, 25 Kasım 2017
Ercüment Özkan'ın gözünün nuru idi

11049

Ercüment Özkan'ın gözünün nuru idi!

İktibas dergisi gazete dergilerden alıntılarla yayın hayatını sürdüren bir dergi. Dergide bir alıntı dergisinde olmayacak yazılar da yer alıyor...

İlgili Yazılar
Kasım 2017 Dergilerine Genel Bir Bakış-2
Kasım 2017 Dergilerine Genel Bir Bakış-2

Edebiyat Ortamı, Temmuz, Dil ve Edebiyat, Mahalle Mektebi dergilerinin Kasım 2017 tarihli sayıları hakkında Mustafa Uçurum yazdı.
24/11/2017 11:11
Genç Birikim dergisinin 220 sayısı çıktı
Genç Birikim dergisinin 220. sayısı çıktı

Genç Birikim dergisinin Kasım 2017 tarihli 220. sayısı çıktı.
21/11/2017 15:03
1936 Yılından Yayıncılık Üzerine Söyleşiler 'İbrahim Hilmi Meşihat Yasak Ediyor
1936 Yılından Yayıncılık Üzerine Söyleşiler: 'İbrahim Hilmi: Meşihat Yasak Ediyor!'

Kitap ve Kitapçılık, 1936 yılında Hakkı Tarık Us ve Ahmet Refik Sevengil yönetiminde 15 günde bir çıkan bir dergi imiş. Almanca, Fransızca ve İngilizce yeni çıkan kitapların tanıtımları ve incelemelerinin yanında dönemin kitapçıları ve kitapseverleri ile yapılan röportajlar da oldukça kıymetli. O döneme tanıklık eden söyleşilerden biri de Ankara Caddesinin en eski Türk kitapçısı Tüccarzade İbrahim Hilmi [Çığıraçan] ile yapılmış. M. Murtaza Özeren bu röportajı alıntılıyor.
13/11/2017 12:12
Kasım 2017 Dergilerine Genel Bir Bakış-1
Kasım 2017 Dergilerine Genel Bir Bakış-1

Ayasofya, Şiar, Yolcu, Şehir ve Kültür dergilerinin Kasım sayıları hakkında Mustafa Uçurum yazdı.
12/11/2017 08:08
Hayal Perdesi dergisinin 61 sayısı çıktı
Hayal Perdesi dergisinin 61. sayısı çıktı

Hayal Perdesi sinema dergisinin Kasım-Aralık 2017 tarihli 61. sayısı çıktı.
07/11/2017 16:04
Din ve Hayat dergisinden 'İbnü l Vakt' dosyası
Din ve Hayat dergisinden 'İbnü’l Vakt' dosyası

Din ve Hayat dergisinin “İbnü’l Vakt” konulu 29. sayısı yayımlandı.
06/11/2017 12:12

 

Anadolu’nun taşra denebilecek bölgelerine İslamcı dergiler ya gecikmeli gelirdi ya da hiç gelmezdi doksanlı yıllarda. Doksanlı yıllar dediğim benim açımdan 1993 ile 2000 yılları arasıdır. Bu durum için istisna sayılabilecek birkaç dergi vardı fakat genel olarak gecikmeli geliyordu.

Dergiler kitapevlerinin raflarına girdiğinde veya çay ocaklarında masa üstlerinde yerini aldığında aradığımız hazineyi bulmuş gibi heyecanlanıp seviniyorduk. Şimdilerde abone olduğumuz dergiler kapımıza geldiğinden olacak, aynı heyecan ve sevinç kalmadı. Kitapevlerimiz ve çay ocaklarımız olmadığından da olabilir.İktibas dergisi

İktibas dergisi 1981’de yayın hayatına başlamış bir dergi. Benim dergi ile tanışmam 1994’e tekabül ediyor. 1987 ile 1989 yılları arasında yayına ara verdiğini sonradan duymuştum. Tasavvuf ve demokrasi ile ilgili sert yazıları içinde barındıran dergi sürekli gündem oluşturmaya matuf bir çizgide hâlâ yayın hayatına devam etmekte. Tevhid algısını söylemden hayatın içine çekmeye çalışan yazılar özellikle dikkat çekiyor. İktibas edilen yazıların genel olarak gelişen dünyada meydana gelen siyasal ve sosyal gelişmeler olması gözden kaçmıyor. Sosyal ve siyasal gelişmelerin İslamcı düşünce ile ele alınıp analiz edilmesi derginin genel özelliği olarak ifade edilebilir.

Ümmet olma algısı, ekol, cemaat, tarikat mensubiyetinden önce gelmeli

Belli cemaatlerin kendilerine ait dergileri ağırlıkta idi o günlerde (Bugün de pek değişen bir şey yok aslında). O dergiler içinde bir dergi vardı ki herhangi bir cemaatin sesi durumunda değildi. Kurucusu ve başyazarı Ercüment Özkan, derginin adı İktibas, çizgisi Kur’an merkezli İslam algısı. Selam ile başlayan yazılar en fazla dikkatimi çeken yazılar olarak düşünce dünyamın gelişmesine büyük katkılarda bulundu/bulunuyor. Özellikle röportajlar ve çeviri yazılarda ele alınan konular günlerce, haftalarca Müslümanlar arasında münazara ve tartışma konusu oluyordu. (Bugün bulunduğum yerde pek okuyucusu olmadığından aynı durum devam etmiyor; o sebepten dolayı geçmiş zaman kipi kullandım.)

