, 24 Mayıs 2018
Ölü gönülleri kim ihya eder

4083

Ölü gönülleri kim ihya eder?

Erzurumlu Emrah'tan güzel bir şiir ç-alıntılıyoruz..

Derviş
 
İksir-i azamdır nutk-i ehlullah
Yek nazarda hâki kimya ederler
Hakk'ın esrarından olanlar âgâh
Velâkin sûrette ihfâ ederler.

Hakaretle bakma dervişanlara
Köhne abâ giymiş ârifanlara
'Vârisü'l enbiyâ' deniş anlara
Mürde gönülleri ihyâ ederler

Emrahım cehdeyle kâli hâl eyle
Kâl ehli olandan infisâl eyle
Erenleri bul da imtisal eyle
Seni de vâsıl-ı Mevlâ ederler.

 

Aşık Erzurumlu EmrahCüneyt Çelik itina ile Cahit Çollak'tan ç-alıntıladı