, 22 Haziran 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
İnsan Yayın Grubu
Frithjof Schuon’un ‘Kalp Gözü’ eseri, bize başka türlü bakmanın ve bu bakma biçiminin eşyanın hakikatine ulaşmak için elzem olduğu konusunda bir bakış sunar. Abdulaziz Tantik yazdı.
26/05/2018 13:00
İzlenme: 2987
Hayret Makamında Temaşa Kalp Gözü
İnsan Yayın Grubu
Salih Aydın, İslam Düşüncesi serisinin dördüncü kitabı Felsefe’de, İslam felsefesiyle ilgili konuları, kavramları, tartışmaları, ekolleri, bu alandaki önemli temsilcileri geniş bir şekilde inceliyor. Metin Uygun yazdı.
07/05/2018 11:00
İzlenme: 2290
Felsefe Tarihi Müslüman Filozoflar Merkezli Olmalı
İnsan Yayın Grubu
İslam Düşüncesi III - Tasavvuf kitabında, ''İslam’ın ruh hayatı ve İslam Peygamberinin (sav) şahsında örnekleştirdiği manevi otoritenin kurumsallaşmış ve günümüze kadar gelmiş şeklidir'' sözleriyle tasavvufu tarif eden Salih Aydın, bu yolun iç âlem temizliği, ruh temizliği ve nefis terbiyesi olduğunu; akli ve burhani olmadığını, kalbi ve vicdani bir yol olduğunu belirtiyor. Metin Uygun yazdı.
05/05/2018 11:05
İzlenme: 1426
Şeriat Gemi Tarikat Deniz Hakikat İnci
İnsan Yayın Grubu
Seyyid Hüseyin Nasr, ''Üç Müslüman Bilge & İbn Sina, Suhreverdi, İbn Arabi'' isimli kitabında, bu bilgelerin biyografileri, doktrinleri, felsefeleri, eserleri ve temsil ettikleri Meşşailik, İşrakilik ve Tasavvuf konularını anlatır. Nasr’ın belirttiğine göre İbn Sina, siyasi çalkantılar içinde geçen dönemin şartlarından etkilenmemiş, bu durumda bile kendisini ilme verebilmiş, dikkatini belli bir noktada rahatlıkla toplayabilmiştir. Metin Uygun yazdı.
08/03/2018 11:00
İzlenme: 3446
At Sırtında Sefere Giderken Eserler Yazan  lim
İnsan Yayın Grubu
İnsan Yayınları'nın sahibi merhum İlhan Akıncı’yı onu tanıyanlara, dostlarına, teşrik-i mesaide bulunduğu insanlara soralım dedik. Yusuf Ziyaettin Sula, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Erhan Erken, Münir Üstün, Mahmut Balcı, Ahmet Murat ve Adnan İsmaili, İlhan Akıncı’yı anlattılar.
19/04/2016 14:00
İzlenme: 6120
İyi Bir Müslüman İyi Bir Baba ve İyi Bir Yayıncı
İnsan Yayın Grubu
Tarikatler üzerine bir kitap okumak ve her birinin usullerini, geçmişini öğrenmek istiyorsanız, bunları okurken akademinin o soğuk ve ciddi yüzüyle değil de edebi üslup ve şiirlerle bezeli bir metin ile muhatap olmak istiyorsanız Savaş Barkçin'in 'Bir Kutlu Sefer' kitabı ihtiyacınızı karşılayacaktır. Ömer Faruk Deliktaş.
31/01/2018 08:00
İzlenme: 3154
Savaş Barkçin in Kaleminden Coğrafyamızı Yoğuran Tarikatler
İnsan Yayın Grubu
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Kasım-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/12/2017 08:00
İzlenme: 3283
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Kasım 2017
İnsan Yayın Grubu
Mehmet Bayrakdar, 'Tasavvuf ve Modern Bilim' adlı eserinde tasavvufun insanı bilim adamlığına sevk etmesinden değil; tasavvufun insana bir düşünüş ve zihin derinliği kazandırışından bahsediyor. Kitapta bir elementi diğerine dönüştürmek ya da zaman-mekanın göreceliliği konularına da temas ediliyor. Muhammed Özbey yazdı.
11/09/2017 11:00
İzlenme: 3470
Bakırı Altına Çevirmek ya da S f lerin Modern Bilim
İnsan Yayın Grubu
Kitapta yaratılıştan diş ağrısı gidermeye kadar çok çeşitli hadislerin bulunması, hadis kitaplarından İncil’e çok çeşitli kaynaklardan faydalanılması, Aziz Mahmud Hüdaî’nin hadislere dair 'söz uzamasın diye isnad zincirlerini kaldırdım' cümlesi ve kitabın bir 'hülasa' oluşu; ''Âlemin Yaratılışı ve Hz. Muhammed’in Zuhuru'' adıyla yayınlanan kitabın apaçık şekilde halk için yazıldığını gösteriyor. Muhammed Özbey yazdı.
09/09/2017 11:00
İzlenme: 2766
Aziz Mahmud Hüdai'nin Halk İçin Yazdığı Kitap
İnsan Yayın Grubu
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Temmuz-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/08/2017 11:00
İzlenme: 4957
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Temmuz 2017
İnsan Yayın Grubu
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Mayıs-2017 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/06/2017 08:00
İzlenme: 3675
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Mayıs 2017
İnsan Yayın Grubu
Mahmut Erol Kılıç’a, Mustafa Rasim Efendi’nin ‘Istılahât-ı İnsan-ı Kâmil’ adlı sözlüğünü sorduk..