İktibas okuyucusunun en önemli özelliklerinden biri de birey olarak Müslüman kimliği temsil ve yayma kabiliyetine sahip olmasıdır. Aslında bir noktada derginin ilk zamanlardan şimdiye kadar vermek istediği mesajlardan biri de budur. Bu yönü ile bir kısım yanlış anlamalar veya savrulmalara da şahit olabiliyoruz. Misalen, cemaatlerin ve tarikatların yeni nesil üzerindeki afyonlaştırıcı etkisinin önüne geçilmesinde İktibas’ın büyük bir payı olduğu cümlesini sık sık duyarız. Aslında burada okuyucu algısının verilen mesajı aşması durumu söz konusudur. İktibas genel olarak cemaat ve tarikatlardaki yanlışlıklara atıf yaparak bunların düzeltilmesine temas etmeye çalışır. Ümmet olma algısının ekol, cemaat, tarikat mensubiyetinden önce olması gerektiği bilincini vermeye çalışır. Bu yönü ile ele aldığımızda okuyucu kitlesinin büyük çoğunluğunun nihayetinde bir cemaat ya da ekole tâbi olduğu gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda tespitin haklılığı ortaya çıkacaktır.

Ercüment ÖzkanOkumanın, düşünmenin ve akletmenin bir anlamda Müslümanlar üzerine farz olduğu vurgusunu hemen ilk günden bugüne kadar her sayısında ele alan dergi, Kur’an merkezli düşünme sistematiğini oluşturmaya çalışıyor. “Kur’an merkezli” vurgusunu sürekli ön planda tutması hasebi ile arada yanlış anlamalar ve itirazlar olabilmekte İktibas’a. Fikrî bir disiplin olarak genel çizgisi ve Ercüment Özkan’ın fikirleri ön yargısız ele alındığında aslında bir kısım itirazların haklılık payı olduğunu ifade etmek ile birlikte bu durumu en iyi “O kadarı kadı kızında da olur” deyimi ile izah edebiliriz.

İktibas, bir anlamda yakın tarih ansiklopedisi

Derginin muhteviyatının zenginliğine de dikkat çekmek gerekiyor. Her ay bir kavram ile ilgili dolu dolu yazıların neşredilmesi, ümmet coğrafyasının farklı beldelerindeki entelektüel ve alim şahsiyetlerin yazılarının çevrilmesi, farklı kesim ve kurumların önde gelen şahısları ile yapılan röportajlar, dünyadan haberler ve onlarca makale derginin kalitesini fark etmek için yetiyor. İktibas gerçekten iktibas işini iyi yapan bir dergi. Farklı çizgilerde farklı konuların ve farklı kişilerin yazılarını belli bir disiplin içinde iktibas ediyor.İktibas dergisi

Doksanlı yıllarda ele aldığı konular ve ortaya koyduğu öngörüleri gözümün önüne getiriyorum da o günden bugün “Arap baharı” adı verilen gelişmelere işaret eden yazı ve yorumlar, ılımlı ya da “Amerika İslam’ı” adı verilen çalışmaların “yeşil kuşak” kavramı üzerinden ele alınması, Türkiye’deki siyasal gelişmelerin izlediği yol ve yol kazaları ile ilgili öngörüler insanı şaşırtacak derecede dikkat çekiyor.

Yaklaşık otuz yıldır yayın hayatına devam eden İktibas, bir anlamda yakın tarih ansiklopedisi olarak tanımlanabilir. Toplumun ve İslamcı camianın hafızası hükmünde olmaya gayret gösteren bir çalışmadır. İktibas’ın bugün çok fazla gündem olmaması ya da yeni nesil tarafından bilinmemesinin ana sebeplerinden biri kullandığı dil ve oluşturmaya çalıştığı fikrî disiplindir. Ercüment Özkan’ın rahmete kavuşmasından sonra derginin kapandığını düşünen Müslümanların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur.

32 yıl önce başladığı yayın hayatına Ekim 2012 sayısı ile 406. adımı atan İktibas dergisi değişmeyen çizgisi ve fikirleri ile yayın hayatına devam etmekte. Atasoy Müftüoğlu, Mehmet Durmuş ve Şükrü Hüseyinoğlu gibi kalemler İktibas’ın son sayılarında yazıları olan şahsiyetlerden birkaçı.

 

Ferhat Özbadem yazdı

Yorum
Ercüment bey
Muhsin KESKİN
Ercüment bey, mert, dobra,cesur, dürüst ve muhlis nadide müslümanlardandı. Allah rahmet etsin.
17/03/2013, 03:09
İktibas Dergisi
ersin ertuğrul
"Dergi" olabilmeyi başarmış her dergi, "fikrin" HÜR kalesidir... (İktibas: 32 Yıldır Fikir Veriyor...) Dergiyle irtibat için : Tuna Cad. No: 14/3 06420 Kızılay/ANKARA Tel: 0312.435 37 60 - Fax: 0312.435 37 61 - Cep: 0532.763 79 89 mail: [email protected] İktibas Dergisi Abone Ücreti: 2012 Yılı (397. ila 408. sayılar) Yıllık Abone Ücreti: 60 TL. Öğrenci Abone Ücreti: 40 TL. Yurtdışı Abone Ücreti: 45 Euro Selam ile...
06/11/2012, 13:38
Erisim
Fikri
Selamlar, Iktibas dergisini nerede bulabilecegimi soyleyebilecek var midir acaba? Simdiden Allah razi olsun.
31/10/2012, 12:47