, 25 Temmuz 2017
Dünya Bizim Ansiklopedisi
İnsan Yayın Grubu
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Mayıs-2017 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/06/2017 08:00
İzlenme: 1723
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Mayıs 2017
İnsan Yayın Grubu
Mahmut Erol Kılıç’a, Mustafa Rasim Efendi’nin ‘Istılahât-ı İnsan-ı Kâmil’ adlı sözlüğünü sorduk..
28/04/2012 14:00
İzlenme: 19162
Bursevi penceresinden tasavvuf sözlüğü
İnsan Yayın Grubu
Geçen günlerde İbn Arabî’nin ‘İttihâdü’l Kevnî’ isimli eserini elime aldım. Okudum, hazmetmeye çalıştım. Neyi, ne kadar doğru öğrendim Allah bilir.
09/08/2012 12:00
İzlenme: 6643
Nur talebeleri İbn Arabi okuyamaz mı
İnsan Yayın Grubu
Sûfîlerin Kur'an ile münasebetleri çok gündeme getirilmeyen bir mevzu. Hâlbuki tarihte tefsir yazan birçok sûfi mevcut. Bu tefsirlerde, süluk neşvesiyle getirdikleri yorumlar, ayetlerin birçok boyutu olduğuna şahid oluyoruz. Ahmed Sadreddin yazdı.
20/03/2014 14:00
İzlenme: 5219
Kur'an'ı başka bir gözle görür s fi
İnsan Yayın Grubu
Seyyid Hüseyn Nasr, “Modern Dünyada Geleneksel İslâm” kitabının, modernizmin açmazlarına da dikkat çekerek, zihni modernizme karşı diri tutan bir tarafı var..
11/03/2013 14:00
İzlenme: 5981
Moderniteye en etkili ilaç nedir
İnsan Yayın Grubu
İnsan Yayınları, Bayram Ali Çetinkaya'nın İslam medeniyeti üzerine muhtelif mecralarda yayınladığı yazıları 'Medine'den Medeniyete' ismiyle bir kitapta topladı. Kitap, İslam medeniyetini çeşitli ögeleri ile ele alıyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
11/03/2014 14:00
İzlenme: 4383
Medeniyetin mihengi Medine-i Münevvere
İnsan Yayın Grubu
Hz. Hallac'ın ruhi tecrübesinin çeşitli boyutlarıyla ele alındığı bir kitap yayınlandı. Rıza Bakış'ın kaleme aldığı 'Âşığın Tevhidi / Hallac'a Göre Varlık ve Dini Tecrübe' isimli kitap, Hallac-ı Mansur Hazretleri’nin hayatını, düşüncesini ve eserlerini de konu alıyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
29/03/2014 16:00
İzlenme: 5334
Dini İslam tavrı sünnet bir  şık Hz Hallac
İnsan Yayın Grubu
Balkanlar, şarkın batıya uzanan kolu, İslam medeniyetinin Garb’a açılan penceresidir. Metin İzeti, 'Balkanlar'da Tasavvuf' isimli eserinde, seyyah dervişlerin Osmanlı ordusundan senelerce önce Balkanlar'ı İslam'a açtığını ifade ediyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
11/04/2014 12:00
İzlenme: 3766
Balkanlar Sarı Saltuk'u bilmeden anlaşılamaz
İnsan Yayın Grubu
İslam düşüncesi hususunda etraflıca bir malumat sunan ve bu konudaki eksikliğimizi doldurmaya aday bir kitap olan İslam Düşüncesi Tarihi, 14 yıl sonra ikinci baskısını yaptı. Kitabın müellifi, Hindistanlı filozof Mian Muhammed Şerif. Ahmed Sadreddin yazdı..
11/05/2014 14:00
İzlenme: 5346
Ahlaki dönüşüm için daha yolumuz var
İnsan Yayın Grubu
Müslüman, resim sanatını hangi endişelerle icra eder ve Batı resmi ile arasındaki farkları nedir? Mian Muhammed Şerif'in derlediği İslam Düşüncesi Tarihi kitabında Muhammed Ecmel Müslüman resminin hususiyetlerini anlatıyor. Ahmed Sadreddin yazdı..
19/05/2014 14:00
İzlenme: 5930
Müslümanların resimle ilişkisini inceledi
İnsan Yayın Grubu
İnsan Yayınları, “Her İnsan Bir Sanatçıdır” ismiyle, geleneksel sanat felsefesi okumalarından oluşan bir kitap yayınladı. Mezkur kitap rönesans öncesi filozoflarının sanat felsefesi hakkındaki düşüncelerini ve gelenekselci ekol mensubu sanatçı ve fikir adamlarının makalelerini biraraya getiriyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
28/08/2014 12:04
İzlenme: 2999
Sanatçıyı kötü ruhlar mı yönlendirir
İnsan Yayın Grubu
'Sinemanın Kökleri' kitabında, sinemayı diğer sanatlarla kurduğu ilişki üzerinden inceleyen Enver Gülşen, Müslüman bireyde/toplumda sinemanın karşılığını bulmaya çalışıyor, sinemayı tasavvufi pencereden yorumluyor. Abdullah Güner yazdı.
