, 24 Mayıs 2018
Akif İnan'ın şiirleri dilimizde

8159

Akif İnan'ın şiirleri dilimizde!

Büyük Doğu-Diriliş-Edebiyat-Mavera çizgisinin şairlerinin şiirleri müzik adamlarımız tarafından keşfedilmeyi bekliyor!

İlgili Yazılar
Yenikapı da Muazzam Bir Marş Gecesi
Yenikapı’da Muazzam Bir Marş Gecesi

10 Haziran Cumartesi gecesi 30 yıllık marş, ezgi tarihimizin en büyük buluşmalarından birisi gerçekleşecek. Asım Gültekin bu geceye, ezgilere-marşlara dair yazdı.
10/06/2017 08:08
Bir İhanet Türküsü ama 'Sanatsal' olsun
Bir İhanet Türküsü ama 'Sanatsal' olsun!

Marşlarımız, ezgilerimiz yeni bir yol idi, taze bir yol. İslamcı gençliği yok ederken onu da harcamaya kalkıştı birileri. Çok ararsınız o gençliği artık...
19/10/2012 16:04
Şimdi yeni besteler lazım
Şimdi yeni besteler lazım!

Müzikte bugünden seslenen, bugünü es geçmeyen işlerde bir durgunluk var! Bunu aşacak bir dizi toplantılar düzenlenecek! Şiir ve müzikle ilgili komplekssiz herkes oraya bekleniyor!
09/05/2009 18:06
Mehmet Ali Aslan An ın Tanıklığını Yapan Bir Sanat İcra
Mehmet Ali Aslan: An’ın Tanıklığını Yapan Bir Sanat İcra Ediyoruz

''15 Temmuz gecesi geleceğimize, değerlerimize, bütün bir ümmet olarak kazanımlarımıza sahip çıkmak için tankların karşısına dikilen kahramanlara, hayatlarını feda eden yiğitlere borçlandığımızı düşünüyorum. 'Temmuz Türküsü' bu kaygının ürünü ve bu amaca mütevazı bir katkıdır.'' Mehmet Ali Aslan, 'Temmuz Türküsü' albümü etrafında Fatih Pala'nın sorularını cevapladı.
28/07/2017 08:08
O ezgilerde bahsedilenler 20 yıldır değişmedi
O ezgilerde bahsedilenler 20 yıldır değişmedi

Bir de teybimiz var, benim evden getirdiğim… Marşlar dinliyoruz ve söylüyoruz bağıra bağıra… ‘Orta Doğu’da yaralı Bağdat, Mazlum halkıyla çilesi kat kat’… ‘Bir avuçtuk biz cennete susayan’…
22/08/2013 14:02
Bir tek biz yokuz ne bestede ne güftede
Bir tek biz yokuz ne bestede ne güftede!

Kasetler yeniden çıkacakmış. Bu kaset fikri 'coşku' ve 'samimiyet'i de tekrar getirir mi, ya da bizi yine o diyarlara götürür mü diye düşünmeden edemedim. Yavuz Ertürk yazdı..
20/05/2014 10:10

Yûnus'un, Hacı Bayram'ın, Pir Sultan'ın, Aziz Mahmud'un ve daha nice büyük şairimizin şiirleri müziğe aktarılarak halkın diline daha da kuvvetli bir şekilde yerleşmiş; halkın diline, zihnine, kalbine...

Günümüzde de şairlerimizin şiirleri bestelenmektedir. Günümüz şairlerinin bestelenmiş şiirlerinin küçük bir şanssızlığı vardır ama: Artık müzik sanattan çok tüketim sisteminin bir aracı konumuna indirgendiği için müzik adına birçok ürün ortaya konmakta ve bu pazarlıksız müzik ürünlerinin önünde bir perde, bir engel olmakta.Gün Batıdan Doğmadan

Kimlerin şiirleri bestelenmişti?

