, 20 Ocak 2017
Bir bardak soğuk su içen beni hatırlasın

30532

Bir bardak soğuk su içen beni hatırlasın

Hz. Hüseyin bir çağrıdır bize çağlar ötesinden. O’nun serüveni bir folklorik öğe, bir mitolojik metin değildir. Bütün canlılığıyla yaşayan, bize örneklik teşkil eden bir hayattır..

İlgili Yazılar
Amerika'da Çocuklar İçin Yayınlanan Ramazan Kitapları
Amerika'da Çocuklar İçin Yayınlanan Ramazan Kitapları

Ramazan’a ve Ramazan bayramına dair ne tür hikaye kitapları bulabilirim diye araştırdığımda; hikayesi etkileyici ve ritmik, illüstrasyonu açısındansa oldukça cazip özelliklere sahip, çocukların hayal dünyasını fethedebilecek türden harika kitaplarla karşılaştım.
12/07/2016 14:02
Bülent Parlak Ramazan Ayı Bütün Ayların En Güzel Şiiridir
Bülent Parlak: Ramazan Ayı, Bütün Ayların En Güzel Şiiridir

''Ne zaman Ramazan ayı gelse evimizde kışkırtıcı bir heyecan başlar, akşam her zamankinden daha güzel bir karanlığa sahip olur, bütün aile başka bir yaşa taşınırdı. Çocuklar orta yaşlı bir güngörmüşe, büyükler ise on sekiz yaşında her şeyi hatmetmiş bir delikanlıya dönüşüverirdi.'' Şair Bülent Parlak ile Ramazan'a dair kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.
27/06/2016 11:11
Ümran Ay Ramazan Biraz da Gönülleri Şenlendirme Ayıdır
Ümran Ay: Ramazan Biraz da Gönülleri Şenlendirme Ayıdır

''İnsan bu ayın her anını değerlendirmek, bütün dünya meşgalelerinden azade Yaradanıyla daha çok hemhal olmak istiyor. Daha çok onun huzurunda bulunmak, kulluk vazifelerini daha çok yerine getirmek istiyor.'' Ümran Ay ile Ramazan'a dair kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.
19/06/2016 11:11
Hasanali Yıldırım Gelmez Artık O Eski Ramazanlar
Hasanali Yıldırım: Gelmez Artık O Eski Ramazanlar…

''Eski Ramazan hasreti, gençlik ve ilkgençlikteki Ramazanlar'dan çok, çocukluk yıllarının Ramazan'ına işaret eder. Çocukluğun safiyetiyle tutulan oruçlar.'' Hasanali Yıldırım yazdı.
18/06/2016 11:11
Mehmet Nuri Yardım Ramazanda Zaman Bollaşıyor Bereketleniyor
Mehmet Nuri Yardım: Ramazanda Zaman Bollaşıyor, Bereketleniyor

''Ramazan bir muhasebe, bir murakabe ayıdır. Âdeta diğer onbir ayda yaptıklarımızı inceden inceye sorguluyoruz. İnşallah bu imtihandan hepimiz alnımızın akıyla çıkarız.'' Mehmet Nuri Yardım ile kısa bir Ramazan söyleşisi gerçekleştirdik.
17/06/2016 11:11
Ayşegül Genç Ramazan Tüm Yarım Kalmışlıkları Tamamlayan Bir Ay
Ayşegül Genç: Ramazan, Tüm Yarım Kalmışlıkları Tamamlayan Bir Ay

''Zaman’ın insanı tamamlayan bir unsur olduğunu derinden hissettiğimiz, 'gece'yi fark ettiğimiz, gündüzü gece ile tamamladığımız bir zaman dilimi. Gece’ye peygamberimizin siyah abasının altına sokulan ehli beyti gibi sokuluruz bu ayda.'' Ayşegül Genç ile Ramazan'a dair kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.
16/06/2016 11:11

 

Sıcak yaz günleri. Sarı sıcak… Mübarek Ramazan tam da bu sıcak günlerde misafir oluyor bizlere. Şimdi gitmeye hazırlanıyor. Hatta gidiyor yavaş yavaş. Gelişiyle seviniyoruz, hüzünleniyoruz gidişiyle. Varlığıyla şerefleniyoruz, şereflendiriyor hepimizi. Nefsin, heva ü hevesin karanlık kuyularından inancın, sabrın, direnmenin ipine sımsıkı sarılarak çıkıyoruz aydınlığa. Oruçla aydınlanıyoruz. Ruhumuz ışıldıyor adeta oruçla.

Durup nefes alıyoruz yaşamak denen debdebenin, gürültünün içinde. Durdurup hayat denen gürültüyü, içimize doğru bir yürüyüş… Tevazuun, merhametin, sadeliğin, tevhidin kılavuzluğunda bir iç yolculuğu, içe yolculuk… Yüce Yaratıcı’dan bir armağandır bize gelen, bizi kuşatan, bizi tutan Ramazan-ı Şerif. Bir büyük lütuftur oruç; İslam’ın garip gönüllülerine, yeryüzü yolcularına, inanmanın derin hüznünü içinde hissedenlere…

Kerbela çölünde Hüseyin de hasret kalmıştı bir bardak suyaKerbela, Hazreti Hüseyin

