, 24 Mayıs 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Hayali Röportajlar
''Dikkatsiz insanlar, bir dokumacıyı dişinden ya da bir besteciyi sol başparmağından tanımayan insanlar, analiz ve çıkarım yapma sanatının incelikleriyle neden ilgilensin!'' Sherlock Holmes’u okuduğumuzda sadece suçun nasıl çözümlendiğini öğrenmeyiz. Sherlock’un bize sunduğu bir düşünme biçimi, bir bilimsel metottur. Meryem Uçar, bazı hikayelerinden faydalanarak Sherlock Holmes ile bir 'hayali' röportaj gerçekleştirdi.
01/02/2018 11:00
İzlenme: 3500
Sherlock Dedektif mi Sanatçı mı
Hayali Röportajlar
''Büyük Petro, Petersburg kentini kurmak yerine İstanbul'u ele geçirmeyi düşünseydi, bana öyle geliyor ki Sultan’ı darmadağın edecek kadar gücü olsaydı bile kimi nedenlerden dolayı bu düşüncesinden hemen vazgeçerdi.'' Ekrem Sakar, Dostoyevski ile, 'Bir Yazarın Günlüğü' adlı günlüklerden hareketle bir hayali röportaj gerçekleştirdi.
29/12/2017 11:00
İzlenme: 4857
Dostoyevski ile Türklere ve İslam'a Bakışı Üzerine 'Hayali' Röportaj
Hayali Röportajlar
''Gençliğimin başlangıcından beri hakikatleri kavramaya susamış olmak fıtrî bir âdetimdir. Allah tarafından yaratılışımda yer etmiştir. Bunda benim ihtiyar ve arzumun tesiri yoktur.'' Ekrem Sakar, İmam Gazzalî ile, el-Munkız mine'd-Dalâl adlı kitabından iktibaslar yaparak bir 'hayali' röportaj gerçekleştirdi.
23/11/2017 11:00
İzlenme: 5452
İmam Gazali ile İlim Hayatına Dair 'Hayali' Röportaj
Hayali Röportajlar
Ekrem Sakar'ın Hayali röportajlarında bu seferki konuğu Taşköprülüzade Ahmed Efendi. Sakar Taşköprülüzade'ye ilme dair sorular sordu ve hazretin Mevzûâtü’l-ulûm kitabından bulduğu cevapları bizler için düzenledi.
05/07/2017 08:00
İzlenme: 5172
Taşköprülüzade 'Sen kendini ilme tamamen vermezsen ilim sana bir kısmını
Hayali Röportajlar
''Doğu, insanın yağmur suyu kadar saf ve aydınlık olduğu çağlarda yürekleri ve kafaları dört köşe madde ölçeği körletmezden evvel ruhumuzun ilk ve büyük marifetlerine sahne olan vatandır.'' Ekrem Sakar, üstad Necip Fazıl ile 'İdeolocya Örgüsü' kitabı etrafında hayali bir röportaj gerçekleştirdi.
27/04/2017 13:00
İzlenme: 5139
Necip Fazıl ile 'Doğu' ve 'Batı' Kavramları Üzerine
Hayali Röportajlar
''Bir edebî eser sadece dimağın değil, kalbin de mahsulü olmalıdır. Bundan dolayı edebî eserde bir his aranır. İnsan kendisinde duymadığı bir teessürü başkasına duyuramaz. Yaratılışta bizim pek göremediğimiz güzellikleri gören, ruhun künhüne varan, vicdanın sırlarına erişen şair, bu vukuf kendisinde birtakım hisler uyandırdığında bize sanatla gördüğünü gösterip duyduğunu duyumsatır.'' Ekrem Sakar, 'Osmanlı Edebiyatı Ders Notları' kitabı etrafında Mehmed Akif ile 'hayali' bir söyleşi gerçekleştirdi.
10/04/2017 13:00
İzlenme: 4153
Mehmed Akif Fikrinin Yüceliği İyi Bir Şiirin Olmazsa Olmazıdır
Hayali Röportajlar
''Uçmak için iki kanat lâzımdır, bir kanatla menzil alınmaz. Aklî ve şer’î ilimler iki kanat mesabesindedir.'' Ekrem Sakar, Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z-zünûn ve Mîzânü’l-hak adlı kitaplarından iktibaslar yaparak kendisiyle bir ‘hayali röportaj’ gerçekleştirdi.
20/11/2016 11:00
İzlenme: 8162
K tip Çelebi'den İlim Yolunun Genç Yolcularına Öğütler
Hayali Röportajlar
Faruk Kadri Timurtaş'ın vefat yıldönümü vesilesi ile Ekrem Sakar, Faruk Kadri Timurtaş ile hayali bir röportaj gerçekleştirdi...
