, 18 Şubat 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Kırkambar
Ülkemizin inanç ve düşünce dünyasına eserleriyle hayli tesiri bulunan bazı sûfilerin hayatı, malesef ki pek bilinmiyor. Adeta yazdıkları eserlerin ardına saklanmışlar. Ahmed Sadreddin o isimlerden bazılarını derledi.
04/10/2015 15:00
İzlenme: 6835
Kitabı meşhur kendisi mestur 6 s fi
Kırkambar
Osmanlı Devletinde sultanlar ve veliler arasındaki yakınlık, pek çok alanda Osmanlıyı zirve noktalara taşımıştır. Burak Özkanlı, 9 padişah ve 9 veli üzerinden bir okuma yaptı.
25/02/2016 10:00
İzlenme: 8046
Osmanlı nın 9 sultanı ve 9 velisi
Kırkambar
Karacaahmet, şimdiye kadar yaşadığı kayıplarla bizden de bir şeyleri beraberinde götürdü –ya da bir şeylerden kurtulmak istediğimizde onu gözden çıkarmak da kolaylaştı. Şimdiden sonra yaşayacağı her kayıpla -varsa- kalanları da alıp aramızdan çekileceğinden şüphe edilmemelidir. Sadullah Yıldız yazdı.
26/09/2017 11:00
İzlenme: 2096
Karacaahmet i Acilen Kurtarmak İçin 8 Neden
Kırkambar
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı arasında, Mescid-i Nebevî'de ikamet eden ve diğerlerine göre dünya işleriyle daha az ilgili, elinden geldiğince ibadet ve dua ile vakit geçiren bir grup vardı. Ahmed Sadreddin yazdı.
04/09/2015 10:00
İzlenme: 9987
Peygamber Efendimiz'in 21 dervişi
Kırkambar
Türk mûsikîsinin ruhumda en çok tesir uyandıran formudur mevlid. Mevlîdler daha çok hafız efendiler tarafından benimsenmiş ve mevlîdhanlar arasında öne çıkanlar hep hafız efendiler olmuş. Ahmed Sadreddin yazdı.
08/09/2015 15:00
İzlenme: 8609
Mevl d-i şerif ve 4 mevlidhan hafız efendi
Kırkambar
Türk mûsikisinin camilerde, tekkelerde ve diğer manevi muhitlerde icra edilen 22 formu bulunuyor. Türk müziğinin zenginliği yansıtan bu formlar günümüzde icra edeni azalsa da yaşamaya devam ediyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
10/09/2015 15:00
İzlenme: 11436
Bülbülün 11 kanadı cami m sikisi formları
Kırkambar
Türk müziğinin en şevk verici, en ruha tesir eden formları tekke mûsikisi diye tabir edilen türe ait eserlerdir. Ahmed Sadreddin, bu formları örnekleriyle birlikte kısa kısa açıkladı.
18/09/2015 15:00
İzlenme: 10513
Örnekleriyle birlikte tekke musikisinin 10 formu
Kırkambar
Muzaffer Ozak, 'Envârü'l Kulûb' isimli üç ciltlik şahane eserinde Muharrem ayının onunda yani Aşura günü bir Müslümanın yapması gereken 9 vazifeden bahsediyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
21/10/2015 09:00
İzlenme: 13007
Aşura günü yapılması gereken 9 vazife
Kırkambar
İnsanın yaratılma gayesi olan kulluğu Akşemseddin Hazretleri beş kısımda değerlendiriyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
25/11/2015 10:00
İzlenme: 6222
Hz Akşemseddin'e göre kulluğun 5 mertebesi
Kırkambar
Mevlana Hz.lerinin Mesnevi-i Şerif'inin tesirinin geniş bir alana yayılmasında tabii ki tercüme ve şerhlerin büyük etkisi olmuştur. Ahmed Sadreddin eserin 40 tercüme ve şerhini derledi.
07/12/2015 15:00
İzlenme: 9201
Mesnev 'nin Türkçe'deki 40 şerh ve tercümesi
Kırkambar
Hâl ve ahvâl, dinî his ve heyecan anlamına gelir. Makam ise, kulun kendi irâdesi ve gayretiyle kazandığı ve vasıf hâline getirdiği âdab ve ahlâktır. Ahmed Sadreddin, sufilerin büründüğü hâller ve uğradığı bazı makamları derledi.
27/01/2016 12:00
İzlenme: 16413
15 başlıkta s filerin h lleri ve uğradığı bazı makamlar
Kırkambar
Kimdir sûfi, kime derler? Ahmed Sadreddin, sûfilerin kendilerinden ‘Sûfi kimdir?’ sorusunun cevaplarını derledi.
