, 20 Temmuz 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
İhsan Fazlıoğlu
Kültür Ocağı Vakfı'nda, 'Gözel, öz'ün göze gelmesidir' - Estetiğin Varlık İlkesi Olarak Ferdiyet başlıklı bir konuşma yaptı İhsan Fazlıoğlu. Ömer Yüceller etkinlikten notlarını aktarıyor..
06/06/2014 16:00
İzlenme: 6917
İnsanın emaneti insanın ta kendisidir
İhsan Fazlıoğlu
İhsan Fazlıoğlu BİSAV'da 'Köti' ile 'Ketü' Arasında: 'Kötülük'ün Ontolojisi Üzerine Düşünceler başlıklı bir konuşma yaptı. Ömer Yüceller etkinlikten notlarını aktarıyor.
25/03/2015 12:00
İzlenme: 6555
Modern sanat büfe klasik sanat kallavi bir lokanta
İhsan Fazlıoğlu
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Karabatak dergisinin 35. sayısında Mehmet Sabri Genç’in sorularını cevaplandırmış. Mustafa Uçurum, İhsan Fazlıoğlu'nun kitapları, çalışmaları ve ülkemizdeki felsefenin durumu merkezli bu söyleşisine değindi.
08/01/2018 08:00
İzlenme: 5183
İhsan Fazlıoğlu Mensubiyet Mesuliyeti Yaratır Mesuliyet de İnsanı Söyletir
İhsan Fazlıoğlu
Yolcu dergisi 81. sayısında İhsan Fazlıoğlu ile din ve felsefe merkezli bir söyleşi gerçekleşti. Mustafa Uçurum Yolcu dergisi ve bu söyleşi üzerine yazdı.
22/02/2017 08:00
İzlenme: 5312
Siz Aramaya Devam Edin Cevap Sizi Bulacaktır
İhsan Fazlıoğlu
Turgut Cansever, bir medeniyet tasavvurundan uzak, yaptığı inşaatlarla varlığa müdahale eden, doğayı bozan bütün temelsiz, mesnetsiz mimari anlayışların uzağındaydı. Muaz Ergü yazdı.
22/02/2015 13:00
İzlenme: 7640
Turgut Cansever'in değeri halen anlaşılamadı
İhsan Fazlıoğlu
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu geçtiğimiz günlerde, İslâm dünyasında felsefe-bilimin nasıl başladığı ve sürdürüldüğü üzerine doyurucu bir konuşma yaptı. Ekrem Sakar konferanstan notlarını aktarıyor.
15/05/2016 11:00
İzlenme: 5778
İslam Toplumlarında Felsefe-Bilim Faaliyetleri Nasıl Sürdürüldü
İhsan Fazlıoğlu
İhsan Fazlıoğlu Bilim Sanat Vakfında yıllarca çok önemli dersler verdi.
15/09/2011 10:00
İzlenme: 12026
Fazlıoğlu'nun kitabı ufuk açıyor
İhsan Fazlıoğlu
'Akıllı Türk Makul Tarih' skora hedeflenmiş, sonuca kilitlenmiş bir bakış açısını yansıtmıyor. Aksine İhsan Fazlıoğlu için önemli olan yola çıkmış bir düşünce ile yürümek. Muaz Ergü yazdı.
27/01/2015 10:00
İzlenme: 8348
Dinini ve dilini kaybeden kültürler vicdanını yitirir
İhsan Fazlıoğlu
İhsan Fazlıoğlu, 'Kayıp Halka & İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi' isimli çalışmasında geçmişin ancak gelecek planları kurulduğu zaman anlamlı olacağını ve iş göreceğini söylüyor. Muaz Ergü yazdı.
09/03/2015 10:00
İzlenme: 8188
Medeniyet mi temeddün mü Fazlıoğlu ne diyor
İhsan Fazlıoğlu
İhsan Fazlıoğlu, geçtiğimiz günlerde 'Tarihin Önünde Küçük Düşürülmek: Kendini Değillemenin Nedenleri Üzerine' konulu bir seminer verdi. Şehbal Erenay etkinlikten notlarını aktarıyor.
13/10/2015 14:00
İzlenme: 6101
Tarihin önünde nasıl küçük düşürülürüz
İhsan Fazlıoğlu
Nazariyat dergisinin tanıtım gecesinde Prof. İhsan Fazlıoğlu, Dr. İbrahim Halil Üçer, Prof. Jamil Ragep, Prof. Robert Morisson, Prof. Ömer Mahir Alper ve Prof. Muhittin Macit konuştu. Duygu Öksünlü etkinlikten notlarını aktarıyor..
30/12/2014 10:00
İzlenme: 11428
Düşünmek icabete hazırlayan bir yakarıştır
İhsan Fazlıoğlu
Bugün Türkiye'de dinî hassasiyeti bulunan kişilerin çeşitli sorunlara gösterdikleri 'dinî' tepki kanımca çokça Katolikvarî…
24/09/2010 10:00
İzlenme: 12019
Sultanım biz sizi mümin bilirdik
İhsan Fazlıoğlu
Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür. Anlayış'ın Mart sayısı, ebediyet yurduna uğurladığımız Bilge Mimar Turgut Cansever'in hatırasına ithaf edilen dört dörtlük yazılarla okurunu bekliyor.
21/03/2009 14:00
İzlenme: 9889
Anlayış'ta Dört Dörtlük Bilge Mimar Yazıları
İhsan Fazlıoğlu
‘Ahlâkın Temelleri Üzerine Konuşmalar’ başlıklı seminer dizisinin ikincisinde İhsan Fazlıoğlu tebliğini sundu.
06/10/2013 08:00
İzlenme: 6377
Kişi ihtiyarını kullanarak kemale nasıl ulaşır
İhsan Fazlıoğlu