04/07/2016 16:00
İzlenme: 5025
Kültür tarihimizdeki en büyük eserler Osmanlı devrinde yazılmış eserlerdir
Hayali Röportajlar
''Osmanlı klasik edebiyatını, yani eski edebiyatımızı lâyıkıyla tetkik etmiş olanlar katiyyen teslim ederler ki bütün o cins şiirlerde -hele istiâre ve teşbih itibarıyla- tasavvuf dilinin damgası vardır.'' Ekrem Sakar, ''Rıza Tevfik'in Tekke ve Halk Edebiyatı ile İlgili Makaleleri'' kitabından hareketle Rıza Tevfik'le hayali bir röportaj gerçekleştirdi.
05/05/2016 10:00
İzlenme: 5282
Rıza Tevfik ile Tekke ve Halk Edebiyatımız Üzerine
Hayali Röportajlar
'Kitap severler, kitap delileri gibi kitapları toplamak, edinmek için değil, incelemek ve uzmanlaşmak için alırlar.' Ekrem Sakar, 'Kitab' müellifi Necib Asım ile konuştu..
23/12/2014 15:00
İzlenme: 9770
Necib Asım Kitap telifi pek güç bir sanattır
Hayali Röportajlar
Ekrem Sakar, dilimiz üzerine araştırmalar yapmış, yazılar kaleme almış ve muhtelif yerlerde konferanslar vermiş Nihad Sami Banarlı ile Türkçe üzerine konuştu.
08/01/2015 16:00
İzlenme: 10302
Nihat Sami Banarlı Kelimelerimizi sevmeliyiz
Hayali Röportajlar
'Şiirde lisan, zevk, fikir, mazmun, her şey eskir; yalnız aşk eskimez ve her dem tazedir.' Ekrem Sakar, Yahya Kemal ile şiir ve edebi türler üzerine bir 'hayali' röportaja imza attı.
31/01/2015 15:00
İzlenme: 9629
Hiç bir insan bir şair kadar talihsiz doğmaz
Hayali Röportajlar
'Aramızda münekkit diyeceğimiz muharrir henüz yetişmedi. Ve bence bugünkü edebiyatımızın en büyük zaaflarından biri de budur.' Ekrem Sakar, Ahmet Hamdi Tanpınar'la konuştu.
29/04/2015 15:00
İzlenme: 8059
Eski şiiri sevmek Rönesans ımızın ilk müjdesidir
Hayali Röportajlar
'Hayır ve saadet arayanın iyi ahlâk ve faydalı işleri bilmesi, çirkin ahlâkı ve kötü işleri öğrenmesi gerek ki, ruh aynası temizlikle cilâlansın, pis işlerden uzaklaşsın.' Ekrem Sakar, 'Ahlak-i Alai' eseri çerçevesinde Kınalızade Ali Çelebi ile bir 'hayali' röportaj gerçekleştirdi.
02/07/2015 16:00
İzlenme: 6902
Zühd'e tutunmayana saadet hasıl olmaz
Hayali Röportajlar
Büyük Alman filozoflarından, keskin zekasıyla ve acı belagatiyle maruf Arthur Schopenhauer, okumuş kesim için hiç de olumlu düşüncelere sahip değil. Ekrem Sakar, kendisine okumuşlar hakkındaki kanaatlerini sordu.
31/07/2015 15:00
İzlenme: 10481
Kitap kurdunun aklı ödünç alınmış akıldır
Hayali Röportajlar
'Arap harfi bilmeyen bir genç için Türk tarihinde ve Türk edebiyatında orta seviyeyi bulacak kadar derinleşmek imkânsız.' Ekrem Sakar, Peyami Safa ile konuştu.
18/12/2014 12:00
İzlenme: 10273
Peyami Safa Liselerde Osmanlıca okutulmalı
Hayali Röportajlar
''Çarpık sanatı anlamaz insanlar, iyi sanat her zaman herkes tarafından anlaşılır.'' Ekrem Sakar, Tolstoy ile, 'Sanat Nedir' kitabı üzerinden 'hayali' bir röportaj gerçekleştirdi.
18/02/2016 15:00
İzlenme: 7179
İnsanın bütün yaşamı sanatla doludur
Hayali Röportajlar
'Roman fazla dünyevî ve dünyevî kalmaya mahkûm. Türün bir talihsizliği de: yerleşmiş bir biçimi yok.' Ekrem Sakar, Cemir Meriç'le 'hayali' bir röportaja imza attı.
13/06/2015 15:00
İzlenme: 7705
Romancıdan beklenen ne Cemil Meriç'e sorduk
Hayali Röportajlar
Adına ister sadeleştirme denilsin ister tasfiye denilsin, Türk yazı dili kelime haznesinin ve dolayısıyla konuşma dili kadrosunun değiştirilmesi söz konusu. Ekrem Sakar, bazı kitaplarından hareketle Agâh Sırrı Levend ile dilde sadeleştirme üzerine 'hayali' bir röportaj gerçekleştirdi.
25/04/2016 08:00
İzlenme: 3841
Ag h Sırrı Levend ile Dilde Sadeleştirme Mevzuu Üzerine Konuştuk
Hayali Röportajlar