, 21 Temmuz 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Roger Garaudy
68 yaşında Müslüman olan Roger Garaudy, 14 Haziran 2012’de vefat ettiğinde ardında 30’dan fazla eser bırakmıştı. Garaudy’nin tekâmüle karşı hareketsizlik, modernizme karşı gelenek, tarafsızlığa karşı doğmacılık şeklinde tarif ettiği entegrizm, kültürel bir intihardır. Fatih Pala, Garaudy'nin Entegrizm Kültürel İntihar kitabı üzerine yazdı.
13/06/2018 14:30
İzlenme: 1385
Gayesiz Bir Dünyanın Anlamsızlığından Doğmuştur Entegrizm
Roger Garaudy
Prof. Luc Colles ile Roger Garaudy'yi konuştuk.
14/06/2012 17:05
İzlenme: 42736
Roger Garaudy kimdir
Roger Garaudy
Abdülaziz Tantik, Roger Garaudy’nin düşünce dünyamıza neler kattığını yazdı..
17/07/2012 16:00
İzlenme: 14804
Roger Garaudy bize ne öğretmişti
Roger Garaudy
Türkiye’de ve bütün dünyada tanınan ünlü Fransız düşünürü Roger Garaudy (Roje Garodi), Paris’te 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. Garaudy 18 Haziran Pazartesi günü Paris’te toprağa verilecek.
14/06/2012 14:55
İzlenme: 28374
Roger Garaudy vefat etti
Roger Garaudy
''İslâm’ın Vadettikleri'' kitabının, bugün bizler için önemli mesajlar içermesinin yanında, Roger Garaudy’nin düşünce yapısındaki dönüşümleri, mantık kurgusunu, onlarca yılın tecrübelerinden sonra vardığı noktaları çok iyi göstermesi bakımından önemli olduğunu düşünüyorum.
13/06/2016 14:00
İzlenme: 7787
Roger Garaudy'nin En Önemli Kitaplarından Biri İslam'ın Vadettikleri
Roger Garaudy
Bazı mühtedler var ki, ihtidaları ile kendilerini kurtarmakla kalmayıp onlara ihtida kapısını açan tefekkür iklimlerini başkalarına yayarak daha çoklarının kurtuluşuna sebep olmuş ve zaten Müslüman olanların da birçoğuna derinden tesir etmiştir. Deniz Baran bu isimlerden birkaçını kısaca hatırlatıyor ve birer eserini zikrediyor.
09/06/2016 14:00
İzlenme: 13065
Ramazan ın 4 Haftası Şerefine 4 Mühtedi Düşünür 4 Eser
Roger Garaudy
'Geleceğimizde İslam Var', Roger Garaudy’nin Müslümanlığa geçişini sağlayan birikimlerin toplamı olmakla birlikte başka anlamlar da ihtiva ediyor. Metin Erol yazdı.
06/08/2014 16:00
İzlenme: 7010
Garaudy Müslüman olmadan önce yazdı
Roger Garaudy
Roger Garaudy, İslam’a ve İslam eserlerine olan hayranlığını İslam’ın Aynası Camiler adlı kitabında dile getirmiş. Mustafa Uçurum yazdı.
26/04/2014 13:00
İzlenme: 6488
Her cami aynı ve değişmez imanı dillendirir
Roger Garaudy
Roger Garaudy sağlam, sıkı ve değişik bir düşünür. Onun metinlerinden kılı kırk yararcasına düşündüğünü, düşünce sancıları çektiğini anlayabiliriz. 'Yaşayan İslam' kitabı buna güzel bir örnek. Ömer Yalçınova yazdı.
27/01/2014 16:00
İzlenme: 9808
Garaudy'nin ilk Türkiye'de yayınlanan kitabı
Roger Garaudy
‘Medeniyetler Diyaloğu’, Roger Garaudy’nin Mevlâna, Sâdi, Goethe, Aragon vs. birçok ünlü yazar ve düşünürden ayrıma tâbi tutmadan yaptığı iktibaslar ile zenginleştirilmiş bir eser olarak çıkıyor karşımıza..
13/01/2013 12:00
İzlenme: 6353
Medeniyetleri gezdi öğrendiklerini yazdı
Roger Garaudy
Duyduk ki Cemal Aydın Garaudy'i ziyaret etmiş. Biz de Cemal Aydın'ı ziyaret ettik.
