, 20 Şubat 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Hat sanatı
Malezya'dan, hat sanatına gönül vermiş bir üstad Dr. Abdul Rahman Hamza ile hat sanatına başlama macerasını konuştuk.
19/02/2011 15:00
İzlenme: 5756
Malezyalı hattat Abdul Rahman Hamza ile hat sanatını konuştuk
Hat sanatı
'Amacımız okul koridorlarının soğuk duvarlarını yazılarla ısıtmak, Kur’an merkezli hat sanatımızın mesajlarını, sanatlı dokunuşlarla ruhlara yansıtabilmekti. Ayetler, hadisler tesbit edip yazılacağı hat türlerini seçtik ve işe koyulduk.' İzzet Elitaş yazdı.
18/02/2017 08:00
İzlenme: 15663
İstanbul İlahiyat Duvarlarında Hüsn-i Hat Bezemeleri
Hat sanatı
1983 Suffe Yıllığı’nda, 1982’de vefat eden hattat Hâmid Aytaç ile yapılan ve Kök dergisinin 17. sayısında yayınlanmış olan son mülakat yer alıyor. M. Murtaza Özeren bu röportajı alıntıladı.
13/04/2016 08:00
İzlenme: 27935
Hattat H mid Aytaç'ın Hastanede Verdiği Son Röportaj
Hat sanatı
''Hayatı boyunca öne çıkmayı sevmeyen, gösterişten kaçınan, sesini dahi yükseltmeden gerektiği kadar konuşan, eve dahi girip çıktığını duyamayacağınız kadar sessiz, lügatinde haset kelimesi bulunmayan, herkese yardım etmeğe hazır, üniversitedeki odasının kapısı herkese açık, alçakgönüllü, derviş tabiatlı, dedikoduyu hiç sevmeyen, insanlara hep sevecen yaklaşan bir zattı Ali Alparslan.'' İbrahim Ethem Gören, vefatının 11. sene-i devriyesi münasebetiyle Eski Türk Edebiyatı profesörü Hattat Ali Alparslan'ı yazdı.
24/01/2017 14:00
İzlenme: 5863
H z Osmanlı H z Hoca H z Sanatk r
Hat sanatı
''M. Hamdi Yazır, kardeşi Mahmut Bedrettin Yazır için Nuri Arlasez’e 'Biraderimin ilme kabiliyeti benden fazladır, lâkin hoca eline düşemedi' der imiş. Mahmut Bedrettin Efendi’nin hat sanatı için yazdıkları, iyi ki hoca eline düşmedi, dedirtecek ehemmiyeti taşımaktadır.'' M. Murtaza Özeren yazdı.
25/01/2017 13:00
İzlenme: 9406
Hat Sanatımıza Kalem Güzeli'ni Hediye Eden Bir Elmalılı Mahmut Bedrettin
Hat sanatı
Hepimizin en azından birkaçını duyduğumuz ancak hangisinin nasıl olduğuna dair pek bilgimizin olmadığı bir saha hüsn-i hat çeşitleri. M. Murtaza özeren, her birine dair kısa bilgilerle bu yazı çeşitlerini derledi.
27/08/2015 15:00
İzlenme: 67491
Hüsn-i hat sanatında 10 yazı tipini tanıyalım
Hat sanatı
Hattat Mustafa Cemil Efe, yeni açtığı galerisinde hat sanatı, verdiği dersler, talebeleri, açtığı sergiler ve hat sanatının zorlukları üzerine Şakir Kurtulmuş'un sorularını cevapladı.
25/09/2016 11:00
İzlenme: 3529
Hattat Mustafa Cemil Efe ile Çalışmaları Üzerine Konuştuk
Hat sanatı
Dünyanın bir ucundan diğerine hat sanatı ile uğraşan, hattatlık yapan fakat bizim pek de farketmediğimiz birçok isim var. M. Murtaza Özeren bazılarını derledi.
31/07/2016 13:00
İzlenme: 4525
Bu Hattatların Kimi Çinli Kimi Amerikan Kimi Japon
Hat sanatı
Doç. Dr. Süleyman Berk takip edilmesi gereken bir sanatkâr… Hezârfen bir şahsiyet. Yakın zamanda güzel bir kitabı da çıktı: Devlet-i Aliyye'den Günümüze Hat Sanatı... İbrahim Ethem Gören yazdı.
13/02/2014 10:00
İzlenme: 8112
Hat sanatımızın tarihini ve hattatları yazdı
Hat sanatı
Halen, İstanbul Üniversitesi Türk İslam Sanatları Tarihi alanında görevini sürdüren Yar. Doç. Dr. Hilal Kazan'a Hasan Çelebi üzerine hazırladığı 'Noktalar ve Çizgiler Arasında Hasan Çelebi' isimli kitabını ve hat sanatını sorduk. Hacer Kor konuştu.
08/01/2014 14:00
İzlenme: 13377
İçindeki aşkı eserlerine yansıttı Hasan Çelebi
Hat sanatı
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Menakıb-ı Hünerveran adlı eseri, avuçlarımız arasından kayıp giden mazîye dair ruhumuzdaki nedamet duygusunu tekrar harekete geçiriyor..
09/10/2013 12:00
İzlenme: 7455
Hattatların destanı yeniden hayat buldu
Hat sanatı
Hat sanatçısı Filiz Nur Atalan Hanımefendi ile bir söyleşi gerçekleştirdik.
13/08/2012 10:00
İzlenme: 9205
Her harfin derinliğine varabilmek işi bu
Hat sanatı
''Bizim bir ismimiz varsa, o da titizliğimizden. Sıradan bir eserimiz yoktur, yapmam çünkü.'' diyen Osman Özçay, hat sanatına ve kendi sanat hayatına dair Mehmet ve Betül Erken'in sorularını yanıtladı.
26/01/2016 15:00
İzlenme: 7427
Modern eserler de verseniz iskelet klasik olmalı
Hat sanatı
Karabaş Mustafa Ağa Camii'nin haziresinde hattatların çok yakından tanıdıkları, aşina oldukları bir isim de yer alıyor: Hattat Demircikulu Yusuf Efendi. Bu zat, Karahisari ekolünün son temsilcisi olarak biliniyor. Nidayi Sevim yazdı.
09/11/2015 10:00
İzlenme: 16328
Hat talebeleri kalemlerini neden gömerlerdi
Hat sanatı
Dünyabizim Buluşmaları'nın Aralık ayı toplantısında geleneksel sanatlarda usta-çırak ilişkisi ve icazet müessesesi konuşuldu. Ömer Lekesiz, Semih İrteş, Alparslan Babaoğlu ve Mahmut Şahin'in katıldığı etkinliği İbrahim Ethem Gören yazdı..
26/12/2014 15:00
İzlenme: 14683
Sanat ustadan öğrenilir icazet edebe verilir
Hat sanatı
'Hat sanatı benim terbiye edicim. Sanatım bana insanları sevmeyi, ince ve zarif düşünmeyi öğretti.' Hatice Ebrar Akbulut, hattat Arif Yücel ile konuştu..
30/09/2014 15:00
İzlenme: 11408
Cami tezyinatında müthiş bir kıyım yaşanıyor
Hat sanatı
Uluslararası Hat Sanatı Buluşması, dünyanın her tarafından hattatları bir araya getirip hat sanatının bugününün ve geleceğinin konuşulduğu bir mecra oldu. Yunus Sürücü, bazı hasbihallerden aldığı notları paylaşıyor..
18/09/2014 10:00
İzlenme: 5652
Hat sanatının ilerlemesi insana bağlı
Hat sanatı