, 22 Haziran 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Ötüken Neşriyat
''Karakterim realiteden kopmaya çok müsait değil. Zaten üst üste beş tane kurgu kitap okuyamam. Araya bir iki tarih veya iktisat kitabı atmam gerekiyor. Bu sefer realite sıkıyor, o zaman da romana dönüyorum. Hayalle ve realiteyle böyle bir ilişkim var.'' Fatih Baha Aydın, 'Bihaber' romanı üzerine Hatice Ebrar Akbulut'un sorularını cevapladı.
22/06/2018 07:04
İzlenme: 131
Fatih Baha Aydın Roman Bilgeliği Aktarabilmenin Tek Yolu
Ötüken Neşriyat
Mehmet Eröz, ''İktisat Sosyolojisine Başlangıç'' kitabında iktisadi faaliyette bulunan insanın iktisat dışında da birçok motiflerin tesiri altında bulunduğunu belirterek, sırf arz ve talebe uyan, iktisadi adam (homo economicus) denebilecek derecede iktisatla hemhal olan insanların bile bu başka motiflerin tesiri altında olduğunu söyler. Bu motiflere gelenekleri, grubun kaidelerini, ön yargıları, ahlâki değer ölçülerini ve dinî motifleri örnek olarak gösterir. Metin Uygun yazdı.
21/06/2018 09:00
İzlenme: 351
Her İktisadi Düzen Esasını Belli Bir Sosyal Yapıda Bulur
Ötüken Neşriyat
Ardında onlarca roman bırakan Türk edebiyatının usta kalemlerinden Peyami Safa, Beşir Ayvazoğlu’nun ifadesiyle, resim ve müzikle yakından ilgilenen, Türkiye’nin entelektüel tarihine damga vuran bir fikir ve dava adamıydı.
15/06/2018 16:40
İzlenme: 662
Bütün Tenakuzların Sona Erdiği Muhayyel Ülke Simeranya
Ötüken Neşriyat
Cengiz Aytmatov, 'Toprak Ana' kitabında, insanların çok büyük mutluluklara ihtiyacı olmadığını; kendi işini yapmanın, kendi ürününü kaldırmanın insanı mutlu etmeye yeteceğini anlatır. Metin Uygun yazdı.
10/06/2018 08:00
İzlenme: 1105
Bir Ananın Mutluluğu Milletinin Mutluluğundan Doğuyor
Ötüken Neşriyat
Enver Paşa bir Alman hayranı mıydı? Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı’na Jön Türklerin maceraperestlikleri yüzünden mi girdi? Altay Cengizer, 'Adil Hafızanın Işığında' isimli kitabında dillere pelesenk olmuş bu söylemlere karşı güçlü bir tez ortaya koyuyor.
08/06/2018 11:00
İzlenme: 1092
Birinci Dünya Savaşı nın Ödülü Osmanlı Topraklarıydı
Ötüken Neşriyat
Mayıs 1968’de Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nin öğrenciler tarafından işgali, siyasi tarih literatürüne girecek türden bir dönemin de başlangıcını oluşturmuştu. Üniversitenin işgali sonrasında gerçekleştirilen gösterilere işçilerin de katılmasıyla büyüyen protestolar, kısa süre içinde dünyanın her yerine yayıldı.
03/06/2018 12:00
İzlenme: 890
Övgü ile Yergi Arasında Sıkışmış Bir Kuşak
Ötüken Neşriyat
Peyami Safa külliyatı bir bütün olarak Ötüken Neşriyat tarafından yayınlanacak. Hem de sadece Server Bedi adıyla çıkan eserleri değil, aynı zamanda makaleleri, röportajları, denemeleri ve dahi hikayeleri de hazırlanarak kisve-i tab'a bürünecek.
02/04/2018 17:03
İzlenme: 1014
Peyami Safa Külliyatı Tamamlanıyor
Ötüken Neşriyat
Bütün bir şehri ahşaba döndürmek artık mümkün değildir elbette; fakat bugün kapısından çıkar çıkmaz adımımızı asfalta attığımız apartmanların öncesinde bir dünya vardı, onu hatırlamalıyız. Kadir Üredi de, ''Şehrin Ahşap Zamanı'' isimli kitabıyla Sivas’ın eski ahşap evlerinin, konaklarının izlerini sürüyor. Sefa Toprak yazdı.
28/03/2018 08:00
İzlenme: 2722
Bahçe Görmüş Son Çocuklar ve Şehrin Ahşap Hatırası
Ötüken Neşriyat
Dursun Saral, 'Hızır Barbaroşo Hayreddin' isimli tarihi romanında kaynakların birbirinden farklı anlattığı olayları en doğru bir şekilde haritalarla ve gravürlerle destekleyerek yazmış. Akdeniz’in 1500’lü yıllarını Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sini kullanarak bilgisayarda modellemiş. Metin Uygun yazdı.
07/02/2018 08:00
İzlenme: 2259
Hızır Reis e Hayreddin Ünvanını Sultan Selim Vermişti
Ötüken Neşriyat
''Osmanlıların Batı'daki gelişmeleri çok iyi bildiklerini, fakat benimsemediklerini anladım. İslami hayatın gereği olan eşitliği sürdürmek için benimsemediler. Kimsenin aç ve fakir kalmaması için, kurdukları düzeni devam ettirmek istediler.'' Ömrünün büyük bir kısmını Osmanlı arşivlerinde geçiren, Türkiye’nin en önemli Osmanlı iktisat tarihçilerinden mütefekkir Mehmet Genç, 51 yıldır Osmanlı’yı araştırıyor. Gençliğinden beri medeniyetimizin karşılaştıgı büyük değişim üzerine kafa yoran ve Türkiye’de en büyük sorununun elitin kifayetsizligi olduguna dikkat çeken Mehmet Genç ile konuştuk.
