, 24 Mayıs 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Tarihi çeşmeler
İstanbul’un çeşmeleri, bir tekke veya hamam kadar önemli ve onlarla aynı gerekçeden ötürü kıymetli olmalarına karşın layık görüldükleri, bundan çok daha aşağı bir muameledir. Hatta bir muamele gördükleri bile şüphelidir zira içinde oldukları bütün durumlar aslında başka durumların yan etkilerine maruz kalmaktan başka bir şey değil... Sadullah Yıldız yazdı.
30/04/2018 12:00
İzlenme: 1723
İstanbul un Tarihi Yok Olurken L le Halısı Yapıp Sergiliyoruz
Tarihi çeşmeler
Osmanlılar birbirlerinin hatıralarını büyütmeye ve daha değerli yapmaya programlıdırlar. Bu onlara yüzyıllar içinde bir süreklilik kazandırmıştır. Sadullah Yıldız İstanbul çeşmelerini yazmaya devam ediyor.
23/04/2018 09:00
İzlenme: 1887
Ecdat Edebiyatını Bırak Çürüyen Tarihine Bak
Tarihi çeşmeler
1950’lerden itibaren imar faaliyetlerine ve kaçak yapılaşmaya ilk kurban edilen namazgâhlar ve çeşmeler için tehlike çanları henüz susmuş değil. Onları kendi kendilerine yok olmaya terk etmekle bizzat yok etmemiz arasında esas bakımından fark yok. Öyleyse bir yerinden tutmalı ve şehrin çehresinde oynadıkları asıl rolleri cümlesine iade etmelidir. Sadullah Yıldız yazdı.
17/04/2018 10:00
İzlenme: 730
Sandığınız Kadar Bol Çeşmemiz Yok Kalmadı Bırakmadılar
Tarihi çeşmeler
İstanbul’da tedricen yüz elli senedir, pervasızca altmış yıldan bu yana ve kör göze parmak misali de on beş yıl öncesinden beri tarihî mirasımızın umurumuzda olmadığı söylenebilir. Restorasyon faaliyetlerinin hız kazandığı ve pastel cümlelerle hürmetkâr propaganda cümlelerinin sıralandığı tarihî eserlerimiz için ‘tarihî’ vasfı kullanmak bile bir bakıma yanıltıcı, hatalı hatta spekülatif sayılabilir. Sadullah Yıldız yazdı.
12/04/2018 12:00
İzlenme: 1550
285 Yaşındaki Çeşmeyi Yol Altında Bırakacak Kadar Pervasızız
Tarihi çeşmeler
Şehrin birçok çeşmesi harap halde ve hiç olmazsa süslerine kanıp neşelerini iade edeceğimiz günleri bekliyor. Sadullah Yıldız, tarihi çeşmeleri gündeme taşıdığı yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor.
03/04/2018 12:00
İzlenme: 978
Çeşmeler Garip H lde Biraz Olsun İlgi Bekliyor
Tarihi çeşmeler
Eyüp Sultan'daki Çinili Çeşme'nin kitabesinin sağ ve sol tarafında devrinin en nadide örnekleri olarak kabul edilen çini panolar bulunmakta imiş. Çeşmeye farklılık ve özgünlük katan emsalsiz panolardan sağ taraftaki 90’lı yıllardan önce sökülerek çalınmıştı. Sol taraftakinin bir bölümü de yakın zamanda yok oldu. Nidayi Sevim yazdı.
26/12/2017 11:00
İzlenme: 1991
İstanbul'un Yeg ne Çinili Çeşmesi'ni Alelade Fayanslarla Kaplamışlar
Tarihi çeşmeler
''Görmezden gele gele, ısrarla değer vermemenin sonucu olarak şimdi nerdeyse tamamen yer altına inmiş bu ecdat hatırası sanmayalım ki diğer çeşmelerin de geleceği yeri temsil etmiyor.'' Sadullah Yıldız, asfatın ya da kaldırımın yuttuğu, keşmekeşin ortasında bunalan, tahrip edilen tarihi çeşmelerin izini sürmeye devam ediyor.
