, 21 Temmuz 2018
Dünya Bizim Ansiklopedisi
Sahibinin Sesi
Kerkük Divanı ve gazeller, Abdulvahit Küzecioğlu’nun 1956, 1963 ve 1968’de Türkiye’ye gelmesi ve bant doldurmasıyla dolaşıma girdi. Nida Tüfekçi onun kanalıyla birçok Kerkük türkü, hoyrat ve gazelini derleyerek repertuarımıza kazandırdı. Muaz Ergü yazdı.
13/02/2017 13:00
İzlenme: 4998
Kerkük Hoyratlarını Ülkemize ve Dünyaya Taşıyan Kişi
Sahibinin Sesi
Hasan Tunç vakur bir adam. Kemençe çalma tekniğini oluştururken kendi yöresinin çalma usullerinden ayrılmamış. Ciddi ortamların dışında kemençe çalıp milleti eğlendirme taraftarı olmamış. Muaz Ergü yazdı.
09/02/2017 08:00
İzlenme: 5921
Maçkalı Hasan Söylemiyorsa Karadeniz Türküsü Dinlemiş Sayılmazsınız
Sahibinin Sesi
Osman Gökçe, Karadeniz’e özgü iki çalgıdan biri olan kemençeyi çok iyi çalan biri. Bugün popüler kültürün gürültüsünde ve karanlığında unutulmuş olsa da hem kendi yöresinde hem de ülke genelinde kemençenin hüsnü kabul görmesinde büyük payı var. Muaz Ergü yazdı.
05/02/2017 08:00
İzlenme: 4513
Kemençenin Ordinaryüsü' Diyorlar Osman Gökçe'ye
Sahibinin Sesi
Hafız Osman Öge, adına musiki denen bu derinliğin, bu güzelliğin, bu ruhu besleyen iksirin Harput’taki kaynaklarından. Suyu gözünden içenlerden… Muaz Ergü yazdı.
01/02/2017 08:00
İzlenme: 5530
Hafız Osman Öge Harput'un Musiki İklimini Derinden Soludu
Sahibinin Sesi
Bir Fransız vatandaşının keşfedip ülkemizin ve dünyanın gündemine taşıdığı Hayri Dev, 2008 yılında UNESCO 'Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcı' listesine girmiş. Bütün bu olan bitene rağmen o yine köyünde mütevazı yaşantısını sürdürüyor. Muaz Ergü yazdı.
28/01/2017 13:00
İzlenme: 9278
Yaşayan İnsan Hazinesi Hayri Dev
Sahibinin Sesi
Hisarlı Ahmet, Kütahya türkülerinin, oyunlarının yaşatılması ve kuşaklar arasında aktarılmasında çok büyük katkıları olmuş biri. Türkülerin doğru okunması konusunda da çok titiz... Muaz Ergü yazdı.
22/01/2017 10:00
İzlenme: 9220
Hisarlı Ahmet 'Ben Sazımla Rabbime Sizden Daha Yakınım'
Sahibinin Sesi
Barak havaları isyanı da dillendirir hüznü de, sitemi de… Şerif Akbağ da ince bir çığlıkla başlar söylemeye, enfes gırtlak nameleriyle dinleyeni alıp götürür yüce dağlara, buz gibi pınarlara… Sonra pes seslere iner, bizleri geniş ovalara indirir, yemyeşil çayırlara... Muaz Ergü yazdı.
16/01/2017 08:00
İzlenme: 5163
Barak Havalarının Güçlü Sesi Şerif Akbağ
Sahibinin Sesi
Mukim Tahir, meşhur olmuş, hatta söyleyeni de meşhur etmiş onlarca türkünün adı sanı bilinmeyen kahramanı… Bilmediğimiz, tanımadığımız bu insanın türküleri birçoğumuzun dilinde. 'Ayağında Kundura' mesela… Muaz Ergü yazdı.
12/01/2017 08:00
İzlenme: 5079
Nice İnsanı Meşhur Etti Kendi Gariban Öldü
Sahibinin Sesi
Fahri Kayahan içimize işleyen sesiyle, Beydağı’ndan esen rüzgârla arınan sözleriyle, tamburun yüreğimize dokunan tınısıyla geçmişi geleceği şimdi buraya çağırır. Muaz Ergü yazdı.
07/01/2017 08:00
İzlenme: 3515
Hem Söyledi Hem Yazdı Hem Derledi Fahri Kayahan
Sahibinin Sesi
Enver Demirbağ, bizi çağırdı her dem varlığımızın gerçek mekânına. İçinde çırpınıp durduğumuz gurbetin, gamın içine medeniyetimizin ipini sarkıtarak yukarıları işaret ediyor. Muaz Ergü yazdı..
