, 23 Nisan 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
Namık Yaz'ın, 24 Mayıs 1957 tarihinde vefat eden İbnülemin Mahmut Kemal İnal Bey'in ardından yazdığı yazıyı alıntılıyoruz.
19/07/2017 08:00
İzlenme: 3625
İbnülemin Mahmut Kem l Bey in Ardından
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
Örnek yaşantısı ve irfanıyla kendisinden pek çok şey öğrendiğimiz, ismi anıldığında hayır ve rahmetle yâd ettiğimiz, ilim ve sanata dair uzmanlık isteyen pek çok alana vâkıf olan cennetmekân İbnü’l-Emin vakıf insandı. İbrahim Ethem Gören, ''Son Hattatlar'' kitabı etrafında, vefatının 60. yıldönümünde aynı gün ebediyet âlemine uğurladığımız Akif Emre'ye de rahmet dileyerek İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal’a dair yazdı.
25/05/2017 13:00
İzlenme: 3770
Hat Sanatının Tarihine Bir Yolculuk İbnülemin'in Son Hattatlar'ı
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
Kütüphanesini İstanbul Üniversitesi'ne bağışlayan, fakat bu bağışın tahakkukunu vefatından sonraya erteleyen İbnülemin Mahmud Kemal Bey; A. Süheyl Ünver'in benzer nitelikteki bağışını kuvveden fiile çıkarmasına epey öfkelenmiş. Bu öfkeden ve neticesinde kaleme alınan manzumeden, Uğur Derman'ın bir yazısıyla haberdar oluyoruz. Derman Hocanın o yazısını alıntılıyoruz.
23/12/2016 13:00
İzlenme: 6053
İbnülemin Mahmud Kemal Bey in Manzum Öfkesi
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
Twitter’dan değerli floodları yazı haline getirmeye devam ediyoruz. M. Murtaza Özeren, @fahmethilmi’nin, İbnülemin Mahmut Kemal İnal’a ve çevresine dair okunabilecekler hususunda bir tavsiyename niteliğindeki tweetlerini derledi.
30/08/2016 12:00
İzlenme: 5165
İbnülemin'in Kapısını Çalmadan 19 Yüzyıla Giremezsiniz
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın en büyük özelliği, bir devir kapanırken elinden geleni ardına koymayarak toplayabildiği bütün bilgileri kâğıda aktarmasıdır. Bu sayede ''Son Asır Türk Şairleri'' bugün Osmanlı’nın son devrinde yaşamış bir şair hakkında tetkikat yaparken başvurduğumuz ilk kaynak olma hususiyeti göstermektedir. Ekrem Sakar yazdı.
24/05/2016 14:30
İzlenme: 4587
Eğer Maksuda Ererse Mısra-ı Berceste K fidir
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
Osmanlı’nın en son görev yapan 37 sadrazamını konu edinen ‘Son Sadrazamlar’, İbnülemin Mahmud Kemal İnal’in bütünüyle kendine has bir üslupla yazdığı, pek çok arşiv belgesi, hatıratlar ve dedikodulara yer vermesi yanında ince bir mizah ve hicivle de süslediği bir kaynak kitap..
24/05/2013 16:00
İzlenme: 9634
Nazlı bir tecessüsün sahibiydi İbnülemin
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
"İsmail Kara ve Fatih M. Şeker orijinal nüshasından yayıma hazırladı, Dergâh Yayınları da bastı. Bize düşen de okumak, istifade etmek oldu.'
11/04/2009 09:34
İzlenme: 8944
Mahmud Kemal'i Tanımanın İmk nı
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
İbnü’l Emin çok ince ve titiz biri. Laubalilikten, sululuktan hiç hazzetmiyor. Özüyle sözüyle dürüst bir âdemoğlu. Muaz Ergü yazdı.
05/06/2015 12:00
İzlenme: 4708
Mizacı asabi tessürü şedit kalbi ise rakik
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
İbnülemin Mahmud Kemal İnal, en genel manada, Osmanlı'nın son döneminden Türkiye Cumhuriyetine bağlanan bir kaç büyük köprüden biridir denebilir. Mehmet Erken yazdı..
24/05/2014 16:00
İzlenme: 7743
Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
Arif Akçalı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın kitabının akıbetini sorguluyor.
21/08/2011 14:00
İzlenme: 9261
İbnülemin'in kitabının akıbeti meçhul
İbnülemin Mahmud Kemal İnal