, 17 Mart 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Ötüken Neşriyat
Dursun Saral, 'Hızır Barbaroşo Hayreddin' isimli tarihi romanında kaynakların birbirinden farklı anlattığı olayları en doğru bir şekilde haritalarla ve gravürlerle destekleyerek yazmış. Akdeniz’in 1500’lü yıllarını Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sini kullanarak bilgisayarda modellemiş. Metin Uygun yazdı.
07/02/2018 08:00
İzlenme: 1816
Hızır Reis e Hayreddin Ünvanını Sultan Selim Vermişti
Ötüken Neşriyat
''Osmanlıların Batı'daki gelişmeleri çok iyi bildiklerini, fakat benimsemediklerini anladım. İslami hayatın gereği olan eşitliği sürdürmek için benimsemediler. Kimsenin aç ve fakir kalmaması için, kurdukları düzeni devam ettirmek istediler.'' Ömrünün büyük bir kısmını Osmanlı arşivlerinde geçiren, Türkiye’nin en önemli Osmanlı iktisat tarihçilerinden mütefekkir Mehmet Genç, 51 yıldır Osmanlı’yı araştırıyor. Gençliğinden beri medeniyetimizin karşılaştıgı büyük değişim üzerine kafa yoran ve Türkiye’de en büyük sorununun elitin kifayetsizligi olduguna dikkat çeken Mehmet Genç ile konuştuk.
09/03/2018 12:00
İzlenme: 7184
Mehmet Genç ile Hayatını ve İlim Yolculuğunu Konuştuk
Ötüken Neşriyat
Tarık Buğra, 'Politika Dışı' kitabında insanların hayatlarını politize bir biçimde yaşamasını, 'insanın kendinden, kendi imkânlarından ve güzelliklerinden kopuşu, politikanın ve politikacının uydusu haline gelişi' olarak değerlendirmiş. Muhammed Özbey yazdı..
16/09/2014 15:00
İzlenme: 6407
Tarık Buğra önermiş Milli Eğitim Bakanlığı'nın adı Sürekli Reformlar Bakanlığı
Ötüken Neşriyat
Milli Mücadele döneminde tüm Ortodoksların lideri olan patriğin tavrı ne olmuştu, bu dönemde neler yaşanmıştı? Ramazan Erhan Güllü'nün 'Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum /Ortodoks Patrikhanesi' adlı kitabı bu konuda bizi aydınlatıyor. Sedat Palut yazdı.
07/01/2018 08:00
İzlenme: 2667
Milli Mücadele Döneminde Fener Rum Patriğinin Faaliyetleri
Ötüken Neşriyat
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Kasım-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/12/2017 08:00
İzlenme: 2243
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Kasım 2017
Ötüken Neşriyat
Halifeliğin kaldırılmasını siyasal ve diplomatik kaynaklardan okumak mümkündür. Peki, halifeliğin kaldırıldığı dönemde, gazeteciler, fikir adamları ne tepki verdiler? Neler yazdılar? Bu kaynaklara ulaşabileceğimiz bir kitap yayımlandı yakın zamanda: Milli Hakimiyet ve Hilafet. Sedat Palut yazdı.
25/11/2017 08:00
İzlenme: 1753
Hilafetin Kaldırılmasına Dönemin Fikir Adamları Ne Tepki Verdiler
Ötüken Neşriyat
Yahya Kemal Taştan, 'Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu' adlı eseriyle, dil birliğinden din birliğine, coğrafi farklılıklardan Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına ön ayak olan milliyetçilik fikir akımlarının kışkırtılmasına kadar edebiyatımızdaki ve tarihimizdeki birçok araştırmacının hakkında araştırmalar yaptığı Balkan Savaşları’na birçok farklı açıdan yaklaşıyor. Şerife Yılmaz yazdı.
22/11/2017 08:00
İzlenme: 1278
Balkan Savaşları'na ve Sonuçlarına Dair Yeni Bir Kitap
Ötüken Neşriyat
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Ekm-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/11/2017 08:00
İzlenme: 2878
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Ekim 2017
Ötüken Neşriyat
Cengiz Dağcı, 'Korkunç Yıllar' romanında savaşın acımasızlığını, ikilemini, insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz psikolojik durumu, Rusya egemenliğinde yaşamaya çalışmış Müslümanların içinde kaldığı zor durumu başarıyla anlatmış. Sedat Palut yazdı.
22/09/2017 08:00
İzlenme: 1635
2 Dünya Savaşı'nda Kırım'ın Romanı Korkunç Yıllar
Ötüken Neşriyat
Konfüçyüs, bir ahlâk yekûnu ortaya koymuştur ve bunu sadece sözle değil eylemle itmam etmiştir. Konfüçyüs’ün ortaya koyduğu öğreti, takipçilerini doğruya, güzele, iyiye, ahlâkî olana götürür. Konfüçyüs’ün söylediği pek çok şey Allah katında tek din olan İslam’a uygun, Allah’ın emrettikleriyle ve nehyettikleriyle örtüşüyor, bunun ötesinde tasavvufla da benzeşiyor Muhammed Özbey, Konfüçyüs'ün 'Sözler'ini yazdı.
