, 20 Haziran 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Klasik Yayınları
Arnold Toynbee ardında onlarca eser bırakmış usta bir tarihçi ve çalışkan bir kalem. Hatıralar: Tecrübelerim adlı hatıratında, kendi tecrübelerinden hareketle eli kalem tutan, yazıyla uğraşan fikir işçilerine yazarlık hakkında 5 tavsiyede bulunuyor.
14/06/2018 12:30
İzlenme: 1599
Nasıl Yazmak Gerekir Ünlü Tarihçi Arnold J Toynbee den 5
Klasik Yayınları
Tarihi arka planı, getirdiği normlar, denetim mekanizmaları ve devlet ile ilişkileri bağlamında Hz. Peygamber döneminde iktisat... Prof. Dr. Cengiz Kallek'in 'Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa' kitabına dair...
25/07/2011 08:30
İzlenme: 8527
Peygamberimiz nasıl bir ekonomik model uyguladı
Klasik Yayınları
Şehir Üniversitesi Tarih bölümünden Doç. Dr. Abdülhamit Kırmızı ile tarihi, tarihçiliği, zamanı ve kitaplarını konuştuk.
16/07/2013 16:00
İzlenme: 19884
Abdülhamit Kırmızı Tarihi insanlı yazan bir tarihçilik var artık
Klasik Yayınları
Bilim Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, önemli bir çalışmaya daha imza atarak 19. yüzyılda en çok itibar edilen bir fetva kitabını yayına hazırladı: Neticetü’l-fetâvâ. Kâmil Büyüker yazdı.
17/08/2017 08:00
İzlenme: 2097
19 Yüzyılda En Çok İtibar Edilen Fetva Kitabı
Klasik Yayınları
Türkiye'de Sanat Tarihi sahasında doktora yapan tek mimar olan Cansever'in bu çalışması, Türkiye'ye has bir garabet örneğiyle görünmezlikten/bilinmezlikten geliniyor.
12/01/2011 11:21
İzlenme: 11484
Tezi Sanat Tarihinde bir ilk
Klasik Yayınları
'Hayat hülasa edilemiyor' cümlesine sık sık rastlıyoruz, Mürid el-Barghuti'nin geri dönüş hikâyesini anlattığı 'Şairin Filistin'i adlı kitabında. Ahmed Sadreddin yazdı.
17/02/2014 12:00
İzlenme: 3976
Vatanından bihaber çocukların yurtsuzluğu
Klasik Yayınları
Evliyanın güzeli Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, diğer velilerden farklı bir neşveye sahip, nev-i şahsına münhasır bir zat-ı şeriftir. Onun kendine has tavrının ve eşsiz sohbetinin bir numunesini Savaş Barkçin, Görünmeyen Umman isimli kitabında neşretmişti.
13/04/2014 14:00
İzlenme: 29075
Ahmed Amiş Efendi'nin bir acayib sohbeti
Klasik Yayınları
Johannes Pedersen’in ‘İslam Dünyasında Kitabın Tarihi’ kitabında sadece kütüphaneler değil ümmet coğrafyasında kitapla ilgili her şey konu ediliyor..
22/10/2012 08:00
İzlenme: 13137
Dünde yarını arayan kütüphanelerimiz vardı
Klasik Yayınları
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Kasım-2016 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/12/2016 13:00
İzlenme: 7408
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Kasım 2016
Klasik Yayınları
''Bir Şehir Kurmak & Turgut Cansever’le Konuşmalar'' kitabında şehirleşmenin tarihi ve kültürel tarafı da ele alınıyor; her yönüyle yaşanılabilir bir şehir nasıl olmalıdır, geleceğe de hitap edecek kalıcı güzellik ve estetik nasıl oluşur gibi sorular ve şehirleşmeye ait daha birçok konu tartışılıyor. Metin Uygun yazdı.
05/12/2016 08:00
İzlenme: 4301
Güzellik Sevgisine Ulaşmak İnsan Tek mülünün Son Merhalesidir
Klasik Yayınları
Yayınevlerinin kitap kapaklarında son yıllarda gözle görülür bir değişim söz konusu. Artık kapağına meftun olup almayı isteyeceğimiz kitaplar var piyasada.
15/07/2016 14:00
İzlenme: 8638
Kapağına meftun olunacak kitaplar
Klasik Yayınları
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Haziran-2016 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/07/2016 12:00
İzlenme: 10167
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Haziran 2016
Klasik Yayınları
Beyazıt Kitap Fuarı’na dair derlemelerimiz devam ediyor. Bu haberde, Klasik-Küre Yayınları, Ötüken Yayınevi, Kitabevi, Hayat Yayınları, Litera, Edam, Erdem, İlk Harf Yayınları, H Yayınları, Kayıhan, İşaret, Nesil, Çizgi Yayınları var.