28/04/2012 14:00
İzlenme: 20612
Bursevi penceresinden tasavvuf sözlüğü
İnsan Yayın Grubu
Geçen günlerde İbn Arabî’nin ‘İttihâdü’l Kevnî’ isimli eserini elime aldım. Okudum, hazmetmeye çalıştım. Neyi, ne kadar doğru öğrendim Allah bilir.
09/08/2012 12:00
İzlenme: 7851
Nur talebeleri İbn Arabi okuyamaz mı
İnsan Yayın Grubu
Sûfîlerin Kur'an ile münasebetleri çok gündeme getirilmeyen bir mevzu. Hâlbuki tarihte tefsir yazan birçok sûfi mevcut. Bu tefsirlerde, süluk neşvesiyle getirdikleri yorumlar, ayetlerin birçok boyutu olduğuna şahid oluyoruz. Ahmed Sadreddin yazdı.
20/03/2014 14:00
İzlenme: 6933
Kur'an'ı başka bir gözle görür s fi
İnsan Yayın Grubu
Seyyid Hüseyn Nasr, “Modern Dünyada Geleneksel İslâm” kitabının, modernizmin açmazlarına da dikkat çekerek, zihni modernizme karşı diri tutan bir tarafı var..
11/03/2013 14:00
İzlenme: 7143
Moderniteye en etkili ilaç nedir
İnsan Yayın Grubu
İnsan Yayınları, Bayram Ali Çetinkaya'nın İslam medeniyeti üzerine muhtelif mecralarda yayınladığı yazıları 'Medine'den Medeniyete' ismiyle bir kitapta topladı. Kitap, İslam medeniyetini çeşitli ögeleri ile ele alıyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
11/03/2014 14:00
İzlenme: 5368
Medeniyetin mihengi Medine-i Münevvere
İnsan Yayın Grubu
Hz. Hallac'ın ruhi tecrübesinin çeşitli boyutlarıyla ele alındığı bir kitap yayınlandı. Rıza Bakış'ın kaleme aldığı 'Âşığın Tevhidi / Hallac'a Göre Varlık ve Dini Tecrübe' isimli kitap, Hallac-ı Mansur Hazretleri’nin hayatını, düşüncesini ve eserlerini de konu alıyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
29/03/2014 16:00
İzlenme: 6264
Dini İslam tavrı sünnet bir  şık Hz Hallac
İnsan Yayın Grubu
Balkanlar, şarkın batıya uzanan kolu, İslam medeniyetinin Garb’a açılan penceresidir. Metin İzeti, 'Balkanlar'da Tasavvuf' isimli eserinde, seyyah dervişlerin Osmanlı ordusundan senelerce önce Balkanlar'ı İslam'a açtığını ifade ediyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
11/04/2014 12:00
İzlenme: 4574
Balkanlar Sarı Saltuk'u bilmeden anlaşılamaz
İnsan Yayın Grubu
İslam düşüncesi hususunda etraflıca bir malumat sunan ve bu konudaki eksikliğimizi doldurmaya aday bir kitap olan İslam Düşüncesi Tarihi, 14 yıl sonra ikinci baskısını yaptı. Kitabın müellifi, Hindistanlı filozof Mian Muhammed Şerif. Ahmed Sadreddin yazdı..
11/05/2014 14:00
İzlenme: 6290
Ahlaki dönüşüm için daha yolumuz var
İnsan Yayın Grubu
Müslüman, resim sanatını hangi endişelerle icra eder ve Batı resmi ile arasındaki farkları nedir? Mian Muhammed Şerif'in derlediği İslam Düşüncesi Tarihi kitabında Muhammed Ecmel Müslüman resminin hususiyetlerini anlatıyor. Ahmed Sadreddin yazdı..
19/05/2014 14:00
İzlenme: 6973
Müslümanların resimle ilişkisini inceledi
İnsan Yayın Grubu
İnsan Yayınları, “Her İnsan Bir Sanatçıdır” ismiyle, geleneksel sanat felsefesi okumalarından oluşan bir kitap yayınladı. Mezkur kitap rönesans öncesi filozoflarının sanat felsefesi hakkındaki düşüncelerini ve gelenekselci ekol mensubu sanatçı ve fikir adamlarının makalelerini biraraya getiriyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
28/08/2014 12:04
İzlenme: 3698
Sanatçıyı kötü ruhlar mı yönlendirir
İnsan Yayın Grubu
'Sinemanın Kökleri' kitabında, sinemayı diğer sanatlarla kurduğu ilişki üzerinden inceleyen Enver Gülşen, Müslüman bireyde/toplumda sinemanın karşılığını bulmaya çalışıyor, sinemayı tasavvufi pencereden yorumluyor. Abdullah Güner yazdı.
28/04/2017 10:00
İzlenme: 4174
Bu Çağın Yeni Sözünü Müslümanlar Sinema ile Söyleyebilir
İnsan Yayın Grubu
Hz. Ali ile Muaviye arasında iktidar sebebiyle çıkan ve günümüze kadar etkileri gelen savaşın hikayesini Mustafa Günal’ın ''Hz. Ali Dönemi ve İç Siyaseti'' ve Adnan Demircan’ın ''Ali-Muaviye Kavgası'' kitaplarından kıyaslayarak okumak oldukça verimli oldu. Sedat Palut yazdı.
24/04/2017 08:00
İzlenme: 5807
Hazreti Ali Döneminde Yaşananlara İki Kitaptan Mukayeseli Bir Bakış
İnsan Yayın Grubu
Muhammed Pickthall’in İslam nasıl bir medeniyettir sorusuna verdiği çok yönlü ve ayrıntılı cevabı sizler için değerlendirdik.
17/02/2012 15:50
İzlenme: 47206
Pickthall İslam'ı nasıl anlatıyor
İnsan Yayın Grubu