16/10/2017 11:00
İzlenme: 2478
Tarihin Kendi Ortalarda Yok ki Saygısı Olsun
Tarihi çeşmeler
''İnsan bu çeşmenin yanı başına gidip harap vaziyetini gördüğünde, mavi çölde aylar boyu insan görmeden yol alan gemicilerin karaya çıktıkları anda yaşadıkları duyguları ve bu çeşmeden temiz su içerken neler hissettiklerini düşünüyor. Sıradan bir çeşmenin kim bilir ne çok insan için harika bir hatıraya dönüşen keyifli mazisi oldu.'' Sadullah Yıldız tarihi çeşmelerin bugünkü hallerini gündemimize getirmeye devam ediyor.
12/10/2017 11:00
İzlenme: 1781
Gemicilerin Çamaşırlarını Yıkadıkları 419 Yaşındaki Çeşme
Tarihi çeşmeler
Çeşmelerin uzun süredir içinde bulundukları yürek yakıcı perişanlıktaki hâllerini anlatan feryatların, estetik harikaları, mimarî özellikleri ve görsel şampiyonluklarını anlatan metinlerle at başı yürütülmesi gerekiyor. İkisini aynı anda vurgulamanın çelişen bir tarafı varmış gibi dursa da aslında birinin varlığına ikna edilmesi gereken zihinlerimizi diğerinin vurgusu tamamlıyor. Sadullah Yıldız tarihi çeşmeleri yazmaya devam ediyor.
10/10/2017 11:00
İzlenme: 2385
Bezmi lem Valide Sultan ın Hatırası Atıl Bırakılmasın
Tarihi çeşmeler
İstanbul’daki çok sayıda tarihî kıymetimiz harap ve bitap dururken bunlara yalnızca turistik ve ‘olduğu kadar’ gözle yaklaşan idarecilerin olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Tarihi çeşmeler de bu görmezden gelmenin maruz kaldığı eserler bütününde bir kalemdir. Sadullah Yıldız yazdı.
04/06/2017 12:01
İzlenme: 3183
Ayakkabı Çekecekleri için Kullanışlı Çeşme Kitabesi
Tarihi çeşmeler
İslam’da vakıf eserin mülkiyeti bizzat Allah’a aittir. O halde akarı kesilmiş bir vakıf, yıkılmış bir medrese veya suyu kesik bir çeşme aslında neyi akamete uğratmak anlamına gelmektedir? İstanbul’un tarihî çeşmelerini konuşurken neyin konuşulmakta olduğu bu netameli faktör de hesaba katılarak değerlendirmeye alınmalıdır. Sadullah Yıldız yazdı.
29/05/2017 12:15
İzlenme: 3338
Çeşmeler Birer Vakıftır ve Vakfın Mülkiyeti Allah a Aittir
Tarihi çeşmeler
‘Tarihî bölge, tarihî eser’ gibi kelimeler bağlamında zikredilen İstanbul yerleşim yerlerinden söz ederken de genellikle eser yoğunluğundan dolayı tarihî yarımadayı hatırlayıp gerisini yeşil, çiçek, böcek sanabiliyoruz. Hâlbuki İstanbul’un her noktası tarihî bölge kapsamındadır, içinde tarihinden eser bırakmadıklarımız bile… Sadullah Yıldız tarihi çeşmelerin izini sürmeye devam ediyor.
