, 19 Nisan 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Ömer Tuğrul İnançer
Ömer Tuğrul İnançer, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Mevlid-i Şerif Şerhi sohbetinde Abdullah Tüsterî hazretlerinden nakille 'ölümü kimlerin istemediğini' ve İsmail Hakkı Bursevî hazretlerinin Rûhu’l Beyân tefsirinden hareketle de insanın dört pişmanlığını anlattı. Metin Erol etkinlikten notlarını aktarıyor.
05/04/2018 08:00
İzlenme: 6681
Ömer Tuğrul İnançer İnsanın Hayattaki Dört Pişmanlığını Anlattı
Ömer Tuğrul İnançer
Yaratılmanın bir gerekliliği olarak, aşkın bir tezahürü olan muhabbet de 'Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl / Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl' düsturu gereği Rasûlullah Efendimiz odaklıdır. Metin Erol yazdı.
28/03/2016 10:00
İzlenme: 8406
İlahi aşk - beşeri aşk diye bir ayrım olmaz
Ömer Tuğrul İnançer
Ömer Tuğrul İnançer, Çamlıca Camii meselesinin Efendimiz’e karşı bir edepsizlik içerdiğini söyledi.
10/07/2012 12:00
İzlenme: 19022
Tuğrul İnançer Bir cami kibre alet edilemez
Ömer Tuğrul İnançer
Ömer Tuğrul İnançer,geçtiğimiz günlerdeki sohbetinde, hemen her sohbetinde olduğu üzere yine hayatımızı tashih etmenin yollarını gösterdi. Ahmed Sadreddin etkinlikten notlarını aktarıyor..
14/11/2014 10:00
İzlenme: 6200
Sır'rın gizlilikten başka bir anlamı var
Ömer Tuğrul İnançer
Her ay düzenli olarak Süleyman Çelebi Hazretleri’nin Mevlid-i Şerif şerhini gerçekleştiren Ömer Tuğrul İnançer, geçtiğimiz günlerde Altunizade Kültür Merkezi'nde bu şerhine devam etti. Yavuz Selim İşleyen sohbetten notlarını aktarıyor.
21/03/2017 08:00
İzlenme: 5402
Rabb ül  lemin in Yakınlığının Şuuruna Erme Yolcuğudur Seyr-u
Ömer Tuğrul İnançer
Ömer Tuğrul İnançer, geçtiğimiz günlerde bir sohbetinde Mevlid-i Şerif’in Miraç bahsinin şerhini gerçekleştirdi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin Sultan Birinci Ahmed’e yazdığı ve Mirac gecesine özel ibadetlerden bahsettiği mektup ve Hacc-ı Nebi ile ilgili bilgiler verdi. Yavuz Selim İşleyen bu sohbetten notlarını aktarıyor.
17/02/2017 10:00
İzlenme: 7864
Ömer Tuğrul İnançer Miraç Kandili Namazını ve Hacc-ı Nebi'yi Anlattı
Ömer Tuğrul İnançer
Ömer Tuğrul İnançer, günümüzde ezbere bilinen ancak hakikati ve manası tam kavranmamış mübarek vakitlerin hangi vakitler olduğunu, hangi sebepler ve sonuçlar neticesinde bu vakitlerin mübârek kılındığını 'Mübârek Vakitler' isimli kitabında bizlere aktarmış. Metin Erol yazdı..
06/07/2014 14:00
İzlenme: 28914
Mübarek vakitleri nasıl değerlendirmeli
Ömer Tuğrul İnançer
Ömer Tuğrul İnançer, Sohbetler kitabında sevgiyi nasıl anlatmış?
12/10/2013 14:00
İzlenme: 9306
Kendin için sevme Allah için sev
Ömer Tuğrul İnançer
‘Ö. Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri’ öyle hızlı okunuyor ve insanda bıraktığı tad öyle güzel ki, insan hiç bitmesin istiyor.
17/06/2012 13:30
İzlenme: 19103
Meğer firavun ölmemiş aramızda yaşıyor
Ömer Tuğrul İnançer
Miraç gecelerinde ibadetten başka ve en az onun kadar önem vererek düşünmemiz gereken bir mesele daha var: Mescid-i Aksa. Yağız Gönüler, Ö. Tuğrul İnançer'in 'Mübarek Vakitler' kitabından hareketle yazdı.
03/05/2016 14:00
İzlenme: 6250
Miraç Kandilinde Mescid-i Aksa'yı Düşünmek
Ömer Tuğrul İnançer
Kimi zaman öyle sorulara maruz kalır ki, ağırlığı altından kalkamaz insan. O ağır sorular, aslında nice sırlara gebedir. Cevap anahtarı soruyu açtığı an, dökülüverir sırlar ortaya. Metin Erol yazdı.
