, 24 Mayıs 2016
Horhor semtine Fatih çeşme yaptırmış

Horhor Çeşmesi

26520

Horhor semtine Fatih çeşme yaptırmış

İstanbul gezilerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kez Fatih’in Horhor semtindeyiz.

İlgili Yazılar
Fatih'in ortasında saklı bir huzur menbaı
Fatih'in ortasında saklı bir huzur menbaı

Bıçakçı Alaaddin (Sofular) Camii, Şeyh Alâeddin Mescidi veya Alâeddin Mescidi ve Tekkesi olarak da biliniyor. Nidayi Sevim, Fatih'teki bu güzel camiyi yazdı.
27/03/2015 12:12
Tarihi medreseler asıl böyle yaşatılır
Tarihi medreseler asıl böyle yaşatılır

Fatih'te bulunan Gazanfer Ağa Medresesi, bugün yapılış amacına uygun hizmetler için kullanıyor. Mustafa Kesici, bu tarihî meknaın dünü ve bugünü hakkında yazdı..
31/05/2014 14:02
Fatih'te tefekkür için gizli ve uygun bir vaha
Fatih'te tefekkür için gizli ve uygun bir vaha

Fatih'in Atikali semtinde Kokulu Bahar Sokağı’nda çeşmesiyle, kabirleriyle, onlarca çeşit çiçeği ve ağacıyla adeta küçük bir botanik bahçesini andıran bir tekke Şeyh Hamza Tekkesi... Sadullah Yıldız yazdı..
31/03/2014 16:04
Selatin camiler gibi mükellef ve mükemmel
Selatin camiler gibi mükellef ve mükemmel

Zaman zaman ağzımızdan kaçırıyoruz İstanbul’da görmediğimiz yer kalmadı diye. Heyhat... Meğer daha İstanbul’un 'i'sini bile görmemişiz. Nidayi Sevim, Fatih'teki Nişancı Mehmet Paşa Camii'ne dair yazdı..
25/04/2014 14:02
Fatih'te gözden uzak ne çok tekke cami var
Fatih'te gözden uzak ne çok tekke, cami var

Fatih'in Fener semtinde Kırmızı Mektep'i geçtikten sonra sağa döndüğümüzde bu yol bizi iki tekke ve bir mescidin buluştuğu bir mekana götürecek. Ortada, meydan hüviyetinde şirin bir boşluk... Ömer Faruk Deliktaş yazdı..
22/04/2014 14:02
Bu şehrin adama ne yapacağı hiç belli olmaz
Bu şehrin adama ne yapacağı hiç belli olmaz!

Geçenlerde yolum İ.Ü. Yabancı Diller Fakültesi’ne düştü. İşimi bitirdikten sonra fakülteden çıkıp yola koyuldum ki, yan taraftaki tarihî yapıyı fark ettim. Uzun zamandan beri kapalıydı çünkü burası. İlk defa açık görüyordum bu güzel bahçeyi… Yunus Sürücü yazdı.
14/04/2014 08:08

 

Baharın gelmesiyle birlikte İstanbul gezilerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kez Hindular Tekkesi, Kiremitçibaşı Camii, Abdullatif Subhi Paşa Konağı, Süleyman Halife Sıbyan Mektebi, Baba Hasan Alemi kabri, Horhor Çeşmesi, Horhor Medresesi, Horhor Hamamı gibi tarihî eserlerin bulunduğu Fatih’in Horhor semtindeyiz. İlk durağımız “Hindiler” ya da diğer adı ile “Hindular Tekkesi”…Hindular Tekkesi

İstanbul’un ilk Nakşibendi tekkesi

Aksaray Murad Paşa Camii yakınında, Horhor Caddesi üzerinde bulunmaktadır. “Horhor Tekkesi” olarak da anılmaktadır. Rivayete göre İstanbul’un ilk Nakşibendiyye tekkesidir. Fâtih Sultân Mehmed Hân Vakfına bağlı bulunan tekkenin ilk şeyhi Nakşibendîyye tarîkatına mensup bulunan Hâce İshak Buhari’dir. Tekke binası son yıllarda elden geçerek yeniden restore edildi. Ne amaçla kullanılacak bilmiyorum. Yıkılmaktan, yakılmaktan kurtuldu ya. Hamd u senalar olsun.