Ramazan geldi yine sarı sıcaklarda. Ne de güzel geldi. Belki de uzun gün boyu en çok suyu arıyoruz. Suya hasretiz gün boyunca. Bir bardak soğuk su… Kerbela çölünde Hüseyin de hasret kalmıştı bir bardak suya. Zulme başkaldırıdaki, kıyam orucundaki Hüseyin. “Kim bir bardak soğuk su içerse beni hatırlasın. Kerbela’yı ansın.” diyordu Hz. Fatıma’nın ciğer paresi, şehitlerin şahı Hüseyin. Aliyyü’l Mürteza’nın göz nuru Hüseyin. Kerbela çölünde susuz kalmıştı Hz. Resul’ün torunu. Cennet çocuklarının efendisi Hüseyin Kerbela’da bir bardak suya hasret… Sular sızılar Kerbela’dan beri. Sular sızılı…

Kerbela… Tarihin yüreğinde derin bir sancı. Zaman denen ulu kâtibin kalemindeki bir ince sızı. Yürekleri dağlayan, yüreklerin dağlandığı çığlık. Arş-ı âlâyı kaplayan ve hiç dinmeyecek olan çığlık. Yerin, göğün, vicdanın, vicdanı olanların en derinden sarsılışı. En derinden titreyişi insanlığın. İnsanlığın yüreğinde durmadan, durmaksızın kanayan yara. Ümmet-i Muhammed’in bilincinden sızan kan. Ümmetin gözünden her dem akan yaş. Bir uzun yas. Bir kanlı gözyaşı…

İnancın derin çığlığının bir isyan çağlayanına dönüştüğü yerdir orası

Kerbela, Hazreti HüseyinKerbela… Boğazda düğümlenen hıçkırık. Kalemin, kâğıdın bile anlatmaktan hicap duyduğu büyük dramımız. Evlad-ı Haydar’ın gönlümüzü paramparça eden serencamı. Gönül zembereğinin darmadağın olduğu an. “Gözel Ağam Huseyn”in, Peygamberler Şahı’nın dizinin dibinde yetişen Hüseyin’in şehadet şerbetini nuş ettiği bela çölü. Zalimliğe, haksızlığa, adaletsizliğe, her türlü iktidar oyununa isyanın, başını seve seve vermenin adıdır Kerbela. İnancın derin çığlığının bir isyan çağlayanına dönüştüğü yerdir orası. Evladı Ali’den, Ehl’i Beyt’in mazlumlarından bir damla suyun sakınıldığı utancın tarihin dört yanına sindiği yerdir Kerbela.

Hz. Hüseyin. Resul-i Ekrem’in ciğerparem dediği sevgili torunu. Kerbela’da aklın, vicdanın izanın kabul edemeyeceği türlü işkencelerle, açlıkla, susuzlukla şehit edilen Ehli Beyt’in nazlısı. Kerbela’da kanla sınanan Hamse-i Âl-i Abâ… Kerbela çölünde bedeni kılıç darbeleriyle şerha şerha yarılan peygamber torunu.

Düştü Huseyn atından Sahrayı Kerbela’ya/ Var Cibril haber ver Resul-i Enbiya’ya” diyordu Kazım Paşa. Düştü Huseyn… Ay vurur Kerbela yazılarına geceleyin. Hüseyin’in kanıyla sulanmış Kerbela yazılarına. Ayın şavkı düşer kan kızıllığına. Ayın şavkı düşer kandan bir derya olmuş Kerbela’ya. Hüseyin’in dudakları kurumuş susuzluktan. Yezit’in yüreği zalimlikten… Yezit’in yüreği…

Bir seher yeli eser Kerbela yazılarından. Bir seher yeli…  Hüzün makamında… Hüzün… Bir turna olup uçar Hüseyin. Kanadı kırık bir turna… Gelir konar yüreğimize hüzün makamında. Gelir konar… Yanar kavruluruz Hüseyin’in ateşinde. Yanar kavrulur… Yanarız Ortadoğu’da. Yanar Ortadoğu… Yanmak imiş yazgımız. Yanmak…

Şehadet kültürüyle yetişen zulme itaat etmezKerbela, Hazreti Hüseyin

Hz. Hüseyin bir çağrıdır bize çağlar ötesinden. “Şehadet bir çağrıdır.” O’nun serüveni bir folklorik öğe, bir mitolojik metin değildir. Bütün canlılığıyla yaşayan, bize örneklik teşkil eden bir hayattır. Zulme, tuğyana, sömürüye isyandır O’nun mesajı. Hüseyin’i merkeze almak, mücadeleyi, direnişi göze almak demektir. O, zalimliğe boyun eğmemiştir. Kanıyla ödemiştir kutlu mücadelesinin bedelini. O’nun öğretmeni Hz. Muhammed’tir. O’nun rahle-i tedrisinden geçmiştir. Bir çocuk nasıl yetişirse öyle yaşar. Şehadet kültürüyle yetişen zulme itaat etmez. Zalimi alkışlamaz. O’nun hayatını bir masal metnine dönüştürmek, mücadelesinin özünden koparmak O’nu ikinci kez katletmek anlamına gelir.

“Kim bir bardak soğuk su içerse beni hatırlasın. Kerbela’yı ansın.” demişti Hz. Hüseyin. Her su içtiğimizde analım O’nu. Hatırlayalım cennet çocuklarının efendisini.

Selam olsun O’na ve Kerbela mazlumlarına!

 

Muaz Ergü yazdı

Aykut Kuşkaya - Kerbela


İlgili Konular