, 20 Şubat 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Erol Güngör
Prof. Dr. Erol Güngör’ün ''İslam Tasavvufunun Meseleleri'' kitabında anlattığına göre, tasavvufa yapılan hücumların dini reform dönemlerinde bilhassa artması onun sübjektif ve bâtınî olması hasebiyle dinin esasından kolaylıkla uzaklaşmaya ve uzaklaştırmaya müsait bulunmasındandır. Muhammed Özbey yazdı.
29/05/2017 08:00
İzlenme: 3774
İslam Tasavvufuna Özgün Bir Bakış İslam Tasavvufunun Meseleleri
Erol Güngör
''Hristiyan-Batı dünyasının, öteden beri Orta-Doğu İslâm dünyası üzerindeki emperyalist emelleri inkâr edilemez. Her ne kadar bu emperyalist emeller, 19. ve 20. yüzyılda sadece ekonomik bir sömürgecilik olarak görülüyor ise de, bunların kökeninde Hristiyan dünyasının, kendisi için kutsal saydığı Kudüs ve çevresine egemen olan İslâm varlığını ortadan kaldırma düşüncesi yatmaktadır.'' Mehmet Akif Öztürk, Erol Güngör'ün ''Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri'' ve İhsan Süreyya Sırma’nın ''Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri'' kitapları üzerinden misyonerlik faaliyetlerine değindi.
24/05/2017 08:00
İzlenme: 4032
Erol Güngör ve İhsan Süreyya Sırma Üzerinden Misyonerliğe Bir Bakış
Erol Güngör
''İslami uyanışın aktörleri kendilerini İslam kültürüyle özdeş görüyorlar, Güngör’ün tabiriyle 'yeni Türkiye'nin kültürel hüviyet ve şahsiyet kazanmasında İslam’ı başlıca kaynaklardan biri olarak kullanmak istiyorlardı ama bu kadar istedikleri şeyi kendi benliklerine layıkıyla sindirmiş değillerdi.'' Muhammed Özbey, Erol Güngör’ün 'İslâmın Bugünkü Meseleleri' kitabına değindi.
24/04/2017 13:00
İzlenme: 6916
Erol Güngör'den Bir Başucu Kitabı İslamın Bugünkü Meseleleri
Erol Güngör
Açıkçası Dünyayı Değiştiren Kitaplar'ı Erol Güngör çevirdiği için okudum. Güngör’ün akıcı, sade ve temiz Türkçesi, çeviri eserlerinde de kendini gösteriyor.
02/12/2012 12:00
İzlenme: 9610
Modernleşmenin dayanağı eserleri gösteriyor
Erol Güngör
‘Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi’ni okumayan bir milliyetçi kitlenin olması, Dündar Taşer’in olduğu kadar, Erol Güngör’ün ve Ziya Nur Aksun’un da kemiklerini sızlatıyordur..
05/09/2012 16:00
İzlenme: 18710
Bu kitaptan habersize ülkücü denir mi
Erol Güngör
Kocav, Erol Güngör ile alakalı bir kitap ve bir dergi yayınladı.
11/10/2009 10:16
İzlenme: 8571
Erol Güngör'ü tanımak ister misin
Erol Güngör
24 Nisan 1983, değerli ilim adamı Erol Güngör’ün vefat tarihi. Aytekin Ersal, vefatının yıldönümünde, çok genç yaşta kaybettiğimiz Erol Güngör gibi bir değeri anmak ve anlamak gayesiyle Muaz Ergü'nün sorularını cevapladı.
24/04/2016 10:00
İzlenme: 4822
Aytekin Ersal ile Erol Güngör Üzerine Konuştuk
Erol Güngör
İslam dünyasında ilmin niçin önceki zamanlara nazaran neden irtifa kaybettiği konusu bugün tam olarak aydınlığa kavuşturulabilmiş değildir. Metin Uygun, Sosyal Meseleler ve Aydınlar kitabından hareketle Erol Güngör'ün İslam medeniyeti hakkındaki mülahazalarını yazdı.
25/07/2015 10:00
İzlenme: 3817
Medeniyetimiz kendi üstünlüğünün kurbanı oldu
Erol Güngör
Erol Güngör'ün eserlerine baktığımızda yıpratılan devlet anlayışının tashihi için inanılmaz bir gayret, modern dünyada makineleşmeye dair bir endişe de görürüz. Muaz Ergü yazdı..
21/05/2014 14:00
İzlenme: 6475
Türk düşüncesinin kutup yıldızlarından biri
Erol Güngör
1983'te genç yaşta iken aramızdan ayrılan milliyetçi muhafazakar camianın fikir önderlerinden Prof. Dr. Erol Güngör, ardında önemli eserler bırakmıştı. Vefatının yıldönümünde Erol Güngör'ün Türk fikir hayatında katkılarını, 29 Mayıs Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Tahsin Görgün ile konuştuk.
27/04/2014 14:00
İzlenme: 11293
Tesiri devam eden bir ilim adamı Erol Güngör
Erol Güngör
KOCAV'da Erol Güngör çalışmalarının koordinatörü Adem Bölükbaşı ile merhum Erol Güngör'ü konuştuk.
13/08/2009 10:00
İzlenme: 7453
O kendi geleneğini eleştirmişti
Erol Güngör
11 Nisan 2009 Cumartesi 'marmaratörler' toplanacak. Bu bir ilk olacak. Marmara Kıraathanesi müdavimleri, ilk defa toplu olarak bir araya gelip geçmişi anacaklar.
10/04/2009 16:20
İzlenme: 5790
Marmaratörler yeniden toplanacak
Erol Güngör
Ömrünü ilme vakfetmiş bir mütefekkir ve bilim insanı.
11/03/2009 16:54
İzlenme: 8095
Yerli bir ses sahipsiz bir ilim adamı
Erol Güngör
Turgut Cansever’in kitaplarını kim okusa, kendi ihtiyaçlarına dönük, bir şeyler mutlaka devşirebilir; Cansever’i kendisiyle konuşuyor olarak bulur..
11/01/2013 16:00
İzlenme: 11720
Bir düşünce mimarıdır Turgut Cansever
Erol Güngör