17/05/2017 11:00
İzlenme: 2624
Çeşmeler Tarihimize Hürmetimizin Ayrılmaz Parçalarıdır
Tarihi çeşmeler
Hüsn-i zan için hiç yerimiz kalmadı ve yıka yıka dibine dayandığımız eserlerin elde kalanlarının önemli kısmının dikkatten kaçmadığı, bile bile görmezden gelinip değersizleştirilmeye çalışıldığı artık kesindir. Bu şehir hepimizin. Bizi yapan bu şehrin hatıralarıdır, onlarsız var olamayacağız ve olacağımız kişilerden peşinen tiksinmeliyiz. Sadullah Yıldız şehrin dört bir yanından tarihi çeşmelerin izini sürmeye devam ediyor.
15/05/2017 10:00
İzlenme: 3023
Tarihi Olmayan Bir İstanbul dan Tiksinmeliyiz
Tarihi çeşmeler
''İki satırlık kitabede ‘sahibu’l-hayrat’ olarak zikredilen ve hakkında ‘merhume’ denen kethüda Def-i Gam Hatun’un bu hikâyesi, tırnak içinde geçen iki kelimenin de şüphelendirebileceği üzere belki doğru değildir. Ancak bundan emin olamayız. Dahası, böyle tahkiyeleri dışarıda tuttuğumuzda bir eseri seyretmek oldukça kuru bir şeye dönüşür ve gerçekliğinden şüphe duyma lüksünü deneyebileceğimiz o hikâyenin yokluğu -ki varlığı tahripkâr değildir- bizi Osmanlı hakkında nice gerçeğe erişmekten alıkoyabilir.'' Sadullah Yıldız tarihi çeşmeleri dolaşmaya devam ediyor.
02/05/2017 13:00
İzlenme: 4731
Padişaha  şık Olan Def-i Gam Hatun un Hatırası Yaşasın
Tarihi çeşmeler
''Elimizde Fatih Sultan Mehmed devrine tarihlenen bir hazinemiz var. İlla parlaması mı gerekiyor, değerini bilmek için neyi bekliyoruz?'' Sadullah Yıldız, tarihi çeşmelerini izini sürerek İstanbul’da hadsiz tahribata rağmen hâlâ nasıl bir hazinenin ortasında yaşadığımızı bildirmeye devam ediyor.
26/04/2017 10:00
İzlenme: 4529
Fatiha Okumadan Suyunu İçemeyeceğiniz Çeşme
Tarihi çeşmeler
Tarihî çeşmeler yalnızca su içirip serinlettikleri için değil, başka birçok açıdan da önemli vakıf eseridirler. Osmanlı’nın inşa ettiği mutalsam medeniyetin ‘vakıf’ kelimesi üzerine kurulduğunu düşünürsek, çeşmelerin bu başlıkta önemli yer işgal etmesi de konuya ciddiyetimizi artırmalıdır. Sadullah Yıldız İstanbul'un dört bir yanında tarihi çeşmelerini ''kaydını yaptırmaya'' devam ediyor.
20/04/2017 11:00
İzlenme: 4316
Çeşmeler Vakıftır Suları Gelişigüzel Kesilemez
Tarihi çeşmeler
''Konu bir şeyleri eleştirmeye gelince bülbül kesilip ucundan da olsa bir işi tutmamak hatasına sık düşüyoruz. Bu sebeple hiç olmazsa İstanbul’un kültürel-tarihî varlığını anlatmaya, anlamaya, keşfetmeye ve öğrenmeye bir yerlerden, hemen başlamalıyız.'' Sadullah Yıldız, şehrin tarihî çeşmelerini semt semt dolaşmaya ve çeşmelerin ne hâlde olduklarına bakmaya devam ediyor.
18/04/2017 11:00
İzlenme: 9042
Mihrişah Valide Sultan ın Yüzüne Nasıl Bakacağız
Tarihi çeşmeler
Bir süreden beri yarı yorgun yarı keyifli hâlde izlerini sürdüğümüz tarihî çeşmelerden kendine birçok farklı seçenekte rota oluşturarak uzun yürüyüşlere çıkması, sevgili okurun hem İstanbul’u seyretmek hem sandığından daha güzel bir geçmişin üzerinde yaşadığını keşfetmek bakımından ilgisini çekecektir. Sadullah Yıldız yazdı.
