, 18 Haziran 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Ramazan'a Dair
'Günah-sevap, helal-haram, Allah korkusu her vakit milletin kalbinin derinlerindeydi. İşte o gönül derinliklerine tanrısızlar hiçbir zaman hâkim olamadılar.' Doç. Dr. Kutlukhan Şakirov'un eski Sovyetler döneminde yaşanan Ramazanlara dair bir yazısını ç-alıntılıyoruz.
06/07/2015 14:00
İzlenme: 7417
Sovyetler döneminde oruç ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
'Gök kapısı açıldı, hemen duanızı yapın.' İsmail Kara'nın, 'Aramakla Bulunmaz' kitabında yer verdiği Kadir gecesi ile ilgili bir hatırasını ç-alıntılıyoruz.
22/06/2015 12:00
İzlenme: 28700
İsmail Kara'dan Ramazan ve Kadir gecesine dair
Ramazan'a Dair
'Orucun kaf'ına ulaşan serçe, anka olur.' Hz. Mevlânâ'nın, 'Divan-ı Kebir'de yer alan Ramazan ile ilgili bir gazelini ç-alıntılıyoruz.
19/06/2015 15:00
İzlenme: 5983
Hazreti Mevlana'dan oruç ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
'Aşk ve rikkat helal lokmadan hasıl olur.' İsmail Ankarâvî'nin 'Nisâbü'l Mevlevî' isimli eserinde oruç bahsini ç-alıntılıyoruz.
20/06/2015 14:00
İzlenme: 5655
İsmail Ankar v hz 'den oruç ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
'Oruç, hakikî ve hâlis bir şükrün anahtarıdır.' Bediüzzaman Said Nursi'nin Ramazan Risalesini ç-alıntılıyoruz.
21/06/2015 15:00
İzlenme: 6831
Said Nursi hz 'nden oruç ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
'Yeme içmeyi terk etmeye, azaları da katmalıdır.' İmam-ı Gazâli'nin, 'Dinde Kırk Esas' kitabında yer alan oruç bahsini ç-alıntılıyoruz.
23/06/2015 15:00
İzlenme: 11223
İmam Gazali hz 'den oruç ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
Üstad Sezai Karakoç'un 'Sütun' adlı kitabında yer alan 'Oruç da Acıkır' başlıklı yazısını ç-alıntılıyoruz.
24/06/2015 14:00
İzlenme: 17976
Sezai Karakoç'tan oruç ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
'Tarikat orucu ebedidir, ömür boyunca devam eder.' Abdülkadir Geylani hazretlerinin 'Sırru'l Esrar' adlı eserinde yer alan oruç bahsini ç-alıntılıyoruz.
25/06/2015 15:00
İzlenme: 6518
Abdülkadir Geylani hz 'den oruç ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
' Yalnız cesedin değil, ruhun da oruçlu olsun.' Mehmed Zahid Kotku hazretlerinin 'Hadislerle Nasihatler' eserindeki oruç bahsini ç-alıntılıyoruz.
26/06/2015 15:00
İzlenme: 12095
M Zahid Kotku hz 'den oruç ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
Timuçin Çevikoğlu'nun Mostar dergisinin Ekim-2005 tarihli 8. sayısında yer alan 'Ramazan Ayında Musiki' başlıklı yazısını ç-alıntılıyoruz.
27/06/2015 14:00
İzlenme: 5629
Dede Efendi'den bir Ramazan ve teravih anısı
Ramazan'a Dair
Şeyh Muhammed Muta Haznevi'nin, İlim ve İrfan dergisinin 34. sayısında yer alan 'Oruç Allah ile Kul arasındaki bir sırdır' başlıklı yazıyı ç-alıntılıyoruz.
28/06/2015 14:00
İzlenme: 5778
M Muta Haznevi'den oruç ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
'Kalbinde mârifet hilâli doğanlara oruç tutmak farzdır.' İbn Arabi hazretlerinin Fütühat-ı Mekkiye'sindeki oruç ve ramazan ayı bahsini ç-alıntılıyoruz.
29/06/2015 14:00
İzlenme: 7819
İbn Arabi hazretlerinden oruç ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
Hz. Pir Niyazi-i Mısri k.s, 'Mevaidü'l İrfan' eserindeki yirmi yedinci sofrada Kadr Suresi ve Kadir Gecesi hakkında neler söylüyor, ç-alıntılıyoruz.
