, 24 Kasım 2017
Dünya Bizim Ansiklopedisi
İnsan Yayın Grubu
Mehmet Bayrakdar, 'Tasavvuf ve Modern Bilim' adlı eserinde tasavvufun insanı bilim adamlığına sevk etmesinden değil; tasavvufun insana bir düşünüş ve zihin derinliği kazandırışından bahsediyor. Kitapta bir elementi diğerine dönüştürmek ya da zaman-mekanın göreceliliği konularına da temas ediliyor. Muhammed Özbey yazdı.
11/09/2017 11:00
İzlenme: 2092
Bakırı Altına Çevirmek ya da S f lerin Modern Bilim
İnsan Yayın Grubu
Kitapta yaratılıştan diş ağrısı gidermeye kadar çok çeşitli hadislerin bulunması, hadis kitaplarından İncil’e çok çeşitli kaynaklardan faydalanılması, Aziz Mahmud Hüdaî’nin hadislere dair 'söz uzamasın diye isnad zincirlerini kaldırdım' cümlesi ve kitabın bir 'hülasa' oluşu; ''Âlemin Yaratılışı ve Hz. Muhammed’in Zuhuru'' adıyla yayınlanan kitabın apaçık şekilde halk için yazıldığını gösteriyor. Muhammed Özbey yazdı.
09/09/2017 11:00
İzlenme: 1529
Aziz Mahmud Hüdai'nin Halk İçin Yazdığı Kitap
İnsan Yayın Grubu
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Temmuz-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/08/2017 11:00
İzlenme: 3447
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Temmuz 2017
İnsan Yayın Grubu
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Mayıs-2017 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/06/2017 08:00
İzlenme: 2478
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Mayıs 2017
İnsan Yayın Grubu
Mahmut Erol Kılıç’a, Mustafa Rasim Efendi’nin ‘Istılahât-ı İnsan-ı Kâmil’ adlı sözlüğünü sorduk..
28/04/2012 14:00
İzlenme: 19619
Bursevi penceresinden tasavvuf sözlüğü
İnsan Yayın Grubu
Geçen günlerde İbn Arabî’nin ‘İttihâdü’l Kevnî’ isimli eserini elime aldım. Okudum, hazmetmeye çalıştım. Neyi, ne kadar doğru öğrendim Allah bilir.
09/08/2012 12:00
İzlenme: 7072
Nur talebeleri İbn Arabi okuyamaz mı
İnsan Yayın Grubu
Sûfîlerin Kur'an ile münasebetleri çok gündeme getirilmeyen bir mevzu. Hâlbuki tarihte tefsir yazan birçok sûfi mevcut. Bu tefsirlerde, süluk neşvesiyle getirdikleri yorumlar, ayetlerin birçok boyutu olduğuna şahid oluyoruz. Ahmed Sadreddin yazdı.
20/03/2014 14:00
İzlenme: 6096
Kur'an'ı başka bir gözle görür s fi
İnsan Yayın Grubu
Seyyid Hüseyn Nasr, “Modern Dünyada Geleneksel İslâm” kitabının, modernizmin açmazlarına da dikkat çekerek, zihni modernizme karşı diri tutan bir tarafı var..
11/03/2013 14:00
İzlenme: 6364
Moderniteye en etkili ilaç nedir
İnsan Yayın Grubu
İnsan Yayınları, Bayram Ali Çetinkaya'nın İslam medeniyeti üzerine muhtelif mecralarda yayınladığı yazıları 'Medine'den Medeniyete' ismiyle bir kitapta topladı. Kitap, İslam medeniyetini çeşitli ögeleri ile ele alıyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
11/03/2014 14:00
İzlenme: 4731
Medeniyetin mihengi Medine-i Münevvere
İnsan Yayın Grubu
Hz. Hallac'ın ruhi tecrübesinin çeşitli boyutlarıyla ele alındığı bir kitap yayınlandı. Rıza Bakış'ın kaleme aldığı 'Âşığın Tevhidi / Hallac'a Göre Varlık ve Dini Tecrübe' isimli kitap, Hallac-ı Mansur Hazretleri’nin hayatını, düşüncesini ve eserlerini de konu alıyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
29/03/2014 16:00
İzlenme: 5676
Dini İslam tavrı sünnet bir  şık Hz Hallac
İnsan Yayın Grubu
Balkanlar, şarkın batıya uzanan kolu, İslam medeniyetinin Garb’a açılan penceresidir. Metin İzeti, 'Balkanlar'da Tasavvuf' isimli eserinde, seyyah dervişlerin Osmanlı ordusundan senelerce önce Balkanlar'ı İslam'a açtığını ifade ediyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
11/04/2014 12:00
İzlenme: 4056
Balkanlar Sarı Saltuk'u bilmeden anlaşılamaz
İnsan Yayın Grubu
İslam düşüncesi hususunda etraflıca bir malumat sunan ve bu konudaki eksikliğimizi doldurmaya aday bir kitap olan İslam Düşüncesi Tarihi, 14 yıl sonra ikinci baskısını yaptı. Kitabın müellifi, Hindistanlı filozof Mian Muhammed Şerif. Ahmed Sadreddin yazdı..
11/05/2014 14:00
İzlenme: 5674
Ahlaki dönüşüm için daha yolumuz var
İnsan Yayın Grubu
Müslüman, resim sanatını hangi endişelerle icra eder ve Batı resmi ile arasındaki farkları nedir? Mian Muhammed Şerif'in derlediği İslam Düşüncesi Tarihi kitabında Muhammed Ecmel Müslüman resminin hususiyetlerini anlatıyor. Ahmed Sadreddin yazdı..