14/06/2012 16:20
İzlenme: 71469
İsrail'in maskesini düşürmüştü
Roger Garaudy
Roger Garaudy’yi okudukça kendisinden neler öğrenebileceğimizi yazdı Ömer Yalçınova..
14/11/2012 16:00
İzlenme: 9028
Onu okuyan başlı başına bir ahlak ı okur
Roger Garaudy
Batıl itikatların içinden çıkmış fıtratını asıl yurduna iade etmek için yola sürülmüş ilginç bir serüven: Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum…
30/07/2012 11:00
İzlenme: 5642
M Kemal'den Erbakan'a hepsi kitabında var
Roger Garaudy
Roger Garaudy ve Faik Bercavi’nin İslam-sosyalizm ilişkisi üzerine yazdıkları yazılardan derlenen Rebeze Yayınları’nın ilk kitabı ‘İslamiyet ve Sosyalizm’ çıktı.
25/06/2012 14:00
İzlenme: 15740
İslam ve sosyalizm tartışmalarına bir katkı
Roger Garaudy
Roger Garaudy’nin ‘İslam ve İnsanlığın Geleceği’ kitabı kaynağını Kur’an ve sünnetten alıyor..
14/06/2012 16:25
İzlenme: 31906
Tasavvufun doğu batı mistisizmiyle ilgisi yok
Roger Garaudy
Kalıpların dışından dünyaya, tarihe bakmayı denemek isterseniz Roger Garaudy'nin bir kitabını önereceğim sizlere.
14/06/2012 16:15
İzlenme: 39158
Tarih kitabı ama geçmişe değil geleceğe dönük
Roger Garaudy
Roger Garaudy'nin Türkçeye geç çevrilen eseri 'İlâhî Mesajlar Toprağı Filistin' Filistin meselesindeki gerçekleri ifşâ ediyor.
14/06/2012 16:10
İzlenme: 17662
Garaudy Filistin'i anlatıyor
Roger Garaudy
Roger Garaudy'nin 'Kafka' kitabı okuruna ne anlatıyor? Garaudy ile Kafka'nın hangi yönleri birbirine benzer?
14/06/2012 15:00
İzlenme: 13933
Derdi karpuz iriliğine ulaşanlara
Roger Garaudy
Roger Garaudy’nin 'Endülüs’te İslam & Düşüncenin Başkenti Kurtuba' kitabının hem tarihçilere hem de ilahiyatçılara el kitabı olabileceğini düşünüyorum. Felsefeden kelama değin uzanan geniş bir ilim alanı var çünkü kitapta. Hatice Ebrar Akbulut yazdı.
20/03/2015 10:00
İzlenme: 8086
Roger Garaudy Endülüs modelini yazdı
Roger Garaudy
Roger Garaudy’nin çiçek ve kitap kokulu evinde dolaşmak, dünya üzerindeki her insan için yapılacaklar listesini gözden geçirmeye vesile olmalı bana göre. Hatice Sarı yazdı..
29/12/2014 08:00
İzlenme: 10899
Kurtuba da Roger Garaudy nin evini gezdim
Roger Garaudy
Roger Garaudy, Cemal Aydın, Yıldız Ramazanoğlu ve Cevat Özkaya’nın konuşmacı olduğu bir panelle anıldı..
13/05/2013 08:00
İzlenme: 8140
Daha insan yüzlü bir dünya için çalışmıştı
Roger Garaudy
Fransız komünistlerinin ruh mimarı. Hıristiyan öğrenciler birliği başkanı, maddeci bilgi teorisi sahibi, milletvekili… Ya sonra…
14/06/2012 16:35
İzlenme: 20859
Tarafsız bilge Roger Garaudy
Roger Garaudy
Roger Garaudy'yi hatırlar mısınız? Hani, o tek başına İsrail'e savaş açan, yıllar önce Ruslar'ı Paris önlerinde durduran adamı…
14/06/2012 17:00
İzlenme: 17850
Garaudy'ye kesilen ceza kimin
Roger Garaudy
Türkiye'de Roger Garaudy üzerine yapılmış ilk derinlikli söyleşi.. Yıldız Ramazanoğlu, Garaudy'nin mütercimi ve dostu Cemal Aydın ile konuştu..
14/06/2012 17:14
İzlenme: 34194
Derin sularda yalnız bir mümin Garaudy
Roger Garaudy