28/04/2017 10:00
İzlenme: 1938
Bu Çağın Yeni Sözünü Müslümanlar Sinema ile Söyleyebilir
İnsan Yayın Grubu
Hz. Ali ile Muaviye arasında iktidar sebebiyle çıkan ve günümüze kadar etkileri gelen savaşın hikayesini Mustafa Günal’ın ''Hz. Ali Dönemi ve İç Siyaseti'' ve Adnan Demircan’ın ''Ali-Muaviye Kavgası'' kitaplarından kıyaslayarak okumak oldukça verimli oldu. Sedat Palut yazdı.
24/04/2017 08:00
İzlenme: 3977
Hazreti Ali Döneminde Yaşananlara İki Kitaptan Mukayeseli Bir Bakış
İnsan Yayın Grubu
Muhammed Pickthall’in İslam nasıl bir medeniyettir sorusuna verdiği çok yönlü ve ayrıntılı cevabı sizler için değerlendirdik.
17/02/2012 15:50
İzlenme: 44282
Pickthall İslam'ı nasıl anlatıyor
İnsan Yayın Grubu
Muhammed Hüseyin, 'Modernizmin İslam Dünyasına Girişi' kitabında, Batılılaşma fikrinin gerçek mahiyetini, İslam âlemine nasıl girdiğini, ilk tohumların nasıl atıldığını, Avrupalıların modernizm veya Batılılaşma tabirlerini sömürgecilik ekseninde ele alıp ona göre nasıl plan ve program yaptıklarını örnekler üzerine anlatıyor. Metin Uygun yazdı.
20/01/2017 10:00
İzlenme: 2894
Örnekler Üzerinden Modernizmin İslam Dünyasına Girişi
İnsan Yayın Grubu
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Aralık-2016 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/01/2017 10:00
İzlenme: 7815
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Aralık 2016
İnsan Yayın Grubu
''Her şeyin göze hitap ettiği, 'görünmek var olmaktır' mottosunun hâkimiyeti altındaki bir dünyada, kulağımızı hakikate nasıl vereceğiz? Bu dert, kitaptaki yazıların kalkış noktası.'' Nazife Şişman, 'Dijital Çağda Müslüman Kalmak' üzerine Mehmet Erken'in sorularını cevapladı.
05/01/2017 14:00
İzlenme: 8026
Nazife Şişman ile 'Dijital Çağda Müslüman Kalmak' Üzerine Konuştuk
İnsan Yayın Grubu
'Timur'un Günlüğü'' kitabının ilk bölümünde Timur, Tuğluk Temir Han'la başlayan saltanat kavgasından Ankara Savaşı'na kadar gerçekleşen olayları yazıyor. İkinci bölümdeyse Timur'un devlet kurma ve yönetme ilkeleriyle bazı uygulamaları yer alır. Yağız Gönüler yazdı.
29/12/2016 13:00
İzlenme: 5389
Timur un Günlüğü Adalet Esaslı Bir Devleti Öğütlüyor
İnsan Yayın Grubu
Anadolu coğrafyasında geç anlaşılan oryantalizm konusunu Prof. Dr. Ahmet Çaycı sanat tarihi perspektifinden ele alarak ‘Oryantalizm, Oksidentalizm ve Sanat” adlı kitabında bütün yönleriyle incelemiş. Eshabil Yıldız yazdı.
01/01/2017 08:00
İzlenme: 4579
Sanat Tarihi Perspektifinden Oryantalizm ve Oksidentalizm
İnsan Yayın Grubu
Savaş Ş. Barkçin’in, ‘Kalbin Aklı: Medeniyet Üzerine Yazılar’ adlı kitabında yer alan 'Kayıp Aranıyor' başlıklı yazısını, ahlak meselesinin çokça konuşulduğu bu dönemde, önemine binaen alıntılıyoruz.
10/12/2016 13:00
İzlenme: 4756
Asıl Kaybettiğimiz Madd Güç Değil Ahl ktır
İnsan Yayın Grubu
Cafer Barlas, Kafkasya denildiği zaman akla gelen yetkin isimlerden biri. 'Dünü ve Bugünü ile Kafkasya Özgürlük Mücadelesi' de kendisinin önemli eserlerinden biri. Yusuf Tunçbilek yazdı.
03/02/2016 12:00
İzlenme: 3961
Kafkasya'yı anlatabilmek meşakkatli bir iş
İnsan Yayın Grubu
'Beş Türk Eyaletine Doğru' adlı kitabında Mark Sykes, 1899’daki seyahatinde Halep, Bağdat, Musul, Bitlis ve Van izlenimlerini paylaşmış. Yazar kitabın sonunda amacının sadece bu topraklarda dolaşmak, bu coğrafyayı tanımak olduğunu söylese de uğradığı yerler hakkındaki gözlemleri bu düşüncesini pekiştirmiyor. Sedat Palut yazdı.
06/10/2016 10:00
İzlenme: 10735
Osmanlı Topraklarındaki Bir İngiliz Ajanının Notları
İnsan Yayın Grubu
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Eylül-2016 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/10/2016 11:00
İzlenme: 6860
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Eylül 2016
İnsan Yayın Grubu
Feridüddin Attâr’ın Mantıku’t-Tayr’ı, İnsan Yayınları tarafından Abdullah Akın’ın muhteşem sonsözüyle, yola çıkan ve çıkmaya niyetliler için cep boy olarak, tam metin basılmış. Metin Erol yazdı.
19/09/2016 09:00
İzlenme: 7933
Gönül Simurg'u Bilse Ondan Başkasına Meyletmez
İnsan Yayın Grubu