08/09/2017 11:00
İzlenme: 1807
İslami Tavır ve Konfüçyüs'ün Sözler'i
Ötüken Neşriyat
Bitmeyen Gece, koyu bir yalnızlığın karanlığında büyüyen özgür bir ruhun belki de hiçbir zaman duyamayacağımız çığlığıdır aslında..
18/06/2012 15:00
İzlenme: 14607
 m idi ama kalbi apaydınlıktı Mitat Enç in
Ötüken Neşriyat
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Ağustos-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
04/09/2017 08:00
İzlenme: 2094
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Ağustos 2017
Ötüken Neşriyat
Yılmaz Özakpınar, ''Kültür ve Medeniyet Üzerine Denemeler'' kitabında biraraya getirdiği yazılarında, ezbere yapılan bir Batı muhalefetiyle değil, düşünceye ve düşünmeye dayalı İslâmî bir duruş sergilemesiyle hem ufuk açıyor hem de okurunu bu doğrultuda gayrete getiriyor. Yavuz Ertürk yazdı.
28/08/2017 11:05
İzlenme: 1691
Yılmaz Özakpınar'dan Kültür ve Medeniyete Derinlikli Bir Bakış
Ötüken Neşriyat
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri yeni çıkan kitaplarından neleri göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Temmuz-2017 döneminde Dünyabizim'e gönderilen yeni kitaplar...
01/08/2017 11:00
İzlenme: 4201
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Temmuz 2017
Ötüken Neşriyat
Okuması kolay ve insana yol boyunca eşlik edecek, farklı insanların hikâyelerini, okurunu farklı coğrafyalara götürerek yaşatacak bir kitap olmuş Özer Ravanoğlu'nun 'Doğudan Batıdan Hikâyeler'i... Sedat Palut yazdı.
31/05/2017 13:00
İzlenme: 1889
Orta Asya'da SSCB Sonrası Türklerin Hayatına Tutulan Ayna
Ötüken Neşriyat
''Hristiyan-Batı dünyasının, öteden beri Orta-Doğu İslâm dünyası üzerindeki emperyalist emelleri inkâr edilemez. Her ne kadar bu emperyalist emeller, 19. ve 20. yüzyılda sadece ekonomik bir sömürgecilik olarak görülüyor ise de, bunların kökeninde Hristiyan dünyasının, kendisi için kutsal saydığı Kudüs ve çevresine egemen olan İslâm varlığını ortadan kaldırma düşüncesi yatmaktadır.'' Mehmet Akif Öztürk, Erol Güngör'ün ''Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri'' ve İhsan Süreyya Sırma’nın ''Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri'' kitapları üzerinden misyonerlik faaliyetlerine değindi.
24/05/2017 08:00
İzlenme: 4324
Erol Güngör ve İhsan Süreyya Sırma Üzerinden Misyonerliğe Bir Bakış
Ötüken Neşriyat
Şerif Aydemir’in ‘Mendilim Sende Kalsın’ kitabı, bitirdiğinizde farklı bir lezzet bırakan cinsten bir hikâyeler demeti…
12/07/2012 14:00
İzlenme: 7517
Tadı damağımda kaldı bu hikayelerin
Ötüken Neşriyat
Ötüken Neşriyat Celaleddin Suyûti'nin Halifeler Tarihi kitabını Türk okuruyla buluşturdu. İslam halifelerinin hayatlarını konu alan eserin Hazreti Ebu Bekir'i anlattığı bölümü, günümüzde büyük miktarda unutulan asabiyet-i diniyyeyi hatırlamamıza yardımcı oldu. Ahmed Sadreddin yazdı..
08/10/2014 10:00
İzlenme: 5097
Taviz vermedi dininden Cenab-ı Ebu Bekir
Ötüken Neşriyat
'Orucun kaf'ına ulaşan serçe, anka olur.' Hz. Mevlânâ'nın, 'Divan-ı Kebir'de yer alan Ramazan ile ilgili bir gazelini ç-alıntılıyoruz.
19/06/2015 15:00
İzlenme: 5136
Hazreti Mevlana'dan oruç ve Ramazan'a dair
Ötüken Neşriyat
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Mart-2017 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/04/2017 08:00
İzlenme: 5047
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Mart 2017
Ötüken Neşriyat
Peyami Safa dil konusunda en doğru yerde durmamakla birlikte döneminde dikkate değer çıkış yapanlardan biriydi.
13/01/2011 16:00
İzlenme: 9948
Peyami Safa dil için ne diyor
Ötüken Neşriyat
Her ay başında, sitemize hangi yayınevleri neler göndermişse onları toplu olarak siz okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Şubat-2017 döneminde Dünyabizim'e gelenler...
01/03/2017 10:00
İzlenme: 5535
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar Şubat 2017
Ötüken Neşriyat
Medeniyetimizin estetik kodlarını anlaşılır ve derinlikli ortaya koyan eserlerden biriydi Aşk Estetiği kitabı.
22/10/2011 08:00
İzlenme: 42961
Aşk estetiği artık gereksiz mi
Ötüken Neşriyat