, 29 Nisan 2017
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Kırkambar
Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 yılında tesis edilmiş. Bu tarihten itibaren Diyanet İşleri Reisliği makamına on altı ilim adamı daha geçmiş. M. Murtaza Özeren bu isimlerin kısa biyografilerini derledi.
31/12/2015 15:00
İzlenme: 17135
Geçmişten bugüne 17 Diyanet İşleri Başkanı
Kırkambar
Hepimizin en azından birkaçını duyduğumuz ancak hangisinin nasıl olduğuna dair pek bilgimizin olmadığı bir saha hüsn-i hat çeşitleri. M. Murtaza özeren, her birine dair kısa bilgilerle bu yazı çeşitlerini derledi.
27/08/2015 15:00
İzlenme: 37882
Hüsn-i hat sanatında 10 yazı tipini tanıyalım
Kırkambar
Ülkemizde herhangi bir kitapçıya yahut kitap satan internet sitesine girdiğimizde, 'çok satanlar' bölümünde muhakkak çocuk eğitimi kitaplarına da rastlıyoruz. Bu kitaplar arasından doğrusunu seçebilmek kendi başına bir uzmanlık meselesi... Yağız Gönüler, bu kitaplardan beşine değiniyor.
21/11/2016 08:00
İzlenme: 7663
Ebeveynlerin Mutlaka Başvurması Gereken 5 Kitap
Kırkambar
Kalbi duyuşumuzun gelişmesi niyetiyle, yağmur yağarken dile düşen şiir ve mısraları derlemek istedim bu sonbahar ikindisi. Eslem Nilay Koşucu yazdı.
11/10/2016 08:00
İzlenme: 11671
Yağmur Yağarken Mırıldanılacak 5 Şiir ve 5 Mısra
Kırkambar
Mahir İz merhumun her Türk münevverinin okumasında büyük faydalar gördüğü bir kitap listesi varmış. M. Murtaza Özeren bu kitap listesine nasıl ulaştığından bahsediyor ve listeyi paylaşıyor.
07/10/2016 10:00
İzlenme: 70437
Mahir İz'den Tavsiye Kitaplar Listesi
Kırkambar
Bir eserin başyapıt olup olmadığı, yazıldığı çağda tartışmaya açık olsa da eserin kıymeti zamanla anlaşılır ve üstün vasıfları hâiz olanları şaheser olarak anılırlar. Ekrem Sakar Türk edebiyatından 20 şaheseri derledi.
04/09/2016 11:00
İzlenme: 25590
Edebiyatseverler İçin Türk Edebiyatından 20 Şaheser
Kırkambar
Geçtiğimiz aylarda internetten ücretsiz kitap indirilebilecek internet sitelerinin bir kısmını derlemiştik. Bir diğer kısmını da bu yazıda zikredeceğiz. Yeni listemizde Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, ABD ve Almanya’dan örnekler var.
26/07/2016 13:00
İzlenme: 12596
Ücretsiz e-kitap İndirebileceğiniz Bazı Siteler
Kırkambar
Müslümanlar dünyanın dört bir yanına yayıldıkça elbette en temel ihtiyaçları olan mabetlerini yani mescidlerini, camilerini de yaşadıkları yerlerde inşa ediyorlar. Bunca cami arasında birkaçı ise bazı noktalarda öne çıkıyor. Deniz Baran bu camileri derledi.
06/06/2016 08:00
İzlenme: 4577
Dünyanın En Büyük En Yüksek En Uzun Minareli Camileri
Kırkambar
Ülkemizin inanç ve düşünce dünyasına eserleriyle hayli tesiri bulunan bazı sûfilerin hayatı, malesef ki pek bilinmiyor. Adeta yazdıkları eserlerin ardına saklanmışlar. Ahmed Öztürk o isimlerden bazılarını derledi.
04/10/2015 15:00
İzlenme: 4867
Kitabı meşhur kendisi mestur 6 s fi
Kırkambar
Kerbela hadisesi üzerine farklı tarihlerde muhtelif âlimler, fikir adamları ve yazarlar tarafından kitaplar yazıldı. Ahmed Öztürk, Hz. Hüseyn Efendimiz'i ve Kerbelâ'yı konu alan eserleri bir araya getirdi.
23/10/2015 10:00
İzlenme: 7129
Kerbel faciasını anlamak için 9 kitap
Kırkambar
Elindeki dijital kaynakları herkesin kullanımına açan kütüphaneler var ki bunlar, araştırmacıların tek kelime ile göz bebeği. Mehmet Erken, online kitap indirmeye imkan veren kütüphanelerin kısa bir listesini sunuyor.