1940'larda Necip Fazıl'la başlayıp 1960 sonrası daha da güçlenen yerli edebiyatın (buna İslamcı edebiyat diyenler de vardır) şiirlerinin bestelenmesi, müzikle tanışması ise hayli sonra olmuştur. Bunda müziğin fıkhî açıdan tartışılıyor oluşunun da etkisi olsa gerek. İlk tespit edebildiğimiz çalışma 1987’de yapılmış olan "Gün Batıdan Doğmadan" albümünde (o zamanlar kaset denilirdi daha çok) Mehmed Akif Ersoy'un, Erdem Bayazıt ve Ahmet Mercan'ın şiirlerinin bestelendiğini görüyoruz. Sonraki çalışma olan "Es Rahmet Rüzgârı”nda Arif Nihat Asya, Sezai Karakoç, Edip Gönenç, Necati Aykan'ın şiirleri bestelenmiş. Sonraki çıkan müzik albümlerinde şu şairlerin şiirlerinin bestelendiğini tespit edebiliyoruz: Osman Sarı, S. Arif Emre, Mürsel Sönmez, Müştehir Karakaya, Mustafa İslamoğlu, Alaeddin Soykan, Yusuf Özkan Özburun, Mustafa Özçelik, Cumali Ünaldı Hasannebioğlu, Arif Ay, Mehmet Efe, Nurullah Genç, Hakan Albayrak.

Taner Yüncüoğlu ve Ömer Karaoğlu besteledi İnan’ın şiirlerini

Akif İnan'ın şiirlerinden ise yedi tanesi bestelenmiş. Bunlar “Şafak”, “Yiğitler”, “Ey Beyaz Ela”, “Umut Gazeli”, “Yürek Gazeli”, “Şehir Gazeli” ve “Mescidi Aksa” şiirleri. İlk olarak “Şafak” şiiri 1989 yılında bestelenmiş Taner Yüncüoğlu tarafından. "Andolsun" isimli albümde yer alıyor. “Şafak” şiiri sonradan bazı mısraları değiştirilerek “İlk Cemre” albümünde de yer alır.

Mehmet Akif İnanTaner Yüncüoğlu, sonradan dört şiirini daha besteler Akif İnan'ın. “Seninle Beklenen” albümünde “Yiğitler”, “Ey Beyaz Ela” şiirleri; “Çağıltı” albümünde “Umut Gazeli” şiiri ve “Serzeniş” albümünde “Yürek Gazeli” şiiri bestelenmiş olarak mevcuttur. “Yiğitler” şiiri 1991 yılında yayımlanan “Allah Dedim Yürüdüm” isimli albümde de yer almaktadır; ilk önce Malcolm X isimli bir bant tiyatrosu için bestelenen şiir sonradan “Allah Dedim Yürüdüm”e de alınmış.

Akif İnan'ın bestelenmiş şiirleri arasında belki de en meşhuru Ömer Karaoğlu'nun bestelediği “Şehir Gazeli”dir. Bu beste Ömer Karaoğlu'nun albümüne de adım verir: “Doğ Ey Güneş”. Karaoğlu sonradan bu besteyi “İzler” isimli seçme bestelerinin bulunduğu albüme de alır.

Önüne geçmek mümkün olmayacak

Mescid-i Aksa şiiri ise ezgili bir şekilde daha çok gençler arasında söylenmektedir.

Dileğimiz şudur ki, tüm dönemsel yalpalamalara, içerdenmiş gibi görünenlerin ihanetlerine rağmen Türk müziğinin yakın bir gelecekte Büyük Doğu-Diriliş-Edebiyat-Mavera çizgisinin açtığı çığırdan gelen şiirlerle daha da güçlenmesinin önüne geçmek inşallah pek mümkün olmayacak.

İnşallah!

Ama tabii bu müziği zenginleştirecek şiirin gücünü görebilmek için ufuk lazım, göz lazım!

 

Cüneyt Çelik araştırdı ve haber verdi


İlgili Konular