Horhor diye ses çıkaran çeşme

Hindular Tekkesi’nin yanında yer alan bu tarihî çeşme “Horhor Çeşmesi”dir. Malum bizde rivayetler çoktur. İşte size rivayet; İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han buradan geçerken yerin altından bir su sesi duyar ve yanındakilere “Buradan hor hor diye su sesi geliyor. Derhal bir çeşme yaptırın” emrini verir. Semt daha sonra bu isimle anılır. Çeşme halen ayakta şükürler olsun.

Baba Hasan Âlemi Mescidi

Baba Hasan Âlemi Hazretlenin kabrinin arka tarafındaki mahalde adı ile anılan mescid yer almakta imiş. Halen bazı duvar bakiyelerini görmek mümkün. İnşallah ileride diğer ihya edilen eserler gibi bu da tekrar aslına göre inşa edilir. Bugün mevcud olmayan mabed Baba Hasan Âlemi Sokağı’nda bulunuyordu. Mescid, h.865/m.1460 yılında Fatih Sultân Mehmed'in alemdarı Baba Hasan Ağa Baba Hasan Alemi kabritarafından yaptırılmıştır. Horhor Antikacılar Çarşısı binasının bitişiğindeki alan üzerindeydi. 1930 yılında kadro dışı kalan mescid, 1956 yılında Atatürk Bulvarı açılırken yola tesadüf etmediği halde, “ahşap çatılı ve değersizdir” denilerek maalesef yıktırılmıştır.

Baba Hasan Alemdar’ın huzurundayız

Kabri, Horhor Antikacılar Çarşısı’nın hemen yanındaki Baba Hasan Alemî Sokağı üzerinde yer almaktadır. Fâtih Sultân Mehmed’in Alemdârlarından olan Baba Hasan Alemî bugün mevcûd olmayan Baba Hasan Alemî Mescidi’nin bânîsidir. Rivâyete göre yanındaki kabirin de kardeşi Hüseyin Efendi’ye ait olduğu söylenmekte ise de bu kabrin muhtemelen Şeyh Alî Haydar Dede’nin oğlu Hüseyin Efendi’ye ait olabileceği kanaatindeyiz. Mezarın az ilerisindeki elektrik trafosunun bulunduğu alanda Baba Hasan Alemî Mescidi yer almaktaydı. Tercüman gazetesinin meşhur İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi’nde yer alan bilgilere göre Baba Hasan Alemi’nin kabrinde Şâir Sıdkî’nın bir şiirini ihtiva eden mermer kitabe bulunmakta imiş. Bugün yerinde yok ama, yarın yazılıp bir güzel mübarek kabrine koyulabilir. Vaktiyle türbesinde bulunan ama bugün olmayan kitabede şu yazının olduğunu öğrendik:

Tenimde tiğ-ı âteştâb dilimde nazm-ı settarı

Ben oldum Fâtih’in ol günde mergup alemdarı

Gaza-yı ekber itdim rüstemâne (bedkeş hasım ile ?)

Oluben gark-i hûn alûd işte şehidler serdarı

Yaturdum kimse bilmez hali ahvalimi (…?)

Meğer mânâda irşad eylemişler böyle düşvarı

Çerağım şu’ledar iden kânı bağı cennet olsun

Hüdâ her bir umurunda ola anın mededkârı

(Dinle ?) Sıdkı bunun tamirine menkutunu tarih

(Zehi ?) devlet Hasan Baba ki (…?) alemdarı

Kabir taşındaki yazılar Hattat Mahmud Şahin’e ait

Günümüzün güzel hattatlarından, gönül insanı Mahmud Şahin Hoca’nın güzel ta’lik hattı ile baş ve ayakucu taşlarına şu yazıları hak edilmiş.

Fatih Sultan Muhammed Han

Bunu Sancakdar yapmışdı

Şehre giren gazilerden

Önde idi Baba Hasan

Gözü Kara Pehlivandı

Yiğit, civan Alişandı

Canın koyup Hak yoluna

Hemen erdi muradına

Nazmiya zair ne itsün

Desin Allah rahmet etsün

Üşenmeyüp düşünerek

Bir Fatiha ihda etsün

La İlahe İllallah

Muhammederresulullah

Fatih Sultan Muhammed Hanın

Sancakdarı

Baba Hasan Ağa’nın

Kabr-i Şerifi’dir

Kabrin tamiri Hicri 1428 Miladi 2007

Ketebe Mahmud

 

Doğan Pur haber verdi


İlgili Konular
Fatih /