09/03/2018 12:00
İzlenme: 13695
Mehmet Genç ile Hayatını ve İlim Yolculuğunu Konuştuk
Ötüken Neşriyat
Tarık Buğra, 'Politika Dışı' kitabında insanların hayatlarını politize bir biçimde yaşamasını, 'insanın kendinden, kendi imkânlarından ve güzelliklerinden kopuşu, politikanın ve politikacının uydusu haline gelişi' olarak değerlendirmiş. Muhammed Özbey yazdı..
16/09/2014 15:00
İzlenme: 6832
Tarık Buğra önermiş Milli Eğitim Bakanlığı'nın adı Sürekli Reformlar Bakanlığı
Ötüken Neşriyat
Milli Mücadele döneminde tüm Ortodoksların lideri olan patriğin tavrı ne olmuştu, bu dönemde neler yaşanmıştı? Ramazan Erhan Güllü'nün 'Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum /Ortodoks Patrikhanesi' adlı kitabı bu konuda bizi aydınlatıyor. Sedat Palut yazdı.
07/01/2018 08:00
İzlenme: 3149
Milli Mücadele Döneminde Fener Rum Patriğinin Faaliyetleri
Ötüken Neşriyat
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Kasım-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/12/2017 08:00
İzlenme: 3278
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Kasım 2017
Ötüken Neşriyat
Halifeliğin kaldırılmasını siyasal ve diplomatik kaynaklardan okumak mümkündür. Peki, halifeliğin kaldırıldığı dönemde, gazeteciler, fikir adamları ne tepki verdiler? Neler yazdılar? Bu kaynaklara ulaşabileceğimiz bir kitap yayımlandı yakın zamanda: Milli Hakimiyet ve Hilafet. Sedat Palut yazdı.
25/11/2017 08:00
İzlenme: 2369
Hilafetin Kaldırılmasına Dönemin Fikir Adamları Ne Tepki Verdiler
Ötüken Neşriyat
Yahya Kemal Taştan, 'Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu' adlı eseriyle, dil birliğinden din birliğine, coğrafi farklılıklardan Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına ön ayak olan milliyetçilik fikir akımlarının kışkırtılmasına kadar edebiyatımızdaki ve tarihimizdeki birçok araştırmacının hakkında araştırmalar yaptığı Balkan Savaşları’na birçok farklı açıdan yaklaşıyor. Şerife Yılmaz yazdı.
22/11/2017 08:00
İzlenme: 1581
Balkan Savaşları'na ve Sonuçlarına Dair Yeni Bir Kitap
Ötüken Neşriyat
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Ekm-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/11/2017 08:00
İzlenme: 4483
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Ekim 2017
Ötüken Neşriyat
Cengiz Dağcı, 'Korkunç Yıllar' romanında savaşın acımasızlığını, ikilemini, insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz psikolojik durumu, Rusya egemenliğinde yaşamaya çalışmış Müslümanların içinde kaldığı zor durumu başarıyla anlatmış. Sedat Palut yazdı.
22/09/2017 08:00
İzlenme: 2038
2 Dünya Savaşı'nda Kırım'ın Romanı Korkunç Yıllar
Ötüken Neşriyat
Konfüçyüs, bir ahlâk yekûnu ortaya koymuştur ve bunu sadece sözle değil eylemle itmam etmiştir. Konfüçyüs’ün ortaya koyduğu öğreti, takipçilerini doğruya, güzele, iyiye, ahlâkî olana götürür. Konfüçyüs’ün söylediği pek çok şey Allah katında tek din olan İslam’a uygun, Allah’ın emrettikleriyle ve nehyettikleriyle örtüşüyor, bunun ötesinde tasavvufla da benzeşiyor Muhammed Özbey, Konfüçyüs'ün 'Sözler'ini yazdı.
08/09/2017 11:00
İzlenme: 2140
İslami Tavır ve Konfüçyüs'ün Sözler'i
Ötüken Neşriyat
Bitmeyen Gece, koyu bir yalnızlığın karanlığında büyüyen özgür bir ruhun belki de hiçbir zaman duyamayacağımız çığlığıdır aslında..
18/06/2012 15:00
İzlenme: 15083
 m idi ama kalbi apaydınlıktı Mitat Enç in
Ötüken Neşriyat
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Ağustos-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
04/09/2017 08:00
İzlenme: 2480
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Ağustos 2017
Ötüken Neşriyat
Yılmaz Özakpınar, ''Kültür ve Medeniyet Üzerine Denemeler'' kitabında biraraya getirdiği yazılarında, ezbere yapılan bir Batı muhalefetiyle değil, düşünceye ve düşünmeye dayalı İslâmî bir duruş sergilemesiyle hem ufuk açıyor hem de okurunu bu doğrultuda gayrete getiriyor. Yavuz Ertürk yazdı.
28/08/2017 11:05
İzlenme: 2260
Yılmaz Özakpınar'dan Kültür ve Medeniyete Derinlikli Bir Bakış
Ötüken Neşriyat
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Temmuz-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/08/2017 11:00
İzlenme: 4957
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Temmuz 2017
Ötüken Neşriyat
Okuması kolay ve insana yol boyunca eşlik edecek, farklı insanların hikâyelerini, okurunu farklı coğrafyalara götürerek yaşatacak bir kitap olmuş Özer Ravanoğlu'nun 'Doğudan Batıdan Hikâyeler'i... Sedat Palut yazdı.
31/05/2017 13:00
İzlenme: 2150
Orta Asya'da SSCB Sonrası Türklerin Hayatına Tutulan Ayna
Ötüken Neşriyat