20/04/2014 12:00
İzlenme: 7462
Sözlü kültürümüzün köprü insanlarındandı
Sahibinin Sesi
Neşet Ertaş, bozguna uğramış topraklarımızın yere düşen son neferi. Şimdi onun arkasından yakılacak hangi ağıt onun acısını anlatabilecek ki?!
26/09/2012 10:00
İzlenme: 7830
Bütün esmerliğiyle bizde olanı dillendirir
Sahibinin Sesi
Ümmi bir gazelhan olan Kazancı Bedih Fuzuli’den Nâbi’ye, Urfalı Abdi’den Ahmet Paşa’ya, Yaşar Nezihe Hanım’dan Ziya Paşa’ya, Rasih’ten Leyla Hanım’a, Şem-i’den Kuddusi’ye, Furigi’den Necâti’ye büyük birikim ve terkibin seslendiricisi oldu.
30/08/2013 13:00
İzlenme: 7429
Bir büyük birikim ve terkibin seslendiricisiydi
Sahibinin Sesi
Bekçi Bakır, Urfa’nın en etkileyici gazel, mevlit, hoyrat, uzun hava okuyucularından. İslam ruhu iliklerine kadar işlemiş bir yurdun mütevazı inanlarından. Muaz Ergü yazdı..
29/05/2014 14:00
İzlenme: 6766
Acıya dokundular gamı derdi söylediler
Sahibinin Sesi
Urfalı Kel Hamza, hem hoyrat okur, hem türkü derler, hem de gazel dinler. Güzel sesi keçeci dükkânının duvarlarında çınlayıp durur. Muaz Ergü yazdı..
09/06/2014 14:00
İzlenme: 13586
Keçeci dükkanından çıktı bu içli ses
Sahibinin Sesi
Fukaralıklar, yoksulluklar, upuzun gurbetler, gurbete gidip dönmeyenler, sıla hasretiyle gözleri faniliğe kapananlar, dumanlı dağlar... Erzincanlı Hafız Şerif'i yazdı Muaz Ergü.
01/09/2015 12:00
İzlenme: 6150
Tüm Anadolu'yu sesinde taşır Hafız Şerif
Sahibinin Sesi
Tenekeci Mahmut. Mahmut Güzelgöz… Urfa’nın gazelhan ve mevlithanlarından. Bir gazeli, bir hoyratı, bir türküyü bir kez duyması yeter hafızasına kaydetmek için. Üstelik okuma yazma bilmeden. Muaz Ergü yazdı.
23/11/2015 15:00
İzlenme: 5296
Urfalı bir büyük gazelhan Tenekeci Mahmut
Sahibinin Sesi
Erzurum dağlarının karı gibi tertemiz, boranı gibi dinleyeni naçarlaştıran, umutlandıran, yüreğimizi delip geçen bir büyük ses: Raci Alkır... Nam-ı diğer 'Tatyan Baba', 'Türkü Paşa'… Muaz Ergü yazdı.
16/12/2015 15:00
İzlenme: 7944
Erzurum türkülerinin coşkun sesi Raci Alkır
Sahibinin Sesi
Paşa Demirbağ, Harput musikisinin son dönemlerdeki en büyük temsilcilerindendi. Klasik Harput musikisinin… Terbiyenin, talimin, edebin… Muaz Ergü yazdı.
10/12/2016 10:00
İzlenme: 3345
Paşa Demirbağ da Harput Türkülerini Öksüz Bıraktı
Sahibinin Sesi
İnce Halil, Anadolu bilgeliğinin yücelerinden seslenir. Modern felsefenin, filozofların çözemediği derin sırlar dökülüverir yüreği kavi ümmilerin dudaklarından. Muaz Ergü yazdı.
19/12/2016 10:00
İzlenme: 6372
Göğün Sonsuzluğuna Savurdu Türkülerini Zaralı Halil
Sahibinin Sesi
Meşhur olmak, tanınmak gibi modern zamanların yükselen trendleriyle hiç işi olmamış Celal Güzelses’in. Diyarbakır Ulu Cami’de müezzinliği İstanbul’da çok para kazanıp zengin olmaya tercih etmiş bir engin gönüllü… Muaz Ergü yazdı.
31/12/2016 10:00
İzlenme: 5665
Kadim Musiki Geleneğimizde Bir Köprü İnsan Celal Güzelses
Sahibinin Sesi