19/05/2014 14:00
İzlenme: 6269
Müslümanların resimle ilişkisini inceledi
İnsan Yayın Grubu
İnsan Yayınları, “Her İnsan Bir Sanatçıdır” ismiyle, geleneksel sanat felsefesi okumalarından oluşan bir kitap yayınladı. Mezkur kitap rönesans öncesi filozoflarının sanat felsefesi hakkındaki düşüncelerini ve gelenekselci ekol mensubu sanatçı ve fikir adamlarının makalelerini biraraya getiriyor. Ahmed Sadreddin yazdı.
28/08/2014 12:04
İzlenme: 3256
Sanatçıyı kötü ruhlar mı yönlendirir
İnsan Yayın Grubu
'Sinemanın Kökleri' kitabında, sinemayı diğer sanatlarla kurduğu ilişki üzerinden inceleyen Enver Gülşen, Müslüman bireyde/toplumda sinemanın karşılığını bulmaya çalışıyor, sinemayı tasavvufi pencereden yorumluyor. Abdullah Güner yazdı.
28/04/2017 10:00
İzlenme: 3251
Bu Çağın Yeni Sözünü Müslümanlar Sinema ile Söyleyebilir
İnsan Yayın Grubu
Hz. Ali ile Muaviye arasında iktidar sebebiyle çıkan ve günümüze kadar etkileri gelen savaşın hikayesini Mustafa Günal’ın ''Hz. Ali Dönemi ve İç Siyaseti'' ve Adnan Demircan’ın ''Ali-Muaviye Kavgası'' kitaplarından kıyaslayarak okumak oldukça verimli oldu. Sedat Palut yazdı.
24/04/2017 08:00
İzlenme: 4532
Hazreti Ali Döneminde Yaşananlara İki Kitaptan Mukayeseli Bir Bakış
İnsan Yayın Grubu
Muhammed Pickthall’in İslam nasıl bir medeniyettir sorusuna verdiği çok yönlü ve ayrıntılı cevabı sizler için değerlendirdik.
17/02/2012 15:50
İzlenme: 45428
Pickthall İslam'ı nasıl anlatıyor
İnsan Yayın Grubu
Muhammed Hüseyin, 'Modernizmin İslam Dünyasına Girişi' kitabında, Batılılaşma fikrinin gerçek mahiyetini, İslam âlemine nasıl girdiğini, ilk tohumların nasıl atıldığını, Avrupalıların modernizm veya Batılılaşma tabirlerini sömürgecilik ekseninde ele alıp ona göre nasıl plan ve program yaptıklarını örnekler üzerine anlatıyor. Metin Uygun yazdı.
20/01/2017 10:00
İzlenme: 3307
Örnekler Üzerinden Modernizmin İslam Dünyasına Girişi
İnsan Yayın Grubu
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Aralık-2016 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/01/2017 10:00
İzlenme: 8676
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Aralık 2016
İnsan Yayın Grubu
''Her şeyin göze hitap ettiği, 'görünmek var olmaktır' mottosunun hâkimiyeti altındaki bir dünyada, kulağımızı hakikate nasıl vereceğiz? Bu dert, kitaptaki yazıların kalkış noktası.'' Nazife Şişman, 'Dijital Çağda Müslüman Kalmak' üzerine Mehmet Erken'in sorularını cevapladı.
05/01/2017 14:00
İzlenme: 8612
Nazife Şişman ile 'Dijital Çağda Müslüman Kalmak' Üzerine Konuştuk
İnsan Yayın Grubu
'Timur'un Günlüğü'' kitabının ilk bölümünde Timur, Tuğluk Temir Han'la başlayan saltanat kavgasından Ankara Savaşı'na kadar gerçekleşen olayları yazıyor. İkinci bölümdeyse Timur'un devlet kurma ve yönetme ilkeleriyle bazı uygulamaları yer alır. Yağız Gönüler yazdı.
29/12/2016 13:00
İzlenme: 5991
Timur un Günlüğü Adalet Esaslı Bir Devleti Öğütlüyor
İnsan Yayın Grubu
Anadolu coğrafyasında geç anlaşılan oryantalizm konusunu Prof. Dr. Ahmet Çaycı sanat tarihi perspektifinden ele alarak ‘Oryantalizm, Oksidentalizm ve Sanat” adlı kitabında bütün yönleriyle incelemiş. Eshabil Yıldız yazdı.
01/01/2017 08:00
İzlenme: 5049
Sanat Tarihi Perspektifinden Oryantalizm ve Oksidentalizm
İnsan Yayın Grubu
Savaş Ş. Barkçin’in, ‘Kalbin Aklı: Medeniyet Üzerine Yazılar’ adlı kitabında yer alan 'Kayıp Aranıyor' başlıklı yazısını, ahlak meselesinin çokça konuşulduğu bu dönemde, önemine binaen alıntılıyoruz.
10/12/2016 13:00
İzlenme: 5322
Asıl Kaybettiğimiz Madd Güç Değil Ahl ktır
İnsan Yayın Grubu
Cafer Barlas, Kafkasya denildiği zaman akla gelen yetkin isimlerden biri. 'Dünü ve Bugünü ile Kafkasya Özgürlük Mücadelesi' de kendisinin önemli eserlerinden biri. Yusuf Tunçbilek yazdı.
03/02/2016 12:00
İzlenme: 4505
Kafkasya'yı anlatabilmek meşakkatli bir iş
İnsan Yayın Grubu