31/01/2016 12:00
İzlenme: 9251
S fi kime derler' sorusuna 19 sufiden 19 cevap
Kırkambar
Gönlü kirlerinden temizleme, Müslümanlığı Rasulullah Efendimiz’in Müslümanlığına azami derecede benzetmeye çalışma gayreti olan tasavvufu, bu ekolün temsilcileri olan 15 sufi nasıl ifade etmiş? Ahmed Sadreddin derledi.
02/02/2016 08:00
İzlenme: 5122
15 s fiden tasavvufun izahı
Kırkambar
Kulun Allah katındaki değerini belirleyen takva, kişiyi yüce mertebelere taşır. Peki sufiler takvayı nasıl izah ediyorlar? Ahmed Sadreddin derledi.
04/02/2016 08:00
İzlenme: 4388
12 sufinin dilinden takva
Kırkambar
Kimine göre zühd haramlardan uzaklaşmaktır. Başka bir görüşe göre ise zühd, haramlar söz konusu olduğunda şart, helaller söz konusu olduğunda ise fazilettir. Ahmed Sadreddin sufilerin zühd'ü nasıl tarif ettiklerini derledi.
06/02/2016 10:00
İzlenme: 4391
18 s finin dilinden zühdün tarifi
Kırkambar
Edebi kısaca izah etmek gerekirse güzel ahlaklar bütünü deyip içinden çıkabiliriz. Peki sufiler edeb için ne diyor? Ahmed Sadreddin derledi.
08/02/2016 10:00
İzlenme: 5740
16 s fiden edeb dersi
Kırkambar
Arifler, yeri geldiği zaman gereğince konuşmanın en şerefli hasletlerden biri, gerektiğinde susmanınsa Allah dostlarının işi olduğunu ifade ederler. Ahmed Sadreddin sufilerin sükut hakkindaki görüşlerini derledi.
10/02/2016 10:00
İzlenme: 5002
9 sufiden sük t hakkında tavsiyeler
Kırkambar
Tevekkül, başka hiçbir şeye bağlanmadan sadece Allah'la yaşayan kalbin hâlidir. Ahmed Sadreddin, bazı sufilerin tevekkül üzerine sözlerini derledi.
21/02/2016 15:00
İzlenme: 6673
22 sufiden tevekkülün izahı
Kırkambar
Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 yılında tesis edilmiş. Bu tarihten itibaren Diyanet İşleri Reisliği makamına on altı ilim adamı daha geçmiş. M. Murtaza Özeren bu isimlerin kısa biyografilerini derledi.
31/12/2015 15:00
İzlenme: 39353
Geçmişten bugüne 17 Diyanet İşleri Başkanı
Kırkambar
Hepimizin en azından birkaçını duyduğumuz ancak hangisinin nasıl olduğuna dair pek bilgimizin olmadığı bir saha hüsn-i hat çeşitleri. M. Murtaza özeren, her birine dair kısa bilgilerle bu yazı çeşitlerini derledi.
27/08/2015 15:00
İzlenme: 67329
Hüsn-i hat sanatında 10 yazı tipini tanıyalım
Kırkambar
Ülkemizde herhangi bir kitapçıya yahut kitap satan internet sitesine girdiğimizde, 'çok satanlar' bölümünde muhakkak çocuk eğitimi kitaplarına da rastlıyoruz. Bu kitaplar arasından doğrusunu seçebilmek kendi başına bir uzmanlık meselesi... Yağız Gönüler, bu kitaplardan beşine değiniyor.
21/11/2016 08:00
İzlenme: 10740
Ebeveynlerin Mutlaka Başvurması Gereken 5 Kitap
Kırkambar
Kalbi duyuşumuzun gelişmesi niyetiyle, yağmur yağarken dile düşen şiir ve mısraları derlemek istedim bu sonbahar ikindisi. Eslem Nilay Koşucu yazdı.
11/10/2016 08:00
İzlenme: 24144
Yağmur Yağarken Mırıldanılacak 5 Şiir ve 5 Mısra
Kırkambar
Mahir İz merhumun her Türk münevverinin okumasında büyük faydalar gördüğü bir kitap listesi varmış. M. Murtaza Özeren bu kitap listesine nasıl ulaştığından bahsediyor ve listeyi paylaşıyor.
07/10/2016 10:00
İzlenme: 86863
Mahir İz'den Tavsiye Kitaplar Listesi
Kırkambar
Bir eserin başyapıt olup olmadığı, yazıldığı çağda tartışmaya açık olsa da eserin kıymeti zamanla anlaşılır ve üstün vasıfları hâiz olanları şaheser olarak anılırlar. Ekrem Sakar Türk edebiyatından 20 şaheseri derledi.
04/09/2016 11:00
İzlenme: 29037
Edebiyatseverler İçin Türk Edebiyatından 20 Şaheser
Kırkambar