11/03/2016 14:00
İzlenme: 10098
Okkalı sorulara okkalı cevaplar
Ömer Tuğrul İnançer
Tarikatlar, farklı anlamlara sahip kıyafetleri ve başlıklarıyla da zengin bir kültüre sahip. Temelde kurallar aynı olsa da, kıyafetlerde bazı farklılıklar var. Tarikatlar kıyafetlerinin taşıdıkları anlamları Ömer Tuğrul İnançer'e sorduk.
20/02/2016 09:00
İzlenme: 11855
Tarikat kıyafetlerinin taşıdıkları anlamlar video
Ömer Tuğrul İnançer
Sultan Veled Efendimiz Hazretleri ile ilgili gerek sosyal medyada, gerek internet ortamında, gerek yazılmış bazı eserlerde yapılan yanlışlıklara dikkat çekmişti Ömer Tuğrul İnançer. Metin Erol yazdı.
20/06/2015 12:00
İzlenme: 9607
Üç defa halvet etmiş bir zat 'halvet bidattir' der mi
Ömer Tuğrul İnançer
En güzel eserlerin Ahmet Özhan tarafından seslendirilip Ömer Tuğrul İnançer tarafından irdelenip manalarına ve derinliklerine doğru sohbetin yol alacağı 'Şarkılar Seni Söyler' yeniden TRT ekranlarında. Metin Erol Yazdı.
17/04/2015 10:00
İzlenme: 5846
Şarkılar Seni Söyler yeniden TRT ekranlarında
Ömer Tuğrul İnançer
Yazarlarımıza, mütefekkirlerimize ‘Eyüp Sultan’daki Pierre Loti Tepesi’nin isminden memnun musunuz’ diye sorduk.
14/12/2012 16:00
İzlenme: 18466
Pierre Loti Tepesinin adı değişsin mi
Ömer Tuğrul İnançer
Ömer Tuğrul İnançer, Türk Edebiyatı Vakfı’nda konuştu, notlarımızı aldık.
26/02/2012 11:00
İzlenme: 34025
Maval okumak nerden çıkmış anlattı
Ömer Tuğrul İnançer
Ömer Tuğrul İnançer’in Hz. Mevlana konulu konferansına gittik.
26/12/2011 10:00
İzlenme: 27188
Boş konuşmak heva ve hevestendir
Ömer Tuğrul İnançer
Sufi Kitap yayınlarında bir tasavvuf sohbetleri dizisi var ki tadına doyum olmuyor!
31/08/2009 16:47
İzlenme: 7383
Sohbet okumak ayrı tatlı
Ömer Tuğrul İnançer
Tuğrul İnançer bu sefer de Eyüp Sultan’dan doğru bilinen yanlışların üzerine gitti.
10/12/2012 12:00
İzlenme: 11392
Mevlana Hanefi fukahasındandır
Ömer Tuğrul İnançer
Ömer Tuğrul İnançer Hoca Kubbealtı Vakfında doğru bilinen yaygın yanlışları anlattı.
06/12/2011 11:25
İzlenme: 83405
İnançer Miraç kandilini kutlamıyor çünkü
Ömer Tuğrul İnançer
Murat Menteş'in yaptığı söyleşide Ömer Tuğrul İnançer'in tavsiye ettiği 4 Mesnevi şerhi neler?
09/10/2009 10:00
İzlenme: 11919
Mesnevi Şerhlerinin hangileri
Ömer Tuğrul İnançer
Ömer Tuğrul İnançer'in neler söylediğini (Ç)Alıntılıyor ve Sohbetin geri kalanını okumak isteyenleri en yakın gazete bayiine davet ediyoruz...
16/03/2009 10:15
İzlenme: 8287
Kapitalizm ne ki İslam'la aynı teraziye koyayım
Ömer Tuğrul İnançer
Kandırılmış dedim ama aslında onlar kendilerini kandırıyorlar. Bir kerecik gönülle dinlemiyorlar iyi bir Müslümanı. Hep o karanlık akıl. Hep o taraflı bakış...
27/07/2013 13:00
İzlenme: 18289
Canımız dostun kölesidir Tuğrul Efendim
Ömer Tuğrul İnançer
Ömer Tuğrul İnançer, “Kainatın Efendisi” söylemine karşı çıkanlara, Regaib ve Miraç kandilleri hakkında olur olmaz çeşitli laflar edenlere cevap verdi..
24/05/2013 12:00
İzlenme: 9453
Hadis ink r etmek moda oldu
Ömer Tuğrul İnançer