerin ( Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul) izinden gitmemiş, milliyetçiliği kendine kalkan yapmamış, imanlı bir duruşu, köklerine bağlı bir sadakati rehber edinmiş, bu çizgede yazdıklarıyla kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Bugün onun adıyla birlikte anılan “Bayrak” şiirini şair, Hatay’ın Türkiye’ye bağlanma törenlerinde bir öğrencisinin okuması için bir gecede yazmıştır. Onun şairliğinin gücünü anlamak için şiirlerine derinlemesine bakmak yeterlidir. Söz ustası, mesleğine bağlı, vatanını seven bir edebiyat adamı olan ve 5 Ocak 1975’te vefat eden Arif Nihat Asya’nın sözleri memleket kadar bizden ve içtendir; okundukça tazelenen şiirleriyle her dem yenilenmektedir.

 

Mustafa Uçurum yazdı

Yorum
"Bayrak şairi" onu ihata edemez !.. 2
Cuma Öztürk
... Nâmık Kemâl’e vatan şairi demek artık devirle sınırlı bir hükme dönüşmüştür. Çünkü vatan mefhumunu mücerret bir kavram olmaktan çıkarıp aslî manasına kavuşturan Arif Nihat Asya, günümüzde Türkçenin vatan şairidir… Meraklısı Ersin Özarslan'ın Şiirden Coğrafyaya: Arif Nihat Asya'nın Şiirinde Mekân Endişesi adlı kitabına bakabilir. Arif Nihat Asya "baayrak şairi" değil «Vatan Şairi» dir!... Selam ile
13/01/2013, 14:21
Bayrak şairi onu ihata edemez!...1
Cuma Öztürk
Arif Nihat Asya Türklüğün vatan kâinatını bütün cepheleri ve bütün çehreleriyle kucaklayıp değerlendiren nadir sanatkârlarımızdan biridir. Vatan güzellikleri karşısında onun aşk derecesindeki hassasiyet seviyesine ulaşan çok az şair vardır. Bayrak şairi diye anılması, hakkı teslimden uzak ve kolaycı bir nitelemedir. Nâmık Kemâl’e vatan şairi demek artık devirle sınırlı bir hükme dönüşmüştür. Çünkü vatan mefhumunu mücerret bir kavram olmaktan çıkarıp aslî manasına kavuşturan Arif Nihat Asya, günü
13/01/2013, 14:16

İlgili Konular