, 20 Haziran 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Kırkambar
Ahşap oymacılığı cami yapımında kullanılınca mimari tarihimize göz kamaştıran eserler kazandırılmış. Anadolu’da bolca örneklerini gördüğümüz çivisiz ahşap camiler de bunlar arasında. Munise Şimşek, Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan birbirinden güzel 7 çivisiz camiyi derledi.
08/05/2018 08:00
İzlenme: 3024
Zamana Meydan Okuyan 7 Çivisiz Ahşap Cami
Kırkambar
Eğitim Bir-Sen tarafından 4’üncüsü düzenlenen “eğitim” temalı kısa film yarışmasında ödül alan 5 kısa filme dair Abdullah Güner yazdı.
30/03/2018 10:00
İzlenme: 1234
Eğitim Temalı Ödüllü 5 Kısa Film
Kırkambar
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen Kudüs Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. İşte öğrencilerin gözünden kısa filmlerle Kudüs… Abdullah Güner yazdı.
06/04/2018 10:00
İzlenme: 1571
Kudüs ü Anlatan Ödüllü Kısa Filmler
Kırkambar
‘Güven’ teması ile geçen hafta Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. Genç Öncüler Kısa Film Yarışması’nın ödül töreninde, filmleri finale kalan yönetmenlere ödülleri takdim edildi. Abdullah Güner bu filmleri değerlendirdi.
28/04/2018 11:00
İzlenme: 1209
Güven Temalı Ödüllü 5 Kısa Film
Kırkambar
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde fotoğrafçılık, icadından çok kısa bir süre sonra etkili olmuştu. Peki eski İstanbul fotoğraflarının paylaşıldığı birçok mecradan bildiğimiz bu fotoğraflar kimler tarafından çekilmişlerdi? Oktay Türkoğlu, Girault de Prangey'den Ernest de Caranza'ya, James Robertson'dan Abdullah Biraderler'e, Basile Kargopoulo'dan Guillaume Berggren ve Pascal Sebah'a, Osmanlı İstanbul'unu fotoğraflamış üstadları yazdı.
30/03/2018 08:00
İzlenme: 2777
Abdullah Biraderler'den Pascal Sebah'a Eski İstanbul Fotoğrafçıları
Kırkambar
Ülkemizin inanç ve düşünce dünyasına eserleriyle hayli tesiri bulunan bazı sûfilerin hayatı, malesef ki pek bilinmiyor. Adeta yazdıkları eserlerin ardına saklanmışlar. Ahmed Sadreddin o isimlerden bazılarını derledi.
04/10/2015 15:00
İzlenme: 7512
Kitabı meşhur kendisi mestur 6 s fi
Kırkambar
Osmanlı Devletinde sultanlar ve veliler arasındaki yakınlık, pek çok alanda Osmanlıyı zirve noktalara taşımıştır. Burak Özkanlı, 9 padişah ve 9 veli üzerinden bir okuma yaptı.
25/02/2016 10:00
İzlenme: 9253
Osmanlı nın 9 sultanı ve 9 velisi
Kırkambar
Karacaahmet, şimdiye kadar yaşadığı kayıplarla bizden de bir şeyleri beraberinde götürdü –ya da bir şeylerden kurtulmak istediğimizde onu gözden çıkarmak da kolaylaştı. Şimdiden sonra yaşayacağı her kayıpla -varsa- kalanları da alıp aramızdan çekileceğinden şüphe edilmemelidir. Sadullah Yıldız yazdı.
26/09/2017 11:00
İzlenme: 2656
Karacaahmet i Acilen Kurtarmak İçin 8 Neden
Kırkambar
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı arasında, Mescid-i Nebevî'de ikamet eden ve diğerlerine göre dünya işleriyle daha az ilgili, elinden geldiğince ibadet ve dua ile vakit geçiren bir grup vardı. Ahmed Sadreddin yazdı.
04/09/2015 10:00
İzlenme: 11658
Peygamber Efendimiz'in 21 dervişi
Kırkambar
Türk mûsikîsinin ruhumda en çok tesir uyandıran formudur mevlid. Mevlîdler daha çok hafız efendiler tarafından benimsenmiş ve mevlîdhanlar arasında öne çıkanlar hep hafız efendiler olmuş. Ahmed Sadreddin yazdı.
08/09/2015 15:00
İzlenme: 9412
Mevl d-i şerif ve 4 mevlidhan hafız efendi
Kırkambar
Türk mûsikisinin camilerde, tekkelerde ve diğer manevi muhitlerde icra edilen 22 formu bulunuyor. Türk müziğinin zenginliği yansıtan bu formlar günümüzde icra edeni azalsa da yaşamaya devam ediyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
10/09/2015 15:00
İzlenme: 13572
Bülbülün 11 kanadı cami m sikisi formları
Kırkambar
Türk müziğinin en şevk verici, en ruha tesir eden formları tekke mûsikisi diye tabir edilen türe ait eserlerdir. Ahmed Sadreddin, bu formları örnekleriyle birlikte kısa kısa açıkladı.