14/11/2015 14:00
İzlenme: 53295
İnternetten kitap indirmek bu sitelerde serbest
Kırkambar
Osmanlı Devletinde sultanlar ve veliler arasındaki yakınlık, pek çok alanda Osmanlıyı zirve noktalara taşımıştır. Burak Özkanlı, 9 padişah ve 9 veli üzerinden bir okuma yaptı.
25/02/2016 10:00
İzlenme: 4112
Osmanlı nın 9 sultanı ve 9 velisi
Kırkambar
Tevekkül, başka hiçbir şeye bağlanmadan sadece Allah'la yaşayan kalbin hâlidir. Ahmed Öztürk, bazı sufilerin tevekkül üzerine sözlerini derledi.
21/02/2016 15:00
İzlenme: 5327
22 sufiden tevekkülün izahı
Kırkambar
Amerika’da Müslüman kimliği bilinen birçok rap şarkıcısı var. Deniz Baran bu listede en ünlü diyebileceğimiz bazı isimleri derledi.
13/02/2016 10:00
İzlenme: 4858
Amerikalı 7 Müslüman rap şarkıcısı
Kırkambar
Arifler, yeri geldiği zaman gereğince konuşmanın en şerefli hasletlerden biri, gerektiğinde susmanınsa Allah dostlarının işi olduğunu ifade ederler. Ahmed Öztürk sufilerin sükut hakkindaki görüşlerini derledi.
10/02/2016 10:00
İzlenme: 3837
9 sufiden sük t hakkında tavsiyeler
Kırkambar
Edebi kısaca izah etmek gerekirse güzel ahlaklar bütünü deyip içinden çıkabiliriz. Peki sufiler edeb için ne diyor? Ahmed Öztürk derledi.
08/02/2016 10:00
İzlenme: 4059
16 s fiden edeb dersi
Kırkambar
Kimine göre zühd haramlardan uzaklaşmaktır. Başka bir görüşe göre ise zühd, haramlar söz konusu olduğunda şart, helaller söz konusu olduğunda ise fazilettir. Ahmed Öztürk sufilerin zühd'ü nasıl tarif ettiklerini derledi.
06/02/2016 10:00
İzlenme: 3322
18 s finin dilinden zühdün tarifi
Kırkambar
Diyanet İşleri Başkanlarını öyle veya böyle bilmekteyiz ama İstanbul'un müftülük makamında kimler görev yapmış, pek haberimiz yok. M. Murtaza Özeren 1924’ten itibaren İstanbul Müftülüğü'nün başındaki isimlere dair yazdı.
11/01/2016 08:00
İzlenme: 4657
Dünden bugüne 10 İstanbul müftüsü
Kırkambar
Hâl ve ahvâl, dinî his ve heyecan anlamına gelir. Makam ise, kulun kendi irâdesi ve gayretiyle kazandığı ve vasıf hâline getirdiği âdab ve ahlâktır. Ahmed Öztürk, sufilerin büründüğü hâller ve uğradığı bazı makamları derledi.
27/01/2016 12:00
İzlenme: 6974
15 başlıkta s filerin h lleri ve uğradığı bazı makamlar
Kırkambar
Kulun Allah katındaki değerini belirleyen takva, kişiyi yüce mertebelere taşır. Peki sufiler takvayı nasıl izah ediyorlar? Ahmed Öztürk derledi.
04/02/2016 08:00
İzlenme: 3378
12 sufinin dilinden takva
Kırkambar
Gönlü kirlerinden temizleme, Müslümanlığı Rasulullah Efendimiz’in Müslümanlığına azami derecede benzetmeye çalışma gayreti olan tasavvufu, bu ekolün temsilcileri olan 15 sufi nasıl ifade etmiş? Ahmed Öztürk derledi.
02/02/2016 08:00
İzlenme: 4011
15 s fiden tasavvufun izahı
Kırkambar
Kimdir sûfi, kime derler? Ahmed Öztürk, sûfilerin kendilerinden ‘Sûfi kimdir?’ sorusunun cevaplarını derledi.
31/01/2016 12:00
İzlenme: 7385
S fi kime derler' sorusuna 19 sufiden 19 cevap
Kırkambar
Osmanlı’da var olan kahvehane müessesesinin zamanla seslendiği kitleyi çeşitlendirmesiyle, çeşitli halk zümrelerinin toplaştığı muhtelif kahvehane zuhur etmiş. M. Murtaza özeren bunları derledi.
13/12/2015 12:00
İzlenme: 5107
Osmanlı'dan bugüne 7 tip kahvehane
Kırkambar
Mevlana Hz.lerinin Mesnevi-i Şerif'inin tesirinin geniş bir alana yayılmasında tabii ki tercüme ve şerhlerin büyük etkisi olmuştur. Ahmed Öztürk eserin 40 tercüme ve şerhini derledi.
07/12/2015 15:00
İzlenme: 6511
Mesnev 'nin Türkçe'deki 40 şerh ve tercümesi
Kırkambar