15/04/2017 11:00
İzlenme: 3025
Birileri Abbas Ağa nın Derdine El Uzatsın Artık
Tarihi çeşmeler
''‘Keşke’lerden bir yerde de tahlis-i giriban edebilsek ama olmuyor: Yıldızların kucağında buluştuğu aralıktan keşke su şırıltıları duyabilsek Ulu Hakan’ın kabrine Fatiha okurken, keşke.'' Sadullah Yıldız tarihi çeşmeleri dolaşmaya devam ediyor.
10/04/2017 10:00
İzlenme: 3720
Üsküdar da Kaç Tarihi Çeşme Var Emin misiniz
Tarihi çeşmeler
Her çeşme elbette varoluşu sebebiyle, kendinden ötürü kıymetlidir; zira hepsi ‘tarihî’ vasfı haizdir ve bizden önce bu topraklarda yaşamış olanların bizi düşünerek bıraktıkları birer hatıradırlar. Sadullah Yıldız yazdı.
03/04/2017 08:00
İzlenme: 2990
Yesar Hattıyla Süslenmiş Çeşmeler Bir Başka Olur
Tarihi çeşmeler
İstanbul’un tarihî varlığı, trajik biçimde bir bakıma adeta sahipsiz vaziyettedir. Sahiplenmenin abartıldığı noktalarda ise işin içine bir de kahrolmak ile komedi arası garabetler dâhil olmaktadır ki insana, ortalığa fütursuzca savrulan tarihsel aidiyet ve devamlılık nutuklarının samimiyetini sorgulatır. Sadullah Yıldız yazdı.
29/03/2017 13:00
İzlenme: 7131
Yaralıyken Susuzluktan Şehit Olan Rasim Bey in Ruhuna Çeşme
Tarihi çeşmeler
Ecdadımızın bu semtin sakinleri ihtiyaçlarını gidersinler, hem giderirken öyle alelade bir musluktan değil de güzel görüp güzel düşünsünler fehvasınca nefis birer sanat eseri olarak inşa ettiği çeşmeler sayesinde Sarıyer'in tarihinden haberdar olabiliriz. Sadullah Yıldız, Sarıyer'deki bazı tarihi çeşmeleri yazdı.
17/03/2017 13:00
İzlenme: 3278
Sarıyer de Yürüyüş İçin Birbirinden Güzel Sebepler
Tarihi çeşmeler
''Eyüp Sultan Camii iç avlusu ortasındaki türbenin önündeki devasa bir ağacı da saklayan çevrili bölümün dört köşesinde dört küçük çeşme bulunuyor. Akar vaziyetteki bu çeşmeler, akar olmakla herhangi bir tahribata uğramış değillerdir. Demek ki çeşmelerimiz akıtılabilirmiş, öyleyse bütün çeşmeler akmalıdır.'' Sadullah Yıldız tarihi çeşmeleri dolaşmaya devam ediyor.
14/03/2017 13:00
İzlenme: 3629
Tarih Çeşmelerimizi Korumanın Yolu Çeşmelerimiz Akıtılsın
Tarihi çeşmeler
Onlara işe giderken, eve dönerken ve sevdiklerimize adres tarif ederken rastlıyor ve başvuruyoruz. Ama kimdir, necidir bu mükemmel eserler, çeşme-sebil deyip geçmeli mi, öyle kolay mı… Sadullah Yıldız, okurların güzelliklere yakından muttali olması için birer ikişer fotoğraflarını da çekip İstanbul’un abidevî çeşme ve sebillerinden küçük bir derleme yaptı.
07/03/2017 13:00
İzlenme: 3483
İnsanı Şirinlikten Divane Edecek Güzellikte Bir Çeşme
Tarihi çeşmeler