, 19 Temmuz 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
İSAM Yayınları
Orhan Şener Koloğlu, ''Cübbailer’in Kelam Sistemi'' adlı çalışması Ebu Ali el- Cübbaî ve Ebu Haşim diye bilinen iki önemli Mutezili âlimin görüşlerini Mutezilenin ortak paydası kabul edilen ''el-usûlü’l-hamse'' çerçevesinde ele almakta... Halil Arslan yazdı.
21/01/2018 08:00
İzlenme: 2261
Mutezile ve Cübbailer'in Kelam Sistemi
İSAM Yayınları
Behram Hasanov, ''Azerbaycan’da Din'' isimli kitabında Azerbaycan’da dini kimliği anlamak için ülke insanlarının din algısını Sovyet dönemi kuşağı ve Sovyet sonrası bağımsızlık dönemi kuşağı olarak iki yönden inceliyor. Şerife Yılmaz yazdı.
17/12/2017 08:00
İzlenme: 2193
Tarihten Bugüne Azerbaycan'da Dini Yaşayış
İSAM Yayınları
Asya bölgesi ile ilgili çalışmaların oldukça az olduğu ülkemizde Dr. İsmail Hakkı Göksoy’un 1993 yılında hazırladığı 'Endonezya'da İslam ve Hollanda Sömürgeciliği' kitabı oldukça değerli. Kitapta Hollanda’nın bölgede kendi sömürge idaresini tekrar kurma çabaları ve bağımsızlık sonrası modern Endonezya’da İslâmî gelişmelere de yer verilmiş. Şerife Yılmaz yazdı.
29/10/2017 08:00
İzlenme: 1917
Ilımlı İslam' Sömürgeleştirilmeye Ortam Hazırlar
İSAM Yayınları
İbrahim Kalın, 'İslam ve Batı' kitabını Batı’nın İslam algısının sorunlu yönlerini tartışırken İslam dünyasındaki Batı tasavvurunun problemli yönlerine dikkat çekmek üzere kaleme almış. Sedat Palut yazdı.
02/10/2017 08:00
İzlenme: 3089
İbrahim Kalın'ın Penceresinden İslam ve Batı
İSAM Yayınları
İsmail Yiğit, 'Emeviler (661 – 750)' kitabında, Emevi tarihinin kendilerini yıkan Abbasiler döneminde yazıldığını, bu durumun da bazı haksız eleştiri ve isnatlara zemin hazırladığını ifade eder. Yaptıkları iyi şeylerin pek çoğunun görmezden gelindiğini, kötülüklerin ön plana çıkarıldığını, Emevilerin daha çok bu yönleriyle hatırlanır hale geldiğini aktarır. Metin Uygun yazdı.
14/09/2017 08:00
İzlenme: 2382
Emeviler Hakkında Titizlikle Hazırlanmış Bir Kaynak Eser
İSAM Yayınları
Fatih Yahya Ayaz'ın ''Memlükler'' çalışması, tarihteki en büyük Müslüman-Türk devletlerinden biri olan Memlükler'in, İslam dünyasının batısını Moğol istilasından koruması ve Suriye bölgesindeki Haçlı devletlerini ortadan kaldırmasını konu alıyor. Kitapta ilmi-kültürel sahada İslam medeniyetine Memlükler'in katkısı da ele alınıyor. Şerife Yılmaz yazdı.
11/09/2017 08:00
İzlenme: 1764
Yaşanan Göçler Memlükler'i İlmi Hayatta Zirvelere Taşımıştı
İSAM Yayınları
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Temmuz-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/08/2017 11:00
İzlenme: 5110
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Temmuz 2017
İSAM Yayınları
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Aralık-2016 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/01/2017 10:00
İzlenme: 10582
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Aralık 2016
İSAM Yayınları
Doç. Dr. M. Cüneyt Kaya ile geçtiğimiz aylarda 'İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler' başlığıyla İSAM Yayınları arasından çıkan ve editörlüğünü üstlendiği çalışmasını konuştuk. Hacer Kor sordu.
01/02/2014 16:00
İzlenme: 13093
Cüneyt Kaya'ya İslam Felsefesi'ni sorduk
İSAM Yayınları
Divan edebiyatı, milletimizin gönül dünyasının tercümanı olmuştur. Estetik yapısı, hayal dünyasının zenginliğiyle öne çıkmıştır. Bu edebî-estetik gelenek, Ömer Faruk Akün tarafından “Divan Edebiyatı” isimli kitapla ele alındı. Yavuz Ertürk yazdı
19/11/2013 16:00
İzlenme: 8984
Divanlar gönül dünyamızın tercümanıdır
İSAM Yayınları
Estetik tecrübenin can damarları hassasiyet, maneviyat ve en önemlisi bunları açığa çıkaran iman...
26/09/2012 12:00
İzlenme: 12126
Turan Koç'un sanat ve İslam'a dair eseri
İSAM Yayınları
Alparslan Açıkgenç 'İslâm Medeniyetinde Bilgi ve Bilim' kitabıyla medeniyetimizin gücüne işaret edip bir dünya inşa etmeye davet etmekte.
20/03/2011 14:00
İzlenme: 7084
Alparslan Açıkgenç bilgi için ne der
İSAM Yayınları
Turan Koç'un İslâm Estetiği ismiyle hazırladığı bu kitap alanında çok önemli bir eser.
08/01/2010 08:23
İzlenme: 7443
Estetiğe dair muhteşem bir eser
İSAM Yayınları
'Endülüs', yazarı Mehmet Özdemir'in de okuyucudan talep ettiği gibi duygusal bir ilgiden ziyade araştırma, analiz ve anlama niyeti ile ortaya konulmuş nitelikli bir eser. Rumeysa Kılıç yazdı..
12/02/2015 15:00
İzlenme: 6939
Endülüs eğitim sistemine bir alternatif sunabilir
İSAM Yayınları
Ali İhsan Yitik, ‘Doğu Dinleri’ kitabında detaylı olarak Hinduzim, Budizm, Janizm ve Sihizm'i ele almış. Ayrıca bir başlık altında geleneksel Çin dinleri olan Konfüçyüsçülük ve Taoizm’i incelemiş. Metin Erol yazdı.
28/03/2015 10:00
İzlenme: 4509
 mentüsü olmayan bir din Hinduizm
İSAM Yayınları
Azmi Özcan’ın 'Pan-İslamizm/ Osmanlı Devleti- Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924)' kitabı Hindistan Müslümanları- Osmanlı ilişkileri, Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizdeki değişimle ilgili Hintli Müslümanların bakış açısını aktarıyor. Sedat Palut yazdı.
25/03/2016 13:00
İzlenme: 6723
Hindistan Müslümanları ile Osmanlı'nın ilişkisi
İSAM Yayınları
Kasım Küçükalp ve Ahmet Cevizci, 'Batı Düşüncesi'nde günümüzün Batı dünyasının davranışlarını anlamlandırma ve temellendirme yolunun açılması noktasında oldukça etkili bir işe imzalarını atmışlar. İsmail Özcan yazdı.
07/10/2015 08:00
İzlenme: 4650
Batı nın bilinçaltı portresi Batı Düşüncesi'nde
İSAM Yayınları
İlyas Üzüm'ün ''Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik'' kitabı, Alevilik denince akla gelebilecek her türlü sorunun karşılık ve köken bulacağı pratik bir kitap... Osman Selçuk Uzman yazdı.
15/12/2015 08:00
İzlenme: 4909
Bektaşilik neyi ifade ediyor Kızılbaşlar kimler
İSAM Yayınları