09/06/2016 08:00
İzlenme: 10149
Yayınevi Yayınevi İşte Bu Senenin Öne Çıkan Kitapları - II
Klasik Yayınları
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Nisan-2016 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/05/2016 10:00
İzlenme: 5817
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Nisan 2016
Klasik Yayınları
Abdulhamit Kırmızı, 'Avlonyalı Ferit Paşa & Bir Ömür Devlet' kitabı, biyografiler ve tarihçilik üzerine Hacer Kor'un sorularını cevapladı.
19/02/2015 15:00
İzlenme: 11325
Tarihi hayatlar üzerinden okumak daha cazip
Klasik Yayınları
Ayşe Taşkent’in 'Güzelin Peşinde' kitabı, 'güzel', 'iyi' ve 'doğru' kavramlarını İslam filozofları Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd açısından değerlendiriyor. Zeki Dursun yazdı..
22/12/2014 15:00
İzlenme: 6706
Grek estetiği İslam dünyasını nasıl etkiledi
Klasik Yayınları
Abdulhamit Kırmızı’nın 'Avlonyalı Ferid Paşa'sını baştan sona kadar roman okur gibi okumayı tercih ettim; kitabın iki vasfı birden (kaynak olmak ve roman tadı vermek) rahatlıkla karşıladığını söylemek mümkün. Sadullah Yıldız yazdı..
24/09/2014 12:00
İzlenme: 8996
Çöküş devrinde bile eğitime özel önem verdi
Klasik Yayınları
Halil İbrahim Düzenli, 'İdrak ve İnşa' kitabında mimarlığın iki düzleminin idrak ve inşa olduğunu ifade edip Turgut Cansever’in mimarlığını bu düzlemler üzerine kendisi tekrardan inşa etmek istiyor. Emin Selçuk Taşar yazdı.
16/07/2014 12:00
İzlenme: 9933
İdrak in inşası mı İnşanın idraki mi
Klasik Yayınları
Casim Avcı, İslam ve Bizans İlişkileri kitabıyla, Bizans üzerine, İslam'ın ilk yılları üzerine pek çok soru sormamızı sağlıyor. Mehmet Erken yazdı..
25/04/2014 12:00
İzlenme: 3885
Kimler vardı Müslümanlar orada yok iken
Klasik Yayınları
Gazali, İslam felsefesinin zirve şahsiyetlerindendir. Hem fakihtir, hem felsefecidir. Felsefe bilmeden fıkıhla ilgili fikir yürütmenin doğru olmayacağını bize gösterenlerdendir. Recep Şükrü Güngör, Gazali'nin Felsefi Kelamı kitabı üzerine yazdı.
17/02/2014 14:00
İzlenme: 9309
Gazali'ye göre İslam'da felsefenin rolü
Klasik Yayınları
Ömrünü hikmet ve geleneğin çeşitli yönlerini araştırmaya ve ortaya koymaya adar Titus Burckhardt. Uzun zamandır yeni baskısı beklenen Burckhardt'ın İslam Sanatı kitabı, geçtiğimiz aylarda Klasik Yayınları tarafından yeniden yayınlandı. Hacer Kor yazdı.
30/11/2013 16:00
İzlenme: 9608
Kabe ile başlıyor İslam sanatının izini sürmeye
Klasik Yayınları
Elmalılı Hamdi Yazır’ın din, felsefe, siyaset ve hukuk üzerine makaleleri “Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Makaleler” kitabında toplandı..
01/05/2013 10:00
İzlenme: 8176
Elmalılı Hamdi Yazır salt mealci değildir
Klasik Yayınları
“İtikatta Orta Yol” kitabının en çok dikkat çeken özelliklerinden biri, Gazzâli’nin ne kadar sistematik düşünen, yazan bir kalem olduğunun bariz bir şekilde belli oluyor olması..
15/04/2013 12:00
İzlenme: 9789
Gazzali nin İtikatta Orta Yol unu nasıl okumalı
Klasik Yayınları
BİSAV, “Gazzâlî Tartışmaları” başlıklı yedi oturumluk toplantı serisini Cüneyt Kaya’nın editörlüğünde kitaba dönüştürmüş. Klasik Yayınları’ndan çıkan kitabın adı: Gazzali Konuşmaları.
28/03/2013 08:00
İzlenme: 7199
Sünni tasavvufun kurucusu Gazzali değildir
Klasik Yayınları