13/07/2015 16:00
İzlenme: 16814
Niyazi-i Mısri Hz 'den Kadir gecesine dair
Ramazan'a Dair
Ziyad Ebuzziya Galatasaray Lisesi'nde geçirdiği günlere dair mufassal çalışmasında ilgi çekici bir detaydan bahsediyor: Mekteb-i Sultânî'de Ramazan. Bu çalışmasından kısa bir bölümü alıntılıyoruz.
24/06/2016 15:00
İzlenme: 7096
Galatasaray Lisesi'nde Ramazan Nasıl Geçerdi
Ramazan'a Dair
'Evrensel bir umut yüreğimizi doldurur oruçla.' Nuri Pakdil'in 'Biat'ta yer alan Ramazan'la ilgili bir yazısını ç-alıntılıyoruz.
12/07/2015 14:00
İzlenme: 10725
Nuri Pakdil'den oruç ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
'Müslümanın nasıl olması gerektiğini söyleyebilen kaç imamımız, kaç müftümüz var?' Cahit Zarifoğlu'nun 'Bir Değirmendir Bu Dünya' kitabında yer alan oruçla ilgili bir bahsi ç-alıntılıyoruz.
11/07/2015 14:00
İzlenme: 9683
Cahit Zarifoğlu'ndan oruç ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
'Son yüzyılda kendi değerlerimizden neş’et eden biçimler ortaya koyamadık.' Sadettin Ökten'in 'Yahya Kemal'den Bugüne İstanbul' kitabından Ramazan ile ilgili bir bahsi ç-alıntılıyoruz.
09/07/2015 14:00
İzlenme: 16092
Sadettin Ökten'den medeniyet ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
'Sudan’da bayram namazı camilerde değil, büyük meydanlarda kılınır. Bayram namazı bitince herkes birbiriyle bayramlaşır.' Dr. Tarig Nour'un Sudan'da yaşanan Ramazanlara dair bir yazısını ç-alıntılıyoruz.
03/07/2015 16:00
İzlenme: 7530
Sudan'da iftara 'suyun içilmesi zamanı' derlermiş
Ramazan'a Dair
Ramazan ayındaki Cuma namazlarından birincisini Ayasofya, ikincisini Eyüp Sultan, üçüncüsünü Fatih ve dördüncüsünü mutlaka Süleymaniye camilerinde kılmak halkımızın Ramazan'a mahsus âdetlerindendi.
02/07/2015 14:00
İzlenme: 5598
Eski İstanbul Ramazanları ve iftarlarına dair
Ramazan'a Dair
'Ramazan şahsî titizlikler tevlîd edebildiği halde eser-i ictimâîsi daima mülâyemettir.' Cenab Şahabeddin'in 'Ourç ve İftar' başlıklı bir yazısını ç-alıntılıyoruz.
01/07/2015 14:00
İzlenme: 5257
Cenab Şahabeddin'den oruç ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
'Dünya, oruçlu olduğumuz tek bir günden ibarettir.' Lale Bahtiyar'ın hazırladığı 'Ramazan ve Oruç' kitabında yer alan Cevad Nurbahş'in yazısını ç-alıntılıyoruz.
30/06/2015 16:00
İzlenme: 5435
Cevad Nurbahş'dan oruç ve fakr ehline dair
Ramazan'a Dair
Yıllar önce neşredilen bir kitap 'Peygamberimiz'in Ramazan Günlüğü'... Mustafa Nezihi, Ali Çelik'in bu kitabında yer verilen hadislerden kısa bir derleme yaparak Resulullah'ın Ramazan'daki sünnetlerine dikkat çekmek istedi.
18/06/2015 15:00
İzlenme: 8448
Resulullah sav 'ın hadis hadis oruç günlüğü
Ramazan'a Dair
'Zamanı kullanırken bizim Müslüman olarak herhangi bir kâfirden farkımız yoksa, elbet Ramazan'ı bir yoğunluk dönemi, İslâmi titizliğin bir bahçesi olarak kavrayamaz, yaşayamayız.' İsmet Özel'in 1978'te Yeni Devir'de yazdığı bir yazıyı ç-alıntılıyoruz.
10/07/2015 14:00
İzlenme: 25853
İsmet Özel'den medeniyet ve Ramazan'a dair
Ramazan'a Dair
Ramazan, büyük ve kitlesel cezbemiz. Hepimiz, her şey bir ay boyunca ilahi huzura doğru sürükleniriz. Ramazan'da yer çekimi azalır. Ahmet Murat'ın oruçla ilgili nefis yazısı...
08/07/2015 14:00
İzlenme: 6501
Ramazan asli vatana ricattir sılai rahimdir
Ramazan'a Dair