18/09/2015 15:00
İzlenme: 13016
Örnekleriyle birlikte tekke musikisinin 10 formu
Kırkambar
Muzaffer Ozak, 'Envârü'l Kulûb' isimli üç ciltlik şahane eserinde Muharrem ayının onunda yani Aşura günü bir Müslümanın yapması gereken 9 vazifeden bahsediyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
21/10/2015 09:00
İzlenme: 14028
Aşura günü yapılması gereken 9 vazife
Kırkambar
İnsanın yaratılma gayesi olan kulluğu Akşemseddin Hazretleri beş kısımda değerlendiriyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
25/11/2015 10:00
İzlenme: 7206
Hz Akşemseddin'e göre kulluğun 5 mertebesi
Kırkambar
Mevlana Hz.lerinin Mesnevi-i Şerif'inin tesirinin geniş bir alana yayılmasında tabii ki tercüme ve şerhlerin büyük etkisi olmuştur. Ahmed Sadreddin eserin 40 tercüme ve şerhini derledi.
07/12/2015 15:00
İzlenme: 10719
Mesnev 'nin Türkçe'deki 40 şerh ve tercümesi
Kırkambar
Hâl ve ahvâl, dinî his ve heyecan anlamına gelir. Makam ise, kulun kendi irâdesi ve gayretiyle kazandığı ve vasıf hâline getirdiği âdab ve ahlâktır. Ahmed Sadreddin, sufilerin büründüğü hâller ve uğradığı bazı makamları derledi.
27/01/2016 12:00
İzlenme: 20712
15 başlıkta s filerin h lleri ve uğradığı bazı makamlar
Kırkambar
Kimdir sûfi, kime derler? Ahmed Sadreddin, sûfilerin kendilerinden ‘Sûfi kimdir?’ sorusunun cevaplarını derledi.
31/01/2016 12:00
İzlenme: 10875
S fi kime derler' sorusuna 19 sufiden 19 cevap
Kırkambar
Gönlü kirlerinden temizleme, Müslümanlığı Rasulullah Efendimiz’in Müslümanlığına azami derecede benzetmeye çalışma gayreti olan tasavvufu, bu ekolün temsilcileri olan 15 sufi nasıl ifade etmiş? Ahmed Sadreddin derledi.
02/02/2016 08:00
İzlenme: 5501
15 s fiden tasavvufun izahı
Kırkambar
Kulun Allah katındaki değerini belirleyen takva, kişiyi yüce mertebelere taşır. Peki sufiler takvayı nasıl izah ediyorlar? Ahmed Sadreddin derledi.
04/02/2016 08:00
İzlenme: 4800
12 sufinin dilinden takva
Kırkambar
Kimine göre zühd haramlardan uzaklaşmaktır. Başka bir görüşe göre ise zühd, haramlar söz konusu olduğunda şart, helaller söz konusu olduğunda ise fazilettir. Ahmed Sadreddin sufilerin zühd'ü nasıl tarif ettiklerini derledi.
06/02/2016 10:00
İzlenme: 4830
18 s finin dilinden zühdün tarifi
Kırkambar
Edebi kısaca izah etmek gerekirse güzel ahlaklar bütünü deyip içinden çıkabiliriz. Peki sufiler edeb için ne diyor? Ahmed Sadreddin derledi.
08/02/2016 10:00
İzlenme: 6377
16 s fiden edeb dersi
Kırkambar
Arifler, yeri geldiği zaman gereğince konuşmanın en şerefli hasletlerden biri, gerektiğinde susmanınsa Allah dostlarının işi olduğunu ifade ederler. Ahmed Sadreddin sufilerin sükut hakkindaki görüşlerini derledi.
10/02/2016 10:00
İzlenme: 6547
9 sufiden sük t hakkında tavsiyeler
Kırkambar
Tevekkül, başka hiçbir şeye bağlanmadan sadece Allah'la yaşayan kalbin hâlidir. Ahmed Sadreddin, bazı sufilerin tevekkül üzerine sözlerini derledi.
21/02/2016 15:00
İzlenme: 7968
22 sufiden tevekkülün izahı
Kırkambar
Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 yılında tesis edilmiş. Bu tarihten itibaren Diyanet İşleri Reisliği makamına on altı ilim adamı daha geçmiş. M. Murtaza Özeren bu isimlerin kısa biyografilerini derledi.
31/12/2015 15:00
İzlenme: 49525
Geçmişten bugüne 17 Diyanet İşleri Başkanı
Kırkambar